کد خبر: ۱۳۸۸۲۷
تاریخ انتشار: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۸
قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
قیمت کارخانه قیمت بازار ( تومان ) نام خودرو   کارخانه تولید کننده
۱۰٫۰۵۰٫۰۰۰ وانت باردو   ایران خودرو
۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید  
۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید  
۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز  
۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز  
۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز  
۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی  
۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی  
۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ SE سمند  
۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ SE سمند پایه گازسوز  
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ  
۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰ سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل  
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX سمند سورن  
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن  
۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند  
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ EF7 سمند مالتی پلکس  
۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ EF7 سمند پایه گازسوز  
۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ سمند سریر  
۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ GLX 405 پژو  
۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ GLX 405 . TU5 پژو  
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ GLX 405 . XUM پژو  
۲۵٫۷۸۰٫۰۰۰ ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز  
۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX پژو  
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو  
۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز  
۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی  
۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز  
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال / دوگانه سوز  
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال  
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال سفارشی  
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ LX TU5 پژو پارس  
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس  
۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس آپشن جدید  
۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک  
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ EF7 پژو پارس سال / موتور  
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور  
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ  
۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ  
۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ  
۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ  
۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ  
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ  
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ  
۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ V28 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ  
۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ  
توقف فروش V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ  
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ  
۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ  
۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک  
۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷  دنده ای  
۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰  ۱٫۶ رانا  
۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴  
فوتون وانت دیزلی  
۳۲٫۲۷۲٫۰۰۰ ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ E1 تندر  
۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ E1 تندر اتوماتیک  
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ E1 تندر دوگانه سوز / تیپ  
۳۶٫۸۶۰٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر  
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز / تیپ  
۴۴٫۶۰۰٫۰۰۰ E2 تندر اتوماتیک  
پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱  
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵  
۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵  
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸  
۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸  
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول  
۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول  
۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول  
۱۷٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ EX .پراید   سایپا
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ LE .پراید  
۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SX .پراید  
۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار  
۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SL .پراید گازسوز  
۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SL .پراید  
۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ EX .پراید  
۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ LE.پراید  
۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SX.پراید  
۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SL.پراید  
۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ EX .پراید  
۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ LE .پراید  
۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SX .پراید  
۱۶٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SL .پراید  
۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار  
۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید گازسوز  
۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز  
۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید  
۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SX .پراید  
۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ LE .پراید  
۱۷٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ EX .پراید  
SL تیبا  
EX تیبا  
LX تیبا  
۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ SX تیبا فول  
۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریو / ای بی اس / آپشنال  
توقف فروش ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریو اتوماتیک  
۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۳٫۷۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف  
۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف  
۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر  
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز  
توقف فروش ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹  
پیکاپ تک کابین اتاق جدید  
۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق جدید  
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۱۱ جدید C5  
185.000.000 235.000.000 مورانو ۲۰۱۲   پارس خودرو
۱۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول  
۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ MID / نیسان تینا  
۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی  
     MID نیسان قشقایی  
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سرانزا  
ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ  
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی  
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ  
۷۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول  
۸۱٫۷۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال  
مگان ۲۰۰۰ دنده ای  
۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول  
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول  
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2  
36.000.000 35.000.000 تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2  
38.000.000 41.000.000 پارس تندر . اتاق جدید  
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1  
32.500.000 31.500.000 تندر ۹۰ . یورو ۴ E1  
80.000.000 هیوندای آوانته اتوماتیک   کرمان خودرو
۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی  
هیوندای ورنا اتوماتیک  
هیوندای ورنا معمولی  
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۵۲۰  
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۵۲۰ آی  
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۶۲۰  
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۹٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰  
۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی هاچ بک  
۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی صندوقدار  
۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ J5 جی ای سی  
۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X60  
18.000.000 لوبو  
۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار   گروه بهمن
۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار  
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار  
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک  
۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک  
۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید  
توقف فروش ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹  
۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا ۲ فول  
۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین  
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز  
۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین  
۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز  
به زودی  اتوماتیک /B50  
 FAW ون دوگانه سوز  
ایسوزو ۵ تن  
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۶ تن  
ایسوزو ۸ تن  
مینی بوس ۲۰ نفره سحر  
FVR کامیون ۱۸ تن  
 BMC کشنده جفت محور  
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر  
FAW 420 کشنده دو محور  
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین  
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل  
۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل  
۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر   مدیران خودرو
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر  
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک  
۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن دار / MVM 530  
40.000.000 40.500.000  MVM 530  
38.000.000 41.000.000 MVM 315  
26.000.000 چری ویانا  
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ X33 _ تیگو  
۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی   راین
۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی  
۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک  
۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک  
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ گریت وال – وینگل  
 
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش
قیمت نمایندگی قیمت بازار ( تومان ) نام خودرو   کارخانه تولید کننده
آسان موتور ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰   Hyundai
130.000.000 149.000.000 سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن  
۱۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰  سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ  
۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره  
۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره  
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفر  
۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا ۲۰۱۱  / صفر  
۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور  
۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور  
۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس ۲۰۱۱  
۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید  
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس کوپه  
۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳  
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹  
۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ i30 هیوندای  
۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ i20 هیوندای  
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰  
۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰     فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان  
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰  فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان  
۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰   فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز  
۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲  
۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳  
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ H1 ون هفت نفره  
ایرتویا VXR.V8 لندکروز   Toyota
290.000.000 GXR.V6 لندکروز  
۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند  
۳۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه  
۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اف جی کروز . ۲۰۱۳  
۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید  
۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ روفور  
راو . سفارشی  
۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ  
۱۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ  
پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول  
پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود  
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۲ در  
۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ  
۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود  
۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ هایلوکس دوکابین بلند  
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هایلوکس دوکابین کوتاه  
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون ۲۰۱۱  
۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳  
۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳  
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲  
۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ GLXکمری فول ۲۰۱۲  
۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ GLX . 2013 کمری اتاق جدید  
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ SE . 2013 کمری اتاق جدید  
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید  
۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ یاریس صندوق دار  
۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ XLI کرولا  
ون پریوی  
۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ون هایس  
۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰  تیپ ۸ / V8 موهاوی   Kia Motors
190.000.000  V6 موهاوی  
۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال  
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ کادنزا . ۲ ایربگ  
۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سورنتو اتاق جدید تیپ ۸ . ۲۰۱۳  
۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰  
۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰  
۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴  
۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴  
۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ اپیروس . مشابه صفر .  ۲۰۱۰  
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰  
۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ  
۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳  
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو کوپه ۱۶۰۰  
۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو کوپه ۲۰۰۰  
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکانتو  
کارنز  
۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳  
۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۲۰۰۰ سی سی/  ۲۰۱۳  
پرشیا خودرو ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۳   B.M.W
340.000.000 520  
385.000.000 528  
550.000.000 750 LI  
  340.000.000 328  
280.000.000 320. Cabriolet  
420.000.000 630. Cabriolet  
640 . Coupe  
210.000.000 320  
380.000.000 کروک ۳۳۵  
۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 23I  
440.000.000 Z4 30I  
480.000.000 Z4 35I  
890.000.000 M6 AC SCHNITZER  
295.000.000 X1  
400.000.000 X3 – 2.8  
720.000.000 X6 – 5 litere  
X6 – 5 litere.Human  
540.000.000 X6 – 3.5 litere  
ستاره ایران ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ   Mercedes-Benz
320.000.000 بنز سی ۳۰۰  
۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۳۵۰  
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ B180  
310.000.000 ای ۲۰۰  
  ۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۰۰  
۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰  
۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰ کروک  
۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰ . سری کوپه  
۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۳۵۰  
۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳  
۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۵۵۰  
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ GLK . AMG . 350  
425.000.000 اس ال کی ۳۵۰  
۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال ۵۰۰  
۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال ۳۵۰  
۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۳۵۰  
۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال ۵۰۰  
۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۵۰۰  
۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۵۵۰  
معین موتور ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Cayman S   Porsche
350.000.000 Boxster S  
650.000.000 911  
770.000.000 911 New  
550.000.000 کایان ۶ سیلندر  
۸۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۸ سیلندر توربو  
۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۸ سیلندر  
۱٫۰۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو  
۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا ۸ سیلندر  
۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا . ۶ سیلندر  
۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آر ایکس ۳۵۰ / فول   Lexus
279.900.000 352.000.000 آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پلاتینیوم  
۵۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳  
۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳  
۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای اس ۳۵۰ / فول  
۲۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳  
جی اس ۴۶۰  
SC 430 COUPE  
230.000.000 CT200H / HYBRiD  
470.000.000 ال اس ۴۶۰ – لانگ  
۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال اس ۴۶۰ – اتومن  
۲۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آی اس ۳۰۰  
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آی اس ۳۰۰ / کروک  
مدیا موتور ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ / فول جی تی   MG Motor
104.000.000 ام جی ۶ / فول مگنت  
۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶  
۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۵۵۰  
رامک خودرو موجود نمی باشد CW700/چیرمن   SsangYong
ون رودیوس  
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ کایرون  
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ اکتیون  
۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ رکستون جدید  
۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ لتیتود فول آپشن   Renault
Privilege لتیتود  
۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک  
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (۴CONTROL) لاگونا کوپه  
اسکالا  
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰  کولیوس/ اتاق جدید  
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲  
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳  
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 فلوئنس  
۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ E4 فلوئنس  
۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱۳ . EC7   GEELY
56.000.000 68.000.000  هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV  
 SC7  
آلفا موتور ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / جولیتا . فول   Alfa Romeo
150.000.000 آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول  
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / میتو . فول  
۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / میتو . نیمه فول  
۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰   فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته   Maserati
800.000.000 مازراتی . کواتروپورته  
۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن کابریو  
۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن توریسمو  
۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن توریسمو اس  
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون . جن تو . ۲۰۰۹ . اتوماتیک   Other Cars
45.000.000 پروتون . جن تو . ۲۰۰۹ . معمولی  
اسمارت فورتو  
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ASX میتسوبیشی
برچسب ها: قیمت ، خودرو ، بازار

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین