کد خبر: ۴۱۴۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۴

1
Philips HR7778
غذاساز فیلیپس HR7778 ۸۳۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۲ Philips HR7776
Philips HR7776 Food Processor ۵۷۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۳ Moulinex FP737
غذا ساز مولینکس FP737 ۷۹۶,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴ غذاساز ساپر مدل SFP-9010
Sapor SFP-9010 Food Processor ۲۸۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۵ غذاساز فلر مدل FP1500
Feller FP1500 Food Processor ۴۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶ غذاساز فلر مدل FP22
Feller FP22 Food Processor ۱۵۲,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷ Bosch MCM68885 Food Processor
غذاساز بوش MCM68885 ۸۳۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸ Moulinex FP7367RT
غذا ساز مولینکس FP7367RT ۶۳۱,۹۰۰ ۳ ساعت پیش
۹ غذاساز سام مدل FP710SRT
SAM FP710SRT Food Processor ۳۲۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۰ غذاساز ساپر مدل SFP-950
Sapor SFP-950 Food Processor ۲۹۶,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۱ ماشين آشپزخانه فيليپس مدل HR7958/01
Philips HR7958/01 Kitchen Machine ۱,۳۸۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۲ غذاساز بوش مدل MCM64060
Bosch MCM64060 Food Processor ۷۶۸,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۳ Tefal SMART110
غذاساز تفال SMART110 ۴۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۴ غذاساز مولينکس مدل FP513
Moulinex FP513 Food Processor ۴۶۷,۹۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۵ Kenwood FPM250 Food Processor
غذاساز کنوود FPM250 ۲۳۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۶ ماشين آشپزخانه فيليپس مدل HR7954/01
Philips HR7954/01 Kitchen Machine ۷۲۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۷ Philips HR7628
غذاساز فیلیپس HR7628/00 ۲۵۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۸ Bosch MUM4880
غذا ساز بوش MUM4880 ۷۳۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۹ Philips HR7775
۸۲۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۲۰ Philips HR7761
غذاساز فیلیپس HR7761 سری Viva Collection ۳۶۳,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۲۱ غذاساز بلک اند دکر مدل FP45
۲۴۸,۹۰۰ ۳ ساعت پیش
۲۲ غذاساز فلر مدل FP1500 W/S
۴۳۲,۷۱۶ ۳ ساعت پیش
۲۳ غذاساز بوش MCM 64060
۷۲۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۲۴ غذاساز براون مدل FX3030
Braun FX3030 Food Processor ۴۲۸,۹۰۰ ۳ ساعت پیش
۲۵ ماشين آشپزخانه کنوود مدل KMM063
Kenwood KMM063 Kitchen Machine ۲,۷۱۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۲۶ غذاساز هاردستون مدل FP6201
Hardstone FP6201 Food Processor ۲۹۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۲۷ غذاساز کنوود مدل FDM786
Kenwood FDM786 Food Processor ۷۴۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۲۸ غذاساز مولينکس مدل FP7362 به همراه گوشت کوب برقي
Moulinex FP7362 Food Processor With Hand Blender ۸۵۶,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۲۹ غذاساز ساپر مدل SFP-9020
Sapor SFP-9020 Food Procesor ۳۵۷,۵۰۰ ۳ ساعت پیش
۳۰ غذاساز بوش مدل MCM62020GB
Bosch MCM62020GB Food Processor ۶۶۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۳۱ Moulinex QA205 Food Processor
غذاساز مولینکس QA205 ۹۶۷,۹۰۰ ۳ ساعت پیش
۳۲ Kenwood KM287 Food Processor
غذاساز کنوود KM287 ۱,۱۴۲,۷۰۰ ۳ ساعت پیش
۳۳ Nasa NS 622
۲۳۰,۰۰۰ ۱۰ ساعت پیش
۳۴ Moulinex FP7361
۶۱۰,۰۰۰ ۱۰ ساعت پیش
۳۵ Moulinex FP520GB1
غذا ساز مولینکس FP520G ۳۵۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۳۶ Philips HR7762
غذاساز فیلیپس HR7762 سری Viva Collection ۴۳۶,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۳۷ BLACK & DECKER FP 700
۲۹۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۳۸ غذاساز پاناسونيک مدل Panasonic MKF800 Food Processor
۱,۱۱۰,۰۰۱ ۳ ساعت پیش
۳۹ غذاساز آرزوم AR199
مزایا ۳۲۲,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۰ غذاساز کیچن اید مدل 5KSM2FPA
۱,۱۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۱ غذاساز و مخلوط کن فلر مدل FPB 24
۲۰۳,۱۷۵ ۳ ساعت پیش
۴۲ غذاساز مولینکس ست(پلوپز و غذاساز) مدل FP733MK6‎
۷۴۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۳ غذاساز پاناسونيک مدل MK-F800
Panasonic MK-F800 Food Processor ۱,۱۱۲,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۴ غذاساز بوش مدل MCM3200W
Bosch MCM3200W Food Processor ۴۷۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۵ BOMANN KM367CB Food Processor‎
۷۸۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۶ Tefal DO222
غذاساز DO222 تفال ۳۹۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۷ غذاساز حرفه ای بوش MUM 57860
۱,۳۲۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۸ Gosonic GSB 892
غذاساز گوسونیک GSB 892 ۱۲۳,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۹ Gosonic GSB 896
غذاساز گوسونیک GSB 896 ۲۱۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۰ غذاساز ساپر مدل SFP-975
Sapor SFP-975 Food Processor ۲۷۲,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۱ غذاساز فلر مدل FPB28
Feller FPB28 Food Processor ۲۵۷,۷۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۲ غذاساز فيليپس مدل HR7769
Philips HR7769 Food Processor ۴۱۶,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۳ غذاساز ساپر مدل SFP-500
Sapor SFP-500 Food Processor ۳۱۸,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۴ Bosch MCM42024 Food Processor
غذاساز بوش MCM42024 ۴۷۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۵ Kenwood KMM020 Food Processor
غذاساز کنوود KMM020 ۲,۱۵۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۶ Saya CFP-110 Food Processor
غذا ساز سایا CFP-110 ۳۱۶,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۷ غذاساز مولينکس مدل FP733 و آب مرکبات گيري PC3001
Moulinex FP733 Food Processor with PC3001 Citrus Press ۱۴۸,۰۰۰ ۱۴ ساعت پیش
۵۸ Kenwood FP723
غذاساز کنوود FP723 ۳۰۸,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۹ Kenwood FPP235
غذاساز کنوود FPP235 ۱۹۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۰ Kenwood FPM810
غذاساز کنوود FPM810 ۹۵۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۱ Pars Khazar CFP 110
۳۳۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۲ Bosch MUM56340
۱,۳۹۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۳ GASTROBACK 40963
۷۰۸,۷۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۴ Feller FPB 22 W
غذاساز فلر FPB 22 ۱۷۸,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۵ Philips HR7627
غذاساز فیلیپس HR7627 سری Daily Collection ۱۹۲,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۶ Philips HR7782
غذاساز فیلیپس HR7782 سری Jamie Oliver ۷۸۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۷ Moulinex QA200
غذا ساز مولینکس مسترچف کامپکت QA200 ۶۰۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۸ غذا ساز 17 کاره عرشیا مدل 2016
۱۴۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۹ غذاساز آرزوم AR1008
مزایا ۳۹۷,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۰ غذاساز آرزوم AR1003
مزایا ۴۶۳,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۱ غذاساز فولن مدل FFP 618
۳۵۲,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۲ غذاساز فلر FPB 24 S/S
-- ۲۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۳ غذاساز 12 کاره حرفه ای پرشیا فرانس PR-340
-- ۴۹۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۴ غذاساز فکر مدل MIX-SELF
Fakir MIX-SELF Food Processor ۴۰۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۵ غذاساز پاناسونيک مدل MK-F500
Panasonic MK-F500 Food Processor ۹۳۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۶ غذاساز هاردستون مدل FP3901
۳۱۸,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۷ غذاساز کنوود مدل FPM902
۱,۵۲۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۸ DeLmonti DL330 Food Processor‎
۱۶۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۹ DeLmonti DL130 Food Processor‎
۳۸۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸۰ Bosch MUM 54251
غذاساز حرفه ای بوش MUM 54251 ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸۱ Tefal FP 110141
غذاساز تفال FP 110141 ۴۳۶,۹۷۵ ۳ ساعت پیش
۸۲ غذاساز براون مدل FP3010
Braun FP3010 Food Processor ۴۳۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸۳ غذاساز مولينکس مدل FP741
Moulinex FP741 Food Processor ۶۴۸,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸۴ غذاساز هاردستون مدل FP6202
Hardstone FP6202 Food Processor ۳۰۷,۸۲۴ ۳ ساعت پیش
۸۵ غذاساز مولينکس مدل FP7331 به همراه آب مرکبات گيري
Moulinex FP7331 Food Processor with Citrus Press ۷۲۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸۶ غذاساز مولينکس مدل FP7361
Moulinex FP7361 Food Processor ۵۴۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸۷ Kenwood FP120 Food Processor
غذاساز کنوود FP120 ۱۶۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸۸ Bosch MUM48R1 Food Processor
غذاساز بوش MUM48R1 ۵۷۶,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸۹ Kenwood FP691
غذاساز کنوود FP691 ۳۸۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۹۰ Kenwood FP 972
۱,۳۲۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۹۱ Kenwood FP 950
۸۰۰,۰۰۰ ۱۰ ساعت پیش
۹۲ Moulinex QA408D
غذا ساز مولینکس QA408D ۱,۱۲۸,۰۰۰ ۱۴ ساعت پیش
۹۳ PERSIA PR 330
۲۵۰,۰۰۰ ۱۰ ساعت پیش
۹۴ Moulinex FP7331BM
۵۷۸,۹۰۰ ۳ ساعت پیش
۹۵ Bosch MCM5529‏
۶۷۹,۰۰۰ ۱۴ ساعت پیش
۹۶ BLACK & DECKER FP 45
۲۶۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۹۷ Moulinex FP2111B1
غذا ساز مولینکس FP211 ۳۵۳,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۹۸ غذا ساز 12 کاره عرشیا
۴۱۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۹۹ غذاساز آرزوم AR1004
مزایا ۲۶۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۰۰ غذاساز چندکاره سانی مدل SFP-4500
۲۴۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش

 

برچسب ها: لیست ، قیمت ، غذا ساز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین