کد خبر: ۷۳۶۱۸۸
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۳
در نامه ای به مداح، قائم مقام ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
معاون فنی گمرک در نامه‌ای به قائم مقام سازمان راهداری از لزوم تعیین تکلیف فوری بیش از 3643 دستگاه کامیون واردات رسوبی در گمرکات خبر داد و نوشت: با توجه به مراجعه و پیگیری عدۀ زیادی راننده و صاحبان اصلی کامیون های رسوبی در گمرکات، اتخاذ تصمیمات سریع در این خصوص و اطلاع رسانی مطلوب و شفاف جهت تنویر افکار عمومی، امری فوری و ضروری است.
ارونقی: 3643 کامیون وارداتی مانده در گمرک را تعیین تکلیف کنید

گروه اقتصادی: مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در نامه‌ای به قائم مقام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه در مورد لزوم تعیین تکلیف فوری بیش از 3643 دستگاه کامیون واردات رسوبی در گمرکات نامه نوشت.

به گزارش بولتن نیوز، در این نامه که تاریخ 16 مرداد 1400 روی آن درج شده است، آمده: عطف به نامۀ شمارۀ ٧١/٥٣٥٧٢ مورخ ١٥/٤/١٤٠٠ آن مرجع و پیرو نامۀ شمارۀ ٤٧٤٢٧٢/١٤٠٠ مورخ ١١/٤/١٤٠٠ این حوزۀ معاونت،همانگونه که مستحضرید:

١- شرایط و ضوابط تبصرۀ ذیل ماده (٢ (آئین نامۀ اجرایی بند (ث) مادۀ ٣٠ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور متضمن: شرایط کامیون های وارداتی (دارای ٨ بند) ؛ شرایط کامیون های اسقاطی (دارای ٣ بند)؛ شرایط واردکنندگان (دارای ٣ بند) و فرآیند انجام کار، سامانۀ مربوطه و سایر موارد اجرایی، از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی ، در تاریخ ١۶/۵/١٣۹٨ ، طی نامۀ شمارۀ ٠٢/١٠٠/٧٢۶١٢ به مراجع ذیربط از جمله گمرک ایران ابلاغ گردیده است؛

٢ -علاوه بر ابلاغ ضوابط فوق ، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و وزارت صمت، طی ابلاغیه های متعدد در به اقدام ۹۹/١٢/١٠ و ۹۹/١٢/٣ ؛ ۹۹/١٠/٢ ؛ ۹۹/۹/١۶ ؛ ۹۹/٨/٢٤ ؛ ۹۹/٧/١۵ :جمله از متفاوت های تاریخ ارسال دستورالعمل ها و بخشنامه های مختلف درخصوص: ردیف تعرفه کامیونهای وارداتی؛ نحوۀ واردات کامیون های وارداتی؛ شرایط کامیون های وارداتی و اسقاطی؛ مجوزهای قانونی و مقرراتی ؛ تأیید منشاء ارز کامیون های وارداتی نموده که این شرایط و ضوابط به کلیۀ گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است؛ بعنوان مثال لازم است به دو نامه و ابلاغیه در این خصوص توجه شود: نامۀ شمارۀ ١٨۵٢٣۵/۶٠ مورخ ٢۹/٧/۹۹ وزارت صمت مبنی براینکه « با توجه به عدم احراز اهلیت ارایه خدمات پس از فروش توسط نمایندگی های رسمی خدمات پس از فروش کامیون های سه ساله کارکرده ، تا رفع ابهام مذکور از ترخیص کامیون ها خودداری شود.» و نامۀ شمارۀ ٧١/١٢٣٧٨٤ مورخ ٨/۹/۹۹ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر اینکه «واردکنندگان موظفند پس از ثبت سفارش واردات، نسبت به اسقاط حداقل یک (دستگاه کامیون فرسوده قبل از ترخیص کامیونهای وارداتی اقدام نمایند. براین اساس ترخیص کامیون های مذکور از گمرکات، با تأییدیه مکتوب این سازمان مبنی بر اسقاط کامیون توسط وارد کننده انجام گردد.»

۳-برای صدور مجوز ترخیص کامیون های وارداتی: تأییدیه استاندارد ایمنی و کیفیت از سازمان ملی استاندارد؛ تأییدیۀ استاندارد آلایندگی از سازمان حفاظت محیط زیست؛ تأییدیۀ خدمات پس از فروش و تأیید اسقاط کامیون های فرسوده مشمول طرح، توسط سامانه اسقاط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مورد نیاز است که باید توسط گمرک کنترل و سپس با رعایت سایر مقررات اجازۀ ترخیص کالا داده شود؛ علی ایحال، علیرغم اینکه این سازمان در تاریخ ١١/٤/١٤٠٠ ،جهت جلوگیری از تجمع و انباشت کامیون ها، چهار فقره پیشنهاد درخصوص:

 

١ -ارائه شمارۀ شاسی کامیون های اسقاطی، پس از ترخیص و قبل ازشماره گذاری به ناجا؛

٢-پذیرش مغایرت های جزئی در مشخصات کامیون ها با اسناد ابرازی؛

٣ -موکول نمودن ارائه کدرهگیری بانک به بعد از ترخیص کامیون از گمرک؛ ٤ -استقرار نمایندگان سازمان راهداری در راستای رفع مشکلات موجود بر سر راه ترخیص کامیونهای وارداتی؛ طی نامۀ شمارۀ ٤٧٤٢٧٢/١٤٠٠ به آن سازمان ارائه نموده و آن مرجع نیز در تاریخ ١٥/٤/١٤٠٠، طی نامۀ شمارۀ ٧١/٥٣٥٧٢ ، دو پیشنهاد از چهار پیشنهاد ارائه شده را مورد پذیرش قرار داده و مراتب را به گمرک ایران ابلاغ نمود، مع الوصف بررسی‌های انجام شده حکایت از این موضوع دارد که علیرغم مضی یک ماه از توافقات صورت پذیرفته، پیشرفت چندانی در تسهیل و تسریع ترخیص کامیون های وارداتی از گمرکات کشور حاصل نشده و میلیون ها دلار سرمایه وارده به این کشور، زیر آفتاب سوزان فصل تابستان یا شرایط جوی، در گمرکات کشور در حال از بین رفتن است که علاوه بر این خسارات مادی ، این امر، باعث ایراد ضربات و لطمات روحی فراوان به صاحبان اصلی کالا گردیده است که لازم است ضمن آسیب شناسی موضوع، تصمیمات عاجلی برای تعیین تکلیف این سرمایه های بلاتکلیف اتخاذ گردد.

 

ذیلاً به چند مورد مهم درخصوص کامیون های رسوبی در گمرکات کشور اشاره می گردد:

١- (بررسی های میدانی و آمار واصله از ۹ گمرک اجرایی کشور به شرح زیر نشان می دهد ٣۶٤٣ دستگاه کامیون وارداتی در این گمرکات رسوب کرده که ٢۵۵۹ دستگاه از این کامیون ها هنوز به گمرک اظهارنشده و ١٠٨٤ دستگاه از آنها ، علیرغم اینکه به گمرک اظهارشده است، تاکنون قابلیت ترخیص پیدا ننموده است. باید توجه داشت علیرغم اینکه این حوزۀ معاونت، در تاریخ ٢۶/٤/١٤٠٠ ، طی نامۀ شمارۀ ۵٤٠٧٧۹/١٤٠٠ از تمامی گمرکات اجرایی درخواست ارائه آمار نموده است، صرفاً ۹ گمرک اجرایی به شرح جدول ذیل نسبت به ارائه آمار مربوطه اقدام نموده اند لیکن ، برخی از گمرکات اجرایی ، تا تنظیم این گزارش، هیچگونه آماری به این حوزۀ معاونت ارائه ننموده اند که با محاسبۀ آمار کامیون های رسوبی سایر گمرکات، این تعداد به بیش از ٣۶٤٣ دستگاه نیز افزایش خواهد یافت؛

ارونقی: 3643 کامیون وارداتی مانده در گمرک را تعیین تکلیف کنید

بررسی های صورت پذیرفته نشان می دهد بیش از ٧٠ درصد کامیون های وارداتی موجود در گمرکات کشور، هنوز به گمرک اظهار نشده اند که لازم است دلیل این امر بررسی شود. گرچه گفته شده است این کامیون ها بدلیل عدم صدور ثبت سفارش ، به گمرک اظهار نشده اند ولی صحت و سقم این موضوع باید بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است عدم اتخاذ تصمیم لازم در این خصوص، کامیون های رسوبی را در آستانۀ متروکه شدن قرار خواهد داد؛ ٣ (اسناد اولیه و ترانزیتی کامیون ها نشانگر این است که کامیون های وارداتی اکثراً از برندهای معتبر اروپایی مانند: DAF(هلند) ، Renault(فرانسه) و Volvo (سوئد) می باشند که مطابق قوانین و مقررات مربوطه با واردات این کامیون ها موافقت شده، لیکن ترخیص آنها از گمرکات با مشکلات عدیده ای مواجه شده است؛ ٤ (اکثر این کامیون ها توسط برخی از شرکت های حمل و نقل بین المللی وارد و حتی اظهار شده اند. تعدادی از این شرکت های واردکننده عبارتند از: آرش تیر زرین ، آرنگ نگین ، آذرآبادگان ، آرمان دیزل عرشیا ، اسکوسیمان، اطلس راه اروپا،ارگ پارس، ایلیا تیررانان جاده ، ایمن راه آروین ، ارشاد ترابر پارس، اطلس گستر نوین وزیری، بارایران، بار اندیش، پرستو ترابر بازرگان ،پیام صنعت فولاد سپاهان ، تهران فاصله، توسعه صادرات ارگ پارس، تانکر بار امید اردبیل، تکوین بار فولاد میانه،پارمین تجارت پاکان، جوان بار شهرک، صبوران ترابر آذربایجان، شباهنگ آذین، خورشیدبار سپاهان، همایون دیزل الوند، سیرود کالای خاورمیانه کارا، رهگشایان ترابر، مروارید ماکو، مهرآروین تجارت، داوود خداداد، سبلان خودرو، رهگشایان ترابر، درسا ترابر، ستاره جهانرو آریا، هژیر راه، سفیر صنعت هزاره، شادمهر ترابر، گنج بار تهران، تهران مارین، تکسیز، پیشروصنعت حیران، تعاونی مشعل خلیج فارس، نیک رکاب و ....؛

(از جمله مواردی که درخصوص طولانی شدن روند ترخیص کامیون های وارداتی احصاء یا اعلام شده است عبارتند از : عدم صدور ثبت سفارش و به تبع آن عدم امکان اظهار کامیون به گمرک؛ عدم مراجعۀ برخی از واردکنندگان جهت اظهار و انجام تشریفات گمرکی؛ تطویل در صدور مجوزهای قانونی و مقرراتی مربوطه جهت ترخیص کالا از جمله مجوزهای استاندارد و محیط زیست ؛ طولانی بودن روند استعلام از نمایندگیهای مربوطه؛ طولانی بودن روند استعلام ارزش برخی از کامیون ها از گمرک؛ عدم ارائه کدرهگیری بانک به گمرک اجرایی و ....؛ با توجه به مراتب معنونه لازم است موارد اشاره شده بقید فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد و عنداللزوم با تشکیل فوری یک کارگروه متشکل از نمایندگان کلیۀ مراجع و سازمان های مرتبط، ضمن تدقیق در مشکلات مبتلابه این کامیون های وارداتی، تصمیمات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اتخاذ و از در معرض خطر قرار گرفتن صدها میلیون دلار سرمایۀ وارده به گمرکات جلوگیری شود؛ همچنین با تخلفات احتمالی در این خصوص به نحو مقتضی برخورد شود. از جمله مواردی که در این زمینه باید سریعاً تعیین تکلیف و ابلاغ گردد، عبارتند از:

ارونقی: 3643 کامیون وارداتی مانده در گمرک را تعیین تکلیف کنید

بدیهی است با توجه به مراجعه و پیگیری عدۀ زیادی راننده و صاحبان اصلی کامیون های رسوبی در گمرکات، اتخاذ تصمیمات سریع در این خصوص و اطلاع رسانی مطلوب و شفاف جهت تنویر افکار عمومی، امری فوری و ضروری به نظر می رسد که سازمان گمرک، آمادگی کامل خود را جهت بررسی همه جانبه این امر و تلاش در راستای رفع مشکلات مبتلابه اعلام می دارد.

 

انتهای پیام/#

منبع: بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین