کد خبر: ۸۱۹۲۸۴
تاریخ انتشار:
رضا شریفی کارشناس ارشد صنعت و معدن

تورم 9.7 درصدی نقطه به نقطه تولید کننده بخش معدن نشان دهنده پایین بودن آن نسبت به تورم کل اقتصاد است

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در پاییز 1401 نشان می دهد که تورم در قیمت مواد معدنی نسبت به فصل قبل 1درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩.٧ درصد و در چهارفصل منتهی به پاییز نسبت به....
تورم 9.7 درصدی نقطه به نقطه تولید کننده بخش معدن نشان دهنده پایین بودن آن نسبت به تورم کل اقتصاد است

گروه اقتصادی –شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در پاییز 1401 نشان می دهد که تورم در قیمت مواد معدنی نسبت به فصل قبل 1درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩.٧ درصد و در چهارفصل منتهی به پاییز نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٥.١ درصد افزایش داشته که این تورم نسبت به تورم نقطه به نقطه 53 درصدی کشور، کمتر بوده است و نشان می دهد که تحولات قیمتی در بخش معدن، عملا می تواند عامل تحرک در بخش صنایع معدنی و رشد تولید محصولات نهایی باشد و در صورت افزایش ساخت داخل محصولات صنایع معدنی و تبدیل خام فروشی به ارزش افزوده بیشتر و رشد ساخت داخل طرح های صنایع معدنی و تولید محصولات صنایع معدنی مانند فولاد و سایر کالاها، می توان بخش معدن را به یکی از بخش اثرگذار برای افزایش درآمد ارزی تبدیل کرد که جایگزین نفت وگاز شودکه البته شرط آن به کارگیری مدیران معتقد به رشد ساخت داخل صنایع معدنی و تامین مواد معدنی و کالاهای مصرفی صنایع معدنی در داخل کشور است.


به گزارش بولتن نیوز، رضا شریفی کارشناس ارشد صنعت و معدن با تحلیل آمار رشد تولید صنعت و معدن، سرمایه گذاری، بهره برداری، مجوزها و رشد اقتصادی کشور، آمار تورم بخش تولید کننده بخش معدن و سایر بخش های اقتصادی، نتایج قابل توجهی در ارتباط با نقش مدیران معتقد به رشد ساخت داخل در حفظ رشد مثبت صنعت و معدن مطرح کرده و افزود: با استناد به آمار می توان نتیجه گرفت که اثر انتخاب مدیران شایسته و معتقد به ساخت داخل بر بهبود سرمایه گذاری های معدنی و صنعتی در سال های پیش رو مثبت خواهد بود و دولت باید با برطرف کردن مشکلات مدیریت داخلی از طریق انتخاب مدیران توانمند و معتقد به ساخت داخل، تحرک مثبت در بخش صنعت و معدن کشور را افزایش دهد.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در پاییز 1401 نشان می دهد که تورم در قیمت مواد معدنی نسبت به فصل قبل 1درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩.٧ درصد و در چهارفصل منتهی به پاییز نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٥.١ درصد افزایش داشته که این تورم نسبت به تورم نقطه به نقطه 53 درصدی کشور، کمتر بوده است و نشان می دهد که تحولات قیمتی در بخش معدن، عملا می تواند عامل تحرک در بخش صنایع معدنی و رشد تولید محصولات نهایی باشد و در صورت افزایش ساخت داخل محصولات صنایع معدنی و تبدیل خام فروشی به ارزش افزوده بیشتر و رشد ساخت داخل طرح های صنایع معدنی و تولید محصولات صنایع معدنی مانند فولاد و سایر کالاها، می توان بخش معدن را به یکی از بخش اثرگذار برای افزایش درآمد ارزی تبدیل کرد که جایگزین نفت وگاز شودکه البته شرط آن به کارگیری مدیران معتقد به رشد ساخت داخل صنایع معدنی و تامین مواد معدنی و کالاهای مصرفی صنایع معدنی در داخل کشور است.
در فصل پاییز ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ١١٦٦,٤ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٩.٧ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٥.١ درصد افزایش داشته است. براین اساس با توجه به تورم نقطه به نقطه 53 درصدی بهمن 1401 کل اقتصاد ایران، روشن است که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش معدن بسیار کمتر بوده است و این موضوع می تواند به تحرک در صنایع معدنی، کمک زیادی داشته باشد زیرا هزینه تولید در بخش معدن بسیار کمتر از نرخ تورم کل کشور بوده است.

شاخص کل قیمت خدمات و کالاهای مصرفی خانوار براساس سال پایه 1395=100 در بهمن به 608 رسیده و تورم دوازده ماهه یا سالانه به 47.7 درصد، تورم نقطه ای یعنی بهمن 1401 به بهمن 1400 به 53.4 درصد، تورم یک ماهه شاخص کل یعنی بهمن نسبت به دی 1401 به 3.5 درصد رسیده است. شاخص خوراکی ها وآشامیدنی ها به 909.3 رسیده که نشان می دهد تورم یک ماهه خوراکی ها 4.7 درصد، تورم دوازده ماهه خوراکی ها 70.5 درصد و تورم نقطه ای خوراکی ها 67.3 درصد بوده است.
شاخص تورم غیر خوراکی ها و خدمات نیز 495.3 اعلام شده که نشان می دهد تورم یک ماهه غیر خوراکی ها و خدمات 2.7 درصد، تورم نقطه ای غیر خوراکی ها و خدمات 43.5 درصد، دوازده ماهه غیر خوراکی ها و خدمات 36.9 درصد بوده است.
در چنین شرایطی انتظار این است که سطح عمومی قیمت ها و هزینه ها روبه رشد باشد و در نتیجه باید از پایین بودن شاخص قیمت ها در بخش معدن به عنوان عامل تحرک در بخش صنایع معدنی در جهت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بهره برد و به اشتغال و ارزش افزوده و سرمایه گذاری ها کمک کرد.

تورم فصلی بخش معدن

تورم 9.7 درصدی نقطه به نقطه تولید کننده بخش معدن نشان دهنده پایین بودن آن نسبت به تورم کل اقتصاد است

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١ درصد می‌ باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢- درصد)، ٣ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١، نسبت به فصل قبل از آن، ١ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش ترین تورم فصلی با ٨.٦ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کم ترین تورم فصلی با ٣.٩ درصد، مربوط به گروه "زغال سنگ" می ‌باشد. در این فصل گروه "کانه های فلزی" با تورم ٠.٢- درصدی مواجه بوده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه بخش معدن

تورم 9.7 درصدی نقطه به نقطه تولید کننده بخش معدن نشان دهنده پایین بودن آن نسبت به تورم کل اقتصاد است

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٩,٧ درصد می ‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣.٤ درصد)، ٣.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٩.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش ترین تورم نقطه به نقطه با ٥٧.٩ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کم ترین تورم نقطه به نقطه با ٤.٦ درصد مربوط به گروه "کانه های فلزی" می ‌باشد.

کاهش تورم سالانه بخش معدن

تورم 9.7 درصدی نقطه به نقطه تولید کننده بخش معدن نشان دهنده پایین بودن آن نسبت به تورم کل اقتصاد است

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢٥,١ درصد می‌ باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٠.٤ درصد)، ١٥.٣ واحد درصد، کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز ١٤٠١، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٢٥.١ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش ترین تورم سالانه مربوط به گروه "سایر معادن" با ٥٦.٧ درصد و کم ترین تورم سالانه مربوط به گروه "کانه های فلزی" با ٢١.٦ درصد می ‌باشد.

شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت

تورم 9.7 درصدی نقطه به نقطه تولید کننده بخش معدن نشان دهنده پایین بودن آن نسبت به تورم کل اقتصاد است

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢٣,٦ درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٠.١ درصد)، ٦.٥ واحد درصد کاهش داشته است.
در فصل پاییز ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ٧٨٣,٥ می‌ باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٤.٣ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢٣.٦ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٤.٤ درصد افزایش داشته است.
در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٤,٣ درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢.٣- درصد)، ٦,٦ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ٤.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ ترین تورم فصلی با ٢٤.١ درصد افزایش مربوط به گروه "ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندي نشده درجاي ديگر" و کم ‌ترین تورم فصلی با ٠.٩ درصد افزایش مربوط به گروه "ساخت کک و فراورده های حاصل از پالایش نفت" می باشد. در این فصل گروه "ساخت کاغذ و محصولات کاغذی" با تورم ١.٦- درصدی مواجه بوده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه صنعت

تورم 9.7 درصدی نقطه به نقطه تولید کننده بخش معدن نشان دهنده پایین بودن آن نسبت به تورم کل اقتصاد است

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢٣,٦ درصد می ‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٠.١ درصد)، ٦.٥ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٢٣.٦ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش ‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٦٢.٠ درصد افزایش مربوط به گروه "ساخت مواد غذایی" و کم ترین تورم نقطه به نقطه با ٥.٩ درصد افزایش مربوط به گروه " ساخت فلزات پايه" می ‌باشد.

کاهش تورم سالانه صنعت

تورم 9.7 درصدی نقطه به نقطه تولید کننده بخش معدن نشان دهنده پایین بودن آن نسبت به تورم کل اقتصاد است

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٤,٤ درصد می ‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٠.٤ درصد)، ٦.٠ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٤.٤ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش ترین تورم سالانه با ٧١.٨ درصد افزایش مربوط به گروه "ساخت محصولات غذايي" و کم ترین تورم سالانه با ١٣.٨ افزایش درصد مربوط به گروه " ساخت فلزات پايه" می ‌باشد.

شاخص قیمت خدمات

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌ های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٧ درصد می ‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٦.١ درصد)، ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است.در فصل پاییز ١٤٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات ٦١٩,٣ می باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٠.٦ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٧.٠ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٥٢.٦ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی خدمات

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٠,٦ درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٦.٢ درصد)، ٥.٦ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ١٠.٦ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش ترین تورم فصلی با ٣٤.٧ درصد مربوط به گروه "آموزش" و کم ترین تورم فصلی با ٢.٤ درصد مربوط به گروه "فعالیت‌های بیمه" می باشد.

افزایش تورم نقطه به نقطه خدمات

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٧,٠ درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٦.١ درصد)، ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٥٧.٠ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش ترین تورم نقطه به نقطه با ١٠٩.٦ درصد مربوط به گروه"فعالیت‌هاي خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کم ترین تورم نقطه به نقطه با ٢١.٧ درصد مربوط به گروه"اطلاعات و ارتباطات" می‌باشد.

افزایش تورم سالانه خدمات

تورم 9.7 درصدی نقطه به نقطه تولید کننده بخش معدن نشان دهنده پایین بودن آن نسبت به تورم کل اقتصاد است

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٥٢,٦ درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٩.٧ درصد)، ٢.٩ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهارفصل منتهی به پاییز ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٥٢.٦ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش ترین تورم سالانه با ١٠٢.٣ درصد مربوط به گروه"فعالیت‌هاي خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کم ترین تورم سالانه با ٢٤.٦ درصد مربوط به گروه"اطلاعات و ارتباطات"می باشد.

برچسب ها: معدن ، صنعت

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین