کد خبر: ۲۱۷۷۹
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۵:۴۵
مشروح سخنان رهبر معظم انقلاب؛
حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر لزوم درس و عبرت گرفتن از حوادث مختلف انقلاب اسلامي بويژه حماسه ششم بهمن مردم آمل، خاطرنشان کردند: تعبير ظاهري هزار سنگر از شهر آمل به دليل سنگربندي خيابانها در حادثه ششم بهمن سال 60 است اما تعبير واقعي آن به معناي سنگر دلها است که با اين تعبير، به عدد هر انسان مؤمن و با انگيزه اي، سنگري در مقابل تهاجم دشمن وجود دارد.
حضرت آيت الله خامنه‌اي در ديدار هزاران نفر از مردم استان مازندران،حوادث تاريخي را درس آموز و عبرت انگيز براي ادامه مسير آينده دانستند و با اشاره به بي اثر بودن طراحي هاي مختلف 30 سال گذشته به دليل ايمان و حضور هوشمندانه مردم در صحنه تأکيد کردند: امروز نيز مهمترين وظيفه آحاد مردم به ويژه جوانان و افراد تأثيرگذار، حضور در صحنه دفاع از انقلاب و نظام اسلامي و اعتماد به مسئولان است، و اصلي ترين وظيفه مسئولان هم تلاش و کار بي وقفه و همه جانبه و تدبير براي حل مشکلات و سرعت بخشيدن به حرکت رو به جلوي کشور است.

به گزارش بولتن رهبر انقلاب اسلامي در اين ديدار که امروز سه شنبه به مناسبت حماسه ششم بهمن مردم آمل در سال 1360 برگزار شد، با اشاره به نقش آفريني مردم مؤمن و انقلابي آمل در حادثه ششم بهمن افزودند: اين موضوع آنقدر اهميت داشت که امام (ره) آن را در وصيت نامه تاريخي خود ذکر کردند تا فراموش نشود و براي آيندگان بماند.

حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر لزوم درس و عبرت گرفتن از حوادث مختلف انقلاب اسلامي بويژه حماسه ششم بهمن مردم آمل، خاطرنشان کردند: تعبير ظاهري هزار سنگر از شهر آمل به دليل سنگربندي خيابانها در حادثه ششم بهمن سال 60 است اما تعبير واقعي آن به معناي سنگر دلها است که با اين تعبير، به عدد هر انسان مؤمن و با انگيزه اي، سنگري در مقابل تهاجم دشمن وجود دارد.

ايشان ضمن آسيب شناسي از شکست حرکت برخي ملتها در جهت اهداف و آرمانهاي بزرگ تأکيد کردند: علت اصلي توقف و شکست حرکت اين ملتها، آماده نبودن براي مواجهه با خطرات بود و يکي از درس هاي حوادث تاريخي، آماده شدن براي خطرات پيش رو و شناخت دقيق آنها است.

رهبر انقلاب اسلامي در تحليل حوادث سي ساله انقلاب اسلامي و چگونگي انحراف برخي جريانها و گروهها و در نهايت ايستادگي آنها در مقابل مردم، افزودند: در اوائل انقلاب برخي افراد و جريانها که مدعي روشنفکري و طرفداري از رأي مردم و خلق بودند و شعار دموکراسي مي دادند در مقابل خلقي که نظام اسلامي را با بهاي سنگيني برسر کار آورده و به آن رأي داده بودند، ايستادند و با مردم مقابله مسلحانه کردند.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به ترکيب اين جريانها و گروهها که شامل منافقين، افراد کافر، طرفداران غرب، و حتي متظاهرين به دين بودند، خاطرنشان کردند: اين جريانها ابتدا با سخنان روشنفکرانه به مباني امام (ره) و جمهوري اسلامي اعتراض کردند و سپس به تدريج ميدان مبارزه فکري و سياسي را به ميدان مبارزه مسلحانه و اغتشاش گري تبديل و براي مردم و مسئولان در زمان جنگ مزاحمت ايجاد کردند.

ايشان با تأکيد بر اينکه هويت جمهوري اسلامي ايران همان هويت مردم و عزم و ايمان آنها است، افزودند: در آن زمان با لطف و هدايت الهي، مردم در صحنه حاضر شدند و همه توطئه ها را خنثي کردند. البته اين به معناي تمام شدن توطئه ها نبود ولي مهم آن بود که مردم بيدار و در صحنه حاضر بودند و به حرکت خود تا به امروز ادامه دادند.

رهبر انقلاب اسلامي همچنين در تحليل عملکرد جبهه معارضان نظام اسلامي در طول سي سال گذشته خاطرنشان کردند: در اين جبهه همواره دو خطاي فاحش وجود داشته است، نخست آنکه خود را بالاتر از مردم مي دانستند و دوم آنکه به دشمنان ملت دل بسته بودند.

حضرت آيت الله خامنه اي در تبيين خطاي اول معارضان نظام اسلامي افزودند: نتيجه بالاتر دانستن خود، از مردم، اين مي شود که اگر مردم در يک حرکت قانوني، اقدام و يا انتخابي کردند، معارضان در مخالفت با اقدام مردم آن را عوام گرايي و مردم را عوام مي خوانند.

ايشان با اشاره به دل بستن معارضان نظام اسلامي به دشمنان مردم خاطرنشان کردند: در طول سي سال گذشته دولت امريکا و رژيم صهيونيستي و صهيونيستهاي دنيا، دشمن ترين دشمنان ملت ايران بوده اند و امروز هم حقاً و انصافاً دشمن ترين دشمنان هستند و دل بستن به اين دشمنان خطاي بزرگي است.

رهبر انقلاب اسلامي افزودند: وقتي دشمن وارد ميدان شده است، بايد متوجه شويم و اگر خطا و اشتباهي هم انجام داديم، آن را تصحيح کنيم.

حضرت آيت الله خامنه اي بي اثر بودن توطئه هاي امريکا در سي سال گذشته را بسيار واضح و آشکار دانستند و تأکيد کردند: دليل بي اثر بودن توطئه ها، اين است که امروز جمهوري اسلامي ايران دهها برابر قويتر از روزها و سالهاي اوليه شده است و به حرکت خود با شتاب و قدرت بيشتر ادامه مي دهد.

ايشان با اظهار تعجب از عبرت نگرفتن دشمنان ملت ايران، از بي اثر بودن توطئه هاي قبلي و تلاش براي برنامه هاي جديد و در عين حال تکراري افزودند: آمريکاييها مي گويند 45 ميليون دلار بودجه تصويب کرده اند تا از طريق اينترنت جمهوري اسلامي ايران را شکست دهند که اين نشان دهنده اوج درماندگي دشمن است زيرا آنها تاکنون دهها 45 ميليون دلار صرف مقابله با نظام اسلامي از طريق کار ديپلماسي، تحريم، اعزام جاسوس، استخدام مزدور و روشهاي ديگر کرده اند ولي به هيچ نتيجه اي نرسيده اند.

رهبر انقلاب اسلامي ناتواني دشمن در فهم واقعيت انقلاب اسلامي و قدرت مردمي آن را از سنت هاي الهي دانستند و خاطرنشان کردند: دشمنان ملت ايران مدتها طراحي کردند تا بتوانند به بهانه اي در تهران آشوب ايجاد کنند اما نتيجه اين طراحي، آيا غير از بيداري و هوشياري بيشتر مردم در دفاع از جمهوري اسلامي شد.

حضرت آيت الله خامنه اي تأکيد کردند: حوادث اخير باعث شد تا همه مردم براي حضور بيش از پيش در صحنه دفاع از جمهوري اسلامي، احساس وظيفه کنند.

ايشان خاطرنشان کردند: البته در مقاطعي برخي طراحي هاي دشمن براي وادار کردن نظام اسلامي به باج دادن بوده است اما امام بزرگوار (ره) هيچگاه باج نداد و همه بدانند ما نيز از طرف ملت ايران و از طرف خود به هيچکس باج نخواهيم داد.

رهبرانقلاب اسلامي با تأکيد بر اينکه ملت ايران بر حرف حق خود ايستاده است و از آن کوتاه نخواهد آمد، افزودند: ملت ايران مي خواهد ملتي مستقل، پويا، حرکت کننده به جلو، عامل به احکام اسلامي، و قدرتمند براي دفاع از حقوق و عقايد خود باشد. آيا اين خواسته هاي بحق، جرم است؟

حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان کردند: ما براساس دستورات اسلام معتقديم هرگاه حق و باطل در مقابل يکديگر قرار گيرند، اگر اصحاب حق، صادقانه در مسير خواسته حق خود ايستادگي کنند، قطعاً باطل شکست خواهد خورد و تجربه سي سال گذشته نيز همين موضوع را اثبات کرده است.

ايشان در تشريح وظايف مردم و مسئولان در شرايط فعلي خاطرنشان کردند: مهمترين وظيفه آحاد مردم و مسئولان به ويژه جوانان و افرادي که سخن آنان در ميان مردم تأثيرگذار است، حفظ احساس مسئوليتِ حضور در صحنه است.

رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: امروز هيچکس نبايد بگويد من تکليف و مسئوليتي ندارم بلکه همه بايد در دفاع از نظام جمهوري اسلامي که دفاع از اسلام، حقوق مردم و عزت کشور است، احساس مسئوليت کنند.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: مردم همواره اين احساس مسئوليت را به اثبات رسانده اند که نمونه واضح آن راهپيمايي نهم دي بود و در 22 بهمن نيز مردم حضور، آمادگي و سرزندگي خود را همچون گذشته نشان خواهند داد.

ايشان وظيفه مسئولان کشور را نيز کار و تلاشِ همراه با تدبير براي حل مشکلات دانستند و خاطرنشان کردند: مسئولان قواي سه گانه و همه مسئولان بايد کار براي مردم و تدبير در امور را وظيفه خود بدانند و لحظه اي از آن غفلت نکنند.

رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: نبايد حرکت رو به جلوي کشور لحظه اي کُند شود بلکه بايد با سرعت بيشتر و همه جانبه تر ادامه يابد.

حضرت آيت الله خامنه اي همچنين وظيفه آحاد مردم در قبال مسئولين را، اعتماد به آنها و پشتيباني از مسئولان برشمردند و خاطرنشان کردند: يکي از هدفهاي دشمن، بي اعتماد کردن مردم به مسئولان است و همه بايد در اين خصوص هوشيار باشند.

ايشان افزودند: البته پشتيباني از مسئولان به معناي تذکر ندادن و يا پرهيز از انتقاد بجا و صحيح، نيست اما اين تذکر و يا انتقادِ لازم بايد همانند تذکر دو همسنگر به يکديگر باشد و نه بصورت مقابله و رودرويي.

رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: قرائن فراوان نشان مي دهد که دست قدرت الهي پشتيبان اين ملت است و خداوند متعال با فضل و عنايت خود، و دعاي مستجاب حضرت ولي عصر(عج) اين ملت را به هدفهاي بلند خواهد رسانيد و دشمن را در مقابل اين ملت بزرگ ذليل و خاکسار خواهد کرد.

حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنان خود در تجليل از افتخارات و رشادتهاي مردم مؤمن مازندران بويژه مردم آمل خاطرنشان کردند: چهره آمل در عرصه هاي مختلف از جمله عرصه مجاهدت في سبيل الله و وادي علم، فقاهت، معرفت و عرفان چهره درخشاني است و امروز نيز بزرگان روحاني آملي از افتخارات حوزه هاي علميه و از ذخائر با ارزش روحاني کشور هستند.

در ابتداي اين ديدار آيت الله طبرسي نماينده ولي فقيه در استان مازندران و امام جمعه ساري، در سخناني ضمن اشاره به سوابق تاريخي و ارادت ويژه مردم مازندران به اهل بيت عليهم السلام و جانفشاني مردم اين منطقه در صحنه هاي مختلف دفاع از انقلاب اسلامي از جمله حماسه ششم بهمن آمل و دوران دفاع مقدس تأکيد کرد: مردم مازندران همواره آماده دفاع از آرمانهاي امام (ره) و ارزشهاي انقلاب، و گوش به فرمان رهبر انقلاب اسلامي هستند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین