کد خبر: ۹۶۸۹۹
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۱
گزارش روند تخلفات متعدد گمرکی در سال های اخیر نشان می دهد؛
31 فقره اظهارنامه مبین بی اعتنایی و بی مبالاتی به قوانین و مقررات و بی توجهی به اختیارات و مسوولیت های دستگاه های مرتبط موثر در پروسه واردات و ترخیص کالا بوده که یکی از نمودهای آن خروج کل کالا یا بخش عمده ای از کالا با صدور حکم قبل از صدور پروانه می باشد.
بولتن نیوز: به دنبال اعلام گزارش های تخلف در برخی گمرکات کشور، عدم تناسب اظهارنامه ها با کالای ترخیص شده، خروج ارز، بیش اظهاری و کم اظهاری و مغایرت با قبض های انبار، نپرداختن حقوق دولت، عوارض ومالیات بر ارزش افزوده و... و همچنین اعلام گزارشی که در مورد عدم رسیدگی به حدود 800 اظهارنامه واردات کالا توسط گروه امیرمنصور آریا با وجود پایان یافتن دادگاه فساد بزرگ مالی،  عده ای از کارشناسان معتقدند که لازم است به سایر گزارش های تخلف در گمرکات واظهارنامه ها و ترخیص کالا که در سال های اخیر اعلام شده است، رسیدگی شود.یکی از این گزارش ها مربوط به تخلفات گمرک سهلان است  که در اسفند ماه 1387 گزارش تخلفات مختلفی در مورد  گمرک سهلان به رئیس کل گمرک وقت ارائه شده است که نشان می دهد 7 مورد تخلف عمده شامل موارد زیر وجود داشته وموارد متعددی از این تخلفات در کوتاژها و اظهارنامه های مختلف وجود داشته و ضروری است که به آن رسیدگی شود.

خروج کالاها از اماکن گمرکی با صدور حکم و بدون پروانه و بر خلاف قوانین -ترخیص  کالاهای مشمول مقررات متروکه -عدم اخذ مجوزهای مقرر در قوانین و مقررات قبل از ترخیص -دخل و تصرف در اسناد و احکام صادره بدون اخذ مجوز از مقامات مربوط -خروج کالاهای گمرک نشده در جوف کالای اظهاری -عدم توجه به اصول طبقه بندی کالا – و عدم اخذ عوارض 10 درصد ناوگان حمل خارجی یا وصول آن با تاخیر و...  از عمده ترین تخلفاتی است که در این گمرک صورت گرفته است.

همچنین ایجاد ابهام در چگونگی ترخیص کالا، ترخیص با حکم برخلاف ماده 14 قانون گمرک، کالای مشمول متروکه، صدور قبض انبار غیر واقعی و بدون تناسب با کالای واقعی، جعل و مخدوش کردن اسناد گمرکی،  خروج کالای اظهارنشده در جوف کالای اظهارشده، عدم توجه به مفهوم سی کی دی و اس کی دی، بی توجهی به مجوز استاندارد قبل از ترخیص، عدم وصول جریمه های تعیین شده، و تعیین جریمه متناسب، بی توجهی به گزارش های کارشناسی، بی توجهی به مقررات تعیین مسیر اظهارنامه ها، عدم تعیین ملیت ناوگان حمل و تضییع حقوق دولت و عوارض حمل ونقل خارجی و...  از تخلفات عمده ای است که در این گمرک صورت گرفته وضرورت دارد که به این گونه موارد رسیدگی وبه تضییع حقوق دولت و بی قانونی های صورت گرفته،  پرداخته شود.


31 فقره اظهارنامه مبین بی اعتنایی و بی مبالاتی به قوانین و مقررات و بی توجهی به اختیارات و مسوولیت های دستگاه های مرتبط موثر در پروسه واردات و ترخیص کالا بوده که یکی از نمودهای آن خروج کل کالا یا بخش عمده ای از کالا با صدور حکم قبل از صدور پروانه می باشد.

در صورتی که چنین روندی ادامه یابد، رانت هایی مافوق تسهیلات مقرر در قوانین و مقررات را ایجاد می کند. اخلال در تنظیم بازار و به هم زدن رقابت سالم یا بازار شکنی عدم رعایت مفاد ثبت سفارش، عدم وصول کامل حقوق ورودی، طبقه بندی غلط کالا، ایجاد تاخیر در وصول مطالبات سازمان استاندارد، ترخیص کالا بدون اخذ نظریه آزمایشگاه، عدم وصول مطالبات انبارهای عمومی، دست کاری احکام ترخیص کالا بدون اطلاع انبار و عدم وصول حقوق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ترخیص کالاهای مشمول مقررات متروکه که مشخصات تعداد 490  فقره قبض انبار مشمول مقررات متروکه که در سال 87 ترخیص شده اند و... قابل پیش بینی است که شواهد و مستندات موارد مذکور در اظهارنامه های بررسی شده اعلام شده است.
در مواردی از اظهارنامه ها، کامیون های مخصوص معدن در مجوز ها کشنده تشخیص و اعلام شده است.
در اظهارنامه دیگری کشنده را کامیون تشخیص و اعلام کرده اند
همچنین درمجوز دیگری، کامیون های مخصوص معدن را کامیون تشخیص و اعلام کرده اند.

به عنوان نمونه ای از این تخلفات،  کوتاژ مورخ تیرماه 87 کالاهای یک شرکت خودروی دیزل با مجوزی در مسیر سبز بدون ارزیابی ترخیص کرده است. کالا به صورت ddu  بوده لیکن به صورت cfr اظهار شده است.
وزن کالا نیز حدود 214 هزار کیلوگرم ثبت سفارش شده اما قبوض انبار مذکور به وزن 133 هزار کیلوگرم و اظهار به وزن 123 هزار کیلوگرم می باشد.
و هیچگونه اقدامی برای اصلاح اسناد، اخذ جریمه  و کسب مجوز از وزارت خانه تولیدی و بازرگانی به عمل نیامده است.

کالای ترخیص شده دیگری در پروانه 412 هزار کیلو، در کالای اظهار شده 123 هزار کیلو بوده که این مورد با توجه به ترخیص کالای گمرک نشده اعمال مقررات قاچاق را مطرح ساخته است.
تداوم این روند به معنای اخلال در تنظیم بازار، عدم اعمال مقررات متروکه و تضییع حقوق دولت، است. همچنین اصلاحیه صادر شده و 1.5 درصد مالیات ارزش افزوده و 1.5 درصد عوارض به اظهارنامه اضافه شده و پرینت مجدد اخذ شده است.
اظهار نامه دیگری مربوط به این شرکت خودروی دیزل در آذرماه 87 صادرشده اما قبل از صدور پروانه 50 درصد کالای 4 فقره از قبوض انبار مجوز ترخیص گرفته است و مالیات برارزش افزوده و عوارض به مبلغ حدود 40 میلیون تومان وصول نشده است.
کالای اظهار شده 459 هزار کیلو و در ظهر پروانه 567 هزار کیلو بوده است واین اضافه وزن و 50 درصد 4 فقره قبض انبار بدون مجوز و غیر قانونی از گمرک خارج شده که مقررات قاچاق باید در مورد آنها اعمال شود.
214 هزار کیلو از کالا به صورت دی دی یو قرارداد داشته اما کالا به وزن 459 هزار کیلو به صورت سی اف آر تحویل شده است.همچنین در کوتاژها و قبض های انبار متعددی در تاریخ 17 تیرماه 87، 29 مرداد 87، 24  فروردین 87، 28 اسفند86، خرداد 87، 24 اردیبهشت 87، 5مرداد 87، 14شهریور 87، 22 فروردین 87، 20 بهمن 87، 9 بهمن 87، 17 اسفند 87، 8بهمن 87، 13بهمن 87، 3مرداد87، 29 مرداد 87، 3اردیبهشت 87، 3 اردیبهشت 87، 12خرداد 87، 28 اسفند86، 29 مرداد 87، 23 شهریور 87، 8بهمن 87، و.... موارد متعددی از بیش اظهاری، کم اظهاری، کم بودن حقوق دولت و مالیات و عوارض نسبت به رقم قانونی، خروج ارز، قاچاق کالا و... مشاهده شده است که بخشی از آن مربوط به واردات ماشین آلات خطوط تولید، کالای آماده، خودروهای دیزلی و... بوده است.
 
براین اساس، ایجاد ابهام در چگونگی ترخیص کالا، ترخیص با حکم برخلاف ماده 14 قانون گمرک، کالای مشمول متروکه، صدور قبض انبار غیر واقعی و بدون تناسب با کالای واقعی، جعل و مخدوش کردن اسناد گمرکی،  خروج کالای اظهارنشده در جوف کالای اظهارشده، عدم توجه به مفهوم سی کی دی و اس کی دی، بی توجهی به مجوز استاندارد قبل از ترخیص، عدم وصول جریمه های تعیین شده، و تعیین جریمه متناسب، بی توجهی به گزارش های کارشناسی، بی توجهی به مقررات تعیین مسیر اظهارنامه ها، عدم تعیین ملیت ناوگان حمل و تضییع حقوق دولت و عوارض حمل ونقل خارجی و...  از تخلفات عمده ای است که در این گمرک صورت گرفته است.


شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
برادر كوچك شما
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۱/۰۵/۳۱ - ۱۷:۵۹
4
1
من قصد زير سوال بردن پرسنل زحمت كش گمرك را ندارم اما خدا وكيلي برويد بررسي كنيد يك مميز با حقوق ماهي يك ميليون تومان و با خاواده متوسط(از طرف خودش و همسرش) چگونه مي توان در مدت پنج سال خانه اي به قيمت بالاي 500 ميليون تومان در تهران بخرد.
يا يك مميز با همين ميزان حقوق در مه شهر كشور خانه بخرد و غيره
يا مميز محترمي در جمع خصوص بيان كند كه حاضرم ماهي يك ميليون تومان به گمرگ حقوق بدهم و در پسن خودم باشم (بجاي حقوق گرفتن به اداره خود حقوق بدهد) و ...
درست يا غلط اين ها مواردي است كه ما از كوچه و بازار و يا جمع هاي دوستانه مي شنويم
آيا واقعا وقت ان نشده است كه بشكل جدي در اين زمينه دولت وارد شده و تشديد نظارت كند؟
مگر يكي از برنامه هاي دكتر احمدي نژاد پيگيري و سالم سازي اين حوزه نيوده است؟
موفق باشيد
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ - ۱۱:۲۹
0
0
اگر رییس کل محترم گمرک به نصایح افراد دلسوز در خصوص عدم انتصاب اقایان مثلث شوم گوش میداد این مسایل پیش نمی امد حالا هم دیر نشده
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ - ۱۱:۳۹
0
0
به امید روزی که فساد در گمرک ریشه کن وبان منحرفین واقای م وب سرنگون
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ - ۱۲:۴۱
0
0
اگ مقاومت رییس کل نبود شرکت س پ ن د تاکنون گمر را بلعیده بود
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین