کد خبر: ۴۸۰۵۱
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۶:۳۱
اهداف كارگروه هاي مشاوران جوان بر موضوعات اصلي صنعت هوانوردي متمركز است
رييس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: اهداف و كارگروه هاي تشكيل شده در حوزه مشاوران جوان سازمان هواپيمايي كشوري بر موضوعات اصلي و اساسي، همچنين دغدغه هاي اصلي صنعت هوانوردي متمركز شده است.

به گزارش بولتن به نقل از روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري؛ كاپيتان رضا نخجواني در جمع اعضاي مركزي مشاوران جوان وزارت راه و ترابري به نقش جوانان در حوزه هاي مديريتي و تصميم گيريهاي كلان اشاره كرد و گفت: اعتقاد دارم از ويژگيهاي بارز حضرت امام (ره) مي توان به جوان بودن، آرمانخواهي شجاعت و تلاش هاي بي وقفه ايشان اشاره كرد به گونه اي كه بيش از 98درصد از ياران و دوستان ايشان را افراد جوان تشكيل مي داد.
وي همچنين به توجه خاص مقام معظم رهبري به قشر جوان اشاره كرد و افزود: رهبر انقلاب نيز از روحيه جواني برخوردار هستند و همواره شاهديم كه در مقاطع حساس به طور مستقيم در مراكز دانشگاهي با جوانان حضور مي يابند و به گفت و گو مي نشينند.رييس سازمان هواپيمايي كشوري با ابراز خوشحالي از تشكيل كارگروه هاي تخصصي از سوي مشاوران جوان اظهارداشت: اهدافي كه در كارگروه هاي مزبور دنبال مي شود از جمله دغدغه هاي فكري من و مجموعه به شمار مي رود چرا كه اين گروه محور فعاليت خود را بر موضوعات اصلي و اساسي متمركز كرده و تقسيم بندي موضوعات به درستي صورت گرفته است.
كاپيتان نخجواني با اذعان بر اين مطلب كه سازمان هواپيمايي كشوري دستگاهي صرفا حاكميتي است و اشتغالات بسيار گسترده در حوزه فني و عملياتي مانع از آن مي شود كه به مفاهيم استراتژي، در حوزه بهره وري مطالعات اقتصادي، تحريم و توسعه فرهنگ هوانوردي بتواند  متمركز شود، ابراز اميدواري كرد: با سازماندهي، شايسته سالاري و تقسيم بندي، موضوعات درست و به موقع انجام شود كه در صورت حمايت و پشتيباني به طور حتم منشا اثر خواهد بود.
وي با بيان اين مطلب كه تحريم باعث رشد در بخش نرم افزاري شده است افزود: كارگروههاي حوزه مشاوران جوان مي توانند به جمع بنديهاي گرانبهايي در صنعت هوانوردي دست يافته و سياست هاي تدوين شده را از كانالهاي مديريتي به مرحله اجرا درآورند.
معاون وزير راه وترابري با اشاره به اين مطلب كه قوانين و مقررات وضعي تهديد كننده براي كشور ما فرصتهايي ايجاد كرده كه بايد از آن براي پيشبرد اهداف كشور استفاده كنيم ابراز اميدواري كرد: برنامه هاي تدوين شده در حوزه مشاوران جوان سازمان هواپيمايي كشوري به اهداف و ماموريت هايش نائل شود.

 


اروميان مشاور جوان وزير راه وترابري نيز در اين نشست ابتدا به تشريح اقدامات صورت گرفته توسط مشاوران جوان حوزه وزارت راه و ترابري اشاره كرد و افزود: تشكيل اتاق فكر، انتقال افكار در سطوح افقي و عمودي سازمان و درگير شدن فكري جوانان با چالشهاي اجرائي پيش رو در آينده از اهداف اصلي حوزه مشاوران جوان سازمان به شمار مي رود.
وي به تشكيل 5كارگروه مطالعه و ارزيابي تحريم، مديريت ارزش، مطالعات اقتصادي و توسعه فرهنگ هوانوردي و تدوين الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت در حوزه هوانوردي توسط حوزه مشاوران جوان در سازمان هواپيمايي كشوري اشاره كرد و اظهارداشت: از شهريور ماه سال گذشته چارت مشاوران جوان وزارت راه و ترابري و سه مجموعه شامل شوراي مركزي متشكل از مشاوران جوان استان تهران، شوراي استاني شهرستان ها و اتاق فكر ايجاد شده است.
در ادامه اين نشست روساي كارگروهها به تشكيل كارگروهها همچنين اقدامات و برنامه ريزي هاي صورت گرفته در اين بخش پرداختند. و محمد تركمانه رييس مشاوران جوان سازمان هواپيمايي كشوري به ضرورت تشكيل كارگروه مطالعه و ارزيابي تحريم اشاره كرد و گفت: از آنجا كه تحريمها، موضوعي آزاردهنده و كمتر بررسي شده به شمار مي رود ضرروي بود تا در گام نخست براي مواجهه با اين امر ابعاد و آثار آن شناسايي و اثر منفي تحريم بر انگيزه و فرهنگ هوانوردي، نواقص ضعف مديريت همچنين عدم انتقال تجارب موفق مورد بررسي قرار گيرد.
وي مطالعه بر روي حدود قانوني تحريمهاي اعمال شده،حدود سياسي تحريمهاي اعمال شده،  نقش واسطه گري خارجي در گسترش دامنه تحريم، نقش واسطه گري داخلي در گسترش دامنه تحريم، محدوديتهاي قانوني و اداري تشديدكننده تحريمها، روشهاي برخورد با موارد قانوني، روشهاي برخورد با موارد سياسي، روشهاي برخورد با واسطه‌گري خارجي، روشهاي برخورد با واسطه گري داخلي، تدوين فرايند ارزيابي تحريم بر صنعت، شناسائي نهادهاي مرتبط با اقدامات ضد تحريم، ارزيابي اقدامات انجام شده توسط نهادهاي مرتبط، ارائه پيشنهاد جهت اقدام اجرائي نهادهاي ذيربط، كشف تجارب موفق در برخورد با تحريمها از جمله اهداف و ضروريات تشكيل كار گروه فوق الذكر بيان كرد.

 


مشاور رييس سازمان هواپيمايي كشوري در ادامه به ارائه تعريفي از مفهوم ارزش پرداخت و گفت: ارزش عبارت است از كمترين هزينه اي كه بر اساس آن، كاركرد مورد نظر به نحوي مطمئن، موثر و با كيفيت مطلوب تحقق مي يابد.كه عدم امكان توسعه و پيشرفت و كسب مزيت رقابتي بدون برنامه ريزي اصولي، ضعف ديدگاه هاي كمي و كيفي به عنوان عوامل ايجاد كننده مزيت و برتري، تمركز بر ايجاد ارزش و به جريان انداختن آن، كليدي ترين مزيت رقابتي عصر حاضر، ضرورت تصميم سازي و تصميم گيري راهبردي توأم با قضاوت نسبت به ارزش و از نقطه نظر كليه ذينفعان از جمله ضروريات تشكيل كارگروه مديريت ارزش به شمار مي رود.
وي به اذعان بر ضرورت تشكيل كارگروه مطالعات اقتصادي در صنعت حمل ونقل هوايي ابراز داشت:صنعت حمل و نقل به عنوان صنعت محرك و مولد بيش از 20 درصد درآمد حاصل از توليد ناخالص ملي كشورها را به طور مستقيم حاصل مي كند و سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي (
GNP) در ذيل صنايع خدماتي كمتر از 10 درصداست از طرفي صنعت حمل و نقل هوايي به عنوان شاخص ترين بخش در ابعاد انساني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و علمي و فن آوري همبستگي معنا دار در رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) يا به عبارتي رشد اقتصادي ايفا مي كند و نرخ رشد سهم صنعت حمل و نقل هوايي در توليد ناخالص داخلي كشور بيشتر از نرخ رشد كل اقتصاد كشور است.
تركمانه، همچنين بهبود شاخص هاي عملكردي در صنعت هوانوردي، كاهش هزينه هاي عملياتي در صنعت حمل و نقل هوايي، تقويت رقابت هاي حرفه اي در بازار حمل و نقل هوايي، ارتقاء سطح كيفيت ارائه خدمات حمل و نقل هوايي، بررسي و ارائه نقاط قوت، ضعف، تنگناها و فرصتهاي بازار حمل و نقل هواييو تعيين استراتژي هاي مناسب به منظور ارتقاي كمي و كيفيرا از جمله اهداف كارگروه مزبور برشمرد.
رييس مشاوران جوان سازمان هواپيمايي كشوري، لزوم همگاني شدن اين صنعت در كشور با تقليل هزينه ها از طريق توسعه هوانوردي عمومي، استفاده بهينه از زيرساختهاي هوانوردي موجود در كشور كه بعلت فقدان توجيه اقتصادي بدون بهره انداز جمله ضروريات تشكيل كارگروه توسعه فرهنگ هوانوردي عنوان كرد و افزود: فاصله زياد مقصد اصلي بخش عظيمي از مسافرين هوايي با فرودگاههاي بزرگ كشور، امكان ارائه خدمات گردشگري در سطح گسترده، كمك به رشد و توسعه شركتها و سازمانهاي بزرگ، امكان رشد بيشتر صنايع هوايي كشور در اين بخش، ايجاد 1.3 ميليون شغل در حوزه هوانوردي عمومي، كاربردهاي متنوع هوانوردي عمومي بعنوان محرك و عاملي براي رشد اين بخش در كشوراز مزاياي هوانوردي عمومي به شمار مي رود.

 


به گفته وي تشويق سرمايه گذاران به ايجاد مراكز هوانوردي عمومي، خارج نمودن شركت هاي هوايي از برنامه هاي چارتري و ايجاد تاكسي هاي هوايي براي مسيرهاي كوتاه، تدوين برنامه هوانوردي عمومي به منظور تأسيس باشگاه هاي هوايي در هر استان، تدوين برنامه تأسيس اير چارترهاو تدوين برنامه تأسيس ايرتاكسي هااز ديگر برنامه هاي اين كارگروه به شمار مي رود.
تركمانه افزود: گروه سايبري سايت مشاوران سازمان به منظور مديريت غيرمستقيم سايت هاي مرتبط با صنعت هوانوردي همچنين گروه آموزش و استعداد يابي و فرهنگي به منظور شناساسي، معرفي و ارزيابي استعدادها از گروه هاي تشكيل شده توسط مشاوران جوان به شمار مي رود و دو همايش مهدويت صهيونيسم دجال آخر الزمان در گروه برگزار شد.
وي در پايان افزود: با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري كارگروه تدوين الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت در حوزه هوانوردي نيز ايجاد و در اين راستا همايشي به همت جوانان فعال در اين صنعت برگزار شد.

 

 

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین