کد خبر: ۲۰۶۱۵
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۸۸ - ۱۷:۰۷
رئيس جمهوري اسلامي ايران گفت : جمعي را براي محاسبه خسارت هاي انگليس به ايران در جنگ جهاني مامور کرده ام و آن را در قالب سندي رسمي به سازمان ملل خواهيم داد.

به گزارش واحد مرکزي خبر، محمود احمدي نژاد در سخنانش در جمع مردم شيراز با اشاره به جنگ امريکا با عراق و افغانستان گفت : در اين دو جنگ نزديک به يک ميليون نفر کشته و ميليون ها نفر آواره شده اند و زندگي در دو کشور مختل شد ، امريکايي ها دست برنداشتند .رئيس جمهور با اشاره به جنگ امريکا با عراق و افغانستان گفت : در اين دو جنگ نزديک به يک ميليون نفر کشته و ميليون ها نفر آواره شده اند و زندگي در دو کشور مختل شد ، امريکايي ها دست برنداشتند .

احمدي نژاد افزود: آنان 25 سال ديکتاتوري را بر ملت ايران حاکم کردند و از روزي هم که ملت ما پيروز شده است هر روز مزاحمت ايجاد مي کنند.

رئيس جمهور تاکيد کرد: اما بدانند که ما خسارت هاي انگليس به ايران در جنگ جهاني را مطالبه خواهيم کرد و با حمايت ملت ، خسارت ها را از حلقوم استعمارگران بيرون خواهيم کشيد.

احمدي نژاد گفت: آنها آنقدر پررو هستند که با وجود اين همه بداخلاقي و ظلم به جاي آنکه عذرخواهي و جبران کنند و دل ملت ايران را بدست آورند با گستاخي تصور مي کنند مي توانند جلوي حرکت انقلابي و پيشرفت ملت ما را بگيرند.

رئيس جمهور تأکيد کرد: از زبان شما ملت به آنان مي گويم نه فقط قادر به جلوگيري از پيشرفت ملت ايران نيستيد بلکه ملت همه مطالبات تاريخي خود را از شما خواهد گرفت.

احمدي نژاد گفت: به فضل الهي به لطف ايستادگي بي نظير، حرکت ايماني، آگاهانه و انقلابي شما پشت سر امام و رهبري و به لطف عشق عميق شما به اهل بيت عصمت و طهارت و امام عصر(عج)، امروز پرچم عزت شما هر روز برافراشته تر و دشمنان بشريت روز به روز ضعيف و ذليل تر مي شوند.

رئيس جمهور افزود: آنان در همه عرصه ها به بن بست رسيده اند آنچنان که امروز مستکبران در عرصه سياسي در بن بست کامل هستند و قادر نيستند هيچ يک از مشکلات جهان را حل کنند به نحوي که همه مشکلات صد ساله پابرجاست و با دخالت آنان پيچيده و بدتر شده است.

احمدي نژاد گفت: آنان شوراي امنيت و حق وتويي ايجاد کردند تا با آن بر دنيا حاکم شوند اما امروز بي خاصيت، بي اعتبار و از کار افتاده شده و قدرت نظامي آنان به گل نشسته است.

رئيس جمهور افزود: من درکنفرانسي خبري در پاسخ به پرسش يک خبرنگار آمريکايي خطاب به آمريکايي ها گفتم "تعجب مي کنم از اينکه سياستمداران شما چقدر کم اطلاع و بي هوشند، آيا در آمريکا دو سه تاريخدان پيدا نشد که تاريخ افغانستان را به شما بگويد تا وارد اين کشور نشويد؟"

احمدي نژاد گفت: به آنان گفتم "اگر شما تاريخ مي دانستيد مي فهميديد که افغانستان در صد سال اخير سه بار اشغال شده است؛ بار اول انگليسي ها به عنوان قدرت آن روز اين کشور را اشغال کرد که توانش بيش از ناتوي کنوني بود اما ارتش اين کشور با خفت و خواري از افغانستان خارج شد.

جنايات انگليس در ايران در تاريخ بي نظير است

رئيس جمهور ادامه داد : در همين کشور عزيز ما جنگ اول جهاني شروع شد و انگلستان از سال 1917 تا 1920 ميلادي جناياتي در ايران مرتکب شد که در تاريخ بي نظير است.

اقاي احمدي نژاد افزود: در شرايطي که آذوقه و امکانات نبود و شرايط سختي بر ملت ايران حاکم بود نظاميان انگليسي وارد بازار مي شدند، آذوقه و مواد غذايي را به 10 ، 15 و 50 برابر قيمت و چند برابر ميزان نيازشان مي خريدند و مي بردند.

وي ادامه داد.. در ايران قحطي شد ، مريضي آمد و طبق اسناد منتشر شده طي سه سال بين 8 تا 10 ميليون نفر بر اثر قحطي و مريضي جان خود را از دست دادند.

رئيس جمهور گفت: در حالي که کشور ما در اشغال دولت فاسد انگلستان و طبق مقررات بين المللي مسئوليت کشور در زمان اشغال به عهده آنان بود آنها ثروت ما را غارت مي کردند.

وي افزود: اينها با غارت ثروت ما و ثروت ديگر کشورها و انباشت آن مقتدر شدند و با آن اقتدار مي خواهند سلطه خود را بر ايران استمرار بخشند.

احمدي نژاد گفت: سپس جنگ جهاني دوم پيش آمد و قدرتها در ايران اعلام کردند که ايران پل پيروزي است.

وي افزود: به دو دليل قدرتها ايران را پل پيروزي ناميدند دليل اول استفاده فراوان از انرژي ارزان ايران بود که با استفاده از نفت ما و استفاده آن در هواپيماها و تانکها جبهه جديدي در آلمان براي خود باز کردند و در اين جنگ نيز پيروز شدند.

احمدي نژاد گفت: دليل دوم استفاده از زيرساختهاي ايران همچون راهها ، محصولات کشاورزي ، آب و دسترنج مردم ايران بود.

وي افزود: سپس آن سه خبيث که واصل شدند به آنجايي که بايد واصل مي شدند در ايران کنفرانس گذاشتند و اعلام کردند که ايران پل پيروزي است اما بعداً ايران شد پل پيروزي ؛ و حق وتو و خسارت جنگ را آنها گرفتند.

رئيس جمهور گفت: بعد از جنگ دوم جهاني، ملت ايران قيام کرد و يک نهضت پرشکوه و مردمي به راه انداخت و در اين نهضت، نفت را از چنگ انگليس استعمارگر بيرون آورد.

وي افزود: آنها ضمن آنکه خسارت جنگ را به ما ندادند نفت خودمان را هم با سختي و انقلاب و نهضت توانستيم از دست آنها بيرون بياوريم.

احمدي نژاد گفت: بعد از آن دولت تازه نفس آمريکا که مي خواست جاي انگليس را بگيرد به جاي اينکه از ما تشکر کند که پل پيروزي شده ايم و به ما حق وتو و امتيازي بدهد، نفتي را که از دست انگليس در آورده بوديم با يک کودتا به دست آورد.

حاکميت صد ساله مستکبران در جهان رو به پايان است

آقاي احمدي نژاد افزود: اين آقايي که با شعار تغيير آمد واعلام کرد که سياست هاي آقاي بوش غلط بوده است و مي خواهد اين سياست ها را تغيير بدهد دامنه جنگ و تجاوز را به کشور سوم يعني پاکستان کشانده است .

وي با بيان اينکه جنايات اين حاکمان ناصالح به اين مقدار محدود نمي شود اضافه کرد : در قرن گذشته فسادهايي که کردند، تحت شعار آزادي و حقوق بشر ، روي همه جنايتکاران تاريخ را سفيد کرده است.

رئيس جمهور تصريح کرد : در جنگ اول جهاني 40 ميليون و درجنگ دوم نيز60 ميليون نفر کشته شدند و امروز هم به دنبال کشتار سنگين تر و گسترده ترند زيرا آنها راه و مکتب پيامبران و مسير عدالت و انسانيت را کنار گذاشته اند و تابع هواهاي نفس ، خودخواهي ها ، دنيا پرستي ها و قدرت طلبي ها شده اند.

آقاي احمدي نژاد با بيان اينکه آنها اصلا براي ساير ملت ها ارزش قائل نيستند افزود: مي خواهم اين بشارت را به شما بدهم که به فضل الهي حاکميت نزديک به صد ساله مستکبران در جهان رو به پايان است .

وي اضافه کرد :امروز آنها به پايان راه رسيده اند و دنيا بداند آنها به دروغ مي گويند ثروتي که برهم انباشته اند حاصل کار و تلاش سازنده آنها بوده است .

رئيس جمهور با بيان اينکه انگليس، هند و منطقه خاورميانه را تصرف کرد گفت : انگليس انرژي ارزان قيمت و ثروت عظيم هند را تصرف کرد و صدها هزار نفر از مردم بومي را کشت ، آواره و فرهنگ آنها را متلاشي کرد ؛ همه داشته هاي آنها را غارت کرد و به آن جزيره کوچک برد و سرمايه گذاري کرد ، در اواخر جنگ جهاني دوم ايران را اشغال و نفت ما را غارت کرد.

وي تصريح کرد : زماني بود که نفت را استخراج مي کردند و مي بردند و حتي يک شاهي هم به ملت ايران نمي دادند و مي گفتند اين يک موجود مضري است ، محيط را خراب مي کند، بوي بد دارد ، بدهيد اين را ببريم.

رئيس جمهورگفت : با انرژي مجاني ايران ، ساير مناطق دنيا را تصرف کردند ، از شرق دور تا افريقا و امريکاي جنوبي را به صورت استعماري تحت سلطه خود کشيدند.

وي با اشاره به سفر خود به کشورهاي ديگر گفت :در اين سفرها ديدم کشورهاي ثروتمندي را که مردم در آنجا در نهايت فقر زندگي مي کنند و آنها خون ملت ها را کشيدند و بردند و برهم انباشتند و خوردند بعد ادعاي تمدن و حقوق بشر ، آزادي و دموکراسي دارند و بر ساير ملت ها منت مي گذارند و مي خواهند آنها داور و معيار سنجش رعايت حقوق بشر درساير کشورها باشند.

ادعاهاي آمريکا، لطيفه تکراري بي مزه است

رئيس جمهور در ادامه سخنان خود در جمع مردم استان فارس افزود: چند روز پيش خبرنگار آمريکايي با من مصاحبه کرد و چند ورق به من نشان داد و گفت "اينها اسنادي است که آمريکا پيدا کرده است که شما در حال ساختن بمب اتمي هستيد"،

آقاي احمدي نژاد گفت: به او پاسخ دادم "اين حرف ها لطيفه تکراري بي مزه اي است و حال ملت ما از حرف هاي شما به هم مي خورد."

رئيس جمهور اضافه کرد: آن خبرنگار گفت "اينها سند است و دستگاه هاي اطلاعاتي آمريکا آن را کشف و منتشر کرده اند" اما من بي اعتنايي کردم و او گفت "نمي خواهيد ببينيد؟" که من پاسخ دادم "ارزش ديدن هم ندارد".

آقاي احمدي نژاد افزود: از آن خبرنگار سؤال کردم "دولت آمريکا چه کاره دنياست که مي خواهد درباره ملت ايران اظهار نظر کند؟"

رئيس جمهور گفت: ما بارها اعلام کرديم ملت ايران اهل منطق و عدالت است و حقوق قانوني خود را مي خواهد و چشمداشتي به ديگران نداشته است اما ابداً اجازه نمي دهد آمريکا و اعوان، نوکران و ايادي آن برضد ملت ايران دخالتي داشته باشند.

احمدي نژاد تأکيد کرد: از اين به بعد ما طلبکاري مي کنيم.

رئيس جمهور تصريح کرد: آمريکا 8 هزار کلاهک هسته اي و دنباله فاسدش؛ رژيم صهيونيستي نزديک به 400 کلاهک هسته اي دارند که بايد خلع سلاح شوند.

احمدي نژاد گفت: آنها بدانند ملت ايران و همه ملت ها تا خلع سلاح آمريکا و همه مستکبران جهاني ايستاده اند و تا آخر مي ايستند.

رئيس جمهور وقايع اجلاس اخير آب و هوا در کپنهاگ دانمارک را از نمادهاي بن بست نظام سلطه خواند و افزود: ممکن است مرزهاي سياسي، فرهنگ ها و قوانين و منافع ملي کشورها متفاوت باشد اما آب و هوا بين بشريت مشترک است و همه مردم دنيا در آن شريک هستند.

احمدي نژاد با بيان اينکه زماني که تعادل آب و هوا به هم مي خورد همه ضرر مي کنند و اين موضوعي است که همه بايد درباره آن توافق داشته باشند گفت: 15 روز در دانمارک جمع شدند و چند سال نيز براي کاهش آلودگي هوا، کار کارشناسي کردند اما اين اجلاس به دليل کارشکني چند کشور قلدر که بيشترين آلودگي را توليد مي کنند و مي خواهند هزينه و مسئوليت کاهش آن را بر دوش ديگر کشورها بگذارند به نتيجه نرسيد.

رئيس جمهور افزود: دولت آمريکا بيشترين توليدکننده آلودگي هوا در جهان است اما زماني که به آن مي گوييم توليد آلودگي را کم کن مي گويد "همه بيايند سرمايه گذاري کنند و پول بدهند".

احمدي نژاد گفت: بيش از 120 کشور در اين اجلاس در مقابل آمريکا ايستادند و سخنراناني که بر ضد استکبار و آمريکا صحبت مي کردند بيشتر تشويق مي شدند.

رئيس جمهور اضافه کرد: پس از سخنراني رئيس جمهور آمريکا که در آن هيچ راهکار و وعده اي ارائه نشد چند نفر بر ضد سياست هاي او صحبت کردند که جمعيت حاضر يکپارچه آنها را تشويق کردند.

احمدي نژاد با بيان اينکه آمريکا و نظام سلطه بي آبرو هستند و تدبيري براي اداره جهان ندارند تأکيد کرد: ملت ها از آنها مأيوس شده اند و آنها راهي جز تسليم در برابر ملت ها ندارند.

رئيس جمهور افزود: 34 سال پيش که شوروي افغانستان را اشغال کرد چه اتفاقي افتاد؟ قدرت شوروي بيشتر از ناتوي امروز بود اما با خفت و خواري از اين کشور خارج شد.

وي خطاب به آمريکايي ها گفت: شما در خود چه ديده ايد که فکر مي کنيد از آنجا پيروز خارج مي شويد؟

احمدي نژاد افزود: بدانيد به فضل الهي نيروهايي که امروز در افغانستان مردم را مي کشند ذليل تر از قدرت شوروي و انگليس،‌ افغانستان را ترک مي کنند.

ملت و دولت ايران 10 برابر قوي تر از پارسال است

رئيس جمهور در جمع مردم استان فارس گفت: بدانيد امروز ملت و دولت ايران 10 برابر قوي تر از ملت و دولت پارسال است.

آقاي احمدي نژاد افزود: فردي گفت اينها مي گويند تا آخر سال ميلادي به ايران فرصت داديم، گفتم آنها کي هستند به ما فرصت بدهند بلکه ما به آنها فرصت داديم اگر اخلاق، رفتار و ادبيات خود را اصلاح نکنند ما همه حقوق تاريخي ملت ايران را از آنها مطالبه خواهيم کرد.

رئيس جمهور اضافه کرد: ملت ايران اگرحرفي زد تا آخر پاي آن حرف مي ايستد و آن حرف را به کرسي خواهد نشاند.

آقاي احمدي نژاد ادامه داد: ما هرچه با شما مدارا کرديم و گفتيم اهل گفتگو هستيم، به جاي اينکه از فرصتي که ملت ايران به شما داده است تا خودتان را اصلاح کنيد و آدم شويد، استفاده کنيد، از اين فرصت سوء استفاده کرديد.

رئيس جمهور گفت: پيش خودشان خيال کردند امروز ملت و دولت ايران ضعيف شده است و خبر داريم برخي از شياطين به آنها گزارش داده اند که اکنون دولت و ملت ايران ضعيف شده و اکنون زمان فشار است.

آقاي احمدي نژاد افزود: ما از دعوا و درگيري استقبال نمي کنيم اما بدانيد امروز ملت و دولت ايران 10 برابر قوي تر از پارسال است.

رئيس جمهور افزود: ما ملتي صادق و شجاع هستيم که همه حرف هايمان را رک و راست مي زنيم؛ به شما گفتيم چرخه سوخت را راه مي اندازيم، راه انداختيم؛ به شما گفتيم توليد سوخت را صنعتي مي کنيم، صنعتي کرديم؛ به شما گفتيم از قطعنامه و تحريم نمي ترسيم، نترسيديم؛ به شما گفتيم نسل جديد سانريفيوژها را به چرخه مي آوريم؛ مي آوريم.

آقاي احمدي نژاد اضافه کرد: بدانيد اگر مي خواستيم بمب بسازيم آنقدر مردانگي و شجاعتش را داشتيم که بدون ترس از شما اعلام کنيم که مي خواهيم بمب اتم بسازيم.

رئيس جمهور ادامه داد: ما به صراحت اعلام مي کنيم دنيا نيز بشنود ملت ايران با سياست هاي استکباري دولت آمريکا براي تسلط بر خاورميانه مخالف است.

آقاي احمدي نژاد گفت: آنجا در جمع خبرنگاران اعلام کردم و گفتم دعوا بر سر اين است که آمريکا مي خواهد بر خاورميانه مسلط شود و ملت ايران مانع است، بهانه هسته اي، حقوق بشر و صدام و بقيه نوکرهاي خودشان همه بهانه است.

رئيس جمهور افزود: گفتم دنيا بداند محال است ملت ايران و ملت هاي منطقه اجازه بدهند که آمريکا بر خاورميانه مسلط شود.

استقلال و امنيت ملت ايران در گروي پيروي از نهضت حسيني

رئيس جمهور در ادامه گفت: استقلال، امنيت و حرکت ملت ايران در مسير رشد و کمال در گرو پيروي از نهضت حسيني است.

احمدي نژاد افزود:‌ ملت بزرگ ايران با تأسي به امام حسين (ع) و براي تحقق آرمان هاي حسيني قيام و با شعار يا حسين حرکت خود را آغاز کردند.

رئيس جمهور شعار «نهضت ما حسيني است رهبر ما خميني است» را شعار اصلي ملت ايران دانست و اضافه کرد: بالاترين آرمان امام حسين (ع) تحقق عدالت، برچيده شدن ظلم و فساد از عالم، احقاق حقوق مظلومان و اصلاح وضع بشريت است.

احمدي نژاد گفت: اين آرمان آنقدر عظيم است که همه پيامبران الهي در راه آن مجاهده و امام حسين (ع) و يارانش همه موجوديت خود را فداي تحقق آن کردند؛ آرماني که در مکتب ولايت و امامت متجلي شده و ضامن تحقق آن پيوستن آحاد بشر به اين مسير نوراني است.

رئيس جمهور ملت ايران را پرچمدار نهضت حسيني در جهان دانست و افزود: اگر ملت ايران امروز در جهان عزيز است، استقلال و امنيت دارد، در راه رشد و کمال در حال حرکت است، وحدت ملي ما در اوج است، صدها و هزاران فتنه و توطئه هاي دشمن را در هم مي شکند همه به علت اينست که ما همچنان همدل، پيوسته و متحد پيرو نهضت حسيني هستيم و در خط نوراني ولايت و امامت حرکت مي کنيم.

ملت ايران در خط نهضت حسيني است

رئيس جمهور ملت ايران را در خط نهضت حسيني خواند و تاکيد کرد: اين ملت تا آخر در اين صراط مستقيم باقي مي مانند.

احمدي نژاد خطاب به کساني که از پايداري ملت ايران در مقابل فتنه ها و توطئه ها متعجب شده اند، گفت: ملت ايران عاشق اهل بيت(ع) و در خط ولايت و امامت و اين راه، راه نجات است.

رئيس جمهور با بيان اينکه 30 سال حرکت ملت ايران يک تاريخ و خلاصه تاريخ بشري است، افزود: همه فتنه ها، توطئه ها و طراحي هايي که در طول تاريخ بر ضد نهضت انبيا شکل گرفت در اين 30 سال بر ضد ملت ايران سازماندهي شد.

احمدي نژاد گفت: در ملاقات با يکي از روساي جمهور، وي اعلام کرد ، ما از بيرون شرايط ملت ايران را رصد مي کنيم و توطئه ها را بر ضد ملت شما مي بينيم که برخي از اين توطئه ها که از طرف مستکبران و ايادي آنها شکل مي گيرد مي تواند يکصد حکومت را ساقط کند، شما چطور ايستاده ايد و آنها نمي توانند ملت ايران را به زانو درآورند؟

رئيس جمهور خطاب به ملت ايران گفت: به حکم الهي بايد اين پرچم را آنچنان مستحکم و مستقر برافراشته نگه داريم تا همه ملت هاي عالم با پرچم حسيني راه نجات را بيابند.

احمدي نژاد افزود: همه مشکلات بشريت به دليل وجود حاکمان ظالم، فاسد و ناصالح و همه جنگ ها، فشارها و مشکلات، ناشي از حاکمان ناصالح، سياستمداران فاسد، خودخواه، برتري طلب و زورگوست.

رئيس جمهور اضافه کرد: جرج بوش با آرزوي تسلط بر منابع نفت منطقه، مرکز تمدن جهان، چهارراه ارتباط سياسي دنيا، آمد و به بهانه مشکوک حمله به برج هاي دوقلو به منطقه ما لشکرکشي کرد.

احمدي نژاد گفت: پس از اشغال عراق و افغانستان شعار مي داد گام سوم ما حمله به ايران است.

آقاي احمدي نژاد افزود: اين آقايي که با شعار تغيير آمد واعلام کرد که سياست هاي آقاي بوش غلط بوده است و مي خواهد اين سياست ها را تغيير بدهد دامنه جنگ و تجاوز را به کشور سوم يعني پاکستان کشانده است .

وي با بيان اينکه جنايات اين حاکمان ناصالح به اين مقدار محدود نمي شود اضافه کرد : در قرن گذشته فسادهايي که کردند، تحت شعار آزادي و حقوق بشر ، روي همه جنايتکاران تاريخ را سفيد کرده است.

رئيس جمهور تصريح کرد : در جنگ اول جهاني 40 ميليون و درجنگ دوم نيز60 ميليون نفر کشته شدند و امروز هم به دنبال کشتار سنگين تر و گسترده ترند زيرا آنها راه و مکتب پيامبران و مسير عدالت و انسانيت را کنار گذاشته اند و تابع هواهاي نفس ، خودخواهي ها ، دنيا پرستي ها و قدرت طلبي ها شده اند.

آقاي احمدي نژاد با بيان اينکه آنها اصلا براي ساير ملت ها ارزش قائل نيستند افزود: مي خواهم اين بشارت را به شما بدهم که به فضل الهي حاکميت نزديک به صد ساله مستکبران در جهان رو به پايان است .

وي اضافه کرد :امروز آنها به پايان راه رسيده اند و دنيا بداند آنها به دروغ مي گويند ثروتي که برهم انباشته اند حاصل کار و تلاش سازنده آنها بوده است .

رئيس جمهور با بيان اينکه انگليس، هند و منطقه خاورميانه را تصرف کرد گفت : انگليس انرژي ارزان قيمت و ثروت عظيم هند را تصرف کرد و صدها هزار نفر از مردم بومي را کشت ، آواره و فرهنگ آنها را متلاشي کرد ؛ همه داشته هاي آنها را غارت کرد و به آن جزيره کوچک برد و سرمايه گذاري کرد ، در اواخر جنگ جهاني دوم ايران را اشغال و نفت ما را غارت کرد.

وي تصريح کرد : زماني بود که نفت را استخراج مي کردند و مي بردند و حتي يک شاهي هم به ملت ايران نمي دادند و مي گفتند اين يک موجود مضري است ، محيط را خراب مي کند، بوي بد دارد ، بدهيد اين را ببريم.

رئيس جمهورگفت : با انرژي مجاني ايران ، ساير مناطق دنيا را تصرف کردند ، از شرق دور تا افريقا و امريکاي جنوبي را به صورت استعماري تحت سلطه خود کشيدند.

وي با اشاره به سفر خود به کشورهاي ديگر گفت :در اين سفرها ديدم کشورهاي ثروتمندي را که مردم در آنجا در نهايت فقر زندگي مي کنند و آنها خون ملت ها را کشيدند و بردند و برهم انباشتند و خوردند بعد ادعاي تمدن و حقوق بشر ، آزادي و دموکراسي دارند و بر ساير ملت ها منت مي گذارند و مي خواهند آنها داور و معيار سنجش رعايت حقوق بشر درساير کشورها باشند.

بشريت به مکتب و راه حسيني نيازمند است

احمدي نژاد استان فارس را مام ايران زمين و پرچم برافراشته ملت ايران خواند و گفت: فارسيان پرچمداران ايمان ، نجابت ، شور و عشق ملت ايران هستند.

وي افزود: استان فارس ميراث تمدن کهن ايران زمين و مهد ادب ، ايمان ، هنر ، علم و شجاعت همه ملت ايران است.

وي اضافه کرد: شيراز قلب استان فارس و استان فارس قلب ملت ايران است.

رئيس جمهور با بيان اينکه در اين ديار خداپرستي ،‌عشق به اهل بيت (ع) ، هنر ، ذوق ، شجاعت و فداکاري در هم آميخته است گفت: فارس معطر به وجود امامزادگاني است که صدها سال نورافشاني و دلها را به نور هدايت روشن مي کنند.

احمدي نژاد تصريح کرد: ادب و شعر و هنر ايران مرهون اديبان ، شاعران و هنرمندان فارس است.

وي اضافه کرد: اين ديار ، جوشش استعدادهاي عظيم انساني است و مردم فارس بايد موتور حرکت تمدني ملت ايران باشند.

رئيس جمهور با اشاره به حادثه کربلا و وقايع عاشورا گفت: صحنه کربلا اوج يگانه پرستي ، اخلاص ، عاطفه و وفاداري و همه آرمانهاي پيامبران الهي و هدف از خلقت بشر در صحنه عاشورا متجلي است.

وي ادامه داد : صحنه کربلا خلاصه زندگي همه پيامبران ،‌ اولياء و ائمه اطهار (ع) است و عاشورا برترين کلاس براي ساختن و تعالي انسان و برپايي حيات طيبه الهي است.

رئيس جمهور گفت: خداوند متعال عاشورا و کربلا را خلق کرده است تا عظمت و صفات خود را در حرکت امام حسين (ع) به نمايش بگذارد.

احمدي نژاد افزود: امام حسين (ع) پرچمدار يگانه پرستي ، عدالت ، ايستادگي بر حق و مقابله با ظالمان و خودخواهان است.

رئيس جمهور افزود: حرکت امام حسين (ع) راه نجات و راه زندگي است و جز مسير حسيني (ع) راهي براي کمال انسانها وجود ندارد.

احمدي نژاد گفت: امروز بشريت بيش ازهر زمان ديگر به مکتب ، مرام و راه حسيني نيازمند است.

موج توفنده معنويت ،بنيانهاي ظلم را برخواهد چيد

رئيس جمهور خطاب به سران آمريکا افزود :خوب است شجاعت داشته باشيد ، بازي هسته اي ديگر تکراري ،‌کهنه و خسته کننده شده است ، اعلام کنيد ، بگوئيد ما مي خواهيم بر خاورميانه مسلط باشيم ولي ايران نمي گذارد.

وي با بيان اينکه ‌آنقدر زمان دهيد و تکرار کنيد تا خسته شويد افزود: اينکه ما گفتيم سوخت 20 درصد از شما مي خريم، فرصت دراختيار شما قرار داديم که نشان دهيد اهل منطق هستيد،‌ما مي خواهيم سوخت بخريم و طبق قانون موظفيد بدون هيچ قيد و شرط، سوخت به ما بفروشيد .

رييس جمهور تصريح کرد : ما خودمان مي توانيم سوخت بسازيم ،‌ گفتيم به شما فرصتي بدهيم و شما از اين فرصت خوب استفاده نکرديد.

وي خطاب به آمريکا افزود : خيال کرديد ايران ضعيف شده است ، اشتباه کرديد و باز هم مي گويم ملت ايران اهل منطق و گفتگوست اما درچارچوب عدالت ، احترام و قانون .

رئيس جمهور اضافه کرد :‌ بدانيد مردم شيراز اکنون به نمايندگي از ملت ايران اينجا ايستاده اند ، چه کسي از شما واهمه دارد ؟ ملت ايران در معادلات جهاني خود شماها را به حساب نمي آورد .

احمدي نژاد با اشاره به اينکه گفتند و دستور دادند مناره ها را خراب کنند گفت : بعضي احمق ها مثل آنها هم عکس امام را پاره کردند .

وي افزود : من به آنها گفتم چرا نمي فهميد ؟ اين مناره ها نيست که ايمان مي آورد ، اين ايمان است که مناره ها را برپا مي کند ، مناره ها را خراب کرديد ايمان ملت را چه مي کنيد ؟ عکس امام را پاره کرديد با عشق امام چه مي کنيد ؟ چرا متوجه نمي شويد ؟

رييس جمهور با بيان اينکه " اينها اسم خود را مي گذارند سياستمدار ، تحليلگر ، آدم فهميده ،‌ آدم تحصيلکرده ، ‌" گفت : خبرنگاري در سوئيس به من گفت ، تو عليه رژيم صهيونيستي صحبت کرده اي و مردم کشور ما از تو ناراحت هستند.

احمدي نژاد افزود : به اين خبرنگار گفتم شما چطور به نمايندگي از مردم کشورتان سخن مي گوئيد ، مردم شما هم با مردم ايران هم نظرند اگر باور نداريد بيائيد دست همديگر را بگيريم و با رفتن به شهر شما از مردم تان بپرسيم و او ترسيد و نيامد .

احمدي نژاد گفت : من تعجب مي کنم از برخي سياستمداران نظام سلطه ؛ نمي فهمند دنيا را ، نمي بينند دنيا را ، اينها چه مي فهمند و مي شنوند ؟

وي افزود : امروز همه دنيا و همه دلها در حال تحول است ، همه به سمت عدالت و يکتاپرستي در حرکتند و اينها بنيانشان بر آب و کاخ استکبار در حال فروريختن است و صداي آن به گوش مي رسد .

رييس جمهور گفت : اينها نشسته اند و خيال مي کنند اگر به پيامبر اسلام توهين و مناره ها را خراب کنند مي توانند جلوي اين سيل حرکت معنويت را بگيرند .

وي افزود : ما به آنها نصيحت مي کنيم برگرديد به راه ملت ها ، برگرديد به راه خدا ، برگرديد به راه عدالت ،‌ ميلاد حضرت مسيح نزديک است برگرديد به راه حضرت مسيح و پيامبران. والله بدانيد موج توفنده اي که از ايران شروع شده دامنه اش دنيارا فرا گرفته است و بنيان هاي ظلم و ستم را در جهان برخواهد چيد.

توجه ويژه به مناطقي مانند استان فارس

رئيس جمهور در ادامه گفت : بارها اعلام کرده ام ماموريت ما ساختن است و همه بايد دست به دست هم بدهيم و ايران را بسازيم.

احمدي نژاد افزود: بايدبه سرعت و برپايه عدالت و برادري، کار و تلاش و همدلي ايران را بسازيم تا ايران ما الگو شود .

وي با بيان اينکه خيال نکنند ملت ايران خسته مي شود اضافه کرد :هزار هزار مانع تراشي هم که بکنند ملت ايران همه موانع را از پيش پا برخواهد داشت .

رئيس جمهور با بيان اينکه کارهاي فراواني درحال اجراست تصريح کرد : کارهاي فراواني نيز بايد انجام شود .

وي گفت : قبلا نيز اعلام کرده ام که استان فارس و مردم اين استان سابقه عظيم ، پرافتخار ، استعداد عظيم و کم نظير و توانمندي هاي فراوان در اختيار دارند و اين توانمندي متعلق به همه ملت ايران است و مردم استان فارس بايد پيشتاز ملت ايران در ساختن باشند.

احمدي نژاد افزود: براي برنامه پنجساله بعدي توجه ويژه اي به مناطقي مثل استان فارس شده ، توجه ويژه به کشاورزي ، صنايع تبديلي ، آب ، تامين و مصرف آب در برنامه پنجم و بودجه سال آينده پيش بيني شده است.

وي اضافه کرد : در بودجه سال آينده هم رقم هاي بسيار خوبي براي تامين آب ، صيانت از اب و استفاده درست از ان ، سازماندهي کشاورزي ، صنعت و اشتغال گذاشتيم و اميدواريم با همت شما مردم ، اين برنامه ها بتواند عملياتي شود.

رئيس جمهور با بيان اينکه به فضل الهي مسکن با سرعت در حال ساختن است درباره گسترش دانشگاه ها نيز گفت : استان فارس بايد از مراکز اصلي دانشگاهي کشور باشد و از خارج کشور نيز دانشجو بپذيرد.

وي افزود: استان فارس در دوره اي که غلبه کار با فرهنگ و هنر و ادب است بايد پيشتاز کار فرهنگي و توليد ادبي و هنري باشد .

احمدي نژاد اضافه کرد : در کارگروه فرهنگي انشاءالله پشتيباني هاي بسيار خوب و بودجه هاي استثنايي به مدت حداقل 5 سال براي استان فارس به تصويب خواهد رسيد که سومين شهر زيارتي کشور (شيراز)‌حقيقتا جايگاه سومين شهر را داشته باشد و هم هنرمندان ، فضلا ، علما ، اديبان و اهل نظر و استادان فرصت لازم براي صيانت و توليد فکري وهنري پيدا کنند.

وي به برنامه ها و مصوبات مربوط به حل مشکلات عشاير و روستاها و بخش آي.تي اين استان اشاره کرد و گفت : به کارگران آي.تي عرض مي کنم که وزير ارتباطات و وزير صنايع را در اين سفر مي فرستم ، که مشکل شما را حل مي کنند.

رئيس جمهور خطاب به مردم استان فارس افزود : از طريق رسانه فردا شب از تلويزيون فارس به صورت مستقيم با شما صحبت مي کنم و به سئوالات پاسخ خواهم داد.

وي همچنين از مردم فارس به علت همه خوبي هايشان در طول تاريخ، به ويژه در دوره انقلاب اسلامي تشکر کرد و گفت : دنيا بداند مردم فارس در سخت ترين شرايط پيشتاز در مسير انقلاب بوده اند و هنوز نيز هستند.

وي افزود: تشکر دوم من به خاطر حضور حماسي شما در انتخابات و لطف و عنايت شما به فرزند کوچک و خادم خودتان است .

احمدي نژاد اضافه کرد : تشکر سوم من به خاطر حضور حماسي امروز مردم فارس در استقبال از خادم خودشان است.

رئيس جمهور در پايان با بيان اينکه امروز شما آمديد عزت خودتان ، بيداري ، زنده بودن و آرمانهاي خودتان را به رخ دشمنانتان کشيديد تصريح کرد : امروز شيراز عرصه عزت ملت ايران بود.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین