بسمه تعالي

همسر محبوبم سلام‌، مادر فرزندانم سلام‌
عزيزم‌، گاهي اتفاق مي‌افتد كه يك شيئي يا يك حادثه يا يك كلمه در رابطه با يك انسان يا انسان‌هايي داراي معني خاص و حتي داراي تقدس خاصي مي‌شود كه آن شي يا آن حادثه و يا آن كلمه در گذشته و يا در حالتي معمول نمي‌توانست براي آن انسان مفهوم خاصي داشته باشد.

كلمه دوست داشتن كلمه‌ايست كه بسيار بكار مي‌رود، مانند مادري كه فرزندش را دست دارد و اين كلمه را بكار مي‌برد يا شاگردي كه براي معلمش آنرا بكار مي‌برد يا دوستي كه براي دوست ديگرش آنرا بكار مي‌برد. ولي من نمي‌دانم كه چرا نمي‌توانم كلمه دوست داشتن را يك كلمه معمولي بدانم‌. براي من اين كلمه‌، كلمه‌اي ملكوتي است كه اگر بين دو انسان بكار برده شود نشانة پيوند دو روح و دو احساس ملكوتي است كه هرگز بين آن دو انسان فاصله‌اي نيست‌. حتي جسم‌هاشان هم نمي‌تواند مانعي بين آن دو انسان باشد، بلكه آنها يكي مي‌شوند كه دلهاشان‌، كه افكارشان‌، كه زبانشان يكي مي‌شود و در يكديگر غرق مي‌شوند و در يكديگر حل مي‌گردند. محبوبم‌، من نمي‌توانم ترا فقط همسرم صدا كنم‌. چون‌، پاره‌هاي جانم در تو حل شد و پاره‌هاي عمرم‌، چون دو فرزند، از تو روييد. بايد ترا به جاي همسرم به نام ديگري بخوانم كه‌هم‌، آن معني دوست داشتن را در خود داشته باشد و هم در برگيرندة روييدن پاره‌هاي عمرم از وجودتو شود و نمي‌دانم كه چه بگويم‌...

ما با هم سال‌هايي را پشت سر گذاشتيم كه در عين ناگواري گواراترين دوران زندگيمان به شمار مي‌رود و هر لحظه كه از زندگيمان مي‌گذشت‌، احساس نياز بيشتري نسبت به تو پيدا مي‌كردم‌. ولي هميشه با خودم مبارزه مي‌كردم كه مبادا دوست داشتن تو در من حالتي بوجود بياورد كه مرا از مسيرم و از هدفم دور كند و در اين راه با ياري خدا و همكاري تو موفق شدم كه هدفم را دنبال كنم و اكنون هم‌، كه در راه رسيدن به انجام هدف مقدسم هستم‌، بيشتر خوشحالم كه تو براي من علاوه بر اينكه مانعي نيستي‌، بلكه مشوق من هم شدي و اميدوارم كه خدا به تو عزت بدهد و تو را ياري بدهد كه در حق فرزندانم هم آنچنانكه تا به حال محبت كردي محبت نمايي و با اتكال به خداوند تبارك و تعالي در تعليم و راهنمايي آنها براي درك مفاهيم قرآني سعي و كوشش فراوان نمايي و به آنها بفهماني كه پدرشان در راه چه هدفي مبارزه كرد و جنگيد و... و به آنها بگو كه پدرشان در اين راه با افتخار قدم نهاد و با افتخار آنرا دنبال كرد.

سعي‌كن كه از همان كودكي آنها را با نماز آشنا كني و تو خودت هم بدان كه اگر در خانه‌اي نماز نباشد هيچ چيز نيست و نور حق و بركت و سعادت از آن خانه خواهد رفت‌. از تجملات زندگي آنچنانكه تا به‌حال پرهيز كرده‌اي پرهيزكن‌. هرچه ساده‌تر زندگي كني‌، گرفتاريت كمتر خواهد شد.

به فرزندانم حجاب را بياموز آنچنانكه خودت آموختي‌، حجاب چشم‌، حجاب زبان‌، حجاب گوش‌، حجاب دست‌ها و حجاب پاها. بدان كه حجاب ابعاد گسترده‌اي دارد كه در بعضي از اين ابعاد زن و مرد مشترك هستند و در بعضي هم نيستند مانند حجابي كه مخصوص خانم‌هاست‌. محبوبم‌، از هيچ چيز نترس جز خداي تبارك و تعالي‌. چون هيچ عاملي نيست كه حقيقتا قابل ترسيدن باشد مگر اينكه انسان در خود تلقين كند. وقتي كاملا به خداوند تبارك و تعالي تكيه كردي آنوقت خواهي فهميد.

به فرزندانم بياموز كه مبادا در زندگيشان پول‌، ثروت‌، شهوت‌، زرق و برق زيبا و مقام و شهرت نقش تعيين كننده داشته باشد كه همه اين‌ها دام شيطان است‌. اگر كنترل نشود انسان‌ها را به سقوط خواهد كشيد.

محبوبم باز بر اين تكيه مي‌كنم كه تا مطلبي برايت ثابت نشده از كسي قبول مكن‌، حتي اگر پدر و مادرت باشند. چون زود باوري زندگي خيلي‌ها را به نابودي كشانده‌. در برابر مشكلات با پروردگار توانا توكل كن و استوار باش كه حتما پيروز خواهي شد. قرآن را باز كن و حتما معني سوره‌نسأ را بخوان كه برايت خيلي مفيد است‌. بدان كه هميشه تصورات بد نسبت به يك انسان از نحوه رفتار و كردار آن انسان سرچشمه مي‌گيرد و تو سعي كن كه در برخورد با مردم‌، مخصوصا مردم نامحرم به نحوي رفتار كني كه به جاي اينكه گمان بدي نسبت به تو پيدا كند حسن احترام آنها برانگيخته شود. آنچنانكه تا به حال رفتار كردي‌. يعني حجاب را به معني كامل بكار ببري حتي در حياط منزل و من به‌اين عمل تو اطمينان دارم‌.

ترا دوست دارم چون دوست داشتني هستي و به تو اعتماد دارم چون قابل اعتمادي و به تو احترام مي‌گذارم چون محترمي‌. چون مادر فرزندانم هستي و چون يار و غمخوارم هستي‌، چون همسرم هستي‌. از دور با يادهايت هميشه دلشادم و از دور نه چندان دور كه حتي برايم ضخامت تار مويي هم نهايت دوري است صورت فرزندانم را مي‌بوسم‌. از قول من به مادرم سلام برسان و بگو كه نگران نباشد و به همه دوستان و آشنايان هم سلام برسان‌. فرزندانم را به تو و تورا و فرزندانم را به خداوند تبارك و تعالي مي‌سپارم‌.

قربانت رضا
9/9/59

نامه شهيد عليرضا نوري‌، قائم‌مقام لشكر 27 محمد رسول‌الله‌(ص‌) به نقل از ماهنامه‌عاشورا

مرتضي-ام