کد خبر: ۸۴۶۰۹۶
تاریخ انتشار:
دیوارهای باغ گلستان تبریز را دوباره اجرا کردند ، اما  این دیوارها آن دیوار نمی شود!

بی برنامگی و  فقدان اندیشه در طرح های شهری  با نابودساختن ارزش های شهر تبریز  با هزینه کردن از جیب مردم

دیوارقدیمی باغ گلستان که با دستور آقای فریدون درویش زاده تخریب شد

به گزارش بولتن نیوز، توفیق وحیدی آذر: دکتر محمدجواد مشکور در کتاب خود با عنوان تبریز تا پایان قرن نهم هجری می نویسد : بزرگ ترین گردشگاه و باغ عمومی شهر تبریز باغ گلستان است و آن باغ زیبا وبزرگی است که در مغرب شهر در وسط چهار خیابان پهلوی ، ملل متحد ،منجم و نادری قرار گرفته است. مساحت آن 53000 پنجاه و سه هزار مترمربع است .این باغ در سابق گورستان وسیعی بوده که به محله گجیل تعلق داشته و آنرا به همین مناسبت گورستان گجیل می خواندند. در چهل سال پیش در زمان استانداری امیر لشکر طهماسبی و ریاست شهرداری میرزا محمدعلی خان تربیت ( 1307 تا 1309) این گورستان تبدیل به باغ ملی و گردشگاه عمومی گردید و به نام باغ گلستان خوانده شد. . اکنون مشحون از درختان انبوه و چمن های سرسبز و استخرها و حوض های وسیع است و از جاهای دیدنی تبریز به شمار می رود.                  این باغ از اواخر بهار تا اوایل پائیز همه روزه از ساعت 3 تا 12 بعد از ظهر باز است و از هر یک از مراجعان یک ریال بعنوان عوارض شهرداری که به مصرف تعمیر و آبادانی آن باغ می رسد دریافت می دارند. در فصل تابستان بیش از روزی چهار هزارتن برای گردش در این باغ رفت و آمد می کنند. در وسط این باغ مجسمه ای ... قرار دارد.

بی برنامگی و  فقدان اندیشه در طرح های شهری  با نابودساختن ارزش های شهر تبریز  با هزینه کردن از جیب مردم

نمایی از باغ گلستان در گذشته های دور

بی برنامگی و  فقدان اندیشه در طرح های شهری  با نابودساختن ارزش های شهر تبریز  با هزینه کردن از جیب مردم

احداث استخر باغ گلستان در یک صد سال پیش

با توسعه تبریز، گولوستان باغی در مرکز شهر تبریز قرار می گیرد و مردم از آن به عنوان باغ و گردشگاه داخل شهر استفاده می کنند، پشت باغ ساختمان تالار شهر قرار دارد که باشگاه لاینز تبریز و سازمان فراماسونری در آن واقع بود که کله گنده های تبریز و افراد بانفود در آن جمع می شدند

بی برنامگی و  فقدان اندیشه در طرح های شهری  با نابودساختن ارزش های شهر تبریز  با هزینه کردن از جیب مردم

ساختمان تالار شهر و محل باشگاه لاینز تبریز

وجود دبیرستان فردوسی ، باغ گلستان ، هنرستان صنعتی ، تالار شهر و احداث ترمینال تبریز در جهت تلاش برای زدودن بارسنگین منطقه است ! دیوارهای باغ گلستان با سنگ های هرمی و نرده های پرچ کوب شده ساخته می شوند؛ زیرا که دستگاه های جوش در آن زمان برای جوشکاری موجود نبودند و الزما باغ چهارچوب خود را در این شرایط می یابد!

***

در دوره صدرات آقای فریدون درویش زاده در شهرداری تبریز بعد از حذف دیوارهای پارک ها در تهران توسط آقای کرباسچی ، دیوارهای تنها باغ عمومی تبریز " گولوستان باغی " نیز با لودرها مورد حمله قرار می گیرد !

پدرم مرحوم آقای حسن وحیدی آذر در نامه ای با وصف زیبایی دیوارهای باغ گلستان و قدمت آن و ارزش های قویروقلی داشلار ( سنگ های هرمی شکل تراش خورده ) که در استحکام دائمی دیوار و دست تراش بودن تک تک سنگ ها و همچنین پرچ بودن تمام نرده ها در دوران نبود دستگاه های جوشکاری از آقای فریدون درویش زاده که زاده ی تبریز هم نبود ، درخواست لغو تصمیم فردی خود برای تخریب دیوارهای باغ گلستان را می نماید ! اما آقای فریدون درویش زاده اعتنایی به نامه نکرده و دیوار های باغ گلستان را با لودر فرو ریخته و همراه با نرده های گرانبهای آن از محل خارج می کنند!

بی برنامگی و  فقدان اندیشه در طرح های شهری  با نابودساختن ارزش های شهر تبریز  با هزینه کردن از جیب مردم

آگهی طراحی دیوار برای باغ در سال 1395

سال ها بعد نیم دیوارهایی از سنگ آذرشهر در دورتا دور باغ گلستان چیده شدند ، دیوارهای تالار شهر را که موزه کاریکاتور شد، بالاجبار با سنگ و شبیه سازی با دیوار قدیمی احداث کردند

 

دیوار محافظ موزه کاریکاتور

 

 ولی باز مشکل باغ رها شده باغ گلستان حل نشد، شهرداری چندین بار درخواست طرحی برای دیوار باغ کرد ، اما هیچ دیواری نمی توانست جایگزین دیوارهای زیبای "گولوستان باغی" گردد، "هنرصنعتگران مهندس" در یک صد سال پیش آفرینشی ایجاد کرده بودند که طرح های جایگزین نمی توانست کمترین رجحان و برتری را نسبت به قبل داشته باشد ......................در این غوغای دیوار، شهرنشناسی طرحی برای یادمان شمس تبریزی را در وسط باغ گلستان مطرح ساخت ، دوستم حاج آقا محمدی می گفت سال ها فکر می کردم که دودکشی را برای یک موتورخانه و یا کارهای مترو در وسط باغ گلستان گذاشته اند، و آن چه که در گفتارها مطرح شد ، تشبیه آن به اثر مدفوع هنرمند پیرو مانزوتی بود که وی آن را در بسته هایی به موزه هایی فرستاده بود و موزه تیت نیز این جواهر را برای خودش حفظ کرده بود.

بی برنامگی و  فقدان اندیشه در طرح های شهری  با نابودساختن ارزش های شهر تبریز  با هزینه کردن از جیب مردم

یادمان شمس در باغ گلستان

بی برنامگی و  فقدان اندیشه در طرح های شهری  با نابودساختن ارزش های شهر تبریز  با هزینه کردن از جیب مردم

بنای مشابه با یادمان شمس در عربستان سعودی

یک طرح کپی شده ی بی مفهوم که روی آن اشعاری از شمس تبریزی قرار داشت ؛ عنوان یادمان بی هویتی از شمس تبریزی را پیدا کرد! که با آن چند نفر می خواست بگوید مثلا مقبره شمس تبریز در خوی نیست و در اینجاست !!!!!؟ خوب که چی !!!؟؟؟

***

کتابفروشی های باغ گلستان و نیم دیوار سنگ سرخ آذرشهر

هفته های گذشته باغ گلستان مجددا صاحب نرده شد،که با مسدودکردن تمام ورودی ها و درب های طراحی و تعبیه شده ، امکان تردد برای ورود به باغ را از ضلع شمال شرقی فراهم می آورد ! دیگر برای این نرده کشی مسابقه طراحی نگذاشتند و حتی نتوانستند ماجرای کیوسک های کتابفروشی های باغ گلستان را درک کنند ! کیوسک های کتابفروشی در داخل حصار زندانی شدند و حتی دریچه ای برای تردد و دسترسی برای آنها لحاظ نشد !

کیوسک کتابفروشی های شهرتبریز در باغ گلستان پشت نرده های جدید

باغ صاحب دیوار شد تا نحوه تفکر و تدبیر و زیباشناختی دو مهندس با فاصله زمانی یک صد سال مشخص شود! اکنون باغ گلستان هم یادمان مضحک شمس خود را دارد که یادآور حکایت نوشتن مار و یا ترسیم آن بر روی لوح است که می شد بجای این یادمان مجسمه ای اپیک از وی را در محل اجرا می کردند و هم دیوارهای مدرن خود را در محله گجیل همراه با خیل دستفروشان کهنه فروش !

***

دیوار جدید باغ گلستان

آنچه که سوال باقی ماند ، این است ، یک شهردار آمد و شهر را مال خود پنداشت و فریاد زد " آتش زدم به مالم " و دیوارهای گرانقیمت و تاریخی و زیبای باغ گلستان را نابود کرد، گویی مال شخصی خودش بود؛ شهردار دیگری نیم دیوارهای سنگ آذرشهر را دورتادور باغ چید و حال شهرداری جدید در حال تلاش برای محصور کردن باغ گلستان است با نرده های آهنی بد قواره !تا کار خلاف قاعده را جبران نماید

نیم دیوارهای باغ گلستان با سنگ قرمز  آذرشهر

 

 

اما این دیوار ، آن دیوار نخواهد بود و پول تبریزی ها در این میانه بی مسئولیتی ها پایمال !

سال های متمادی  بر روی لوح خوشنویسی مان می نوشتیم ؛ اول اندیشه وانگهی گفتار! ....شاید می شد نوشت اولیه اندیشه وانگهی عمل ! و این درسی است که همه روز در تبریز از عینالی تا خلعت پوشان و پادگان نظامی تخلیه شده تکرار و تکرار می گردد! شاید چون هیچ مسئولی بواسطه بی مسئولیتی خود بازخواست نمی گردد

و این شاید درسی باشد و اگر بخواهیم عبرتی برای مدیریت های نمایشی و بی تفکر!توفیق وحیدی آذر

 

برچسب ها: باغ گلستان ، تبریز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین