کد خبر: ۱۰۰۳۸
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۳:۴۹
رئيس‌‏جمهور در ادامه به بيان دستاوردهاي انقلاب اسلامي در ابعاد مختلف پرداخت و گفت: ملت ايران صدها سال به واسطه سلطه استعمار و وابستگي به غرب از غافله علمي عقب افتاده بود و در هيچ مناسبت و در رتبه‌‏بندي جهاني جايگاه قابل توجهي نداشت و از حداقل علم و مقدمه آن که باسوادي است، محروم بود. در پيش از انقلاب نرخ باسوادي کمتر از 50 درصد بود که اين رقم در پس از انقلاب به بيش از 86 درصد رسيد.
رئيس جمهور گفت: گرچه اين انقلاب از ايران آغاز و خاستگاه ملت ايران بود اما متعلق به همه ملت‌‏ها است و در هر کجا که دل آماده‌‏اي باشد، آنجا پايگاه انقلاب اسلامي است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، محمود احمدي‌‏نژاد در مراسم سي‌‏امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي اظهار داشت: هيچ‌‏کس نمي‌‏تواند دستاوردهاي ملت را به حساب شخصي خود واريز کند.
رئيس‌‏جمهور گفت:‌‏امروز جهان در آستانه تحول و ورود به دوران انديشه و گفت‌‏وگو است و دوران سلطه زور به پايان رسيده است. دوران فرهنگ،‌‏انديشه و گفت‌‏وگو آغاز شده است که ملت ايران پيشگام آن است.
وي افزود: انسان بدون آرمان الهي، درمانده و ابتر است و انسان کمال‌‏جو نيازمند رهبر است و انسان پيوسته به امام هستي در حال حرکت، کمال‌‏جويي و آرمان‌‏خواهي خواهد بود.
وي افزود: انساني که شان انساني را بشناسد، تن به هستي و سقوط نمي‌دهد. رمز شکوفايي پيوستگي به انسان کامل و امام حق است که خدا او را واسطه رحمت قرار داده است. خدا، امام را تجلي تمام اسماء خود قرار داده است.
احمدي‌‏نژاد با بيان اينکه انقلاب هويت انساني‌‏، انسان‌‏ها را زنده کرد، افزود: انقلاب خود انسان و راه کمال را در پيوند با خط امام و ولايت به او بازشناسانده است و شان و کرامت انسان را زنده و قدرت حقيقي را به او يادآوري نمود.
رئيس‌‏جمهور با اشاره به اينکه انسان تجلي اسماء الهي است، افزود: مجموع‌‏ انسان‌‏هاي پاک نيز تجلي قدرت خدا هستند و قدرت خدا بر تمام قدرت‌‏ها غلبه دارد.
وي با اشاره به سي‌‏امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي تصريح کرد: گرچه اين انقلاب از ايران آغاز و خاستگاه ملت ايران بود اما متعلق به همه ملت‌‏ها است و در هر کجا که دل آماده‌‏اي باشد، آنجا پايگاه انقلاب اسلامي است. اين انقلاب از دل انسان‌‏ها و آرمان‌‏هاي جهاني است و خواهد بود.
وي خطاب به ملت ايران و تمام ملت‌‏هاي آزاده گفت: انقلاب اسلامي براي ملت ايران دستاوردهاي عظيمي را به همراه داشته است که از آن نمونه مي‌‏توان به بازيابي هويت ملي و انساني و الهي اشاره کرد. اين دستاوردها حاصل ايستادگي و حرکت ملت ايران است.
احمدي‌‏نژاد ادامه داد: سي سال است که ملت ايران در حال حرکت به سوي قله‌‏ها بوده و سرعت حرکت ملت نيز روزافزون بوده است و اگر چند سال با يک سرعت حرکت کرده باشد، در مقطع بعدي، سرعت حرکت چند برابر شده است.
رئيس‌‏جمهور در ادامه به بيان دستاوردهاي انقلاب اسلامي در ابعاد مختلف پرداخت و گفت: ملت ايران صدها سال به واسطه سلطه استعمار و وابستگي به غرب از غافله علمي عقب افتاده بود و در هيچ مناسبت و در رتبه‌‏بندي جهاني جايگاه قابل توجهي نداشت و از حداقل علم و مقدمه آن که باسوادي است، محروم بود. در پيش از انقلاب نرخ باسوادي کمتر از 50 درصد بود که اين رقم در پس از انقلاب به بيش از 86 درصد رسيد.
وي ادامه داد: تعداد دانشجويان در سال 57، 176 هزار نفر بود که در سال 83 به دو ميليون و 165 هزار دانشجو و در سال 87 به سه ميليون و 572 هزار دانشجو رسيد؛ يعني هم حرکت و هم سرعت روزافزون بود. قبل از انقلاب اسلامي اکثر بيماران به خارج اعزام مي‌‏شدند، اما امروز واردات بيمار داريم و داروهاي پيشرفته براي درمان امراض پيچيده نظير MS و ايدز ساخته مي‌شود. پيوند اعضاي حساس و کبد هم صورت مي‌‏گيرد.
احمدي‌‏نژاد در مورد مقالات علمي گفت: در سال 57، کمتر از 400 مقاله داشتيم که اين رقم در سال 83 به سه هزار و 855 مقاله رسيد و در سال 87 نيز بيش از 20 هزار مقاله ارائه شد. اختراعات ثبت شده نيز پيش از انقلاب 841 مورد بود که در برنامه سوم به چهار هزار و 860 مورد و در برنامه چهارم به 20 هزار رسيديم.
رئيس‌‏جمهور تصريح کرد: به فضل خدا در بخش علمي هيچ عرصه‌‏اي براي دانشمندان و جوانان ما ممنوعه نيست و خودباوري علمي در اوج است.
وي سپس به بيان پيشرفت‌‏هاي ايران در بخش صنعت پرداخت و گفت: توليد آلومينيوم در قبل از انقلاب 25هزار تن بوده است و اين رقم در سال 83 به 218 هزار تن و در سال 87 به 457 هزار تن رسيد. يعني بعد از انقلاب رشد و توليد دهها برابري داشتيم.
احمدي‌‏نژاد گفت: در بخش مخابرات نيز انقلابي صورت گرفت به نحوي که در سال 57 تنها 850 هزار مشترک تلفن بودند که اين رقم در سال 83 به 25 ميليون و در سال 87 به بيش از 65 ميليون مشترک رسيد و در شبکه ارتباطات سيار نيز به پيشرفت‌‏هاي خوبي دست يافتيم به نحوي که اکنون مي‌‏توان با پنج هزار تومان تلفن سيار تهيه کرد.
رئيس‌‏جمهور خاطر نشان کرد:‌بيمه روستايي در سال‌‏هاي 85 و 86 اجرا شد و ميليون‌‏ها نفر از روستاييان تحت پوشش آن قرار گرفته‌‏اند، البته اکنون در ابتداي راه هستيم.
احمدي‌‏نژاد سپس به ارائه آماري از رشد مسکن در پس از انقلاب پرداخت و گفت: طي برنامه سوم به طور سالانه 20 هزار مسکن روستايي بازسازي شد اما در برنامه چهارم هم اين رقم به 160 هزار مسکن در سال رسيد. در مورد سدسازي هم تعداد سدهاي بزرگ که در سال 57، 17 سد بود به 211 سد در سال 87 رسيديم.
احمدي‌‏نژاد گفت: رشد اقتصادي در اواخر برنامه سوم پنج و نيم درصد بود و در سه سال برنامه چهارم به شش و نيم درصد رسيد. بنابراين ملاحظه مي‌‏کنيد که هر چه فشار بيشتر شد، حرکت ملت نيز افزايش يافت.
رئيس‌‏جمهور با اشاره به پيشرفت‌‏هاي کشور در حوزه گردشگري اظهار داشت: تعداد تخت‌‏هاي اقامتي در سال 57، 63 هزار عدد بود که در سال 83، 78 هزار تخت به آن افزوده شد. و در سه سال اخير نيز 103 هزار تخت ديگر اضافه گرديد و يا مناطق نمونه گردشگري وجود نداشت که در سال 83، هفت منطقه و امسال 904 منطقه نمونه گردشگري ايجاد شد.
وي افزود: از سال 1310 تا سال 1357، هزار و 623 مورد در فهرست آثار ملي ثبت شد که اين رقم از سال 57 تا 83 به ده هزار مورد و 81 تا 87 به 12 هزار و 60 اثر رسيد. بنابراين کساني که شعار مليت و ايراني بودن دادند تنها 1600 اثر ملي را ثبت کردند.
محمود احمدي‌‏نژاد در ادامه سخنراني خود که به مناسبت سي‌‏امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي انجام شد، به پيشرفت‌‏هاي عمراني کشور اشاره کرد و با بيان اينکه اين بخش به سرعت در حال حرکت است، افزود: در برنامه سوم و بخشي از برنامه دوم، 29 هزار و 500 ميليارد تومان کار عمراني شد. اما در چهار سال برنامه چهارم 66 هزار ميليارد تومان کار عمراني صورت گرفت و در سال 87 نيز تا امروز 40 هزار پروژه عمراني با 19 هزار ميليارد تومان سرمايه‌‏گذاري افتتاح شده و يا تا پايان اسفند افتتاح مي‌‏شود.
وي خاطر نشان کرد: در راه پيشرفت کشور مشکلاتي وجود دارد که همواره بوده است اما اراده غلبه بر اين مشکلات مهم است که در ملت ايران وجود دارد.
رئيس‌‏جمهور خاطر نشان کرد:‌ ملت بزرگ ايران و آزادي‌‏خواهان جهان، مي‌‏داند که تحقير و انحصار علمي ابزار استکبار براي سلطه بر ملت‌‏ها است و به فضل الهي ملت ايران اين موانع را در هم شکست. امروز ملت ايران عزيزترين ملت‌‏ها است و خودباوري در همه زمينه‌‏ها موج مي‌‏زند وهيچ عرصه‌‏اي بر روي جوانان بسته نيست.
احمدي‌‏نژاد سپس به تشريح پرتاب ماهواره اميد از سوي جوانان و دانشمندان ايراني پرداخت و گفت: دو سال قبل نيز ماهواره‌‏اي را به صورت مشترک با کشور ديگري ساختيم و آن کشور ماهواره را پرتاب کرد اما ايستگاه زميني را در اختيار ما قرار نداد و پس از پرتاب به ما خبر داد که ماهواره را گم کرده است اما امروز جوانان ما توانستند، ايستگاه‌‏هاي زميني ثابت و سيار را با دست کفايت خود بسازند و با موفقيت مورد استفاده قرار دهند.

وي افزود: امروز به لطف خدا دانشمندان ايران توانستند انحصار علمي را بشکنند و راه رسيدن به قله‌‏ها را فتح کنند. دنيا بداند ملت ايران علم را براي صلح، رفاه و عدالت و برادري مي‌‏خواهد.
احمدي‌‏نژاد اظهار داشت: تهديد از ابزار اصلي سلطه دشمن است،‌‏آنها آنچنان هيبتي ساخته بودند که تهديد يا فرض تهديد موجب تسليم ملت‌‏ها در برابر خواسته‌‏هاي نامشروعشان باشد و 27 سال ملت ايران را تهديد کردند. در زمان دولت بوش گفتند که اول افغانستان، سپس عراق و بعد هم نوبت ايران است و چند بار هم تهديد به حمله کردند و تجهيزات آوردند و حتي زمان تعيين مي‌‏کردند و انتظار داشتند ملت ايران تسليم شود. اما الان چه خبر است و شرايط چگونه است.
وي ادامه داد: به فضل الهي، با ايستادگي ملت‌‏هاي ايران سايه تهديد براي هميشه از سر ملت برداشته شده است. آنها همه با هم بودند اما زورشان به ملت ايران نرسيد. کدام قدرت است که به خود جرات حمله به ملت ايران را بدهد؟ محال است کسي خيال کندکه قادر است ملت ايران را تهديد کند. ملت ايران ابرقدرت حقيقي و واقعي است و همواره يار ملت‌‏ها و به ويژه ملت‌‏هاي منطقه است.
احمدي‌‏نژاد گفت: انقلاب اسلامي در سي‌‏امين سال خود مانند جوان 25 ساله پر نشاط و مانند يک انسان 60 ساله با تجربه و مستحکم است و تمام ملت‌‏ها پيشرفت ايران را از خود مي‌‏دانند و محبت آنها به ايران جز لطف خدا نيست و من خاضعانه اعلام مي‌‏کنم که اين پيروزي‌‏ها جز لطف ويژه الهي به ملت ايران نيست. ملت بزرگ ايران پشت رهبري عزيز متحد و همدل ايستاد و خداي متعال از لطف خود اين ملت را پيروز کرد. پيروزي ملت ايران مرهون عنايت امام عصر است.
رئيس‌‏جمهور تصريح کرد: دنيا بايد بداند که اين انقلاب متعلق به ملت است و همه دستاوردهاي آن هم متعلق به ملت مي‌‏باشد. اين انقلاب به هيچ‌‏کس و گروهي بدهکار نيست و گروه‌‏ها و مدعيان در انقلاب نقش چنداني نداشتند. اين ملت بود که با رهبري الهي بار انقلاب را بر دوش کشيد و پيروز شد.
احمدي‌‏نژاد با تشکر از قوميت‌‏هاي مختلف در کشور گفت: هيچ‌‏کس نمي‌‏تواند دستاوردهاي ملت را به حساب شخصي خود واريز کند.
رئيس‌‏جمهور گفت:‌‏امروز جهان در آستانه تحول و ورود به دوران انديشه و گفت‌‏وگو است و دوران سلطه زور به پايان رسيده است. دوران فرهنگ،‌‏انديشه و گفت‌‏وگو آغاز شده است که ملت ايران پيشگام آن است.
وي با تاکيد بر اينکه گرايش به حق و عدالت روزافزون است، به موضوع تغيير در آمريکا اشاره کرد و گفت: ملت ايران از تغييرات حقيقي استقبال مي‌‏کند و آماده گفت‌‏وگو است اما اين گفت‌‏وگو بايد در فضاي عادلانه و متقابل باشد. گفته‌‏اند که مي‌‏خواهند با تروريسم مقابله کنند. ملت ايران سي سال است که با تروريسم مبارزه مي‌‏کند. بنابراين اگر مي‌‏خواهيد مبارزه کنيد با ملت ايران که بزرگترين قرباني تروريسم است همکاري کنيم.
احمدي‌‏نژاد ادامه داد : ما مي‌‏توانيم آدرس تروريست‌‏ها که در برخي کشورهاي اروپايي، مناطق تحت اشغال رژيم صهيونيستي و برخي کشورهاي ديگر که شما با آنها رابطه خوبي داريد را به شما بدهيم اگرچه بعيد مي‌‏دانيم اطلاع نداشته باشيد.
رئيس‌‏جمهور با بيان اينکه عوامل جنگ و کشتار به صدام خلاصه نمي‌‏شود، ادامه داد: پس از حمله دولت بوش يک ميليون کشته و چند ميليون نفر آواره شده‌‏اند و براي ريشه‌‏کني ناامني بايد عوامل کشتار و ناامني از جمله بوش، دولت بوش و همراهان آن مجازات شوند. اگر مي‌‏خواهيد جنايات ريشه‌‏کن شود در کنار ملت ايران و ساير ملت‌‏ها، سران جنايتکار رژيم صهيونيستي را محاکمه کنيم و اگر واقعاً‌ مي‌‏خواهيد با توسعه سلاح اتمي و کشتار جمعي مقابله کنيد در کنار ايران باشيد زيرا ملت ايران زخم‌‏خورده سلاح‌‏هاي شيميايي و کشتار جمعي است.
وي افزود: اگر مي‌‏خواهيد مواد مخدر ريشه‌‏کن شود از ملت ما بپرسيد که بيش از سه هزار و 600 شهيد در اين راه داده‌‏اند.
احمدي‌‏نژاد تاکيد کرد: دنيا علاقه ندارد که دوران تاريک بوش تکرار شود و البته نمي‌‏خواهيم که ملت آمريکا بدنام گردد. سرنوشت بوش آيينه عبرتي براي کساني است که آرزوي سلطه بر جهان را در سر دارند. اگر کساني به دنبال تکرار تجربه بوش باشند بايد بدانند که سرنوشتي به مراتب بدتر از بوش در انتظارآنها است.

احمدي‌‌‏نژاد خطاب به برخي کشورها که در ماجراي غزه حمايتي از اين مورد بي‌‏پناه نکرده‌‏اند، گفت: در غزه بايد در کنار ملت خود مي‌‏بوديد. برخي فريب دشمن و شيطان را خورده‌‏اند و دل ملت‌‏ها را به درد آوردند و اميدوارم بيدار شوند؛ زيرا مسير خلاف ملت‌‏ها، مسير درستي نيست و عاقبت آن سرافکندگي است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین