کد خبر: ۶۶۹۱۵۸
تعداد نظرات: ۶۹ نظر
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۸
وزارت راه و شهرسازی و تفسیر مخالف قانون و رویه؛
متاسفانه علیرغم مکاتبات برخی از نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی و حتی تذکرات مطروحه در مجلس سابق به وزیر راه و شهرسازی، اراده ای مبنی بر پاسخگویی دیده نشد و هم اکنون بر اساس اخبار واصله، بسیاری از متقاضیان برخورداری از تسهیلات ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در پیچ و خم ادارات راه و شهرسازی بلاتکلیف هستند.

محدوده تردد خودرویی کاهش یافت!گروه اقتصادی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: در سال 1304 مقنن نسبت به وضع قانون مجازات عمومی اقدام نمود و در ماده 280 آن مقرراتی را پیش بینی که به شدت بر تفسیر، جلوگیری و ممانعت از اجرای قوانین توسط مقامات، برخورد می نمود. در این ماده آمده بود: هرگاه یکی از وزرا یا مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند به وسیله وضع نظامنامه یا تصویب نامه صدور متحدالمآل و اوامر کتبی دیگر و یا اعمال آنها بدون امر کتبی مقامات ما فوق قانون را تغییر دهند یا تفسیر نمایند و یا در اجرای آن تبعیض کنند از خدمات دولتی دائماً منفصل خواهند شد.

 

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، متن این نص مترقی، امکان انحراف از قوانین را به واسطه وضع نظامات و تصویبنامه ها و یا اوامر مستخدمین به شدت محدود می کرد و به واسطه تعزیری که پیش بینی شده بود، تَقَیُد به قوانین و عدم تفسیر از آن مورد توجه مشمولین قرار می گرفت. اگرچه این قانون طی ماده 729 اصلاحی قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 27/2/1377 نسخ صریح شد اما مشابه آن را می توان در ماده 576 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب 1375 ملاحظه نمود. در این ماده آمده است:

چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

 

در این ماده قانونی شفافیت ماده 280 قانون مجازات عمومی دیده نمی شود اما به لحاظ جامعیت از آن کامل تر است زیرا، علاوه بر مستخدمین دولتی، شهرداری ها را نیز که به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی طبقه بندی می شوند مشمول نمود و ثانیاً عنصر جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی اطلاق عام به هر صورت اعم از تفسیر، تغییر و به هر وسیله اعم از، وضع نظام نامه، تصویبنامه، بخشنامه، شیوه نامه، دستورالعمل، مکاتبه، دستور شفاهی و... می باشد. بنابراین این استنباط که با نسخ صریح ماده 280 قانون مجازات عمومی جایگزینی برای آن در قوانین پیش بینی نشده، محکوم به رد است.

 

با مقدمات گفته شده باید این سوال را مطرح کرد که چرا برخی از مسئولان دولتی با وضع مقرراتی، تلاش می کنند تا مشمولین قوانین را از حقوق خود محروم سازند و یا تحصیل حق را محدود به شرایط دشوار و پیچیده نمایند؟ و سوال بعدی آن است که چگونه این امر در دولت تدبیر و امید به ویژه در امور ایثارگران، خاصه جانبازان و فرزندان شهید بیشتر دیده می شود؟

 

مقنن در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، امتیازات و تسهیلاتی را برای مشمولین این قانون وضع کرد و در ماده 3 آن چنین بیان داشت:

 

خدمات مسکن با استفاده از روشهای ذیل ارائه می‌گردد:

الف ـ تأمین و واگذاری زمین یا مسکن

ب ـ واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک

ج ـ ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر چهاردرصد (۴%) با بازپرداخت بیست ساله

د ـ ودیعه مسکن استیجاری

هـ ـ کمک بلاعوض

و ـ پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن نامناسب

ز ـ معافیت از هزینه‌های آماده‌سازی زمین، خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری که حسب مورد به ایثارگران واجد شرایط تعلق می‌گیرد.

تبصره۱ـ مشمولان دریافت خدمات مسکن عبارتند از:

۱ـ همسران، فرزندان و والدین شهدا، اسرا و مفقودالاثرها، جانبازان با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی و بالاتر و آزادگانی که فاقد مسکن بوده یا دارای مسکن نامناسب می‌باشند.

....

 

پشت پرده کارشکنی در امور ایثارگران چیست؟

 

اما علاوه بر بحث خدمات مسکن تصریحی در این ماده، مقنن طی ماده 7، حکم مجزایی را نیز در مقام بیان عنوان داشته است. این ماده می گوید:

 وزارت راه و شهرسازی موظف است برای جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید (به نام فرزندان) نسبت به تأمین زمین بر مبنای قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ و اولین سال قیمت منطقه‌ای برای زمین‌هایی که قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. در صورتی که واگذاری زمین به واجدین شرایط این ماده ممکن نباشد دولت مکلف است به ازای آن جهت هر یک از مشمولان مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سالهای بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد.

تفاوت این ماده با ماده 3 را می توان در عبارت تامین مسکن دانست. در واقع در ماده 3 اساس مبتنی بر تامین مسکن مشمولین این ماده است، اما در ماده 7 اساس بر تخصیص زمین به مشمولین، تجویز حکم شده است. از دیگر تفاوت های این ماده با ماده 7، مشمولین متفاوت این دو ماده نیز می باشند. در ماده 7 از فرزندان جانبازان 70 درصد مستند به بند 2 تبصره 1 ماده 3 و نیز خانواده های جانبازان و آزادگان متوفی موضوع تبصره 2 ماده 3، اثری دیده نمی شود. بنابراین مشخص است که این ماده دارای احکامی مجزا برای مشمولین آن بوده و نمی توان آن را با ماده 3 خَلط و امتزاج نمود.

 

پشت پرده کارشکنی در امور ایثارگران چیست؟

 

در اجرای مواد مذکور، وزارت راه و شهرسازی و به تبع آن ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، نسبت به اختصاص زمین به مشمولین اقدام نمودند و با اخذ استعلامات لازم، به اشخاص مشمول این مواد که قبلاً سابقه دریافت زمین دولتی نداشتند، یک قطعه زمین اختصاص پیدا می کرد تا آنکه علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی طی مکاتبه ای در تاریخ 10/10/1398حکم بند 1 تبصره 1 ماده 3 را به ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تسری داد و هرگونه تخصیص زمین موضوع ماده 7 را مشروط به فقدان مسکن مشمول دانست. به عبارتی اگر چنانچه ایثارگر مشمول ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی، مسکنی با هزینه خود داشته باشد، ارث به وی رسیده باشد، هبه به وی شده باشد، شریک به هر میزان در مسکنی باشد، از شمول دریافت زمین موضوع ماده 7، خارج می شود! چنین تفسیری که از جمع دو ماده 3 و 7 قانون جامع خدمات ایثارگران توسط معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز شده دو نتیجه تامل بر انگیز دارد:

 

اول آنکه عملاً ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، از حیز انتفاء خارج می شود و در نتیجه این ماده کان لم یکن تلقی می گردد که این عمل صرفاً در ید اختیار و صلاحیت مقنن است و نه آنکه مقام دولتی با تفسیر خود ماده از قانون را بلااثر نماید.

 

و دوم آنکه رویه قبلی وزارت راه و شهرسازی در تخصیص زمین به مشمولین این قانون را زیر سوال می برد چرا که اگر این رویه غلط بوده، تکلیف این همه اراضی واگذار شده به افرادی که به نحوی ملکی به نامشان است، چه می شود؟ آیا مسئولین فعلی وزارت راه و شهرسازی، رویه سَلف خود را در تضییع حقوق دولتی خواهند پنداشت و علیه مقامات مربوطه اعلام جرم خواهند نمود؟!

 

متاسفانه علیرغم مکاتبات برخی از نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی و حتی تذکرات مطروحه در مجلس سابق به وزیر راه و شهرسازی، اراده ای مبنی بر پاسخگویی و اقناع مشمولین این قانون از سوی مقامات این وزارت از جمله علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، دیده نشد و هم اکنون بر اساس اخبار واصله، بسیاری از متقاضیان برخورداری از تسهیلات ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در پیچ و خم ادارات راه و شهرسازی بلاتکلیف هستند. آنچه که مشخص است آن است که فرم ج مصرح در مکاتبه معاون وزیر، همان عدم برخورداری از زمین یا مسکن دولتی است، اما استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک پیرامون فقدان مالکیت در املاک، بدعت جدیدی است که وزارت راه و شهرسازی برای محروم ساختن مشمولین ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از دریافت زمین، به عنوان رویه جدید خود، اتخاذ نموده است.

 

در پایان این یادداشت علاوه بر تبعات حقوقی مورد اشاره در مقدمه باید به فرازی از سخنان امام خمینی(ره) اشاره کرد که مورد غفلت برخی از مسئولان قرار گرفته و علیرغم وجود مبانی قانونی، تلاش می کنند تا با کارشکنی در خصوص ایثارگران، نارضایتی را در میان ایشان فراهم آورند.

 

اخیراً لازم است تذکری که همگان بدان آگاهی دارند بدهم و آن لزوم تقدیر از شهدای انقلاب و خانوادۀ آنان و معلولین و مصدومین می‌باشد. و لازم است عموم دستگاه‌های اجرایی اموری را که مربوط به شهدا و خانوادۀ آنان و معلولین و مصدومین است با کمال سرعت عمل نموده و تسهیلات لازم را در مورد آنان معمول دارند؛ که اینان بر ما و ملت شریف حق بسیار بزرگی دارند. و اگر معلوم شود که کسانی در بعضی از ادارات و وزارتخانه‌ها برای اجرای امور شهدای انقلاب و خانوادۀ آنها اشکال‌تراشی می‌کنند، به عنوان ضد انقلاب باید مورد تعقیب واقع شوند. از خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین و کشور عزیز را خواستارم. والسلام علی عباداللّه‌ الصالحین.(26 خرداد 1359 -جماران)

 

*پژوهشگر حقوق عمومی

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۶۹
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۴۸
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۱۹:۰۴
0
0
والا پدرم 13 ماه جبهه داره تو دوران دفاع مقدس الانم هیچ وقت هیچی بهش تعلق نگرفته نه وامی نه مسکنی هیچی فقط حرفه همین
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۱۹:۵۶
0
0
با سلام احسنت.ضمن تشکر از این حقوقدان توانمند.وقت آن رسیده که متخلفان محاکمه شوند و مجازات.انقلاب مدیون ایثارگران و خانواده معزز شهدا هست.پیگیری کنید محکم تمام ایثارگران یکدل با شما هستیم.سازمان ملی زمین و مسکن به شدت نیاز به خانه تکانی دارد.مجلس هم کمک خواهد کرد.
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۲۰:۳۳
0
0
من فرزند شهید زمین نمی خوام اشتغال میخوام
یک کارگر ایثارگر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۲۰:۳۴
0
0
یک مساله دیگراستفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران است که بارقبل توسط شورای نگهبان رد شد و اینبار هم قرار بود دیروز تعیین تکلیف شود که هنوز خبری نشده
مهدی
|
United States
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۲۰:۴۱
0
0
با سلام.احسنت به دکتر کریمی.از حقوقدانان برجسته کشور.ان شاالله موضوع ماده ۷ قانون جامع ایثارگران که در حال تفاسیر غیر قانونی است، به زودی مفسران قانون، پای میز محاکمه حاضر شوند و برخورد قاطع دستگاه قضایی شاهد آرامش در خصوص موضوعات جامعه ایثارگری و به ویژه حوزه زمین و مسکن باشیم.با حضور دانشمندانی چون مهندس نیکزاد در مجلس، آن شاالله جلسات پاسخگویی برای وزیر راه و مسئولان سازمان ملی زمین و مسکن فراهم میشود.
غلامرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۲۱:۰۳
0
0
درود بر آقای پاشا کی بنده فرزندشهیدم اما تا الان هیچ استفاده ای از تسهیلات مسکن نکرده ام الان وام مسکن بنیاد ۱۳۰میلیون شده وبرای خرید مسکن باید حداقل ۷۰۰ میلیون روش بزارم تازه شروط زیادی هم دارد اما دولت تدبیر مردم رانامحرم نظام میبیند.
حمید رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۲۱:۳۰
0
0
دستمریزاد.با آرزوی مجازات ناقضان قانون ایثارگران در حوزه زمین دولتی.آفرین.مجازات کیفری بهترین راه برای جبران خستگی های ایثارگران است.
جمشید خزایی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۲۱:۵۹
0
0
سلام مرتب این کلمه را تکرار نکنید ایثارگران چه کسانی هستند من که ۲ سال در جبهه های جنگ حضور داشتم وکارت ایثارگران ارتش دارم جز ایثارگران محسوب نمیشم هیچ جا حرف من ارزش نداره
تشکری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۲۲:۰۶
0
0
الاهی نسل این اصلاح طلبای غرب پرسان دزداختلاس گرخشک بشه این بفکر شهید وآزاده وجانباز هستن این خائنین ب این مملکت
هیدا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۲۳:۰۱
0
0
آنقدر با ژست های حمایت از ایثارگر برخورد کرده ایم که در باطن طور دیگری است دیگر نمی دانیم کی راست میگوید کی دروغ، کی واقعی است کی مصنوعی،
خدمات!!! خدمات!! آش نخورده و دهن سوخته
بماند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۲۳:۰۴
0
0
باسلام خدا رحمت کند امام خمینی وانقلابش رابفرج امام زمان متصل کند‌انشاالله
علی احدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۲۳:۴۹
0
0
والا هرچی هست مال اونی شده که سر کارن کسی که ۱۸ماه حضور و شرکت در چندین عملیات و گرفتن تقدیرنامه از عملیاتهایی که نامشان جانت را لرزانده گرسنه‌و بیکار‌در روستایی بسر میبره میشناستش
جهانگیرصابری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۰:۱۹
0
0
باسلام یک فکری به حال جانبازان مستمری بگیر تامین اجتماعی هستندبکنید تامین اجتماعی ماهی 1800حقوق میدهدبنیاد به همین بهانه به ما حقوق نمی دهدجانباز30درصدمیباشم کد ملی 4669524331ترا خدابداد من برسید4نفر هم هستم
ناشناس
|
Romania
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۱:۰۱
0
0
با سلام از حمایت شما از جانبازان بسیار قابل تقدیر است لطفا در مورد اشتغال فرزندان جانبازان ۲۰ درصد و پایین هم به گوش مسولین برسانید هرچند ما۲۵درصد بودیم ولی با کارشکنی بعضی مسولین بنیاد درصدمان به ۲۰ کاهش یافت ولی در مورد اشتغال فرزندانمان اگر تصمیمی بگیرند انشاءالله مورد عنایت حق تعالی قرار خواهند گرفت متشکرم جانباز۲۰درصداز.....
عبداله مطلوبی
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۱:۱۲
0
0
باسلام بنده دارای 59ماه جبهه و3بارمجروحید بیکار مستاجر دارای همسر سرطانی با750 هزارتومان چجوری زندگی کنم این عدالت اسلامی بخاطر حساب بازکردن که من مال شهرستان بخاطر مریض همسرم تهران بودم اس ام که حساب در بانک کوثر با کنم درتهران باز کردم بخاطر همین 8ماه مستمری منو ندادن ما بلید بکی بگیم آیا ...... که از برکت ما ایثارگران به اینجا رسیدن وجدان دارند با 750 تومان بااین ویزیت میشه زندگی کرد شمارا به روح حضرت امام شمارا به جان حضرت آقا پیگیری کنید من الان مستاجر درشهر یار بخاطر مریضی همسرم بیان ببینند این آدرس فردوسی شهرک شهرداری کوچه دوم شرقی قطعه 41 واحد 6 اینم شماره 0914 9814304 شمارا به وجدانتان قسم هرکه این پیام و میخونه مسعود یانه پیکری کنید
حسین پورجعفرابادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۱:۱۳
0
0
سلام جانباز هستم بسیجی جبهه رفتم یکسال ونیم خط مقدم بودم نه زمین گرفتم نه خانه دارم ۳۵ یال مستاجر هستم هیچوقت اینقدر درامد نداشتم که خانه بخرم الان که دیگه هیچ ...........کاش ی جای دیگه بدنیا میامدیم ......
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۱:۲۰
0
0
باسلام چرا هیچ کسی به جانبازان زیر 25درصد اهمیتی نمیده هرچی هست چرا فقط برای 25درصد به بالاست مگرزیر 25درصد درجنگ نبودن مگر تیر و ترکش نخوردن چرا فراموششون کردن ...چرا چهار ساله حداقل حقوق برای جانبازان معسر تصویب شده اجرایش نمیکنن فقط برای جانباز بنیاد اجرایش کردن...چرا جانباز 5درصد از بنیاد 1/800باید معیشت بگیرد اما جانباز 20درصد از ساتا 750این چه بیعدالتی است اگر بودجه نیست باید برای همه نباشد هرساله میگن به ساتا بودجه ندادن این چه قانونیست چرا پرونده های جانبازان که در بنیاد پرونده دارن تحت حمایت بنیاد قرار نمیگیرن میخوام بپرسم بااین گرونی کمر شکن فاقد شغل می‌شود با750زندگی کرد اینقد ظلم نکنید از خدا بترسید
Saeed
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۱:۲۸
0
0
بخدا ما فرزندان شهدا گناه داریم که کسی رو نداریم
احمد مژده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۱:۵۰
0
0
متاسفانه این رویه خاص وزارت مسکن نیست در خصوص اعمال معافیت های موضوعه در قانون جهت انشعابات آب و برق و گاز و فاضلاب نیز متاسفانه برغم وجود قانون موکد و آرا دیوان عدالت اداری مبتنی بر رعایت این قانون از سوی مراجع زیربط همچون شرکت آبفا و توزیع برق و شرکت گاز باز هم ایثارگران معزز با رفتارهای سلیقه‌ای و بعضاً بسیار بی ادبانه مسئولین پاسخگو مواجه هستند که سعی در تحمیل اراده خود به قشر گرامی را دارند که یا معافیت کامل یک واحد انشعاب را به ۵۰درصد تقلیل داده و یا اگر ایثارگر از حقوق خود مطلع نباشد بطور کل زیربار اجرای قانون نروند؛ از اداراتی که در زیر پا نهادن قانون خدمت‌رسانی به ایثارگران سعی و تلاش وافر دارد شرکت آبفای محله نیاوران است که خانمی که مسئول قسمت واگذاری فاضلاب است در نوع خود نوبریست که هر چه سعی دارد برای آزار و اذیت ایثارگران بکار بسته تا حتی تا م حله قطع آب منزل جانباز نیز بارها پیش رفته است.
ناشناس
|
Canada
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۱:۵۲
0
0
متاسفانه به ما خانواده شهدا و ایثارگر ارتش خیلی ظلم شده نه یه بیمارستان درست نه حقوق به موقع نه داروخانه مخصوص داروهامون بیمه دی هم که کردن افتضاح شده هیچ جا پذیرش نمیدن
بختیاری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۱:۵۵
0
0
عمو دلت خوش بااین دقت نظر(شهرشازی هلش) خودبنیاد شهداوجانبازان هزار جور ناحقی وخیانت درحق این خانوادها انجام میده یکی ازاین عزیزان رونمیبینی که دل پری نداشته باشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۲:۱۸
0
0
باسلام چرا حق پرستاری رابه حساب خودهمسرجانبازوازاده واریز نمکنین 27سال همسرجانباز55 درصدهستم چرا حق پرستاری را به خودمان نمیدن ممنون میشم رسیدگی کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۲:۳۳
0
0
امیدوارم من که همیشه سر نماز هایم دعا میکنم خداوند انشاءالله تمام ظالمین رو به سزای اعمالشون برسونه تا بفهمند که این خانواده‌ها چه میکشند توی این شرایط، این به اصطلاح اقایون باید یکسال مثل ما زندگی کنند بفهمند ما چی میکشیم، اقای نبیان قیامتی هم هست عمر نوح رو هم داشته باشی آخرش مرگه، منظورم با همه مسئولین است که به داد مردم نمیرسند حالا یا ایثارگر یا غیر ایثارگر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۳:۳۴
0
0
چهل سال جاباز بیست و پنج در بالا آزاده وخانواده شهید مزایا سهمه استخدام دانشگاه رایگان وصد ها امتیاز دیگر بس است دیگر قوانین یکسان کنبد من مشگل دارم خط شنک جبهه بودم الان پنج درصد جانبازی دارم اصابت تیر به ساق پا ناتوان به علت مشگلات روح روان نتوانستم بیمارستان بستری بشم آرام قرار ندارم کار هم نمیتوانم انجام دهم هیچ امتیاز استخدامی نه خودم ونه فرزندانم نداریم جوانم چهل ساله بیکار آخه گناه ما چی
جانباز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۷:۰۷
0
0
تا دلتون بخواد از این ادما هست که به فکر جیب خودشون باشن نه جانباز میشناسن نه فرزند شهید دلشون بحال کسی نمیسوزه خدا از سرشون نگذره
احمدخیرمندی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۸:۰۵
0
0
باسلام من احمدخیرمندی ازشهرستان پلدختر ۵۸ سال سن دارم خانمم سرطان داره بیکارم سال۱۳۶۳ ( ۲۲) ماه و(۲۲) روز جبهه دارم تاکنون هیچ کاری واسه ما نکردن من سرباز نیروی انتظامی بودم توراخدامارا هم دریابید امثال من زیادن ماهم بچه داریم خداراشکر خانه ای ازخودمان داریم اما خرج روزمره ودارو واسه همسرم بیدادمیکنه خدایاکمک
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۸:۱۲
0
0
سلام به مااازادگان زیریکسال بسیاری ازقوانین وتسهیلات شامل نمیشود چرابایداینطوری باشد خانواده های ماراهم نادیده میگیرند وهمه جا توماده هایشان مینویسند به ازادگان زیر یکسال.تعلق مسگیرد .مثلا دخترمن میخواهد فرم استخدامی کشوری پرکند به ازادگان زیر یکسال نمیتوانند .همچنین شرایط سنی گذاشته اند همسر من پنجاه ودو سال دارد اشتغال ندارد از مسیولین درخواست عاجلانه دارم ازادگان وخانواده های زیر یکسال رادریابند به ماخیلی ظلم میشودخواهشا همسان سازی کنید .
رضا س
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۸:۲۵
0
0
باسلام
انتظار است‌ حال که مجلس بدست خادمان برحق اسلام و نظام مدیریت ومصاوبت می‌شود ودر»رأس خدومی آن ایثارگری دلسوخته و عاشق ایثار وبحق قرار گرفته لازم است به همه مصوبات ونادیده انگاشتهای عمدی و غیر عمدی سابقین پایان دهند وبدون حتی لحظه ای تأخیر با مصوبات انتفاعی وتقدمی با توجه به کهولت سن وفشارهای تعسیر و تحریج زای وارده بر مال و جان و روح و روان این عزیزان که با بی توجهی معنا دار وارد شده از خسران زایی بیشتر وهمانگونه که دوستانمان در وخامت اوضاع و احوال بی هیچ بهره ای بدیار باقی شتافتند جلوگیر شوند وباعث بهره مندی در آخرین ایام زندگی دلیران جبهه وجنگ شوند قبل مسافر شدن جمع جاماندگان،،،،
نگذارید ندامت عدم خدمت به این گلهای مظلوم حتی الامکان در اندک زمان حیات مانا یا غیر مانا به خوره ای بر جانتان تبدیل شود
اللهم عجل لولیک الفرج و جعلنا من اعوانه و انصاره
******************
750 هزار تومان آنهم بنام معسر ومحرج،آیا توجیه دارد!؟

عدم توانایی در پرداخت اجاره بهای مسکن در این سنین افتخار کدام مسؤول و دولتمرد است!؟

عدم توان پرداخت شهریه تحصیل فرزندان وبازماندن از ادامه تحصیل عزت کدامین تدبیر جوی است!؟
بی بهرگی و نبود بیمه برای جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی رزمندگان جنگ آرزوی کدامین کرسی نشین بوده!؟ بگویید به آن کرسی نشین به آرزویت رسیدی!

وبسیاری از گرفتاری‌های دیگر کل خانواده ایثارگران از جمله تزویج وشب زفافی فرزند در خانه ای محقر خیرانه بهمراه والدین!!!
این هست عزت وافتخار برای مدعیان کرسی ریاست!

آنان که دلسوزند انتشار دهند وبه سمع و نظر رؤسا و آمار دهندگان وداعیان خدمت به ایثارگران برسانند!

شایان ذکر است این شماره تلفن 09174994160 آماده ثابت نمودن یکایک این موارد ذکر شده و بیشتر از این در خانواده های رزمندگان ودلاورمردان عرصه‌های جبهه وجنگ هست......
لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.

،
فرزند جانباز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۸:۵۳
0
0
والا به ما هم زمین ندادن الان تو یه منطقه بد تو شهرستان زندگی می‌کنیم که اصلا از لحاظ امکانات و اجتماعی مناسب نیس. لطفا پیگیری کنید.
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۹:۰۸
0
0
باسلام یک سری نفوذی وخود شیرین برای اصتلا جمع جور کردن هزینه‌ها از خانواده ایثارگران مایع میزارن ودرعمل با بی توجهی به قانون و تفسیر خودخواهانه ورفتار منافقانه به دنبال جدای ملت از نظام عمل میکنند وحق و حقوق که قانون جامع خدمات‌رسانی به گفته بزرگان فصل خطاب می‌باشد رازیرپا میگذار ن مگه ناینکه امام فرمود نگذارید پیشکسوتان جهاد شهادت در پیچ هم زندگی به فر آموشی برسند مگه نمیگن هرچه انقلاب بدید آورده است از تلاش شما ایثارگران و شهدا است پس چی شد من باید در بهزیستی با کمک دیگران و750تومان نگهداری بشم واز خانواده جدا باشم
فرهاد پورعباس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۹:۱۸
0
0
من فرزند شهیدم متاهل هستم 8سال منتظرم بنیاد شهید برام کارایجاد کند الان توسال99هستیم هنوزم هیچ خبری نشده نزدیک 4سال بیکارم حرفمو کجا بزنم اونم تو شرایط الان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۹:۲۰
0
0
والا یه فکری بکنید برای فرزندان و همسران جانبازان که احتیاج‌ به آسایشگاه دارند و هیچ کس جوابگو نیست این بچه اثرات جنگ مشکلات روحی روانی پیدا کردند همسران از کار افتادند باید بیمارستان یا آسایشگاه براشون مهیا کنند
عادل مسعودی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۰۹:۲۶
0
0
ایثارگر ارتش هستم 22جبهه دارم آیا هیچی به من تعلق نمیگیره؟
هادی
|
United States
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۰:۰۹
0
0
مجلس یازدهم ان شاالله به این افراد نشان خواهد داد که چگونه خود قانون را اجرا کنند.تفاسیر شخصی، عواقب مجازات های کیفری را در پی دارد و امید است که سازمان ملی زمین و مسکن، اجازه ندهد، درس عبرتی برای سایر دستگاه ها باشد و خود زودتر قانون جامع ایثارگران و به ویژه صراحت ماده ۷ این قانون را اجرا نماید و نگذارد کار از کار بگذرد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۰:۲۴
0
0
یاعلی
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۱:۰۱
0
0
سلام ۲۴ ماه در جبهه خط مقدم سربازبودم ۲۴ماه بسجی ۴۸ ماه حال با ۵۷سال سن مستجری سه تا بچه و ۷۵۰تومن چتور زندگی کنم پس عدالت کجاست نمیدنیت کجاست عدالت اینه که جانباز ایثارگران رزمندگان حقوق یکسان بگیرن خرجه دارو درمان جانبازان عزافشه
جانباز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۱:۰۱
0
0
خانه ای که باوام ۱۰ملیون گرفتم چوبی بود حالا یک اتاق برایم مانده ۵نفری نمیتونم انجا زندگی کنم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۱:۱۳
0
0
ضمن تشکر
دقیقا فاصله حکومت فعلی از حکومت اسلامی که امام بانی آن بودند در کلام امام که در متن آوردید مشخص است نه تنها حمایت از ایثارگر مشاهده نمیشود که مبارزه با ایشان را شاهد هستیم کاش طبق گفته امام با کسانی که در امور ایثارگران اخلال میکنند مورد پیگرد قرار میگرفتند تا زنجیره اخلال خائنین گسسته میشد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۱:۱۴
0
0
سلام‌من‌جانباز‌۲۰‌درصد‌شیمیایی‌هستم‌
‌نه‌حقوقی‌دارم‌‌سه‌تا‌بچه‌دارم‌‌کارگر‌ساده‌هستم‌‌من‌دیگر‌توان‌کار‌کردن‌را‌هم‌ندارم‌بخاطر‌اینکه‌مشکل‌تنفسی‌ریه‌و‌قلبی‌چشمی‌دارم‌‌مدارک‌پزشکی‌هم‌دارم‌شما‌را‌بخدا‌من‌را‌درکمیسون‌پزشکی‌‌قبول‌کنید‌‌وضح‌مالی‌خوبی‌ندارم‌‌توخدا‌من‌را‌توی‌کمیسون‌اضطراری‌تهران‌پذیرش‌کنید‌‌
محمد علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۱:۱۸
0
0
با سلام و سپاس
در صورت امکان متن زیر در اختیار نویسنده مطلب فوق قرار گیرد و حتی الامکان از طریق سایت یا دیگر طرق در این زمینه به مراجع ذیصلاح بویژه مجلس اطلاع رسانی نمائید
منشکرم
بسمه تعالی
سلام علیکم
موضوع : فرزندان بازنشسته شهدا


راجع به محرومیت فرزندان بازنشستۀ شاهد در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باطلاع میرساند

در ابتدای ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، قانون گذار هدف و انگیزه خود در خدمات رسانی و اعطای امتیازات و ..... به ایثارگران و از جمله فرزندان شهدا را استمرار ، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ کرامت ایثارگران ذکر کرده است.

بر اساس بند الف همان ماده قانونی ، فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز 50% و بالاتر (باچند استثناء) برخوردار شده اند و در پی آن در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بطور مکرر به ماده 44 قانون پنجم و تبصره های آن استناد و به قوت آن تاکید شده است

اما متاسفانه

برخلاف روح و هدف قانون، فرزندان شاهدی که قبل از این قانون بازنشسته شده اند در وضعیتی تبعیض آمیز از مزایای آن قانون و قوانین و آئین نامه های مرتبط محروم میباشند

با توجه به مقدمه ماده 44 برنامه پنجم که فرزندان شاهد را شایسته تکریم میداند این سوال مطرح است که آیا این گروه از فرزندان شاهد شایسته تکریم نبوده اند ؟

چرا باید آن دسته از فرزندان شاهد که قبل از این قانون بازنشسته شده اند و اتفاقا در عرصه های دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی بدون هیچ چشم داشت مادی شخصا پیشرو و فعال بوده اند و امروز که بر اثر کهولت و تنگناهای معیشتی دچار مضایق و مشکلات فراوان شده اند ، از مزایای این قانون محروم باشند؟؟؟

با توجه به اینکه قانونگذار خدمت رسانی و اعطای امتیازات به فرزندان شاهد را با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانسته است ، آیا پدران این گروه از فرزندان شهدا در جبهه ای غیر از جبهه اسلام ، انقلاب ، نهضت خمینی کبیر و نظام مقدس ج.ا.ا جانشان را تقدیم کرده اند ، که از شمول این قانون خارج شده اند؟؟؟


با توجه به شرح فوق شایسته و بلکه ضرورت دارد ، بمنظور رفع تبعیض و محرومیت از برخی از فرزندان شهدا و تکمیل و رفع نقص قانون ، از سوی مراجع ذیربط ترتیبی اتخاذ گردد اصلاح و تکمیل قانون مذکور با عباراتی بدین مضمون

*فرزندان شهدائی که قبل از تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بازنشسته شده اند و در مدت خدمت و اشتغال به هر دلیل از مزایای مندرج در آن قانون استفاده نکرده اند مشمول کلیه مزایای مندرج در قانون مذکور می باشند و بازنشستگی آنها قبل از تصویب آن قانون مانع شمول و بهره مندی آنها از مزایای قانون یادشده و قوانین و آئین نامه های مرتبط نخواهد شد و دستگاههای ذیربط مکلف به اعمال کلیه امتیازات برای فرزندان شهدا اعم از بازنشسته و شاغل می باشند.*

در دستور کار قرار گرفته و در قانون بودجه نیز منظور گردد بنحوی که در سنوات بعدی هم قابلیت اجرا داشته باشد.

شایان ذکر است تعداد فرزندان بازنشسته شهدا که بر اثر این تبعیض و نقصان قانون از مزایای مربوطه محروم شده اند معدود می باشند و رفع این تبعیض و تکمیل قانون بار مالی زیادی برای بودجه کشور نخواهد داشت.
گفتنی است در ۲۴ دیماه سال جاری نیز تبعیضی مشابه در مورد بازنشستگانی که خدمت خود را در مناطق جنگی گذرانده بودند با تصویب طرح ۲ فوریتی استفساریه برخورداری بازنشستگان شاغل از حق مناطق جنگی ماده ۱۱۲ قانون برنامه به تصویب مجلس محترم رسید.

والسلام علیکم و رحمه الله

با سپاس فراوان

09171171103 و 09391171103
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۱:۳۰
0
0
همسرم‌جانباز زیر ۲۵ درصد هست .شرایط خوبی نداریم . مسکن نداریم هر سال باید اساسکشی کنیم به حاشیه تهران جاهایی که قیمت خونه ارزونتر باشه بچه های دانشجو داریم بخاطر راه دور پیش ما نمی یان اونا هم اواره خونه عمه وخاله هستن .زورمون نمیرسه به این زندگی یه ماشین اجاره ای داریم که هرماه باید پول بدیم برای خرج زندگیمون زندگی خیلی سخت شده خیلی در فشار هستیم مگر جانبازان کمتر۲۵ جنگ نرفتن .جان خودشون رو توی این راه گذاشتن مگر از خاک خودشون دفاع نکردن .چرا پس نادیده گرفته میشن .شرایطی فراهم کنید برای گرفت وام راحتر . یا مسکن . هر کاری که می خوایم بکنیم یه شرایط سخت جلوش میاد بعد هیچی به هیچی بیشتر به جانبازان توجه بشه لطفا
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۱:۳۷
0
0
باتشکر از عنایت آقای دکتر پاشایی تراژدی تدبیر درعرصه های اجتماعی و اقتصادی برای همه اقشار محترم مردم و نسبت به حقوق ایثارگران هم در ابعاد مختلف در دست مسولین با نقض قانون مواجه است این زالو صفت های دستگاه های اجرایی اداری را با عدم پیگیری قضایی و بازرسی وامنیتی به این جهت رسیده است که نمادضعف یا دستداری افرادی از نهادهای مسول پیگیری دارد...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۱:۴۷
0
0
فقط شعار میدن ۲۵ ماه جبهه دارم اماتا به حال هیچ کاری انجام نشده
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۱:۴۹
0
0
والله همسرم جانبازه یه جای سالم تو بدنش نمونده رفتم بنیاد جانبازان گفتم یک فکری به حال شوهرم وخودم بکنید فرمودن برو وافتخار همسر جانبازی بنده هم چندین نشستم وفقط افتخار میکنم
پویان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۲:۰۵
0
0
نمایتذگان مجلس یازدهم بایذقانونی تصویب کنندکه حداقل درصدجانیازی برای کلیه ایثارگران که بنوعی درجبهه وجنگ خدمت کرده انددرنظربگیرندعزیزانی که بظاهرسالمندولی روح دردمندی دارندخصوصا وقتی سن شان بالای ۵۰ سال میشودتمام مصایب دوران ایثا رخودش رانشان میدهدمتاسفانه هستندکسانی که بصرف اردو دانشجویی بازدیدازجبهه اکنون باحمایت کارگزین خاطی ازفوق العاده ایثارگری بهره منداست چرامسولین هیاتی راجهت بررسی ونظازت برپرونده های پرسنلی کارمندان مامورنمیکنندببینندچه حقوقهایی بابت چه امتیازاتی ازبیت المال هرماهه دریافت میشودکافیست نمونه گیری آماری ازسازمانهای دولتی انجام شودحساب کا دستشان میاید فجیع است د رهمین حدمبارزه بافساداداری برخلاف این گفته ازدانه درشتها اغازنمیشودبلکه ازپایه شروع میشودنقطه ای که منتهی به دریا میشود
حجت آل کاظمی
|
Germany
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۲:۲۷
0
0
سلام.همسرم جانباز سی در صده.مهمتر از مسکن شغله.بچه های ما بی کارند.شرایط اشتغال خیلی سخت شده.لطفا مسئولین محترم بیشتر فکر اشتغال زدایی برای بچه های جانبازان باشند.
محمدجلالی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۲:۳۵
0
0
باسلام....
آقایانی مثل نوبخت که تازه نشسته برتخت که این همه ماده وتبصره سدراه برقرارکردن حقوق ایثارگران قرارداده وهرگاه مسئولی .مدیری . وزیر یانماینده ای صحبت از دادن حقوق حقه ایثارگران میکند این تازه برتخت نشسته شروع به ماده وتبصره بیرون دادن می کند آیازمانی که جبهه هانیازمبرم به نیروی انسانی داشت درواقع برای کشته وقلع وقم شدن آن زمان که ما ۱۴ ...۱۵ سال بیش نداشتیم چرااین ماده نویسان وتبصره گویان اون موقع اعزام پیدایشان نبود معلوم نبود توی چه سوراخه موشی پنهان شدند نیامدندماده وتبصره ای اعلام کنند که این نوجوانی که میخواهیداعزام کنیدبه جنگ وجبهه ..سنش قانونی نیست عقلش کامل نشده ازدرس وتحصیلات و خیلی موارد زمین میخورد اعزامش نکنید ..چراکسی صحبت از ماده وتبصره نمی کرد اما الان مثل نوبختی هم شده ماده نویس آیااین عدالت است این شرف است انصاف است شماکاری کردید که ضمن ظلم وستم وبی عدالتی درحق ایثارگران بلکه مصبب این شده ایدکه بیشترکسانی که موردظلم واقع شدند درشرف ..... من چندباراست تصمیم به گرایش به سمت...... گرفته ام واقعا ......شدم
کمال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۲:۵۷
0
0
فرزند جانباز بیکار ممنونم رسیدگی بشه
کمال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۲:۵۹
0
0
فرزند جانباز بیکار ممنونم رسیدگی بشه
از ورامین
جانباز جنگ تحمیلی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۳:۰۰
0
0
_ متاسفانه در برخی از شهرداریها هم در انجام امور مربوط به ايثارگران سهل انگاری ويا کارشکنی میکنند،توجیه شون هم اينه که ما باید به این اقشار سخت گیری کنیم تا بقیه مردم حساب کارشون را بکنند،متاسفانه این یک توجیه است و در این کشور فقط هنوز پول و پارتی حاکم است.
حسین
|
United States
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۳:۴۲
0
0
سلام اینجانب ۲۴ ماه در جبهه بودم و ۲ سال درسال ۶۴ زود تر به جبهه رفتم وکارت ایثار دارم تا به حال هیچ تسهیلات بانکی وام و زمین و مسکن داده نشده‌اند است باتوجه به اینکه ناراحتی اعصاب روان و شنوایی و شیمیایی هستم هیچ گونه رسیدگی نمیشود حداقل یک دفترچه تامین اجتماعی بدهند تا بتوانیم به دکتر برویم
فرهاد
|
United States
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۳:۵۶
0
0
از ریاست دستگاه قضا و مجلس جدید، خواهشمندیم با نقض کنندگان قوانین ایثارگری، از جمله: موضوعات واگذاری زمین دولتی و مسکن، که قانون صریح دارد، برخورد قاطع داشته باشند و کاری کنند که درس عبرت شود که خون داده های انقلاب را اینقدر اذیت نکنند.امروز روز رحلت امام عزیز است، فرمودند که هر کس در مسیر ایثارگران و خانواده های شاهد اخلال ایجاد کند، ضد انقلاب است.دستگاه قضا لطفا پرونده های با سازمان ملی زمین و مسکن را بررسی و برخورد کنید چرا به بهانه های خودساخته، یک عدد زمین دولتی صد متری را به ایثارگران و فرزندان شاهد واگذار نمیکنند.قانون صراحت دارد، مواد ۳ و ۷ قانون جامع ایثارگران هیچ قیدی ندارد.بخشنامه هایی صادر کرده اند که قانون را غیر قابل اجرا کرد.دستگاه قضا ورود کند.
ناشناس
|
France
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۴:۱۱
0
0
با سلام و عرض ادب من فرزند شهید هستم و از مسئولین میخوام نسبت به اقدام زمین برای فرزندان شهید هم یه کاری بکنن چون با این اوضاع هیچ کس نمیتونه زمین بخره.ممنون
معصومه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۴:۵۶
0
0
من همسر جانباز به ظاهر ده درصد هستم ولی خداشاهده 50درصد به بالا س جانبازی همسرم شیمیایی شده ولی مدرک بالینی نداره به زور دارو نفس میکشه یک ریال به ما حقوق نمیدن چون همسرم سرباز ژاندارمری بوده اصلا به ما اهمیت نمیده من این سوال را دارم که ایا نیروهای ژاندارمری حدای نکرده به نفع عراق جنگیدن که هیچکس به دادشان نمیرسه ایا سرباز ژاندارمری بودن جرم که به ده درصدهای دیگه حقوق میدن ولی به ما نمیدن اخه این چه ظلمیه که درحق ما میکنن ما چه گناهی کردیم خانواده این بندگان خدا هستیم که باید زجر زیادی بکشیم اون عزیزانی که شیمیایی در خانه دارن میفهمند من چی میگم به خدا بچه های من اطلا از نظرروحی درشرایط خیلی بدی هستند چون همیشه بایه پدربیمار ودرحال دردکشیدن به سرمیبرند وهم ازنظرمالی درمزیقه هستم نمیتوانم خواسته هایشان را براورده کنم پسرم 18سالشه جوان انتظاراتی داره که من حتی از عهده کوچکترینشم برنمیام دست تنهام بایک پدر مریض که حتی نمیتوند دستی به سرشان بکشد که احساس کنند پدری بالای سرشان است شمارا به خدا به داد همه جانبازان مخصوصا زیر25درصد ومخصوصا شیمیایی های بدون مدارک بالینی برسید قیامتی هم هست باید پاسخگو باشید ومطئمن باشید در این دنیا هم پس خواهید داد
معصومه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۵:۰۰
0
0
باسلام تکلیف سهام بانک دی چی شد واون پولی که از جانبازان دریافت کردید چی شد
جانباز حالت اشتغال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۵:۲۸
0
0
باسلام و احترام. با مدرک ارشد میخواستم استخدام بشم بنیاد نذاشت گفت حالت اشتغال بنیاد بهتره. حالا ما موندیم و انواع بیماری و چندرغاز حقوق حالت اشتغال. نه جایی استخدام میکنن نه حقوق درستی میدن. این چندر غاز هم برای مخارج دکتر هست. بنیاد هم میگه به ما ربطی نداره نمیدونستیم شرایط این‌طوری میشه. آخه احمقها خودتون تو کمیسیون نوشتین از کار افتاده کامل. میفهمین از کار افتادگی یعنی چی!؟
پورخداداد
|
United States
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۶:۱۹
0
0
بنده فرزند شهید هستم به دلیل اینکه مشکلات مالی فراوانی داشتم وام مسکن خود رو فروختم چون هیچ پولی نداشتم که به وام اضافه کنم و الان هیچ مسکنی ندارم که متعلق به خودم باشم
بهرامعلی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۶:۲۸
0
0
باسلام ودرود به آنانیکه حق را شناختند.و در دوران جنگ تحمیلی به امام و انقلاب لبیک گفتند از جمله جوانانی که ترک تحصیل کردند وزندگی خودرا به چالش کشیدند و با افتخار نه بر حسب وظیفه واجبار بلکه با عشق پا به میدان جنگ گذاشتند نه یک سال و دو سال بلکه افرادی مثل این حقیر بیش از ۵ سال به طور مستمر عمر و جوانی خودشون تقدیم وطن کردند.
بنده حقیربه عنوان بسج وپاسدار افتخاری بیش از۵سال در جبهه های جنگ و۶ عملیات از جنوب تا غرب حضورداشتم اما شهید نشدم و علی رغم اینکه چند بار مجروح شدم وحتی علائم شیمیائئ هم در وجود دارم به دنبال جانبازی هم نرفتم اما دریغ از یک مسئولی در این نظام.مقدس یکبار از من و امثال بنده تجلیلی به عمل آورند وهیچ کمکی یا پوعنی به ما تعلق نگرفت بگذریم از اونهایکه از نفوذشان استفاده کردند به زمین و خونه و وام هزار کوفت و زهرماری رسیدند. و گرفتند و بردند!!!!!!!.حال اگه این دولتها اعلام بکنند کسانیکه مدرک معتبر دارند که در زمان جنگ داوطلبانه به جبهه رفته اند به اعضائ هر یک سال امتیازی به آنان تعلق میگیره چه میشه دزدی که محسوب نمیشه گر چه دیدیم چگونه دزدیدند و بردند و خوردند اما ماها که جنگیدیم واسمون حرام بود. اگه بشه؟ براتون مدرک بزارم میبینید که بیش از ۵ سال در تمام جبهه ها بودم بعنوان بسیجی تفنگ به دست .. دیده بان ... راننده دستگاه سنگین.... سرپرست ترابری... سرپرست گشت شناسائئ و پاتک به دشمن ..بخدایی که شما مسئولین ازش یاد میکنید تمام اقوام به من گفتند بابا بلند شو برو پیش رهبری نامه بنویس کی به اندازه تو خدمت در راه خدا انجام داده نگاه کن مملکتو دزدیدن اما گفتم من با این نیت نرفتم هرگاه دولت اعلام کرد میرم الانم برام ارزش نداره بچه هام با پول آزاد فرستادم دانشگاه واز هیچ اداره ایی کمک نگرفتم تنهایک پسر دارم معافش کردند بخاطر جبهه من... اونم استفاده نکرد پاشد رفت پلیس شد.یعنی هیچی به هیچ .حالا بعد از ۳۳ ساله که از جنگ میگذره خودمم از یادم رفته جنگ چی بود و کجا بود. اما ای دوستان به ما یاد دادند نیت کنید وبا وضو به میدان جنگ برید وبه خاطر خدا بجنگید. در واقع جهاد میکنید. گرچه جهاد کردن در راه خدا مواردی مانند غنیمت جنگی به او تعلق میگیره وحلاله اما به ماهم غنیمت ندادند... اگه چتر منوری میاوردند دژبانی ازش میگرفت.خلاصه نیت این نبود که از دولت چیزی بگیریم.ولی وظیفه دولت بود که مساعدت کنه که جبران زندگی بجا مانده بشه ...وسلام
آرمین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۷:۰۳
0
0
تفسیر مواد قانونی از طرف آقای دکتر کریمی با این بیان شیوا و استفاده از کلمان تخصصی حقوق کم نظیره آرزوی موفقیت داریم برای این عزیز دلسوز.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۱۷:۲۰
0
0
سلام به مسئولان بیخیال..لطفا برای جانبازان زیر ۲۵ درصد هم فکری برای حقوق بنمایید.اسم جانباز را یدک می کشیم برای دارو اکثرا نمیدن یا کم میدن یا قرارداد ندارند خلاصه خیلی مشکل داریم پا به سن گذاشتیم کی طعم خوشی را بچشیم.لطفا حقوق بدهین نه اندکی کمک معیشت .با این تورم سر سلام اور..ممنون
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ - ۲۳:۱۹
0
0
باسلام
دوست عزیزنقض قانون که پیش کش دنبال حق هم میری میگن پارتی وسفارش بیارنمونش بنیادشهیداستان مرکزی وشهرستان شازند
بیژن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ - ۱۹:۱۸
0
0
به ما که 28 ما حضور در جبهه داشتیم گفتن طبق قانون ایثار گر هستید مدارک ومعاینه پزشکی ارتش بگیرد ببرید پادگان خودتان در ارتش بدهید تا رسیدگی بشه البته کلی هزینه کردیم مدارک دادیم حالا میبینم نه بنیاد نه رییس جمهور توجه به قانون ندارند در کشوری مسولین حکومت از قانون فراری هستن چطور انتظار دارید به بچه خودم بگم از چراغ قرمز عبور نکن .
بوعابد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ - ۱۹:۳۰
0
0
باسلام و خسته نباشید. مگر رزمندگان دوران دفاع مقدس کار بدی کردن که بحساب نمیان. توتمام برنامه ها اسم ازشهید وجانباز وازاده است اما اسم رزمندگان ازقلم افتاده وهیچگونه کمی به این قشر جبهه وجنگ نمی شود چرا. یادباد ان روزگاران یادباد
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ - ۲۰:۳۸
0
0
همه ماباید به خانواده شهدا وایثارگر احترام بذاریم.ولی نباید جوری باشه که باعث بشه درسایرجوانان بی انگیزگی ایجادبشه.وبگویند ماامتیازنداریم و صاحب شغل وپست نخواهیم شد.بهتره برحسب لیاقت به افراد پست بدن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ - ۰۰:۰۳
0
0
مشکل مسکن جانبازان یک مقوله است که باید پیگیری شود در کنار آن چرا به مسئله بیمه تکمیلی جانبازان نمی پردازید هر هزینه بعد ۶الا ۷ ماه از طرف بیمه پر اخت میشود وبعد میگویند سازمان برنامه وبودجه اعتبار نمیدهد !!!!!! کجای کار هستیم ؟
خانم اکبری از استان فارس شهرصدرا هستم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ - ۰۰:۱۲
0
0
سلام خدمت رییس بنیادجهانبازان کل تهران پدرمن جهانباز ۲۵%مباشدمن فرزنددوم خانواده هستم هیچ شعلی ندارم پدرم رحمت خدا رفته من میخوام استخدام بشم ومدرک دیپلم دارم ولی وقتی مراجعه میکنی میگن بایدتهران تایید کنه چرا لقمه دورسرمادور میزنند چرامن معرفی نمکنند برای سرایداری من دختری هستم نه خونه دارم نه شعل بایدچکارکنم لطفا مشکل من حل کنید منتطرجواب هستم
اسحاق واحدنژاد
|
Luxembourg
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - ۰۲:۳۷
0
0
به فرمایشات سردارسلیمانی بعدازینکه ازعملیات ولفمر۸برکشتیم سخنرانی نمودفرمود۰اگرحضرت موس ع رودنیل راشکست بسیجیهای مااروندراشکستند۰یادم هست هرنیروی کارشوخوب انجام میداددرمآموریت دست پربرمیگشت نیروی کارآمدبودکسابکه توان نداشتن سیاهی لشکربودن حال آنهاحاجی هستن وزندگی مرفع دارندنیروهای کارآمدشرمنده زن وبچه هاشون
maasoome
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - ۰۸:۲۴
0
0
من همسرم یک رزمنده هستم ولی متاسفانه تازگی یک کمک معیشت برجی 750میدن اجاره خونه نمی‌تونیم بدیم همسرم چندساله میخاد عمل کنه و نمیتونه هزینه درمان بدیم و نمیتونه ازطریق بینی نفس بکشه این چه بی عدالتی هست و بیمه مکمل درمان هی امروز فردا میکنن وقتی همسرم رو ازدست دادم چه بدرد میخوره یک رزمنده نباید حقوقی داشته باشه بایک دفترچه بیمه نداشته باشه این چه بی عدالتی هست
اکبری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ - ۰۲:۴۵
0
0
باسلام، آزادگانی که پس از آزادی یک واحد آپارتمان ۶۰ یا ۷۰ متری از بنیاد مسکن گرفته اند آیا می توانند مجدا درخواست زمین کنند؟ البته آنموقع به سایر اشخاص هم با همان قیمت می دادند، تفاوتش فقط بهره بانکی بود که بای سایرین ۱۲درصد بود برای آزادگان هشتصدهزار تومان با ۴ درصد در سال ۱۳۷۶، متشکرم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین