کد خبر: ۱۸۷۳۸
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۸۸ - ۰۹:۵۳
دو دور سفرهاي استاني دولت نهم به عنوان ابتکار رييس جمهوري علاوه بر توزيع سهام خدمت در گستره ايران اسلامي و ايجاد روحيه اميد و خودباوري ملي، دورافتاده ترين مناطق کشور را به کارگاه سازندگي و آباداني تبديل کرده؛ واقعيتي که دست کم از ديد تيزبين رسانه ها و خبرنگاران دور نمانده است.
به گزارش خبرگزاري ايرنا؛ دور سوم سفرهاي استاني رييس جمهوري و دولت اين هفته با سفر به مشهد مقدس آغاز مي شود، از اين رو بازخواني کارنامه سفرهاي استاني دولت نهم، جهت گيري ها، روش ها و آثار اين ابتکار نو را در عرصه اجرايي و مديريتي کشور بيش از گذشته نمايان مي کند.
اوايل دهه هشتاد در يکي از استان هاي مرزي کشور همايش هم انديشي استانداران پس از انقلاب آن استان با هدف شناسايي علل محروميت و ارايه راهکارهاي توسعه برگزار شد.
در آن همايش اغلب حاضران يکي از علل اصلي محروميت استان يادشده را "نداشتن شخصيت هاي برجسته و افراد موثر در سطح ملي و در مبادي توزيع بودجه " عنوان کردند.
بيشتر آن افراد در آن مقطع در سطوح بالاي مديريت کشور قرار داشتند و به يقين آسيب شناسي آنها متکي بر شناخت شان از ساز و کارهاي تعيين و توزيع طرح و بودجه در فرهنگ اداري و اجرايي کشور بود؛ شاخصي که نه خاص آن استان مرزي بلکه در عموم مناطق کشور با شدت و ضعف متفاوت اعمال مي شد.
متاثر از اين شاخص اين باور و تلقي در افکار عمومي شکل گرفت که هر حوزه جغرافيايي در مقطعي که از مسئولان و نمايندگاني با نفوذتر و تواناتر در "چانه زني "برخوردار بوده سهم بيشتري از طرح هاي توسعه و اعتبار مالي به نسبت ديگر شهرهاي آن استان دريافت کرده که البته عکس آن نيز صادق است.
تحت تاثير اين فرهنگ، در گوشه و کنار بسياري از شهرها طرح هاي نيمه کاره اي چشم و دل مردم و افراد دلسوز را آزار مي داد که گاه عمر مفيد آن در آستانه پايان بود و يا در سال هاي معطل مانده، استانداردهاي مهندسي و فني طرح در سطوح ملي يا جهاني تغيير کرده و ديگر آن طرح با آن مشخصات حتي اگر تکميل مي شد نيز با معيارهاي فني همخواني نداشت و در اين ميان چه اتلاف منابع و چه نارضايتي هاي عمومي که شکل نمي گرفت.
مشکلات فزونتر مي نمايد وقتي به روند کند و لاک پشتي اجراي طرح هاي عمراني نيز توجه شود که وقتي "ساخت يک مدرسه ده کلاس چهار سال زمان مي برد " احداث يک بيمارستان 64 تختخوابي در 18 سال کاملا طبيعي به نظر مي رسيد.
با اين وصف، در همان فضا و فرهنگ نيز مردم آن استان يک الگوي متفاوت را تجربه کرده بودند و آن نتايج سفر رهبر معظم انقلاب اسلامي به استان ها بود که در جريان آن و در ديدار هاي مختلف، مشکلات و محروميت ها از زبان نمايندگان گروه هاي مختلف مردمي بيان و با همکاري کارشناسان و مسولان محلي طرح هايي براي رفع محروميت و ايجاد توسعه ارايه مي شد که توسط مقام معظم رهبري تصويب و با دستور ايشان اجرايي مي شد به نحوي که در تبارشناسي روند محروميت زدايي هر منطقه و استان کشور آن چه که به " طرح هاي رهبري " نامبردار شده اند به نقاط عطف توسعه و محروميت زدايي استان هاي مختلف به ويژه مناطق محروم کشور تبديل شده است.
البته در همان دوره هاي مسئولان اجرايي ملي و استاني نيز سفر و بازديد از استان ها و حوزه هاي کاري انجام مي شد اما اراده و مبنايي براي شناسايي فراگير مشکلات و مصوبه گسترده طرح براي اجراي آنها وجود نداشت و همه چيز براساس و متکي به معادله نفوذ و توان چانه زني بود.
اما احتمال اجرايي شدن اين الگو در قالب ساختارزدايي از فرهنگ اجرايي و تغيير شاخص هاي رفتاري توزيع جغرافيايي و بخشي بودجه در بهار سال 1384 در زمان تبليغات و انتخابات رياست جمهوري از سوي يکي از نامزدهاي انتخابات مطرح مي شد که حاصل نگاه منتقدانه به فرهنگ اداري کشور براساس رويکرد عدالت جويي، خدمت و البته متکي بر توانمندي هاي مهندسي و فني اين نامزد بود.
چهارم تيرماه سال 1384 همان سال و چند هفته بعد از آغاز به کار دولت نهم، آن استان مرزي که در ورودي اين مقال ذکر آن رفت، شاهد حضور رييس جمهوري و ميزبان هيات دولت بود و ده ها طرح با بودجه اي کلان تصويب شد که در روال و فرهنگ اجرايي مالوف حتي با فرض افزايش اعتبارهاي عمراني، با توجه به مشکل پيش گفته" فقدان افراد موثر در ساختار و مبادي توزيع بودجه " تصور آن محال مي نمود.
اما از اين به بعد تحقق خواسته هايي مانند سرعت در زمان اجراي طرح ها، به توان اجرايي، کارشناسي و مديريتي مسئولان و دستگاه هاي اجرايي استان بستگي داشته و دارد که اکنون بعد از اين چهار سال در اين خصوص بايد از فعالان آن استان جويا شد.
در نشست هاي استاني، طرح هايي که پيشتر توسط کارشناسان دستگاه ها در سطح استاني و ملي و در چند مرحله براساس ضرورت ها و توجيه هاي فني و با نظر صرف به توسعه و رفاه استان و بدون توجه به شاخص هاي غيرعادلانه و ضد توسعه مانند ميزان نفوذ مناطق يا توان چانه زني مسئولان محلي ارزيابي شده بودند براي تصويب به هيات دولت ارايه و پيشنهاد مي شد که در اين نشست ها به طور معمول وزير مربوط در جايگاه دريافت توجيه هاي فني طرح و رييس جمهوري در جايگاه دفاع از منافع استان اظهار نظر مي کردند و در نهايت در صورت تصويب طرح بلافاصله روند اجراي آنها با برنامه زماني فشرده آغاز مي شد.
رييس جمهوري مبتکر سفرهاي استاني هيات دولت، با سفر به استان سمنان در ارديبهشت ماه امسال دور دوم سفرهاي استاني را به ايستگاه آخر رساند.
احمدي نژاد سال 1384 هنگام تبليغات انتخابات رياست جمهوري، سفر به استان هاي مختلف کشور را براي خدمت گذاري بدون واسطه و آسان به مردم به عنوان يکي از محوري ترين شعارهاي انتخاباتي خود معرفي کرد.
رييس دولت نهم بعد از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري به همراه کابينه اش ابتدا به خراسان رضوي رفت و بعد از زيارت حرم امام هشتم (ع)، نخستين سفرهاي استاني هيات دولت در تاريخ نوزدهم آبان ماه 1384 به مقصد استان خراسان جنوبي کليد خورد.
احمدي نژاد سفرهاي استاني هيات دولت را با استان هاي محروم آغاز کرد تا عزم و اهتمام دولت نهم را براي زودن غبار محروميت از مناطق محروم کشور نشان دهد.
هيات دولت در مدت 42 ماه، 59 سفر استاني را (به جز استان تهران) طي دو مرحله در سراسر کشور انجام داد، يعني معادل فاصله هر سفر استاني 19 روز است.
رييس جمهوري در دور اول سفر استاني با مردم 336 شهرستان کشور از نزديک ديدار کرد و با آنان سخن گفت.
يک هزار و 485 جلسه هماهنگي و بيش از 48 هزار و 900 نفر ساعت کار کارشناسي براي تهيه پيش نويس مصوبات ذهن و عمل مسئولان را درگير خدمت رساني و اجراي پروژه هاي عمران و آباداني براي استان هاي مختلف کشور کرد.
در 60 سفر استاني نزديک به 12 هزار مصوبه وجود دارد که از مجموع مصوبات دور اول 93 درصد و دور دوم 49 درصد اجرايي شده است.
بيشترين مصوبات مربوط سفرهاي استاني مربوط به استان تهران با 348 بند مصوبه و کمترين آن مربوط به استان هرمزگان با 130 بند مصوبه است.
همچنين بيشترين مصوبات مربوط به وزارت نيرو با 387 مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 354، راه و ترابري 324 و کمترين آن مربوط به وزارت امور خارجه با هفت بند مصوبه است.

**بهبود شاخص هاي توسعه در شرق کشور

*خراسان جنوبي
سفرهاي استاني رييس جمهوري و دولت نهم از استان خراسان جنوبي آغاز شد؛ استاني که با اجراي مصوبات استاني دولت گامي نو در مسير توسعه و آباداني نهاد.
مسئولان استان خراسان جنوبي معتقدند: در صورتي که سفرهاي اول و دوم رييس جمهوري و هيات دولت به اين استان انجام نمي شد، تصويب طرح هاي عظيم و اخذ مجوزهاي لازم با روال طبيعي آن امکان پذير نبود.
اجراي مصوبات دو سفر رييس جمهور و دولت نهم به استان خراسان جنوبي تاثير مثبتي در پيشرفت، توسعه امور زيربنايي و محروميت زدايي از اين استان داشته است.
اين سفرها در مجموع 267 مصوبه و توافق نامه داشته است که با اجراي آنها 11 هزار و 525 ميليارد ريال به اين استان پرداخت مي شود.
ساخت بيمارستان هاي بزرگ و جديد در شهرستان هاي استان از جمله بيرجند، سربيشه، سرايان، درميان و فردوس، اتصال بيرجند به راه آهن سراسري بافق - مشهد، احداث نيروگاه سيکل ترکيبي در قاين، ايجاد چهار شهرک صنعتي، توسعه دانشگاه ها و مراکز آموزشي و ايجاد دانشگاه صنعتي، احداث مجتمع هاي رفاهي بين راهي، ايجاد پايگاه هاي پژوهشي و موزه و منطقه نمونه گردشگري در استان از مهم ترين مصوبات سفرهاي هيات دولت به استان خراسان جنوبي است.
علاوه بر آن احداث خط 400 کيلو ولت يزد - قاين - بيرجند - زابل - زاهدان و احداث پست 400 کيلو ولت در بيرجند، ايجاد فيبرنوري در نوار مرزي ايران و افغانستان، ايجاد سه مجتمع فولادسازي 800 هزار تني، ايجاد منطقه ويژه اقتصادي و پايانه صادراتي شرق کشور و گازرساني به استان از ديگر مصوبات شاخص و مهم اين سفرهاست.
تاکنون بيش از 63 درصد اين مصوبات اقدام شده است، به طوري که رديف بودجه براي آنها اختصاص يافته و در دست اجراست که برخي نيز تکميل شده و به بهره برداري رسيده اند.
26 درصد مصوبات نيز در دست اقدام است، به گونه اي که مجوز کميسيون هاي مربوط از قبيل کميسيون ماده 32 گرفته شده و اختصاص رديف بودجه براي آنها در دست پي گيري و اقدام است.
10 درصد مصوبات نيز در دست پي گيري است و در مرحله کار مطالعاتي و اجراي نقشه بوده و هنوز مجوز کميسيون ماده 32 را نگرفته اند.
حدود يک درصد مصوبات که مربوط به سفر اول است هنوز اقدامي براي آن انجام نشده که علت آن زمان بر بودن مطالعه و پرهزينه بودن اجراي آن عنوان شده است.

*خراسان رضوي
شمار مصوبات دور اول سفر هيات دولت به استان خراسان رضوي 223 مصوبه و توافق است که پس از الحاق شهرستان فردوس به استان خراسان جنوبي و حذف مصوبات مربوط به اين شهرستان، تعداد 211 مصوبه و توافق، نهايي شد.
از اين تعداد، 175 بند مصوبه و 36 بند مورد توافق شده است و به لحاظ نوع اقدام 48 بند از اين تعداد "مطالعه"، 139 بند" احداث و تکميل و تجهيز" و 24 بند" صدور مجوز" است.
از نظر سال اجرا 190 مورد در سال 1385 و 15 مورد در سال 1386 اجرا شده و شش مورد طي برنامه چهارم توسعه اجرا شده است.
تاکنون 193 مصوبه و توافق اجرا شده و 18 مورد در دست اقدام است.
هيچ پروژه اقدام نشده و يا در دست پي گيري از مصوبات دور اول سفر وجود ندارد.
وزارت راه و ترابري با 24 بند (3/11 درصد)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با 17 بند ( 8 درصد)، وزارت نفت با 16 بند (5/7 درصد)،وزارت علوم،تحقيقات و فناوري با 15 بند( 1/7 درصد)، وزارت نيرو با 14 بند(6/6 درصد)سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با 14 بند (6/6 درصد) و وزارت کشور با 10 بند (6/4 درصد)بيشترين سهم را در مصوبات و توافقات سفر اول هيات دولت به استان خراسان رضوي داشته اند.
حدود 46 درصد مصوبات دور دوم سفر هيات دولت به خراسان رضوي اجرايي شده است.
به لحاظ نوع اقدام 23/21 درصد "مطالعه"، 9/70 درصد "احداث و تکميل و تجهيز " و 78/7 درصد نيز "صدور مجوز" است.
به لحاظ مراحل انجام کار و پيشرفت وزني مصوبات، تاکنون 13 بند اقدام نشده، 36 بند در دست پيگيري، 100 بند در دست اقدام و در خصوص 126 بند اقدام شده است.
از مجموع 28 وزارتخانه، سازمان، نهاد، بنياد و ... که مصوبات و توافقات در حوزه فعاليت آنها انجام مي شود در مجموع 10 مصوبه و توافق که در حوزه وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، اقتصاد و دارايي، صنايع و معادن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي است، 100 درصد اقدام و اجرا شده است.

*خراسان شمالي
تاکنون 88 درصد مصوبات سفر نخست هيات دولت به خراسان شمالي اجرا شده و به بهره برداري رسيده است.
هيات دولت در نخستين سفر به اين استان در مردادماه سال 1385، 142 مصوبه را براي توسعه و آباداني خراسان شمالي تصويب کرد.
مصوبات دور اول سفر هيات دولت به اين استان دو هزار و 400 ميليارد ريال اعتبار براي استان داشته است.
19 درصد از پروژه هاي دور اول سفر دولت به اين استان نيز در بخش وزارت بهداشت و درمان، راه و ترابري، رفاه و تامين اجتماعي، وزارت کار و امور اجتماعي، وزارت کشور، مسکن و شهرسازي، وزارت نفت، تربيت بدني، سازمان مديريت و برنامه ريزي، ميراث فرهنگي و بازرگاني در دست اجراست و که بين 10 تا 80 درصد پيشرفت فيزيکي دارد.
يش بيني مي شود که پروژه هاي در دست اجرا از مصوبات دور اول سفر هيات دولت به استان خراسان شمالي تا پايان امسال به بهره برداري برسد.
هيات دولت در دومين دور سفرهاي استاني در مهرماه سال 1387 به اين استان 180مصوبه براي توسعه خراسان شمالي با اعتبار پنج هزار ميليارد ريالي مصوب کرد.
تاکنون 21 درصد از پروژه هاي مصوب دور دوم سفر هيات دولت اجرايي شده و چند مصوبه نيز در قالب پروژه هاي عمراني به بهره برداري رسيده است.
89 درصد از مصوبات دور دوم سفر هيات دولت در دست پي گيري است و برخي از اين مصوبات که مربوط به تعهدات استاني، بين استان خراسان شمالي و وزارتخانه و سازمانهاي دولتي بوده با مشکل مواجه شده است.
استاندار خراسان شمالي با اشاره به اجرا و بهره برداري از قريب 90 درصد مصوبات سفر نخست دولت به اين استان از مشکلات پيش روي اجراي مصوبات دومين سفر استاني سخن گفت و افزود: مصوبه مجلس شوراي اسلامي اجراي طرحهاي دومين سفر استاني دولت به اين استان را با مشکل مواجه کرده است.
"محمدحسين جهانبخش" اظهار داشت: مجلس براساس ماده 58 قانون بودجه سال جاري، برداشت اعتبار تملک دارايي براي اجراي طرح هاي استاني مصوب رييس جمهوري را ممنوع کرده است.

*سيستان و بلوچستان
دولت نهم در سايه کشف ظرفيت ها و توانمندي هاي بالاي سيستان و بلوچستان در بخشهاي مختلف "منابع طبيعي غني، موقعيت ژئوپلوتيک ممتاز، توانايي هاي اقتصادي، نيروي انساني مستعد و کارآمد" و به ثمر رساندن گوشه اي از آنها، راه توسعه و پيشرفت و برخورداري اين استان از امکانات را هموار کرد.
استاندار سيستان و بلوچستان آغاز اجراي پنج هزار و 609 طرح در بخش هاي
آزاد مجموع مصوبات سفرهاي دور اول و دوم هيات دولت به سيستان و بلوچستان را 420 مصوبه عنوان کرد و گفت: امروز بخش زيادي از اين مصوبات اجرايي شده و در توسعه استان تاثير بسزايي داشته است.
176 مصوبه و توافق نامه از آثار نخستين سفر هيات دولت به اين استان است که با اجرايي شدن 100 درصد مصوبات و توافق هاي سفر رييس جمهوري، سيستان و بلوچستان رتبه نخست کشور را در زمينه هماهنگي و پي گيري براي اجرايي شدن مصوبات کسب کرده است.
عمليات اجرايي بزرگترين خط لوله گازرساني به طول 920 کيلومتر در کشور از عسلويه به سيستان و بلوچستان از مصوبه هاي سفر دولت به اين استان بود که از سال 84 آغاز شد و اکنون با قوت در دست اجراست.
تاکنون از مسير 902 کيلومتري عسلويه به ايرانشهر بيش از 90 درصد طرح با لوله اي به قطر 56 اينچ و فشار 50 "پي اس اي" لوله گذاري شده است و با تزريق گاز به لوله ها پاييز امسال مردم اين شهرستان از نعمت گاز بهره مند مي شوند.
افزايش اعتبارات، تسريع در عمليات اجرايي طرح راه آهن بم-زاهدان و ريل گذاري از دو طرف و راه اندازي آن به منظور اتصال کشورهاي جنوب شرق آسيا از طريق خط آهن به اروپا و آسياي ميانه از ديگر دستاوردهاي دولت نهم در منطقه است.
10 هزار و 686 طرح با اشتغال 20 هزار نفر در چهار سال گذشته در راستاي اشتغال زايي در منطقه به بهره برداري رسيده است.
چرخه توليد در بخش کشاورزي در بسياري از موارد از جمله آبزي پروري، صيد و صيادي، فرآوري محصولات و توزيع آنها در کشور، توليد دام و مرغداري ها، کشتارگاه ها و بسته بندي گوشت و تامين آب کشاورزي در دست تکميل است.
در دور دوم سفر هيات دولت به سيستان و بلوچستان 249 مصوبه و توافق نامه به تصويب رسيده که اکنون براي جذب اعتبارات و انجام عمليات از سوي دستگاه هاي اجرايي در دست پي گيري است.
تصويب سند ملي و پايه توسعه اين استان را در سال 1386، اقدام ارزشمند و موثر ديگري براي رهايي منطقه از چرخه عقب ماندگي و بهره گيري از توانمندي ها و استعدادهاي آشکار و پنهان اين خطه کويري از ميهن اسلامي است.

*کرمان
نخستين سفر رييس جمهوري و هيات دولت به استان کرمان ارديبهشت ماه سال 1386 انجام شد که حاصل آن 235 بند مصوبه و 21 توافق نامه بود.
َََََاين مصوبات بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در بر مي گيرد که از آن جمله مي توان توسعه زيربناها و زيرساخت ها، توسعه بخش هاي کشاورزي، صنعت و معدن، بهداشت و درمان، بازرگاني، گردشگري، حمل و نقل، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين تقويت بخش خصوصي و محروميت زدايي از مناطق محروم استان را نام برد.
براساس آمارها و اظهارنظر مسئولان، اجرايي شدن 88 درصد مصوبات و توافقات دور نخست سفر هيات دولت مويد اين است که استان گام هاي مثبتي را در تغيير و تحول در همه بخش ها برداشته است.
تا پايان مرداد ماه 142 بند از مصوبات دور نخست اقدام شده است، بر اين اساس پرونده 47 /55 درصد مصوبات اين سفر بسته شده است.
تاکنون 520 طرح با اعتبار نزديک 850 ميليارد تومان به پايان رسيده است.
15 درصد اين مصوبات مربوط به بخش عمران شهري و روستايي، 20 درصد مربوط به بخش انرژي، 20 درصد بخش منابع آب و 10 درصد مربوط به بخش ارتباطات و فناوري است.
هيات وزيران معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رياست جمهوري را موظف کرد، 250 ميليارد ريال از اعتبارات کمک بلاعوض براي 25 هزار واحد مسکوني براي کپرنشينان جنوب استان به ازاي هر واحد 10 ميليون ريال هزينه کند که تاکنون 9169 واحد در مرحله نصب اسکلت، 5238 واحد سقف زده و 3125 واحد تکميل و پايان يافته که ميانگين پيشرفت فيزيکي اين مصوبه 53 درصد است.
دومين دور سفر رييس جمهوري و هيات دولت به استان کرمان در ارديبهشت ماه سال 1388 انجاد شد و اين در حالي است که از نخستين سفر هيات دولت دو سال مي گذرد، در دور دوم سعي شد مصوباتي که در دور نخست به سرانجام نرسيده است و نياز به پي گيري دارد در اين سفر ساماندهي شوند.
همچنين در اين سفر سعي شد تنگناهاي اقتصادي پيش روي استان، مشکلات بانکي در زمينه پرداخت تسهيلات و گسترش و توسعه استان موردنظر قرار گيرد.
دولت 235 بند مصوبه را در سفر دوم به استان کرمان براي اين استان تصويب کرد که با توجه به وقت کم و برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، پنج بند اين مصوبات اقدام شده است.

**بازشناسي مشکلات استان هاي شمال کشور و مصوبات محرک و جريان ساز
استان هاي شمال کشور در بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي از قابليت هاي ويژه و گاهي منحصر بفرد برخوردار هستند که البته بخشي از اين قابليت ها بالقوه مانده است، دولت نهم با علم به اين قابليت ها به بازشناسي مشکلات اين مناطق پرداخت و مصوبات استاني در اين مناطق محرک و جريان ساز بوده است.

*اردبيل
از ابتداي فعاليت دولت نهم (مردادماه 1384) دکتر محمود احمدي نژاد نخستين استاندار اردبيل و رييس جمهور دوره نهم و دهم چهار بار به اين استان سفر کرده است.
سفر اول در مردادماه 1385 به همراه هيات دولت به استان اردبيل انجام شد که در اين سفر 152 مصوبه براي 28 وزارتخانه و دستگاه اجرايي براي خدمت رساني هرچه بهتر به مردم تصويب شد.
يک هزار و 230 ميليارد ريال اعتبار معين عمراني و شش هزار ميليارد ريال در قالب وام و تسهيلات از محل اعتبارات بنگاههاي زودبازده اقتصادي از جمله اعتباراتي بود که براي اين استان تخصيص يافت.
در مجموع ميزان پيشرفت مصوبات دور اول سفر رياست جمهوري بيش از 90 درصد است که مابقي نيز به سفر دوم هيات دولت به استان اردبيل که آبان ماه 1386 انجام شد، منتقل شده است.
از مجموع 104 بند مصوبات هيات دولت در دور دوم سفر و با احتساب جداول پيوستي مصوبات که بيش از 144 بند است، تاکنون بيش از 86 درصد اين مصوبات عملياتي شده يا در دست اقدام است.
در دومين سفر استاني هيات دولت و رييس جمهوري به استان اردبيل گام دوم توسعه و پيشرفت اين استان با 100 مصوبه در جلسه استاني هيات وزيران برداشته شد.
در دور نخست سفرهاي هيات دولت به استان اردبيل و در هجدهمين سفر استاني دور اول سفرهاي استاني که در روزهاي 24 و 25 و 26 مردادماه سال 85 انجام شد، علاوه بر تصويب 152 پيشنهاد اجرايي، 218 هزار فقره نامه مردمي نيز در خصوص درخواست ها و شکواييه هاي مردمي خطاب به رييس جمهوري دريافت شد که بر اساس اعلام مراجع مرتبط بيش از 120 هزار فقره از اين نامه ها پاسخ مثبت گرفته اند.

*سمنان
مسئولان استان سمنان روند اجراي مصوبات دور اول سفر هيات دولت به اين استان را خوب ارزيابي و خاطرنشان کردند: به رغم آن که سفر استاني هيات دولت به سمنان آخرين سفر استاني بود اما پيشرفت اين مصوبات از بسياري استان هاي ديگر جلوتر است.
اين مسئولان شمار مصوبات اجرا نشده در اين استان را بسيار محدود و در حد هفت درصد عنوان کردند و مشکلات قانوني، زيست محيطي و نيز تغيير برخي مصوبات را از دلايل اجرايي نشدن و يا کند بودن روند اجراي آنها دانستند.
در دور اول سفر هيات دولت به استان سمنان براي عمران و آباداني اين استان در مجموع 251 مصوبه به تصويب نشست استاني هيات دولت رسيد که در مجموع 998 پروژه را شامل مي شود.
استان سمنان طي سال هاي اخير در بخش جذب و توزيع اعتبارات عمراني از رتبه 29 و 30 به رتبه 25 ارتقا پيدا کرده و در اعتبارات جاري نيز شرايط خوبي را تجربه کرده است.
محدوديت منابع آبي از مهم ترين مشکلات اين استان است که براي رفع اين محدوديت هشت پيشنهاد در دور دوم سفر هيات دولت ارايه شده است.
78 درصد مصوبات دور اول سفر هيات دولت به استان سمنان اجرايي شده است که در مقايسه با ساير استان ها مصوبات سفر هيات دولت به استان سمنان بيش از 90درصد پيشرفت دارد.
در دور اول سفر هيات دولت به استان سمنان مصوبات مهم و تاثير گذاري به تصويب رسيد که اجراي خط انتقال 48 اينج گاز، ايجاد متروي رو زميني در مسير تهران - ورامين - گرمسار، ساخت سيلوي 100 هزار تني گرمسار، ساخت سه بيمارستان در سمنان، دامغان و گرمسار، مطالعه آزاد راه تهران - سمنان - مشهد، برقي کردن راه آهن تهران - سمنان - مشهد، طرح هاي فرهنگي، آموزشي و فني حرفه اي را مي توان از جمله اين طرح ها برشمرد.
100 درصد مصوبات وزارت تعاون، کار و امور اجتماعي، بانک مرکزي، دبيرخانه مناطق آزاد کشور از دور اول سفر هيات دولت در اين استان اجرايي شده است.
هيات دولت در دور دوم سفر استاني خود به استان سمنان که ارديبهشت ماه امسال انجام شد در مجموع 170 مصوبه داشت که اين تعداد در بررسي هاي بعدي به 238 مصوبه افزايش يافت.
تعداد مصوبات دور دوم سفر هيات دولت در مجموع 238 مصوبه است و پيشرفت اين مصوبات بيش از هشت درصد اعلام شده است.
مصوبات برخي دستگاه ها از جمله مخابرات داراي 60 تا 70 درصد پيشرفت است.
اجراي مصوبات دور دوم سفر در زمينه هاي اخذ مجوز، پي گري اعتبارات و ... در دست انجام است.

*قزوين
دولت نهم در سفر اول استاني خود به قزوين 145 بند مصوبه و در دور دوم سفر نيز 160 بند مصوبه براي توسعه و آباداني اين استان تصويب کرد.
رييس جمهوري و هيات دولت نخستين بار 18 خرداد سال 1385 و در دور دوم سفرهاي استاني نيز 17 ارديبهشت سال 1388 به قزوين سفر کردند.
سفر دوم هيات دولت به استان قزوين در بخش صنعت و معدن 19 مصوبه داشته که در دست پي گيري و مکاتبات اداري و توافق نامه است.
در دور دوم سفر نيز اين بخش 10 مصوبه داشته است که عمليات اجرايي آن آغاز نشده و در حال پيگيري و مذاکره با دستگاه هاي مربوط است.

*گلستان
سفرهاي استاني دولت نهم از ويژگي هاي برجسته اين دولت است که موجب تمايز اين دولت با دولت هاي پيشين شده است و در قالب آن سفرها، ارتباط بدنه دولت با مردم گوشه و کنار استان ها و حتي روستاهاي دور افتاده برقرار شد.
سفرهاي اول و دوم رئيس جمهور و هيئت دولت 277 مصوبه با 45 هزار و 870 ميليارد ريال برآورد اعتبار عمراني و تسهيلاتي در بخش‌هاي اقتصادي و توليدي، زيربنايي، فرهنگي و اجتماعي به همراه داشته است.
دستاورد سفر اول رييس جمهوري به استان گلستان 190 مصوبه و توافق نامه بود که از اين تعداد 138 مصوبه و 54 توافق نامه است.
براساس شاخص هاي نهاد رياست جمهوري، بيش از 93 درصد از مصوبات سفر اول رييس جمهوري و هيات دولت به استان گلستان اجرايي و عملياتي شده که تاثير بسياري بر شاخص هاي بخش هاي مختلف گذاشته است.
با اين وجود تعدادي از مصوبات سفر اول رييس جمهور به گلستان به رغم پي گيري هاي دستگاه هاي مرتبط، هنوز اجرايي نشده است که از مهم ترين آن مي توان به "ساخت مجتمع پتروشيمي آمونياک و اوره" در گلستان بوده است.
اجراي طرح ها و پروژه هاي محرک و جريان ساز توسعه از جمله مصوبات سفر دوم رياست جمهوري بود که حاصل اين سفر نيز 156 مصوبه و توافق شامل 139 مصوبه و 17 توافق نامه است.
احداث سد و شبکه هاي نرماب چهل چاي، قره سو و زرين گل، تقويت و تسريع در انتقال آب مازاد استان هاي همجوار، احداث راه آهن گرگان - مشهد، گرگان - ترکمنستان از جمله طرح هاي مصوب سفر دوم رييس جمهوري به اين استان بوده است.
براساس شاخص هاي نهاد رياست جمهوري تاکنون 66 درصد از طرح هاي مصوب سفر دوم رياست جمهوري در استان گلستان اجرايي و عملياتي شده است و پي گيري براي اجراي تمامي مصوبات همچنان وجود دارد.

*گيلان
رييس جمهوري و هيات دولت در مدت فعاليت دولت نهم دوبار به استان گيلان سفر کردند که اين سفرها در فاصله زماني اسفند سال 1385 و مهر سال 1387 انجام شد.
در نخستين دور سفر رييس جمهور و هيات دولت به استان گيلان 222 مصوبه و 19توافق نامه در راستاي برنامه توسعه استان گيلان و در قالب يک هزار و 630 پروژه به تصويب رسيد.
در دومين سفر رييس جمهور و هيات دولت به استان گيلان که سال 1387 انجام شد218 مصوبه و 14 توافق نامه در قالب يک هزار و 230 پروژه و طرح به تصويب رسيده است.
از بين 218 مصوبه و 13 توافق نامه در قالب 1230 طرح اختصاص داده شده که در توسعه استان نقش کليدي دارند، 45 مصوبه صددرصد تحقق يافته که 21 درصد مصوبات را تشکيل مي دهد و ميانگين پيشرفت فيزيکي مصوبات 35 درصد است که 218 مصوبه را شامل مي شود، 135 مصوبه هم اجرايي شده است که 63 درصد پيشرفت دارد.
از بين مصوبات دور دوم سفر مي توان به ارايه پيشنهاد چگونگي اختصاص يارانه براي احداث صنعت به صورت طبقاتي در استان گيلان اشاره کرد که 40 درصد پيشرفت دارد و يا در اين ميان طراحي و آماده سازي واگذاري 700 هکتار از اراضي شرکت سفيد رود براي توسعه شهرک هاي صنعتي رشت است که داراي 50 درصد پيشرفت است.

*مازندران
22 امين نشست استاني دولت نهم 16 آذرماه سال 1385 و شانزدهيمن نشست استاني هيات دولت از دور دوم سفر 23 آبان ماه سال 1387 در ساري مرکز استان مازندران برگزار شد که نتيجه آن 420 مصوبه در قالب افزون بر هزار و 100 طرح به صورت احداثي، تکميلي، مطالعاتي و تجهيزاتي بود.
از مجموع مصوبات هيات دولت 105 مصوبه در دست پي گيري، 209 مصوبه در حال اجرا و 106 مصوبه اجرايي شده است.
از 54 توافق نامه نيز تاکنون 11 مورد آن در دست پي گيري، 18 مورد در دست اجرا و 25 مورد نيز اجرايي شده است.
در نشست هاي استاني هيات وزيران در مازندران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي متعهد شد تا مبلغ چهار هزار ميليارد ريال تسهيلات ارزي براي طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي (غير دولتي) با اولويت طرح هاي بخش صنعت و معدن، کشاورزي و گردشگري تخصيص درهد که اين مقدار اعتبار تخصيص يافته است.
در بخش صنعت و معدن، رفع محدوديت استقرار صنايع بزرگ و توسعه صنعت در استان هاي شمالي از مهم ترين مصوبات سفر استاني مازندران بوده است.
استقرار صنايع خودروسازي بابل که اکنون عمليات اجرايي آن آغاز شده است، احداث پالايشگاه نفت از جمله مصوبات بوده است که دفتر آن در ساري اخيرا گشايش يافت و موافقت محيط زيست با احداث اين پالايشگاه در کياسر ساري کسب شده است.
اصلاح بافت هاي فرسوده شهرهاي مازندران با استفاده از 400 ميليارد ريال سرمايه گذاري فاينانس و پيش بيني حداقل 400 ميليارد ريال اوراق مشارکت براي احياي بافت هاي فرسوده شهري در لايحه بودجه سال 86 از مصوبات هيات وزيران بوده که اين طرح اجرايي نشده است.

**نگاه باز به افق هاي توسعه در استان هاي غرب کشور

*آذربايجان شرقي
دو دور سفرهاي استاني رييس جمهوري و هيات دولت به آذربايجان شرقي در سال هاي 1385 و 1387 از جمله رويدادهاي مهم سياسي اقتصادي اين خطه از ايران اسلامي در مدت فعاليت دولت نهم محسوب مي شود که دستاوردهاي مهمي به دنبال داشته است.
محمود احمدي نژاد رييس جمهوري 19 تيرماه سال 1385 در ادامه سفرهاي استاني هيات دولت به آذربايجان شرقي سفر کرد که حاصل اين سفر تصويب 169 مصوبه و 32 توافق نامه براي تسريع در توسعه و پيشرفت اين استان بود.
تاکنون اجراي بيش از 95 درصد اين مصوبات به صورت قطعي پايان يافته و مورد بهره برداري قرار گرفته و يا در دست اقدام و پيگيري است.
در مدت زمان پس از سفر نخست هيات دولت به آذربايجان شرقي، گام هاي موثري در راستاي تامين آب به ويژه براي مناطق روستايي و شهرستان هاي اين استان برداشته شده که از جمله آنها مي توان به پروژه مهم "آبرساني شهر کوهستاني هوراند" اشاره کرد؛ در شهري دورافتاده که فقط پنج هزار نفر جمعيت دارد، دولت به ازاي هر نفر از ساکنين آن حدود 40 ميليون ريال براي آبرساني، گاز رساني و ترميم شبکه برق هزينه کرده است.
همچنين خط لوله فولادي انتقال آب شهرستان "اهر" به طول 21 کيلومتر از سد ستارخان تا تصفيه خانه اين شهر، از ديگر پروژه هاي مهم آذربايجان شرقي است که جزو مصوبات سفر نخست رييس جمهوري به اين استان بود و در اواخر سال 85 نيز به بهره برداري رسيد.
احداث چند سد مهم نيز از ديگر اقدامات مهم مربوط به آبرساني و تامين آب کشاورزي در استان بوده و بر اين اساس سد شهيد مدني بر روي تلخه رود نيز با پيشرفت فيزيکي بالاي 80 درصد يکي از سدهاي در دست احداث آذربايجان شرقي است که در دو سال پس از سفر نخست دولت 540 ميليارد ريال براي آن هزينه شده است و در صورت تامين اعتبار، پيش بيني مي شود اين سد تا پايان امسال به بهره برداري برسد.
افزايش سه برابري سرانه فضاهاي ورزشي از ديگر دستاوردهاي سفر اول هيات دولت به آذربايجان شرقي است ، به گونه اي که در مجموع در اين سفر مصوب شد دو سالن ورزشي براي هر شهرستان احداث شود.
احداث متروي تبريز که از چندسال قبل شروع شده، پس از سفر نخست هيات دولت به اين استان پيشرفت قابل توجهي داشته است، به طوري که مسير شش کيلومتري فاز نخست خط اول اين طرح به طور کامل انجام شده و با تامين قطار، آماده بهره برداري است.
طرح توسعه فرودگاه تبريز هم از جمله مصوبات سفر نخست رياست جمهوري به استان بود که 50 ميليارد ريال براي آن هزينه شده است.
سفر دوم استاني هيات دولت به آذربايجان شرقي که در آذرماه سال گذشته انجام شد در مجموع 263 مصوبه و توافق نامه داشت که تاکنون از اين تعداد تنها حدود 60 مصوبه اجرايي شده است.
از مجموع مصوبات سفر دوم 113 مصوبه هنوز در دست پيگيري است.

*آذربايجان غربي
به اعتقاد بيشتر کارشناسان اقتصادي همجواري آذربايجان غربي با سه کشور ترکيه، عراق و جمهوري آذربايجان ظرفيت مناسبي براي توسعه مناسبات مرزي و بازرگاني خارجي را ايجاد کرده که در مصوبات هيات دولت به اين مهم نگريسته شده است.
استان آذربايجان غربي، ابتدا در شهريور سال 1385 و بار ديگر در اسفند ماه سال 1387 ميزبان رييس جمهوري و اعضاي هيات دولت بود.
حاصل جلسه هيات دولت در سفر اول رييس جمهوري به آذربايجان غربي تصويب 171 مصوبه و 41 توافق نامه بود.
در جلسه دوم سفر استاني رييس جمهوري و دولت به آذربايجان غربي 200 مصوبه تصويب و براي اجرا ابلاغ شد.
در سفر اول هيات دولت به اين استان، آذربايجان غربي داراي 14 شهرستان و 36شهر و 109 دهستان و حدود سه هزار آبادي بود که در سفر دوم براساس برنامه جديد تقيسمات کشوري تعداد شهرستان هاي اين استان به 17 شهرستان ارتقا يافت.
تاکنون بيش از ‎ 95درصد از مصوبات دور اول سفر رييس جمهوري به اين استان، اجرايي شده است.
در سفر اول رييس جمهوري و هيات دولت به استان ‎ 171مصوبه تصويب شد که از اين تعداد ‎167 مورد آنها عملياتي شده است.
مصوبه ها و توافق نامه هاي دور اول سفر هيات دولت به آذربايجان غربي مشتمل بر ‎ 510طرح است که حدود يک هزار و ‎ 500پروژه را شامل مي شود.
برآورد اوليه براي محقق شدن اين پروژه ها و اجرايي کردن آنها حدود ‎ 27هزار و ‎200 ميليارد ريال بوده که تاکنون بيش از ‎ 9هزار و ‎600 ميليارد ريال آن به پروژه هاي مختلف استان تخصيص يافته است.
از يک هزار و ‎ 500پروژه حدود يک هزار و ‎35 پروژه با يک هزار و ‎736 ميليارد ريال به بهره برداري رسيده است.
در بخش بنگاه هاي زودبازده اقتصادي براي ‎ 104هزار نفر زمينه اشتغال فراهم شده است.
پيش از آغاز دومين سفر استاني رييس جمهوري به آذربايجان غربي، در سفري يک روزه که در آذرماه سال 87 انجام شد آرزوي ديرينه مردم اين استان يعني افتتاح ميان گذر درياچه اروميه که جزو مصوبات دور اول سفر استاني هيات دولت بود تحقق يافت.
دومين سفر استاني رييس جمهوري به آذربايجان غربي در قالب پنجاه و سومين سفر استاني تقريبا جزو آخرين سفرهاي استاني دور دوم بود که در چهاردهم اسفندماه و تقريبا در روزهاي پرشور تبليغات دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تحقق يافت.
در دور دوم سفر رييس جمهوري و هيات دولت به آذربايجان غربي 33 طرح بزرگ در بخش هاي مختلف صنعتي، معدني و توليدي در شهرهاي مختلف استان به تصويب رسيد.
اعمال 10 سال معافيت مالياتي براي سرمايه گذاري هايي که در سالهاي آتي در استان انجام مي شود از مصوبات سفر دوم بود که اين معافيت ها در قبال سرمايه گذاريهايي اعمال خواهد شد که خارج از شعاع 30 کيلومتري مرکز استان انجام شود.
همچنين از تصويب پرداخت يارانه براي پايانه هاي صادراتي آذربايجان غربي، احداث و بهسازي هشت محور اصلي استان، توسعه حمل و نقل و شبکه ريلي و اتصال راه آهن کشوري به استان، توسعه فرودگاه هاي اروميه و خوي از ديگر تصميمات جلسه هيات دولت در آذربايجان غربي بوده است.

*ايلام
در دو سفر استاني هيات دولت به اين استان 269 مصوبه و توافق در زمينه هاي عمراني، اشتغال زايي، اقتصادي، کشاورزي، فرهنگي، ورزشي، خدماتي و بهداشتي تصويب شده است.
از مجموع 63 مصوبه دور نخست هيات دولت به استان ايلام 48 مصوبه به صورت صددرصد تحقق يافته است.
از مجموع 80 مورد توافق دور نخست سفر 52 مورد اقدام شده، 25 مورد در دست انجام و سه مورد در دست پي گيري است.
از 269 مصوبه دو سفر استاني هيات دولت به استان ايلام 128 مصوبه انجام شده، 107 مورد در دست انجام و 34 مورد نيز در دست پي گيري است.

*زنجان
با اجرايي شدن بيش از 96 درصد مصوبات سفر اول رييس جمهوري و دولت به استان زنجان که سال 1385 انجام شد، تحول چشمگيري در مناطق مختلف اين استان و در عرصه هاي عمراني، اقتصادي، ورزشي و فرهنگي ايجاد شده است.
طي دو سفر رييس جمهوري و هيات دولت به استان زنجان، تصميمات کلاني براي توسعه و پيشرفت اين خطه از ميهن اسلامي اتخاذ و تمهيدات لازم براي آماده سازي زيرساخت هاي توسعه فراهم شد.
337 مصوبه و موافقت نامه با 540 طرح مهم حاصل سفر اول و دوم رييس جمهوري و هيات دولت به اين استان بوده است.
در دور اول سفر استاني رييس جمهوري و هيات دولت به زنجان 177 مصوبه و در دور دوم 160 مصوبه براي توسعه و آباداني بيشتر اين استان در بخش هاي زيربنايي شامل صنعت و اشتغال، راه، مسکن، آب و کشاورزي، انرژي، اقتصادي، فرهنگي و رفاهي، گردشگري، محيط زيست و ورزشي، در جلسه استاني هيات وزيران تصويب شد.
تمامي مصوبات دور دوم سفر رييس جمهوري به اين استان که کلنگ زني و افتتاح آنها بر اساس زمانبندي سال 88 تعيين شده است، تا پايان دهه فجر امسال محقق خواهد شد.
مصوبات سفرهاي رياست جمهوري به استان زنجان فرصت سرمايه گذاري 200 هزار ميليارد ريالي را براي بخش خصوصي در اين استان مهيا کرده است.
بخش عمده تسهيلات مصوب سفر اول رييس جمهوري به استان در زمينه حل مشکلات واحدهاي صنعتي بوده است، واحدهايي که يا تعطيل شده بودند و يا در آستانه تعطيلي قرار داشتند و براي اين بخش بيش از 200 ميليون دلار از محل صندوق ذخيره ارزي اختصاص يافت.

*کردستان
شاخص ترين مصوبه هيات دولت در نشست استاني دور نخست، مصوبه دولت براي احداث فرودگاه سقز به عنوان آرزوي ديرينه مردم کردستان بود که اکنون با 27 درصد پيشرفت فيزيکي در دست اجراست و اعتبارات آن در رديف هاي بودجه منظور شده است.
سفر نخست در آبان ماه سال 1385 و دومين سفر در روزهاي پاياني اسفندماه سال 1387 انجام شد.
ارمغان اين سفرها در سفر نخست 191 مصوبه در قالب 35 تصويب نامه و در دور دوم 235 مصوبه در قالب 40 تصويب نامه هيات دولت بود.
از مجموع مصوبات استاني هيات دولت از سفر اول 114 مصوبه اقدام شد، 72 مصوبه در دست اقدام و پنج مصوبه در دست پي گيري است.
اين مصوبات در قالب طرح شامل يک هزار و 134 طرح تعريف شده است که از اين تعداد 831 طرح به ميزان صد در صد به اتمام رسيد، 110 طرح با متوسط پنج تا 40 درصد پيشرفت فيزيکي و 188 طرح با 40 تا 90 درصد پيشرفت فيزيکي در دست
اجراست.

*توجه به توسعه بخش کشاورزي؛ يک انقلاب در اين بخش
دولت نهم از بدو شروع به کار، اهتمام جدي به توسعه کشاورزي اين استان به عنوان محور توسعه منطقه داشت و به همين خاطر سياست گذاري کشاورزي متناسب با شرايط توپوگرافي را در دستور کار خود قرار داد.
دولت نهم در نشست استاني خود در سنندج با هدف زير کشت بردن اراضي شيب دار حاشيه رودخانه ها اجراي پنج طرح تامين و انتقال آب به اراضي شيب دار استان را در سطح يک هزار و 890 هکتار از اراضي شيب دار تصويب کرد.
هيات دولت در نشست استاني دور نخست نگاه ويژه اي به بحث تامين آب زراعي و آشاميدني استان با اجراي طرح هاي سدسازي و اجراي طرح هاي انتقال آب داشت که همگي مصوبات اين بخش به طور کامل اجرايي شده است.
رهاورد دومين سفر استاني هيات دولت براي مردم کردستان 235 مصوبه در قالب 40تصويب نامه هيات دولت بود که با اتکا به زيرساخت هاي تامين شده در قالب مصوبات استاني هيات دولت توان تازه به قطار توسعه اين استان بخشيد.
در بخش نفت هيات دولت هفت مصوبه داشت که مهم ترين آنها عبارت است از تسريع در احداث خط انتقال بيجار به ديواندره براي گازرساني به شهرهاي صاحب و زرينه که عمليات اجرايي آن نيمه دوم امسال شروع مي شود، اختصاص 100 ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي ورزشي، کمک به طرح هاي در دست اجراي استان و اجراي خط انتقال سوخت به نيروگاه سيکل ترکيبي سنندج.

*کرمانشاه
پالايشگاه 150 هزار بشکه اي آناهيتا، طرح توسعه نيروگاه حرارتي بيستون و توليد خودرو از مهم ترين مصوبات دولت در استان کرمانشاه است که با بهره برداري از اين طرح هاي مهم علاوه بر سرمايه گذاري کلان، اشتغال فراواني در اين استان ايجاد مي شود.
در دور اول سفر رييس جمهوري به استان 163 مصوبه و توافق نامه براي سرعت بخشيدن به روند توسعه کرمانشاه به تصويب رسيد که در مجموع شامل 150 بند مصوبه و 13 بند توافق نامه است.
در دور دوم سفر نيز 169 مصوبه و توافق نامه به تصويب رسيد که شامل 188 بند مصوبه و 8 بند توافق نامه است.
94 درصد مصوبات دور اول سفر ريس جمهوري به استان کرمانشاه اجرا شده يا در دست اجراست.

*کهگيلويه و بويراحمد
شمار مصوبات و توافق هاي دور اول سفر هيات دولت به اين استان 184 مورد است که از اين ميزان 148 مورد مصوبه و 36 مورد نيز توافق است.
از مجموع اين مصوبات 72 درصد معادل 134 مورد اقدام شده، 23 درصد معادل 44 مورد در دست اقدام و 8/3 درصد معادل شش مورد هم در دست پيگيري است.
اعتبارات کلي پروژه هاي دور اول سفر هيات دولت در استان 590 ميليارد ريال است که از اين ميزان 200 ميليارد ريال اعتبارات سفر استاني است و 100 درصد تخصيص يافته است.
استاندار کهگيلويه و بويراحمد روند اجرايي برخي پروژه هاي سفر هيات دولت به اين استان را کند ارزيابي کرد.
مصوبات دور دوم سفر رييس جمهوري و هيات دولت به استان کهگيلويه و بويراحمد در زمينه هاي زيربنايي، توليدي، اقتصادي، کشاورزي، گردشگري، آموزش و آموزش عالي، بهداشت، راه و ترابري، برق و آب است.

*لرستان
مصوبات سفر اول هيات دولت به لرستان جنبه زيرساختي و مطالعاتي داشته و با اجراي آنها زمينه رشد و توسعه اين استان فراهم شده است.
سفر اول هيات دولت به لرستان اسفندماه سال 1384 و با حضور در 9 شهرستان استان برگزار شد که هيات دولت در خرم آباد، 118 مصوبه را به تصويب رساند.
همچنين در اين جلسه 49 توافق نامه ميان دستگاه ها و وزارتخانه هاي کشور به تصويب هيات دولت رسيد.
از مجموع 118 مصوبه سفر اول هيات دولت به لرستان، 91 مصوبه اقدام شده و 17 مصوبه در دست اقدام است.
از کل مصوبات، هفت مصوبه در دست پي گيري و سه مصوبه نيز اقدام نشده است.
پيشرفت مصوبات و توافقات اقدام شده سفر اول هيات دولت به اين استان 8/77 درصد معادل 130 بند است.
سفر دوم هيات دولت به لرستان نيز آبان سال 1387 با حضور هيات دولت در اين استان انجام شد.
در اين سفر 216 مصوبه و 19 توافق نامه به تصويب هيات دولت رسيد که با گذشت چندين ماه از تصويب اين مصوبات، زمينه اجرايي بسياري از مصوبات و توافقات فراهم شده است.

*همدان
بررسي دستاوردهاي دور اول و دوم سفرهاي استاني دولت به استان همدان، تغيير شاخص هاي توزيع جغرافيايي بودجه را به عنوان رهاورد سفرهاي استاني بيش از پيش نمايان مي سازد.
اين مصوبه ها با رويکرد امور زيربنايي متضمن تقويت هرچه بيشتر زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري توسعه همدان، بهبود شاخص هاي رشد در شهرها و روستاها و دسترسي استاندارد اهالي به خدمات، ارتقاي درآمد خانوارها در بخش هاي مختلف اقتصادي، خلق فرصت هاي شغلي، گسترش کمي و کيفي فضاهاي علمي با هدف تبديل همدان به مرکز دانشگاهي و پژوهشي بويژه در زمينه فناوري هاي برتر و نوين جهان و در نهايت ايجاد حياتي فراخور تاريخ و فرهنگ اين سامان براي اين استان و ساکنان آن هستند.
215‏ مصوبه و توافق مشتمل بر ‏299‏ طرح حاصل اجرايي سفر و نشست اول هيات دولت به استان همدان در تيرماه سال 85 بود که تحليل محتواي ساده مطالب نشست ها و برنامه هاي مختلف رسمي و غير رسمي مناطق مختلف اين استان و همچنين مطالب مطبوعات، پايگاه هاي خبري و صدا و سيما استان نشان مي دهد که از آن زمان تاکنون موضوع مصوبه ها و نظارت و تحليل روند اجراي آن يکي از اصلي ترين دل مشغولي ها و موضوع هاي موردتوجه افکار عمومي در اين استان بوده است که از سال گذشته مصوبات سفر دوم نيز به آن اضافه شد.
هيچ طرح بلاتکليفي از مجموع طرح ها به عنوان مصوبه و توافق سفر اول رييس جمهوري و هيات دولت در تيرماه سال ‏85‏13، در استان همدان وجود ندارد.
متوسط پيشرفت فيزيکي اين مصوبه ها 87 درصد عنوان شده و اعتبار اختصاصي اين مصوبه ها سال گذشته شش هزار و 750 ميليارد و 895 ميليون ريال بوده است و امسال تاکنون دو هزار و 353 ميليارد و 944 ميليون ريال اعتبار تصويبي داشته اند.
بعد از گذشت 21 ماه پرتکاپو براساس بستري که مصوبات سفر اول رييس جمهوري و نشست هيات دولت در همدان ايجاد کرده بود استان همدان در تيرماه 87 به مدت دو روز ميزبان مرحله دوم سفرهاي استاني کابينه دولت نهم بود که رهاورد آن 159 مصوبه شامل 136 مصوبه و 23 توافق در قالب 213 طرح است.
توجه به اقتصاد، سرمايه گذاري، توليد، ايجاد اشتغال و افزايش ثروت و درآمد مردم و استفاده از مشارکت هاي مردمي، بهره وري شغلي و درآمدي از زيرساخت هاي ايجاد شده و در حال ساخت در جريان مصوبات سفر اول از رويکردهاي جدي تصويب طرح ها در نشست دوم هيات دولت در همدان بود.‏

**توجه به زيرساخت ها با اثرگذاري مستقيم بر زندگي مردم در جنوب کشور
از رويکردهاي سفرهاي رييس جمهوري و دولت نهم به استان هاي جنوب کشور که طي دو دور انجام شد، مي توان توسعه زيرساخت ها و تکميل پروژه هاي اقتصادي با اثرگذاري مستقيم بر زندگي مردم را نام برد.

*بوشهر
براساس آخرين وضعيت تحقق مصوبات و توافقات دور اول سفر استاني رييس جمهوري و هيات دولت به استان بوشهر، 99 درصد اين مصوبات تحقق يافته و ميزان پيشرفت تحقق مصوبات 90 درصد و ميزان تحقق توافقات نيز 66 درصد است.
در نخستين سفر استاني رييس جمهوري و هيات دولت به بوشهر که بهمن ماه سال 1384 انجام شد مصوباتي در قالب 112 بند و 10 تبصره به تصويب رسيد و تعداد 71 توافق حاصل شد.
از کل مصوبات و توافقات 5/56 درصد احداثي، تکميلي و تجهيز و مابقي نيز در مرحله مطالعه و صدور انواع مجوزهاست.
37 درصد کل مصوبات دور اول سفرهاي استاني رييس جمهوري و هيات دولت به استان بوشهر اعتباري، هفت درصد تسهيلاتي، يک درصد اعتباري تسهيلاتي و 55 درصد نيز غيراعتباري تسهيلاتي است.
اختصاص حداقل مبلغ 300 ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي براي اجراي طرح هاي اقتصادي توليدي، مطالعه و احداث يک کارخانه پتروليوم کک، ايجاد و توسعه 50 شهرک صنعتي، بررسي و اقدام به ايجاد 4 بازراچه مرزي، مطالعه و امکان سنجي ايجاد يک منطقه ويژه اقتصادي در شمال استان بوشهر، ايجاد و راه اندازي و ارتقاي سطح گمرک ها در سه شهرستان و اعطاي مجوز صادرات به تمامي گمرک هاي اين استان از جمله موضوع هاي اقتصادي و توليدي مصوبات دور اول سفر هيات دولت به استان بوشهر است.
براساس آخرين وضعيت تحقق مصوبات و توافقات دور اول سفر استاني رييس جمهوري و هيات دولت به استان بوشهر، 99 درصد اين مصوبات تحقق يافته و ميزان پيشرفت تحقق مصوبات 90 درصد و ميزان تحقق توافقات نيز 66 درصد است.
استان بوشهر در سال 1386 روزهاي دهم و يازدهم بهمن ماه ميزبان رييس جمهوري و هيات دولت در دومين دور سفرهاي استاني بود که ره آورد اين سفر بيش از 205 مصوبه براي سرعت بخشيدن به تحقق اهداف توسعه و رفع محدوديت ها و تنگناهاي اين استان است.
اين مصوبات در قالب 178 بند و تعداد 27 توافق حاصل شد که 9/63 درصد مصوبات اعتباري، 4/3درصد تسهيلاتي، 4/4 درصد صدور مجوز و مابقي نيز ساير است.
بيشترين مصوبات سفر دوم هيات دولت به استان بوشهر مربوط به وزارت نفت با 29 بند و سازمان صدا و سيما، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري، دفتر امور مناطق محروم و کميسيون مناطق آزاد نيز هرکدام با يک مصوبه داراي کمترين تعداد مصوبات هستند.
مطالعه امکان سنجي احداث يک واحد پالايشگاه توسط بخش غيردولتي در ناحيه شمالي استان بوشهر، تکميل شبکه آبياري و زهکشي سد رييس علي دلواري، اختصاص 50 ميليارد ريال براي طرح هاي آبخيزداري و بررسي طرح تامين تسهيلات بانکي ارزان قيمت به منظور حمايت از پروژه هاي زيرساختي صادراتي از ديگر موضوعات اقتصادي و توليدي مصوبات دومين سفر استاني هيات دولت به استان بوشهر است.

*خوزستان
آنچه مدنظر و هدف نهايي رييس جمهوري از تصويب 544 مصوبه براي استان خوزستان بود، رفع عقب افتادگي ناشي از هشت سال جنگ تحميلي، شتاب بخشيدن به روند آباداني و توسعه خوزستان، ايجاد فرصت هاي شغلي و نيز برطرف کردن موانع و مشکلات مسير توسعه اين استان است.
هيات دولت سال هاي 1385 و 1387 دو سفر به استان خوزستان انجام داد که حاصل اين سفرها تصويب 544 مصوبه شامل 3100 پروژه بود.
پروژه هاي پيش بيني شده در سفر اول هيات دولت به خوزستان حدود يک هزار و 700 پروژه است که تاکنون بيش از 700 پروژه به بهره برداري رسيد.
منابع اعتباري پيش بيني شده در سفر اول براي اجراي طرح هاي مصوب از محل منابع ملي، استاني، منابع داخلي و نيز تسهيلات و نهاد رياست جمهوري بود که تاکنون در بخش استاني مصوبات بيش از 95 درصد محقق شده است.
در جلسه دوم هيات دولت در استان خوزستان که هفتم آذرماه سال 1387 در اهواز تشکيل شد، 291 مصوبه با يک هزار و 400 پروژه براي ادامه عمران و آباداني استان خوزستان به تصويب رسيد.

*فارس
استان فارس در بيست و هفتمين و پنجاه و هشتمين سفر استاني هيات دولت، ميزبان رييس جمهوري و هيات دولت بود که در اين دو سفر در مجموع بيش از 600 مصوبه در حوزه هاي مختلف از جمله راه و ترابري، علوم پزشکي، نيرو،‌ صنعت و آموزش عالي به تصويب هيات دولت رسيد.
در ادامه سفرهاي استاني دولت نهم، 27 فروردين سال 1386 استان فارس و شهر شيراز ميزبان هيات دولت بود.
رييس جمهوري، در سفر پنج روزه به استان فارس با مردم 24 شهرستان شيراز، مرودشت، سپيدان، نورآباد ممسني، کازرون، خنج، لامرد، مهر، اقليد، بوانات، آباده، پاسارگاد، ارسنجان، صفاشهر، ني ريز، لار، داراب، زرين دشت، فسا، استهبان، جهرم، فيروزآباد و قير و کارزين ديدار و علاوه بر سخنراني در جمع آنان، مشکلات مردم را از نزديک بررسي کرد.
اين جلسه 271 مصوبه و 28 توافق براي پيشرفت و آباداني هرچه بيشتر استان فارس تصويب شد.
از جمله مهم ترين مصوبات اين جلسه پيش بيني اعتبار لازم جهت اتمام پروژه راه آهن شيراز- اصفهان، انجام مطالعه و امکان سنجي احداث راه آهن شيراز- بوشهر- عسلويه، احداث تعداد 1000 واحد مسکوني براي محرومين استان، شروع طرح توسعه مجتمع پتروشيمي شيراز (مرودشت)، پيش‏بيني اعتبار موردنياز اجراي سد هايقر (فيروزآباد)، احداث دو نيروگاه در شهرستان پاسارگاد (سعادت شهر) و جنوب استان هريک با ظرفيت 1000 مگاوات، تجهيز مراکز درماني در شهرهاي استان از محل اعتبارات وزارت بهداشت، تجهيز تعداد 24 پايگاه اورژانس در سطح استان به آمبولانس با امکانات لازم، پيش بيني اعتبار موردنياز احداث زورخانه بزرگ شيراز بود.
با گذشت دو سال از سفر دور اول هيات دولت به فارس و با پي گيري هاي انجام شده عمليات اجرايي بسياري از اين مصوبات به پايان رسيده و تعداد ديگري از آنها در دست انجام است.
‌براساس اعلام ستاد پي گيري مصوبات سفر هيات دولت به استان فارس در استانداري فارس،‌ پيشرفت فيزيکي کل مصوبات دور اول سفر هيات دولت به اين استان بر مبناي فرمول هايي که نهاد رياست جمهوري مشخص کرده و براي همه استان ها يکسان است، 6/77 درصد بوده است.
اتمام راه آهن شيراز- اصفهان يکي از مهم ترين مصوبات دور اول سفر هيات دولت به استان فارس و از آرزوهاي ديرينه مردم اين استان بود.
اين طرح يکي از پروژه هاي بزرگ ملي است که علاوه بر اتصال جنوب کشور به مرکز ايران، موجب توسعه همه جانبه استان فارس مي شود.
يکي ديگر از مهم ترين مصوبات هيات دولت در دور اول سفر به استان فارس، مربوط به بخش علوم پزشکي و خدمات درماني بود. مطالعه و احداث بيمارستان اعصاب و روان شيراز با 179/13 ميليارد ريال اعتبار مصوب، احداث بيمارستان 300 تخت خوابي سوانح و سوختگي اميرالمومنين (ع) شيراز با 30 درصد پيشرفت فيزيکي و صرف 49 ميليارد ريال از اعتبارات دولتي و خيرين، تعمير و تجهيز خوابگاه هاي دانشجويي در شيراز با 60 درصد پيشرفت فيزيکي و 5/9 ميليارد ريال اعتبار تخصيصي، در دست اجراست.
در پنجاه و هشتمين سفر استاني هيات دولت، استان فارس روزهاي 9 و 10 ارديبهشت 1388 ميزبان رييس جمهوري و هيات دولت بود.
همچنين تعدادي از مصوبات دور اول سفر به ويژه در زمينه سدسازي و پتروشيمي با حضور وزرا در شهرستان هاي مختلف مورد بهره برداري قرار گرفت.
هيات دولت در نشست عصر روز پنج شنبه 10 ارديبهشت که حدود شش ساعت به طول انجاميد، 323 مصوبه و 68 توافق براي تسريع در روند توسعه و آباداني اين استان تصويب کرد.
اين تعداد مصوبه در دور دوم سفرهاي استاني دولت به فارس، 10 درصد بيشتر از مصوبات سفر استاني دور اول هيات دولت به استان فارس است.

*هرمزگان
کنکاشي درباره اجراي مصوبات دور اول و دوم سفر رييس جمهوري و هيات دولت به استان هرمزگان نشان مي دهد که طعم شيرين خدمت در کام مردم اين استان نشانده شده است.
استان هرمزگان را مي توان مهم ترين مدرک تاييد اين گزارش نام برد، زيرا اين استان چنين روند شتاباني را در توسعه تاکنون تجربه نکرده است و مي توان گفت که هرگز در تاريخ به خود نديده است.
معاونت برنامه ريزي استانداري هرمزگان شمار مصوبات دو سفر دولت نهم به هرمزگان را 331 مصوبه اعلام کرد که 101 مصوبه مربوط به سفر اول(دي ماه سال 1384) و 221 مصوبه مربوط به سفر دوم (اوايل اسفندماه سال 1386) است.
سفر اول رييس جمهوري و هيات دولت به اين استان که دي ماه سال 1384 انجام شد در مجموع 101 مصوبه به همراه داشت که 61 مصوبه آن ماهيت پروژه اي، 33 مصوبه ماهيت مجوز و هفت مصوبه نيز شامل اصلاح قوانين و ضوابط بود.
238 پروژه آن تا پايان سال 86 پايان يافت و 49 پروژه باقي مانده ديگر نيز طي سال گذشته به بهره برداري رسيد.
کمتر از سه سال تمامي 287 پروژه سرمايه اي برگرفته از 61 مصوبه به بهره برداري رسيدند.
در سفر دوم دولت نهم به هرمزگان در مجموع 221 موضوع از تصويب هيات وزيران گذشت که شامل 158 مصوبه با ماهيت پروژه اي (تملک دارايي سرمايه اي)، 55مصوبه با ماهيت مجوز و هشت مصوبه با ماهيت اصلاح ضوابط و قوانين بود.
از جمله مهم ترين پروژه هايي که در سفر دوم استاني هيات دولت به هرمزگان تعريف شد، احداث بيمارستان، اجرا و آب گيري بيش از 40 سازه آبخيزداري، بازسازي خط انتقال آب به شهرهاي حاشيه خليج فارس، مطالعه احداث بيش از 10 سد بزرگ، احداث سالن شش هزار نفري و 26 سالن ورزشي، احداث 20 جايگاه عرضه سوخت، خط انتقال گاز به منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس و برق رسانِي به تمامي روستاهاي بالاي 20 خانوار هرمزگان است.
از 221 مصوبه سفر استاني دوم رييس جمهوري و اعضاي هيات دولت نهم به هرمزگان، 70 مصوبه به طور کامل اجرا شده و 151 پروژه نيز با پيشرفت بيش از 35 درصد در دست اجراست.
بر اساس آخرين گزارش منابع آماري هرمزگان تا پايان سال گذشته ميانگين پيشرفت کل 221 مصوبه سفر دوم حدود 40 درصد و پيشرفت ريالي آنها نيز حدود 43 درصد بوده است.
همچنين اجراي تعداد 46 مصوبه به پايان رسيده و 154 مصوبه در دست اجراست و 21مصوبه به مرحله اجرا نرسيده اند.
در اين گزارش بيشترين مصوبات که اجرا شده، مربوط به امور اقتصادي با 13 مصوبه است و پس از آن امور اجتماعي و توليدي هر کدام با 11 مصوبه قرار دارند.
فولاد هرمزگان نيز يکي از طرح هاي مهمي است که پس از گذشت حدود 27 سال در دولت نهم به نتيجه رسيد و با حضور رييس جمهوري فاز اول آن با ظرفيت توليد يک و نيم ميليون تن آهن اسفنجي اواخر بهار امسال در منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس بندرعباس آغاز شد.
در سفر دوم 52 مصوبه ويژه براي اين استان تصويب شد که 21 مورد آن با ماهيت پروژه تملک دارايي سرمايه اي و 31 مورد نيز با ماهيت اصلاح قوانين و مجوز است.
ايجاد شبکه انتقال گاز به شهرک هاي صنعتي استان و منطقه ويژه صنعتي و معدني خليج فارس، امکان سنجي اجراي قطار شهري بندرعباس، امکان سنجي احداث يک واحد پتروشيمي، تامين اعتبار بزرگراه عسلويه به بندرعباس، واگذاري رايگان اراضي پايين دستي سد جگين به شرکت هاي سهامي زراعي، احداث بيمارستان 96 تخت خوابي قشم، پل آب نماي بخش تخت بندرعباس، کمک 15 ميليارد ريالي به احداث مسجد و مصلي، احداث يادمان شهداي هواپيمايي ايرباس و احداث موزه شهداي دريايي از جمله مصوبات دور دوم سفر رييس جمهوري به هرمزگان هستند که به گفته نمايندگان اين استان در مجلس شوراي اسلامي تاکنون پيشرفتي از اجراي آنها گزارش نشده است.

**توسعه منطبق بر نيازشناسي در استان هاي مرکزي کشور

*اصفهان
90 درصد از 261 مصوبه هيات دولت در سفر اول به استان اصفهان به مرحله اجرا رسيده است.
تاکنون 133 مصوبه سفر اول دولت به اين استان به طور کامل اجرا شده و پيشرفت فيزيکي مصوبات در قالب پروژه عمراني در حدود 68 درصد است.
‌هيات دولت در سفر اول به استان اصفهان علاوه بر 261 مصوبه، 17 توافق نامه نيز براي اين استان مصوب کرد که اين توافق نامه ها از پيشرفت بيش از 65 درصدي برخوردار است.
در قالب مصوبات هيات دولت يک هزار و 806 پروژه براي استان اصفهان به تصويب رسيده که از اين تعداد يک هزار و 481 پروژه به مرحله اجرا درآمده و يک هزار و يک مورد آن نيز پايان يافته است.
از مصوبات دور اول سفر هيات دولت به استان اصفهان براي 22 مصوبه هنوز هيچ اقدامي صورت نگرفته که اجرايي شدن اين مصوبات نيز از طريق دولت در دست پي گيري است.
راه آهن سيستان به زرين شهر، تامين اعتبار براي مطالعه و اصلاح آب هاي شور از محل اعتبارات توازن منطقه اي، صدور جواز صنفي براي کشاورزان، ايجاد نمايندگي موسسه رازي، اختصاص 15 ميليارد ريال براي موسسات دانش محور، برخي مصوبات مرتبط با ميراث فرهنگي و دانشگاه ها، برخي مصوبات بخش کشاورزي، سنددار کردن منازل شهرهاي زير 12 هزار نفر، طرح هاي مرتبط با بازسازي فضاي فرسوده و طرح هاي درآمدزاي شهري و برخي ديگر از طرح هاي مرتبط با آب و فاضلاب از جمله طرح هاي سفر اول هيات دولت به استان اصفهان است که هنوز اجرايي نشده است.

*چهارمحال و بختياري
استان چهارمحال و بختياري پس از سفرهاي استاني دولت نهم به اين استان گام در مسيري جديد از توسعه و آباداني گذاشته است و دستاوردهاي اجراي مصوبات اين سفرها در تمامي مناطق اين استان مشاهده مي شود.
82 درصد از مصوبات دور دوم سفر هيات دولت به اين استان اجرايي شده است.
از مجموع 200 مصوبه در سفر دوم 37 مصوبه به طور کامل اجرا شد، 127 مصوبه در دست اقدام، 34 مصوبه در دست پي گيري و براي سه مصوبه تاکنون اقدامي انجام نشده است.
براي مصوبات اين سفر اعتباري بيش از يک هزار و 820 ميليارد ريال اختصاص يافته است.
با اجراي اين مصوبه ها بيش از 40 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري از طريق بخش خصوصي در اين استان انجام شود.
از مجموع مصوبات سفر اول به استان 74 مصوبه تکميل شده، 24 مصوبه در دست اقدام و يک مورد در دست پي گيري است و يک مورد قابل اجرا نيست.
متوسط پيشرفت فيزيکي اجراي مصوبات دور اول سفر هيات دولت به اين استان 98 درصد اعلام شده است.
پتروشيمي لردگان از مصوبات دولت است که تاکنون 15 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است.
سرمايه گذاري لازم براي اجراي اين طرح بيش از هفت هزار و 500 ميليارد ريال است که از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي و پذيره نويسي تامين شده است.
تاکنون 20 درصد از سرمايه گذاري از طريق پذيره نويسي، 20 درصد از منابع شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران، 11 درصد از طريق تامين اجتماعي و بقيه از طريق توافق با شرکت هاي سرمايه گذار اجرا شده است.
تکميل کارخانه سيمان شهرکرد، بهره برداري از تونل رخ، بيمارستان بزرگ 360 تخت خوابي کاشاني شهرکرد از جمله طرح هاي بزرگي است که از طريق جذب اعتبارات سفر رييس جمهوري به سرعت به بهره برداري رسيدند.
ساخت بيمارستان کاشاني شهرکرد با استفاده از اعتبارات سفر رييس جمهوري خدمت ماندگار دولت نهم است، اين پروژه يکي از مطالبات به حق مردم چهارمحال وبختياري است زيرا اين استان به شدت در اين زمينه با کمبود امکانات بيمارستاني مواجه بود.
تا پيش از استقرار دولت نهم اين پروژه تنها 9 درصد پيشرفت فيزيکي داشت که اين بيشرفت در دولت نهم به 100 درصد رسيد و طي سه سال احداث آن از برنامه زمان بندي نيز پيش افتاد.

*قم
بسياري از مردم قم بر اين باورند که سفرهاي استاني هيات دولت، مهم ترين هديه اي است که دولت نهم به آنان داد.
به گفته آنان به جاي اين که مردم در پايتخت به دنبال مسئولان بگردند، امروز مسئولان و دولتمردان به سراغ آنان مي روند.
دولت نهم بيشتر از دولت هاي گذشته بر اين باور استوار است که قم پايگاه تفکر ديني و اسلامي و خاستگاه انقلاب است و هر فعاليتي که در اين شهر انجام گيرد خدمت به نظام و جهان اسلام است و با عنايت دولت نهم و همت بلند مسئولان استان در چهار سال گذشته اعتبارات خوبي براي توسعه پروژه هاي شهر دريافت شده که در تاريخ اين شهر بي نظير است.
در مصوبات سفرهاي استاني رييس جمهور به قم همه امکانات براي توسعه صنعتي اين استان فراهم شد؛ براي تسريع در روند اين توسعه، دولت نهم تسهيلاتي را براي واحدهاي صنعتي بزرگ و کوچک استان منظور کرد و محدوديت هايي را که باعث اطاله زمان سرمايه گذاري مي شد، کاهش داد.
همچنين تصويب معافيت مالياتي، برداشتن محدويت هاي جغرافيايي، ايجاد شهرک صنعتي نمونه 2 هزار هکتاري و توسعه منطقه اقتصادي ويژه سلفچگان از جمله برکات سفرهاي رييس جمهوري براي استان قم است.
از سوي ديگر کارشناسان فرهنگي معتقدند: در دو سفر رييس جمهوري به قم مسايل فرهنگي مورد غفلت قرار نگرفت و مصوبات اين بخش، نقطه عطفي در تاريخ توسعه فعاليت فرهنگي و هنري اين استان را رقم زده است.
رييس جمهوري در سفر اول خود در دي ماه سال 1384، تسريع در توسعه و عمران قم را کليد زد و هيات دولت 100 مصوبه و توافق نامه تصويب کرد که صددرصد آنها اجرايي شد.
آبرساني از سرشاخه هاي دز به قم يکي از مهم ترين پروژه هاي قم و مصوب هيات دولت است که با اقدامات انقلابي دولت نهم پروژه انتقال آب از سرشاخه هاي دز به مراحل مهمي رسيده است.
اين پروژه عظيم از سال 1380 شروع شده اما به همت مسئولان استاني در دولت نهم عمليات اجراي اين پروژه سرعت بيشتري به خود گرفته است.
اين طرح که به گفته مسئولان امسال تونل هايش به اتمام مي رسد و در سال 1390به طور کامل بهره برداري مي شود، در صورت اجرا آب شرب 11 شهر در سه استان اصفهان، قم و مرکزي را تامين مي کند.
اين طرح از بهمن ماه گذشته آغاز شده و تاکنون 70 کيلومتر از 170 کيلومتر اين مسير لوله گذاري شده است.
احداث جاده قم- گرمسار نيز جز مصوبات سفر دوم رييس جمهوري به قم است که تاکنون پيشرفت هاي خوبي داشته است.
عمليات اجرايي اين پروژه مهم هم اکنون در استان هاي مختلف با پيشرفت مناسبي همراه است و در حوزه استحفاظي استان قم نيز بيش از 70 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است.
يکي از پروژه هاي مهم از مصوبات سفرهاي استاني رييس جمهوري به قم، طرح توسعه حرم مطهر حضرت معصومه (س) در سه ضلع شمالي، غربي و شرقي اين حرم مقدس است که با عنايت ويژه دولت نهم، آغاز شد و روند پر شتابي را طي کرده است.
پروژه موسوم به پروژه ميدان بزرگ امام خميني (ره) در قالب بخشي از طرح توسعه اطراف حرم مطهر است که در امتداد جبهه شمالي حرم (ميدان آستانه و خيابان آستانه) قرار گرفته است.

*مرکزي
گزارش هاي رسمي نشان مي دهد، از مجموع 148 طرح مصوب دور اول سفر دولت به استان مرکزي، هم اکنون 82 مصوبه 100 درصد انجام شده، پيشرفت فيزيکي 40 مصوبه بيش از 50 درصد و 12 مصوبه نيز کمتر از 40 درصد است.
دولت نهم 28 ارديبهشت 1385 و سوم شهريور 1387 به استان مرکزي سفر کرد که در اين دو سفر علاوه بر مصوبات يادشده، وزرا و اعضاي کابينه نيز با حضور در شهرها و نقاط محتلف اين استان، مسايل و مشکلات مردم را مورد بررسي قرار دادند.
تصويب 342 طرح در قالب 235 مصوبه رهاورد دو دور سفر رييس جهموري و هيات دولت به استان مرکزي است.
14 مصوبه استاني دور اول سفر نيز به علت نواقص قانوني و مشکلات بين بخشي اجرايي نشده است که از جمله آن مي توان به احداث خوابگاه 500 نفري در سايت پرديس دانشکده علوم پزشکي، صدور مجوز راه اندازي دانشگاه داروسازي در خمين، تاسيس مرکز سوانح و سوختگي در اراک و ايجاد مرکز اموزشي علمي کاربردي پسته در شهرستان زرنديه اشاره کرد.
تفکيک مجتمع آموزشي ماشين سازي اراو و واگذاري آن به دانشگاه علم و صنعت، پي گيري و صدور مجوز جذب 200 نيرو براي بيمارستان هاي استان مرکزي، ساخت فروشگاه اتکا در شهرستان هاي فاقد فروشگاه و تعهد استانداري مرکزي براي سازه هاي موردنياز پايگاه هوايي از ديگر مصوبات اجرايي نشده دور اول سفر استاني هيات دولت به استان مرکزي است.
دستاورد سفر دوم هيات دولت به استان مرکزي، 175 مصوبه بود.
اين مصوبات شامل 192 طرح در امور زيربنايي نظير آموزش ابتدايي و متوسطه، آموزش عالي، فرهنگ و رسانه جمعي و گردشگري، بهداشت و درمان، رفاه و تامين اجتماعي، تربيت بدني، منابع آب، صنعت و معدن، محيط زيست، حمل و نقل و انرژي، ارتباطات و فناوري و مسکن، عمران شهري و روستايي است.
86/11 درصد از کل مصوبات شامل 23 مصوبه در امور عمومي، قضايي، خدمات مالي، فني و مديريت، دفاع و پشتيباني و بازرگاني و تعاون است.
60 طرح از مصوبات دور دوم سفر استاني در بخش هاي مختلف در دست اقدام است و 25 طرح نيز خاتمه يافته است.
همچنين مقرر شده بود که وزارت نفت سه ميليارد ريال براي کمک به آموزشکده فني خنداب، 22 ميليارد ريال براي ساخت سالن هاي ورزشي استان، 10ميليارد ريال براي بهسازي ورودي راه هاي شازند و دو ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي مورد توافق دولت در سفر اول را تامين کند که در اين زمينه هنوز اقدامي صورت نگرفته است.
تسريع در اجراي شبکه فاضلاب آشتيان، اراک، خمين، ساوه و محلات، احداث مجتمع ورزشي در شهرک صنعتي فرمهين با مشارکت بخش غيردولتي، احداث پارک ملي گردوي اراک، تخصيص پنج ميليارد ريال به شهرداري هاي استان مرکزي جهت انتقال صنوف آلاينده به حريم شهرها، احداث 16سالن ورزشي روستايي در استان، ساخت سالن دو ميداني و پيست دوچرخه سواري در مجتمع اميرکبير اراک، ايجاد جايگاه تماشاچي در ورزشگاه تفرش از ديگر طرح هاي محقق نشده دور دوم سفر است.
همچنين در دور دوم سفر هيات دولت به استان مرکزي تکميل مجموعه ورزشي آستانه با رقم يک ميليارد ريال، ايجاد زمين چمن در شهرهاي فاقد اين تاسيسات، ساخت سالن ورزشي سه هزار نفري در مجموعه ورزشي اميرکبير اراک و هزار نفري خمين و نصب صندلي و تابلوي اکسوربورد در ورزشگاه ورزشي امام خميني(ره) از مصوباتي است که اجرايي نشده است.
برخي مصوبات دور دوم مانند تعطيلي و جمع آوري کامل کارخانه آلومينيم سازي اراک با اقدام قضايي در دست انجام است که با تصميم شوراي تامين استان مرکزي اين حکم و مصوبه دولت معلق مانده است.
يکي از مصوبات مهم دور دوم سفر دولت به استان مرکزي واگذري تملک 30 هزار هکتار از 40 هزار هکتار اراضي شرکت پخش فراورده هاي نفتي اراک به شهرداري است که با اصلاحيه اي هم اينک در هاله ابهام قرار دارد.

*يزد
طرح ها و پروژه هاي بزرگ و مهمي در دو دور سفر استاني دولت به استان يزد تصويب شده است که در صورت تحقق آنها، يزد از نظر اقتصادي متحول مي شود.
سفرهاي رييس جمهوري و هيات دولت به استان يزد نويد روزهاي خوب و اميد بخشي براي مردم اين استان خواهد بود.
سفر اول محمود احمدي نژاد و اعضاي هيات دولت به استان دارالعباده و دارالعلم 24 اسفند 1385 و دور دوم سفر هم سي ام بهمن 1387 انجام شد.
انتقال خط دوم آب، احداث راه آهن شيراز به يزد و ساخت واحد فولاد در بافق از مهم ترين پروژه هاي بزرگ و ملي در استان يزد است که در سفر رييس جمهور به تصويب رسيد.
بخشي از پروژه هايي که تصويب شد به پايان رسيده، بخش ديگري در دست اقدام است و تعدادي نيز هنوز اجرايي نشده است.
از 213 مصوبه و توافق نامه سفر اول رييس جمهور و هيات دولت به اين استان 111 مصوبه به طور کامل اجرايي شده است.
مهم ترين مصوبات سفر هيات دولت به استان دردور اول را انتقال آب زاينده رود، طرح راه آهن شيراز به يزد و کارخانه فولاد بافق است.
امکان سنجي و مطالعات راه آهن شيراز به يزد نيز پايان يافته و طرح کارخانه فولاد بافق هم 20 درصد پيشرفت کار دارد.
مجموع مصوبات دور اول سفر شامل بيش از 300 پروژه عمراني در 10 شهرستان استان يزد است که 46 اداره و نهاد پي گير اجراي آن هستند.
از جمله طرح هاي دستگاه ها و نهادها که به صورت 100 درصد اجرايي شده است مي توان به طرح هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي با سه مصوبه، بانک مرکزي با يک مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با شش مصوبه و وزارت امور اقتصادي و دارايي با سه مصوبه اشاره کرد.
در دور دوم سفر 231 مصوبه و 22 توافق نامه براي استان يزد تصويب شده است.
حدود سه ماه از ابلاغ اين طرح ها و مصوبه ها به دستگاه هاي ذيربط استاني مي گذرد و همه مقدمات و مطالعات لازم براي اجرا شدن اين طرح ها صورت گرفته است.
براساس برنامه ابلاغي هيات دولت تمامي مقدمات مربوط به طرح هاي مصوب در اين دور از سفر انجام شده است و براي اجرايي شدن آنها مشکلي وجود ندارد.
اگرچه دو دور سفر استاني دولت نهم به استان تهران انجام شده است، اما به علت گستردگي مصوبات و فعاليت هاي صورت گرفته، گزارش مربوط به اين استان تا زمان ارسال اين گزارش آماده نشد.
دور سوم سفرهاي استاني رييس جمهوري و دولت با رويکرد فرهنگي و به منظور پي گيري اجراي مصوبات دور اول و دوم سفرها انجام مي شود.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین