کد خبر: ۱۰۲۶۲۶
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۰
جدیدترین سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت نیرو برای اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش تعرفه آب در پلکان دوم، تامین آب کشاورزی و پیشنهاد پرداخت مستقیم یارانه آب به تولیدکننده و اعلام قیمت تمام شده آب شرب و کشاورزی؛ از مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی مهر با سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو بود.
علیرضا دایمی در گفتگو با مهر با تشریح ابعاد مختلف اجرای فازاول هدفمند کردن یارانه ها در بخش آب، توقف اجرای فازدوم هدفمندی و اجرای پله دوم افزایش قیمت آب و قیمت تمام شده در این بخش، وضعیت فروش آب شرب به بخش خانگی و همچنین تامین آب کشاورزی، گفت: در بخش آب شرب تقریبا یک افزایش قیمتی در قالب فاز اول هدفمندی یارانه ها در سال گذشته داشته ایم.سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو اظهار داشت: تقریبا به صورت متوسط در حال حاضر، فقط یک چهارم قیمت تمام شده آب شرب از مصرف کنندگان دریافت می شود و سه چهارم آن هزینه هایی است که از سوی دولت پرداخت می شود که شامل هزینه های ثابت و جاری است.

دریافت یک چهارم قیمت آب

دایمی، ادامه داد: آنچه که در حال حاضر از مشترکان و مصرف کنندگان دریافت می شود فقط هزینه های مربوط به تصفیه و جاری است و همانطور که مشخص است طبق برنامه هدفمندی یارانه ها باید تا پایان برنامه پنجم توسعه قیمت آب را به قیمت تمام شده برسانیم که لازمه آن افزایش پلکانی قیمت آب است.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به ویژگی های اقتصادی و اجتماعی جامعه برنامه افزایش تدریجی قیمت آب در قالب قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام می شود، بیان داشت: تلاش ما این است که بدون اینکه تنشی ایجاد شود و یا اینکه در سبد هزینه های خانوار افزایش یکباره ای قرار بگیرد، این کار را انجام دهیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اعلام اینکه برای سال جاری دولت برنامه ای برای افزایش قیمت آب ابلاغ نکرده است و ما فعلا مشابه تعرفه های سال گذشته در این بخش عمل می کنیم، تصریح کرد: با این حال هزینه های مربوط به سرمایه گذاری و بهره برداری از تاسیسات آبی افزایش می یابد ولی ما در تلاش هستیم از طریق بودجه های دولتی و یا جایگزینی هزینه ها این کمبود منابع اعتباری شرکت ها را جبران کنیم.

فعلا تعرفه آب افزایش نمی‌یابد

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، با اشاره به اینکه برای تامین آب شرب هزینه هایی در بخش برق و مواد افزودنی به آب و مسائل مربوط به فرایند تصفیه را داریم، گفت: ما در تلاش هستیم که تمام اینگونه هزینه ها پوشش داده شود.

دایمی خاطر نشان کرد: ماموریت اصلی و هدف ما این است که کیفیت و کمیت آب تحت هیچ شرایطی تحت تاثیر قرار نگیرد چون بحث مهمی که می تواند اتفاق بیافتد این است که تغییر در هزینه ها باعث شود تا کیفیت خدماتی که به مردم ارائه می کنیم محدود شود که تلاش ما این است که چنین اتفاقی نیافتد.

قیمت تمام شده آب کشاورزی و شرب

وی در این خصوص که در حال حاضر قیمت تمام شده آب چه میزان است؟ اظهار داشت: قیمت تمام شده آب شامل سرمایه گذاری هایی که برای تامین آب می شود، انتقال، تصفیه و توزیع در سطح شهر که اینها هر یک هزینه ها و شرایط متفاوتی را دارند حدود 990 تومان است که متوسط کشوری در بخش شرب است.این مقام مسئول در وزارت نیرو، اظهار داشت: همچنین متوسط قیمت آب کشاورزی شامل تامین، انتقال و توزیع در شبکه های 1 و 2 حدود 90 تومان در هر مترمکعب است که این برآوردها مربوط به اول سال 90 است. در حال حاضر تقریبا در بخش آب شرب از قیمت تمام شده 990 تومان در هر مترمکعب، یک چهارم دریافت می شود.

دایمی با بیان اینکه در بخش کشاورزی نیز نحوه دریافت قیمت آب از مصرف کنندگان بستگی به محصول در هکتار دارد، تصریح کرد: طبق قانون، بین 1 تا 3 درصد محصول کشاورزی را در صورتی که شبکه مدرن تامین آب داشته باشد دریافت می کنیم که این عدد بین 30 تا 700 ریال متفاوت است.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، گفت: در بخش آب زیرزمینی متاسفانه تعرفه ای وجود ندارد و رقمی دریافت نمی شود که متاسفانه این فشار در این بخش وجود دارد و برداشت ها در این حوزه وجود دارد.

پیشنهاد افزایش قیمت آب کشاورزی پذیرفته نشد

وی در این ارتباط که در سال گذشته وزارت نیرو طرحی 3 بندی را در زمینه تدوین تعرفه قیمتی مصرف آب کشاورزی ارائه کرده بود که یک بخش آن فراهم شدن امکان پرداخت یارانه آب کشاورزی بود، بیان داشت: در حال حاضر برای اینکه ما بتوانیم طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها یک شرایطی را دنبال کنیم باید ظرف یک مدت زمان معینی قیمت آب را به قیمت تمام شده تولید آن برسانیم و دریافت شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به لزوم نزدیک شدن قیمت های واقعی و دریافتی از مصرف کنندگان، تاکید کرد: در بخش مربوط به دریافت قیمت آب مصرفی در بخش کشاورزی نیز باید وضعیت جغرافیایی و روش دریافت پلکانی قیمت آب حتما رعایت شود.

به گفته دایمی، با وجود تلاش های صورت گرفته تاکنون در دولت موافقتی برای افزایش قیمت آب کشاورزی صورت نگرفته است. البته این موضوع که باید به تدریج هزینه های واقعی آب در بخش کشاورزی را به قیمت های تمام شده، نزدیک کنیم و این روند ادامه دارد.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو در این ارتباط که وزارت نیرو پیشنهادی به منظور پرداخت یارانه آب به بخش کشاورزی ارائه داده بود، تصریح کرد: نظر ما در وزارت نیرو این است چون قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز به این موضوع توجه دارد و آن را دنبال می کند.

سناریوی پرداخت یارانه آب به تولیدکننده

وی ادامه داد: قصد ما این نیست که بخواهیم به صورت یکطرفه قیمت آب در بخش کشاورزی را افزایش دهیم، بلکه به دنبال این موضوع هستیم که یارانه را به خود تولیدکننده اصلی کشاورزی بدهیم تا به جای اینکه یارانه را به خود آب پرداخت کنیم باعث هدررفت منابع شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، خاطر نشان کرد: وقتی آب مجانی و یا مترمکعبی 30 ریال است هیچ محدودیتی در مورد استفاده از آن وجود ندارد اما اگر ما بیاییم و از قانون هدفمند کردن یارانه ها در این بخش استفاده کنیم، یقینا موفق خواهیم شد.

دایمی بیان داشت: ما می گوییم بهتر است که ما به مصرف کننده آب کشاورزی یارانه بپردازیم که وی صلاح بداند چگونه می تواند از منابع آب به صورت بهینه مصرف کند.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو در این ارتباط که با توجه به توضیحات شما، تا زمان ابلاغ اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها، افزایشی در قیمت آب شرب و کشاورزی نخواهیم داشت؟ گفت: بله، ما باید منتظر بمانیم تا زمان اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها فرا برسد ولی تا آن موقع، امکان نزدیک تر شدن به قیمت های واقعی تولید آب در بخش شرب و کشاورزی وجود ندارد و تعرفه ها به شکل فعلی باقی خواهد بود.

شروط افزایش قیمت آب

وی با تاکید بر اینکه البته وزارت نیرو سناریوهای جایگزینی را در این بخش دارد، در مورد موکول شدن اجرای فازدوم هدفمندی به ماه های آینده و یا سال 92، تصریح کرد: حتما هرگونه تغییرات باید بماند تا دولت تکلیف جدیدی را در این بخش ارائه دهد.

دایمی با اظهار اینکه در چارچوب مصوبات دولت و قانون عمل می کنیم، مولفه مدیریت آب یک موضوع گسترده ای است اما در عین حال باید مباحث کلان دولت و مسائل اقتصادی نیز در آن دیده شود. قیمت ها باید به نحوی باشد که بتوان کنترل مصرف کرد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، تصریح کرد: هم اکنون در کشور خشکسالی داریم و مشکلات فراوانی برای آب های زیرزمینی ایجاد شده است ولی به جهت اینکه ما باید به صورت هماهنگی با سایر بخش ها و زیر نظر دولت جلو برویم، بدون مجوزهای قانونی هیچ اقدامی را نمی توانیم انجام دهیم.

افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت آب

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو در این زمینه که آیا پیشنهاد افزایش 20 درصدی قیمت آب در فازدوم هدفمندی که توسط وزارت نیرو ارائه شده بود پابرجا است؟ اظهار داشت: ما پیشنهادات خود را بر پایه قانون و به صورت پلکانی که تعریف شده است ارائه می کنیم و اگر بخواهیم قانون را در اصلاح قیمت آب لحاظ کنیم باید سالیانه بین 10 تا 20 درصد تعرفه ها را افزایش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در کنار افزایش ها باید یارانه های لازم به کشاورزان و بخش خانگی نیز داده شود، ادامه داد: ولی ما نمی توانیم جدا از قانون عمل کنیم. بحث هدفمندی یک موضوع بهم پیوسته است و به مجرد اینکه بخواهیم قسمتی از هزینه ها را مثلا در بخش آب بالا ببریم ممکن است به تغییر قیمت های محصولات کشاورزی و یا تولیدات دیگر منجر شود و به همین دلیل این موضوع باید به صورت هدایت شده توسط مجموعه دولت دیده شود.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین