کد خبر: ۳۳۹۶۹
تاریخ انتشار:
با سیاست گذاری صحیح دولت صورت گرفت،

موفقیت بی سابقه دولت احمدی نژاد در کاهش بدهی های خارجی

به عبارت دیگر، درآمد ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی و نفت وگاز طی دوره دولت احمدی نژاد بین 20 تا 36 میلیارد دلار افزایش یافته است و در نتیجه فشار بدهی های خارجی و نسبت بدهی های خارجی به کل درآمد ارزی کشور از 37.6 درصد در سال 84 به 21 درصد در سال 87 و 26 درصد در سال 88 کاهش یافته است و حدود 11 درصد کمتر شده است.
رقم بدهی خارجی در دولت احمدی نژاد از رقم 24264 میلیون دلار در سال 84 به 22148 میلیون دلار در سال88 رسیده و در این مدت با کاهش 2116 میلیون دلاری مواجه شده است.همچنین کاهش 2 میلیارد و 519 میلیون دلاری بدهی کوتاه مدت، کاهش 11 درصدی نسبت بدهی خارجی به درآمد ارزی کشورو کاهش 6 درصدی نسبت بدهی خارجی به  تولید ناخالص داخلی نشان دهنده مدیریت مناسب بدهی خارجی در 5 سال اخیر بوده است.

به گزارش خبرنگار بولتن، به گزارش آمارهای بانک مرکزی، دولت احمدی نژاد، رقم بدهی خارجی را از رقم 24264 میلیون دلار در سال 84 به 22148 میلیون دلار در سال 88 رسانده و طی این سال ها به میزان 2116 میلیون دلار کاهش داده است.

ترکیب بدهی های خارجی نیز با  کاهش 2 میلیارد و 519 میلیون دلاری بدهی کوتاه مدت خارجی مواجه شده که نشان دهنده مدیریت بهتر بدهی خارجی در دولت های نهم و دهم بوده است.

اقتصاد دانان برای بدهی خارجی حسن و قبح ذاتی قائل نیستند و معتقدند که اگر از بدهی خارجی در توسعه اقتصاد و طرح های عمرانی و صنعتی استفاده شود و نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، درآمد ارزی و صادرات غیر نفتی متناسب باشد مشکلی برای اقتصاد ایجاد نمی کند ومی تواند مفید باشد.

براین اساس، کاهش 11 درصدی نسبت بدهی خارجی به درآمد ارزی کشور از 37 درصد در سال 84 به 26 درصد درسال 88 وکاهش 6 درصدی نسبت بدهی خارجی به  تولید ناخالص داخلی از 13 درصد در سال 84 به 7 درصد در سال 88 نشان دهنده وضعیت مناسب بدهی خارجی کشور است.

براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، کل بدهی خارجی ایران در آذرماه 1388 به رقم 22 میلیارد و 148 میلیون دلار رسیده که 8167 میلیون دلار معادل 37 درصد کل بدهی ها کوتاه مدت است و 13981 میلیون دلار آن معادل 63 درصد کل بدهی ها میان مدت و بلندمدت است.

این رقم در مقایسه با رقم 24 میلیارد و 264 میلیون دلار رقم بدهی خارجی سال 1384 که دولت احمدی نژاد تحویل گرفته است به میزان 2 میلیارد و 116 میلیون دلار کم شده است.

نکته دیگری که نشان دهنده مدیریت بهتر بدهی های خارجی در دولت احمدی نژاد در دوره سال های 1384 تا 1388 بوده این است که رقم بدهی کوتاه مدت که باید زودتر پرداخت شود از رقم 10 میلیارد و 686 میلیون دلار در سال 84 به رقم 8 میلیارد و 167 میلیون دلار در آذرماه 88 کاهش یافته و معادل 2 میلیارد و 519 میلیون دلار کاهش یافته است .

اما رقم بدهی میان مدت و بلندمدت که می تواند باعث کارگشایی و استفاده بیشتر طرح های عمرانی و صنعتی از منابع خارجی شود از رقم 13میلیارد و 578 میلیون دلار در سال 84 به 13 میلیارد و 981 میلیون دلار افزایش یافته و 403 میلیون دلار بیشتر شده که  نشان دهنده مدیریت بهتر بدهی های خارجی است.

زیرا در تامین منابع طرح های عمرانی و صنعتی، توصیه می شود که مدت استفاده از منابع ارزی و خارجی بیشتر باشد تا فرصت تکمیل طرح ها و بهره برداری از آنها بیشتر باشد و فشار کمتری بر طرح ها و مدیریت منابع و هزینه ها  وارد شود .

کاهش 11 درصدی نسبت بدهی خارجی به درآمد ارزی کشور در دولت احمدی نژاد

نکته دیگری که در بررسی وضعیت بدهی های خارجی دولت احمدی نژاد باید به آن توجه شود نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی و درآمد ارزی کشور است .

براساس آمارهای بانک مرکزی، کل صادرات و درآمد ارزی کشور از رقم 64 میلیارد و 525 میلیون دلار در سال 84 به رقم 101میلیارد و 289 میلیون دلار درسال 87 رسیده و طی این مدت 36میلیارد و 764 میلیون دلار افزایش یافته است .

برای سال 88 نیز طی 9 ماهه اول رقم 63 میلیارد و 473 میلیون دلار درآمد ارزی داشته ایم که اگر این روند تا آخر سال ادامه داشته باشد کل درآمد ارزی سال 88 حدود 85 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته ایم.

به عبارت دیگر، درآمد ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی و نفت وگاز طی دوره دولت احمدی  نژاد بین 20 تا 36 میلیارد دلار افزایش یافته است و در نتیجه فشار بدهی های خارجی و نسبت بدهی های خارجی به کل درآمد ارزی کشور از 37.6 درصد در سال 84 به 21 درصد در سال 87 و 26 درصد در سال 88 کاهش یافته است و حدود 11 درصد کمتر شده است.

همچنین رقم درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی کشور از رقم 10 میلیارد و 705 میلیون دلار در سال 84 و آغاز دولت احمدی نژاد به 19 میلیارد دلار در اسل 87 و 15 میلیارد دلار در نه ماهه 88 افزایش یافته است و برای کل سال 88 درآمد صادرات غیر نفتی حدود 22 میلیارد دلار بوده است و نشان دهنده دو برابر شدن درآمد صادرات غیر نفتی است .

به عبارت دیگر، رقم بدهی خارجی کشور اکنون تقریبا با رقم صادرات غیر نفتی کشور برابری می کند و بدهی خارجی فشاری بر درآمد ارزی کشور محسوب نمی شود .

کاهش 6 درصدی نسبت بدهی خارجی به  تولید ناخالص داخلی در دولت احمدی نژاد
براساس آمارهای بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشوربه قیمت های جاری  در دولت احمدی نژاد از رقم 185 هزار میلیارد تومان در سال 84 به بیش از 300 هزار میلیارد تومان در سال 88 رسیده است که نشان دهنده رشد 115 هزار میلیارد تومانی و رشد 62 درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است .

سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به ازای هر ایرانی نیز از 2 میلیون و 570 هزار تومان درسال 84 به 4 میلیون و 170 هزار تومان در سال 88 رسیده است که نشان دهنده کاهش فشار بدهی خارجی بر کل اقتصاد و سرانه تولید ناخالص داخلی است .

حتی محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376 که اثر تورم را نادیده می گیرد نشان می دهد که از رقم تولید ناخالص داخلی از رقم 43890 میلیارد تومان در سال 84 به 49900 میلیارد تومان در سال 86  و بیش از 52 هزار میلیارد تومان در سال 88 افزایش یافته است و نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص به قیمت ثابت نیز بسیار کم است.

 نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص به قیمت جاری نیز از 13 درصد در سال 84 به 7 درصد در سال 88 کاهش یافته و 6 درصد کمتر شده است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین