کد خبر: ۱۷۴۱۷
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۸۸ - ۱۸:۰۹
رهبر انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري:
اين توطئه بفضل الهي شكست خورد و تير دشمن به سمت خودش كمانه كرد. آيت الله خامنه اي خاطرنشان كردند: انقلاب اسلامي ايران بعد از گذشت سي سال، اكنون بسيار قوي و مستحكم است و انسان دست قدرت الهي را نيز مشاهده مي كند اما تفضل الهي تا زماني است كه همه خالصانه در خدمت انقلاب و اهداف آن باشيم و از هيچ تلاشي در اين مسير دريغ نكنيم.
رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه بلواهاي بعد از انتخابات كاملاً برنامه ريزي شده بود، افزودند: اين توطئه بفضل الهي شكست خورد و تير دشمن به سمت خودش كمانه كرد.

به گزارش بولتن به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي امروز در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس خبرگان رهبري در سخنان مهمي ضمن برشمردن نقاط قوت و اميدآفرين نظام اسلامي و جايگاه مستحكم آن، به برنامه ريزي پيچيده و گسترده دشمن در شرايط كنوني اشاره كردند و با تبيين ابعاد گوناگون و خطوط اصلي طراحي مخالفان نظام جمهوري اسلامي در جنگ نرم، لزوم هوشياري، بصيرت، و شجاعتِ خواص و نخبگان و حفظ وحدت را مورد تأكيد قرار دادند.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به تغيير طراحي هاي مخالفان نظام به موازات استحكام و عمق بيشتر ريشه هاي نظام اسلامي افزودند: نظام اسلامي تجربه سي ساله مقابله با چالش هاي مختلف را دارد اما با توجه به پيشرفتهاي نظام و پيچيده تر شدن دستاوردهاي آن، توطئه ها و طراحي هاي مخالفان نيز پيچيده تر شده است كه بايد ابعاد و جوانب مختلف آن شناخته شود تا بتوان بر آنها غلبه كرد.
حضرت آيت الله خامنه اي احتمال جنگ نظامي را در شرايط كنوني بسيار ضعيف ارزيابي و خاطرنشان كردند: در مقطع فعلي دشمن با يك جنگ رواني كه جنگ نرم ناميده مي شود به مقابله با نظام اسلامي آمده و در اين جنگ هدف اصلي دشمن تبديل نقاط قوت و فرصت هاي نظام به نقاط ضعف و تهديدها است.

ايشان تأكيد كردند: مخالفان نظام در جنگ نرم با استفاده از ابزارهاي فراوان تبليغاتي و ارتباطاتي، ايمانها، معرفت ها، عزم ها، و پايه ها و اركان يك نظام و كشور را مورد تهاجم قرار مي دهد كه مقابله با آن نيازمند حضور هوشيارانه، آگاهانه، و همراه با تدبير در وسط ميدان است كه البته چنين حضوري، كمك الهي را نيز درپي خواهد داشت.
رهبر انقلاب اسلامي سپس به تبيين خطوط اصلي طراحي دشمن در جنگ نرم با نظام اسلامي پرداختند و افزودند: مخدوش كردن نشانه هاي اميد و تبديل آنها به نشانه هاي يأس و ترديد، و القاي بن بست و سياه نمايي، و در نهايت گرفتن پويايي جامعه يكي از خطوط مخالفان است.
حضرت آيت الله خامنه اي در تشريح اين موضوع خاطرنشان كردند: حضور 85 درصدي مردم در انتخابات رياست جمهوري و اعلام چنين پايبندي و دلبستگي به نظام اسلامي بعد از گذشت سي سال، و همچنين انتخاب رئيس جمهور با رأي بالا و بي سابقه، يك نقطه قوت بسيار مهم بشمار مي آيد كه مخالفان نظام تلاش دارند اين امتياز را به نقطه ترديد و يأس تبديل كند.
ايشان زمينه هاي اميد در كشور را فراوان دانستند و افزودند: زيرساختهاي مستحكم و آمادگي كشور براي يك حركت جهش وار، پيشرفتهاي چشمگير علمي، تجربه سي ساله نظام، نسل جوان پرانرژي، تحصيل كرده و داراي اعتماد به نفس، و سند چشم اندازي كه حركت پيشرفت كشور را تا سال 1404 مشخص كرده، همه قله هاي برجسته اي هستند كه معارضان جمهوري اسلامي مي خواهند با القاي سياه نمايي و بن بست، آنها را به نقاط ضعف و يأس تبديل كنند.
رهبر انقلاب اسلامي، تلاش براي ايجاد تفرقه در سطوح مختلف را يكي ديگر از خطوط اصلي دشمن در جنگ نرم برشمردند و تأكيد كردند: امروز نشانه هاي وحدت عمومي و همدلي مردم قابل مشاهده است كه مناظر بي نظير آن، حضور مردم در نمازهاي جمعه ماه مبارك رمضان، حضور گسترده در راهپيمايي روز قدس، و حضور با عظمت در نماز عيد فطر در سراسر كشور است.
حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان كردند: همه بايد در مقابل اين وحدت سرتعظيم فرود آورند و در جهت تحكيم آن تلاش كنند.
ايشان، اظهارات و اقدامات تفرقه افكنانه برخي افراد را ناشي از غفلت و جهالت دانستند و افزودند: بايد هرآنچه كه امكان پذير است در جهت حفظ و تقويت وحدت مذهبي، و وحدت قومي، تلاش شود.
رهبر انقلاب اسلامي از سرمايه گذاري مخالفان نظام به منظور منصرف كردن ذهن مردم و خواص از دشمني خود، به عنوان يكي ديگر از خطوط اصلي مقابله با نظام اسلامي ياد كردند و افزودند: اين موضوع به معناي ناديده گرفتن تقصيرهاي شخصي و اجتماعي در نارسايي ها و مشكلات جامعه نيست اما نمي توان از طراحي ها و اقدامات واضح دشمن نيز غافل شد و آنرا ناديده گرفت.
حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان كردند: آيا مي توان خوشحالي دشمن را از برخي مسائل و حوادث بعد از انتخابات نديد و خود را به غفلت زد دولت انگليس با كارنامه دويست ساله سر تا پا سياه خود در قبال ايران و همچنين دولت امريكا، و برخي دولتهاي ديگر از اقدامات برخي افراد تمجيد مي كنند و مي گويند ما طرفدار ملت ايران هستيم در حاليكه مردم جزو نظام اسلامي هستند، بنابراين نبايد از دشمني مخالفان براي توطئه و ايجاد تفرقه غافل شد.
رهبر انقلاب اسلامي تأكيد كردند: همه و بخصوص خواص بايد مراقب باشند تا با اقدامات و يا اظهارات خود تكميل كننده طراحي و اهداف معارضان نظام نباشند.
حضرت آيت الله خامنه اي نخبگان، خواص و جريانات سياسي را به تقويت بصيرت توصيه كردند و افزودند: وقتي دشمن آشكارا و بدون پرده پوشي در بلواهاي بعد از انتخابات حضور داشت، چگونه مي توان اين حضور واضح را انكار كرد، بنابراين بصيرت بسيار مهم است زيرا وجود آن در افراد باعث تغيير خيلي از رفتارها خواهد شد.
ايشان فهم و درك درست از جمهوري اسلامي را يكي از ضروريات براي حفظ نظام برشمردند و تأكيد كردند: جمهوري اسلامي يك واحد داراي ابعاد است كه اين ابعاد و اين درهم تنيدگي بايد با يكديگر مورد ملاحظه قرار گيرند.
رهبر انقلاب اسلامي در تبيين اين موضوع افزودند: جمهوري اسلامي داراي دو بعد مردمي و اسلامي است كه مردمي و جمهور بودن آن نيز ناشي از اسلامي بودن نظام است، بنابراين تضعيف هريك از اين دو بعد موجب تضعيف كل مي شود.
حضرت آيت الله خامنه اي وظيفه ولايت در جامعه اسلامي را حفظ كل اين مجموعه دانستند و خاطرنشان كردند: با اين ديدگاه، فرد و جامعه، شريعت و عقلانيت، معنويت و عدالت، و عاطفه و قاطعيت، همه در كنار يكديگر مورد استفاده قرار مي گيرند و انحراف از اين منظومه مستحكم، موجب انحراف از نظام اسلامي خواهد شد.
ايشان، اسلام داراي اين عناصر در هم تنيده را، همان اسلام ناب مورد نظر امام خميني (ره) دانستند و افزودند: اسلام هايي كه با عناوين اسلام سلطنتي، اسلام التقاطي، و اسلام سوسياليستي و با شكل ها و رنگ هاي مختلف و بدون اين عناصر اصلي عرضه مي شوند، اسلام امريكايي هستند.
رهبر انقلاب اسلامي، شجاعت در فهم در كنار شجاعت در عمل را يكي ديگر از نيازهاي كنوني جامعه بويژه خواص برشمردند و تأكيد كردند: ترس از مال و جان و آبرو، ترس از جو و فضا، و انفعال در مقابل مخالفان نظام موجب اختلال در فهم صحيح انسان از موضوعات مي شود بنابراين در بيان موضع حق و صحيح نبايد ملاحظه تهمت ها و مسائل ديگر را كرد.
حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان كردند: علت اصلي فتوحات بزرگ علمي، سياسي و اجتماعي امام بزرگوار (ره) و جذب دلهاي مردم بسوي امام، شجاعت كم نظير ايشان بود.
ايشان با اشاره به تلاش اهل فتنه در دورانهاي مختلف براي القاي ترس و انفعال از آنها در ميان مردم و بويژه خواص افزودند: نخبگان و خواص بايد در فتنه، با بصيرت به روشنگري جامعه بپردازند و بسيار مراقب باشند زيرا برخي اوقات سكوت و كنار كشيدن آنان، كمك به فتنه است.
رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه بلواهاي بعد از انتخابات كاملاً برنامه ريزي شده بود، افزودند: اين توطئه بفضل الهي شكست خورد و تير دشمن به سمت خودش كمانه كرد.
حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان كردند: انقلاب اسلامي ايران بعد از گذشت سي سال، اكنون بسيار قوي و مستحكم است و انسان دست قدرت الهي را نيز مشاهده مي كند اما تفضل الهي تا زماني است كه همه خالصانه در خدمت انقلاب و اهداف آن باشيم و از هيچ تلاشي در اين مسير دريغ نكنيم.
رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود يكي از ويژگيهاي بي بديل مجلس خبرگان، حضور چهره هاي برجسته روحاني و آشنا با علم دين برشمردند و تأكيد كردند: دغدغه هاي نمايندگان اين مجلس همواره دغدغه هاي عمومي و ملي در چارچوب انقلاب و اسلام و صحنه دفاع از اصول و ارزشها بوده و مسائل شخصي، و جناح بنديها و خط بازيهاي سياسي هيچگاه در مجلس خبرگان جايگاهي نداشته و نخواهد داشت.
ايشان همچنين با تبريك و تسليت شهادت ماموستا ملامحمد شيخ الاسلام نماينده مجلس خبرگان در استان كردستان تأكيد كردند: فقدان اين عالم منادي وحدت و معتقد به مباني نظام يك خسارت بود اما كساني كه مرتكب اين جنايت شدند بايد بدانند اين اقدام تروريستي و خشونت آميز راه بجايي نخواهد برد و اهداف مخالفان نظام را تأمين نخواهد كرد.
رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: سرنخ اين جنايت قطعاً در بيرون مرزها و در سرويس هاي جاسوسي دشمنان است اما بدون شك طلاب سني و مردم كرد راه اين شهيد بزرگوار را مشتاقانه تر ادامه خواهند داد.
در ابتداي اين ديدار آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان رهبري، ضمن تشكر صميمانه از ايجاد فرصت ديدار نمايندگان مجلس خبرگان با مقام معظم رهبري، بيانات ايشان را همواره راهگشا دانست و گفت: اجلاس اخير مجلس خبرگان، با وجود برخي مسائل اخير، بسيار رضايتبخش بود و بحثهاي خوبي انجام شد.
پس از سخنان رئيس مجلس خبرگان، با توجه به كسالت آيت الله يزدي، آيت الله هاشمي شاهرودي گزارشي از ششمين اجلاس دوره چهارم خبرگان بيان كرد.
آيت الله هاشمي شاهرودي با اشاره به برگزاري چهار جلسه در دو روز، به تشريح دستور كار نشست اخير خبرگان پرداخت و گفت: اصلاح دو ماده از آيين نامه مجلس خبرگان بمنظور فعاليت بيشتر كميسيونها، تهيه و تصويب بيانيه پاياني در ده محور، و دعوت از دبير شورايعالي امنيت ملي، و دادستان كل كشور براي تشريح مسائل مرتبط با امنيت داخلي و بين المللي، سه دستور كار مجلس خبرگان بود.
وي همچنين با اشاره به نطق هاي قبل از دستور 16 نفر از نمايندگان مجلس خبرگان خاطرنشان كرد: اين نطق ها داراي محورهاي مشترك فراواني بود كه قدرداني از حضور مردم در انتخابات اخير و راهپيمايي روز قدس، و نماز عيد فطر، تأكيد بر جايگاه مهم ولايت فقيه در حفظ وحدت نظام و مردم، تأكيد بر حفظ وحدت و همبستگي ملي، و طرح برخي مشكلات استاني، از جمله آنها بود.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین