کد خبر: ۳۲۴۲۵۹
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۱
بولتن نیوز بررسی می کند
ال نینو باعث حفظ تعادل چرخه ی حرارت و رطوبت درکره زمین می شود به طور ساده عبارت است از یک رخداد اقلیمی کلان که در اثر رها شدن انرژی انباشته در بزرگترین حوزه اقیانوسی جهان یعنی جنوب اقیانوس آرام رخ می‌دهد. نشانه اولیه آن هم تغییر جهت جریان آب‌های سرد و گرم و همچنین بادهای این منطقه است و ایران و کشورهای همسایه در منطقه خاورمیانه از این قاعده مستثنی نیستند
گروه علمی : آزاده رضایی کلانتری با توجه به نوسانات اخیر دمای هوا در سواحل خزر، امکان شکل گیری پدیده ال نینو در منطقه ی مازندران قابل بررسی است. پدیده ال نینو در واقع نوسانات متضاد آب و هوایی در سراسر جهان و از چرخه های مشهور اقلیمی است. این پدیده هر 2 تا 7 سال یکبار ایجاد ناهنجاری های بزرگ آب و هوایی  می کند مثل طوفان های حرارتی و رطوبتی،خشکسالی، قحطی، سیل و.. در سیاره زمین می کند. ال نینو باعث حفظ تعادل چرخه ی حرارت و رطوبت درکره زمین می شود به طور ساده عبارت است از یک رخداد اقلیمی کلان که در اثر رها شدن انرژی انباشته در بزرگترین حوزه اقیانوسی جهان یعنی جنوب اقیانوس آرام رخ می‌دهد. نشانه اولیه آن هم تغییر جهت جریان آب‌های سرد و گرم و همچنین بادهای این منطقه است و ایران و کشورهای همسایه در منطقه خاورمیانه از این قاعده مستثنی نیستند.

النینو


به گزارش بولتن نیوز؛ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﻠﯿﻤﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻏﻨﯽ ﻭ ﻓﻘﯿﺮ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺑﺤﺮﺍﻧﻬﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺹ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺟﻮﯼ ﻭ ﺍﻗﻠﯿﻤﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﺳﯿﻼﺑﻬﺎﯼ ﻭﯾﺮﺍﻧﮕﺮ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﻭ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻣﺮﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺧﯿﺮﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺍﻟﻨﯿﻨﻮ – ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺟﻨﻮﺑﯽ lE oniN nrehtuoS noitallicsO, OSNE  ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.


طبق آخرین گزارش سازمان جهانی پیش بینی آب و هوا " وابسته به سازمان ملل متحد، اختلاف دو درجه ای در دمای سطح دریا در آب های اقیانوس هند و اقیانوس آرام نسبت به میزان متوسط، حوادث غیر قابل پیش بینی آب و هوایی را در سراسر خاورمیانه ایجاد خواهد کرد. پدیده گرم شدن سطح دریا النینو را جزء چهار قوی ترین حوادث طبیعی از سال 1950 قرار خواهد داد؛ زمانی که سیل و خشکسالی ناهنجاری هایی را در روند منظم آب و هوایی ایجاد کرد.

"عمر بادور"، دانشمند سازمان WMO گفت: در حالی که پیش بینی دقیق ناپداری ها و ناهنجاری های آب و هوایی پیش از فرا رسیدن فصل سرما بسیار دشوار است، آب و هوای غیر معمول زمستان پیش رو در کشورهای خاورمیانه تعجب آور نخواهد بود.

سازمان هواشناسی جهانی (دبلیو ام او) می گوید که پدیده ال نینیوی امسال شاید یکی از قوی ترین ها از زمان ثبت رکوردها باشد. این رویداد زمانی اتفاق می افتد که آب های اقیانوس آرام به طور غیرعادی گرم می شوند و الگوهای جوی در اطراف جهان را به هم می زنند. محققان می گویند بخش هایی از اقیانوس آرام احتمالا دو درجه گرمتر از معمول است. سازمان هواشناسی جهانی می گوید رویداد امسال درحال شدیدتر شدن است و تا پایان سال به اوج می رسد. قوی ترین ال نینیوی ثبت شده در سال ۹۸-۱۹۹۷ بود، اما در سال های ۷۳-۱۹۷۲ و ده سال بعد در ۸۳-۱۹۸۲ هم ال نینیوهایی خیلی شدیدتر از معمول رخ داد.در ابتدای دهه 80 قرن گذشته میلادی، ال نینو کشورهای منطقه شرقی آسیا را با خشکسالی شدیدی مواجه کرد اما شواهد جدید نشان می دهد این پدیده ممکن است علاوه بر تغییرات در شرایط آب و هوایی، با افزایش بارندگی در 15 سال آینده همراه شود.

سازمان پیش بینی آب و هوایی کشور عمان با همکاری پلیس و نیروهای امدادی وضعیت فوق العاده اعلام کرده است و این کشور خود را برای بارندگی شدید چهار ماه آینده آماده می کنند. انتظار می رود که پدیده ال نینو تاثیر عمده ای بر میزان بارندگی کشورهای منطقه خاورمیانه داشته باشد.


اکثر الگوهای آب و هوایی بین المللی نشان می دهد که قدرت پدیده  ال نینو سال 2016-2015 میلادی به احتمال زیاد تا پایان سال میلادی جاری رفته رفته تقویت خواهد شد.

در ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺍﻟﻨﯿﻨﻮ - ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺟﻨﻮﺑﯽ OSNE ﺑﺮ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ در دومین کنفرانس منطقه ای اقلیم ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰﻩ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺧﺰﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻧﺰﻟﯽ، ﺁﺳﺘﺎﺭﺍ ﻭ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﭘﺪﯾﺪﻩ OSNE ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

النینو

این تصویری از انیمیشن تاثیرات چرخه اتمسفری انسو( النینو و لانینا) بر اقلیم دنیا است (سایت اقلیم مشهد) که تاثیرات چرخه اتمسفری انسو بر اقلیم دنیا از منظر فشار سطح دریا، بارش ، دما؛ ارتفاع ژئوپتانسیل تراز ۵۰۰ میلی بار را نمایش می دهد و به روشنی تاثیرات قابل توجه پدیده اقیانوسی و اتمسفری انسو را بر اقلیم آب و هوایی ایران اثبات میکند.


محققان می گویند که پیش بینی ابعاد این پدیده به خصوص در نیمکره شمالی کره زمین دشوار است، زیرا همزمان یک پدیده گرمازای قطبی در جت استریم در اطلس دیده می شود. دیود کارلسون، مدیر برنامه تحقیقات آب و هوای جهانی، گفت: "واقعیت این است که نمی دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا این دو پدیده همدیگر را تقویت خواهند کرد؟‌ آیا همدیگر را خنثی خواهند کرد؟ آیا یکی پس از دیگری وارد عمل خواهند شد؟ آیا منطقه ای خواهند بود؟ واقعا نمی دانیم.”

بحث و اختلاف نظر در این مورد بسیار است و مهمترین مسئله در این رابطه این است؛ اگر ادعای کسانی که گرم شدن اخیر سواحل خزر را نشانی از پدیده ی ال نینو می دانند صحیح باشد، میزان خسارات ناشی از آن چقدر می تواند باشد؟ برای روبرو شدن با  این مهم چه تدابیری باید اندیشید؟ و این که آیا تا کنون ارگان های مربوطه به این مسئله اهمیتی داده اند؟

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین