کد خبر: ۱۳۲۶۹
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۴:۴۳
صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران در طول سال هاي 1384 تا 1388 با ثبت دستاورد هاي مهم در تمام بخش ها، از نظر ميزان فعاليت و موفقيت رکوردشکني کرده است.

به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادي ايرنا، صنعت نفت در مدت حدود چهارسال گذشته موفق به جذب 66 ميليارد دلار سرمايه گذاري از منابع داخلي و تامين مالي(فاينانس) شد، اين بخش اکنون بيش از 70 ميليارد دلار قرارداد در دست اجرا دارد.
ظرفيت توليد نفت خام کشور در سال 1383، سه ميليون و 990 هزار بشکه در روز بود که با سرمايه گذاري هاي صورت گرفته اين رقم اکنون به 4 ميليون و 300 هزار بشکه در روز رسيده است.
ظرفيت توليد گاز طبيعي کشور هم درسال 1383، 350 ميليون مترمکعب در روز بود، اما با تلاش کارکنان اين صنعت اين رقم اکنون به روزانه 650 ميليون مترمکعب افزايش يافته است.
با وجود اعمال تحريم ها که فرصت هايي براي کشور فراهم شد، دولت نهم موفق به بهره برداري از مراحل شش تا ده توسعه ميدان گازي پارس جنوبي شد که در طول چهار سال فعاليت يک دولت بي سابقه است. به طور نمونه توسعه مراحل 9 و 10 پارس جنوبي به طور کامل توسط نيروهاي متخصص ايراني انجام شد. حفاري چاه هاي اين دو مرحله را شرکت ملي حفاري ايران، لوله گذاري را شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي و ساخت پالايشگاه آن را شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت ايران (اويک) انجام داد. پيشرفت فيزيکي اين دو مرحله در شروع فعاليت دولت نهم فقط 30 درصد بود 70 درصد عمليات اجرايي اين دو فاز در اين دولت انجام شد.
در مدت 10 سال گذشته عمليات اجرايي هفت فاز پارس جنوبي به طور همزمان در حال انجام نبوده است. فاز 12 که خود شامل سه فاز است و فازهاي 15، 16، 17 و 18 از جمله اين فازها هستند که عمليات اجرايي آن به طور همزمان در حال انجام است.
پيمانکار توسعه مرحله 19 مشخص شده است و قرارداد آن به زودي امضا خواهد شد.
قرارداد مراحل 20 و 21 توسعه ميدان پارس جنوبي با شرکت اويک و قرارداد مراحل 27 و 28 توسعه اين ميدان به زودي با شرکت پتروپارس امضا مي شود. شرکت ملي نفت ايران در حال مذاکره با ترکيه براي توسعه مراحل 23 و 24 و 25 است.
به گفته مقام هاي ارشد صنعت نفت ايران، با وجود اينکه دو سوم مخزن مشترک پارس جنوبي در اختيار شريک قطري است، اما برداشت ايران از اين ميدان بيشتر بوده است.
از ويژگي هاي مهم فعاليت هاي دست اندرکاران صنعت نفت در دولت نهم اين بود که هيچ طرحي در اين صنعت معطل شرکت هاي خارجي نماند. هر زمان شرکت هاي خارجي در اجراي اين طرح تعلل کردند، نيروهاي توانمند صنعت نفت وارد ميدان شدند. نمونه بارز آن توسعه ميدان نفتي آزادگان بدون حضور شرکت ژاپني اينپکس است.
طرح توسعه زودهنگام اين ميدان با همت متخصصان ايراني در حال اجرا است و هم اکنون روزانه 25 هزار بشکه نفت از اين ميدان توليد مي شود و در آينده نزديک نيز اين ميزان به روزانه 50 هزار بشکه افزايش خواهد يافت.
از سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در صنعت نفت در چهار سال گذشته بايد به 38 هزار و 450 ميليارد ريال سرمايه گذاري(معادل چهار ميليارد دلار) در بخش هاي مختلف شرکت نفت مناطق نفت خيز جنوب اشاره کرد.
در سال 1384 حدود شش هزار و 800 ميليارد ريال، در سال 1385 حدود هشت هزار و 300 ميليارد ريال، در سال 1386 حدود ده هزار و 850 ميليارد ريال و در سال 1387 نيز دوازده هزار و 500 ميليارد ريال در مناطق نفت خيز جنوب به منظور توسعه ميدان هاي جديد، تثبيت توان توليد و انتقال نفت، اجراي روش هاي ازدياد برداشت، بهبود کيفيت نفت، بهسازي و نوسازي تاسيسات مهم، اجراي پروژه هاي تحقيقاتي کاربردي، مطالعات مخازن، انجام حفاري هاي توسعه اي، تعميري و عمليات ترميمي سرمايه گذاري صورت گرفته است.
مناطق نفت خيز جنوب بزرگ ترين توليد کننده نفت کشور است، به گونه اي که سالانه حدود يک ميليارد بشکه نفت از ميدان هاي واقع در اين حوزه توليد مي شود.
با سرمايه گذاري به موقع در اين شرکت نه فقط تمام اهداف توليدي مصوب طبق قوانين بودجه کشور محقق شدند، بلکه در سال هاي اخير شاهد افزايش توليد صيانتي از اين ميدان ها بوديم. براي دستيابي به اين اهداف سالانه حدود 160 حفاري جديد توسعه اي و تعميري و بيش از 600 عمليات ترميمي در سطح اين مناطق عملياتي انجام مي شود.
به منظور دستيابي به اهداف کلان توليد صيانتي، اولويت سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر و به طور عمده در بخش جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه نفت، احداث تاسيسات نمک زدايي، احداث خطوط انتقال نفت، گاز و مايعات گازي، احداث تاسيسات تزريق گاز به مخازن و پروژه هاي بازرسي هوشمند خطوط لوله و نظاير آن بوده است.
توسعه ميدان هاي جديد نظير آزادگان، پرنج منصور آباد، تحقق تمام اهداف برنامه توليد نفت مصوب در قانون بودجه و حتي افزايش فراتر از آن، ايجاد حدود 300 هزار بشکه در روز ظرفيت توليد جديد با اجراي عمليات حفاري در هر سال، انجام تعميرات و عمليات ترميمي چاه ها و ايجاد ظرفيت فرآورش نفت نمکي به ميزان روزانه بيش از يک هزار و 500 بشکه از جمله دستاوردهاي مهم شرکت نفت مناطق نفت خيز جنوب در دولت نهم است.
ايجاد امکانات تزريق روزانه بيش از 150 ميليون مترمکعب گاز در روز در مخازن نفتي براي افزايش ذخاير و توليد صيانتي نفت، جمع آوري و جلوگيري از سوزاندن حدود 90 درصد گاز همراه نفت توليدي که سال ها سوزانده مي شد از ديگر دستاوردهاي سرمايه گذاري انجام شده در چهار سال گذشته در شرکت نفت مناطق نفت خيز جنوب است.
شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در همسويي با سياست هاي دولت، پروژه هاي عام المنفعه متعددي در سطح استان هاي حوزه فعاليت خود داشته که در اين زمينه مي توان به چهار پروژه بيمارستاني، احداث حدود 300 کيلومتر جاده هاي اصلي، افتتاح فرودگاه آغاجاري و توسعه فرودگاه گچساران اشاره کرد.
از ديگر دستاوردهاي سرمايه گذاري صنعت نفت در چهار سال گذشته در بخش اکتشاف مشهود است به طوري که در چهار سال گذشته از منابع داخلي و خارجي يک ميليارد و 720 ميليون دلار در اين بخش سرمايه گذاري شده است. از مجموع اين سرمايه گذاري در چهار سال گذشته بيش از 820 ميليون دلار براي کشف ميدان هاي جديد نفت و گاز کشور از منابع داخلي سرمايه گذاري شده و با در نظر گرفتن حداقل 200 ميليون دلار سرمايه گذاري در سال
1388، جمع سرمايه گذاري داخلي و خارجي به رقم 1720 ميليون دلار خواهد رسيد.
در چهار سال فعاليت دولت نهم 22 مخزن جديد نفتي و گازي در 17 ميدان کشور کشف و هفت قرارداد در بلوک هاي اکتشافي و توسعه منعقد شد. ارزش اين قراردادها که با هفت شرکت معتبر بين المللي آسيايي و اروپايي به امضا رسيد، حداقل 700 ميليون دلار است و عمليات اجرايي در اين بلوک هاي اکتشافي مطابق برنامه ريزي انجام شده در حال انجام است.
شرکت نفت فلات قاره ايران در چهار سال گذشته دستاوردهاي ارزشمندي در زمينه سرمايه گذاري داشته است، به طوري که 12 ميليارد دلار قرارداد با پيمانکاران داخلي و خارجي منعقد کرد و اين ميزان سرمايه گذاري تا پايان سال جاري به 20 ميليارد دلار افزايش مي يابد.
اين شرکت در سال 1384 برابر 330 ميليون دلار، در سال 1385 سه ميليارد و 80 ميليون دلار، در سال 1386 چهار ميليارد و 870 ميليون دلار و در سال 1387 سه ميليارد و 700 ميليون دلار قرارداد امضا کرد که بخش عمده آنها در رابطه با توسعه ميدان ها با اولويت ميدان هاي مشترک، ايجاد سيستم هاي نسوختن گاز(نوفلرينگ)،ايمني، بهداشت و محيط زيست و تجهيز سيستم هاي زيرساختي مورد نياز شرکت بوده است.
ناگفته نماند، بخشي از قراردادهاي اين شرکت در چهار سال گذشته مانند طرح توليد زودهنگام ميدان گازي مشترک هنگام (با کشور عمان) که تمام فرآيندهاي اجرايي شامل مطالعه، حفاري، نصب تأسيسات و خطوط لوله دريايي و خشکي و سيستم هاي فرآيندي خشکي و مخازن ذخيره سازي آن از سوي متخصصان داخلي انجام شده است در نيمه نخست امسال به بهره برداري مي رسد.
عمليات اجرايي توسعه ميدان هاي هنگام و احداث هزار کيلومتر فيبرنوري براي سيستم هاي آي.تي، تهيه سيستم هاي اسکادا براي کنترل سيستم هاي دريايي از راه دور و جمع آوري پساب هاي صنعتي تا آخر سال به پايان مي رسد.
همچنين قرارداد توسعه ميدان هاي رشادت، رسالت، فروزان و هنديجان درمنطقه فلات قاره
امضا شده و پايان عمليات اجرايي آن در برنامه پنج ساله پنجم توسعه برنامه ريزي شده است.
شرکت نفت فلات قاره درسال جاري چند قرارداد جديد به ارزش 8 ميليارد دلار منعقد خواهد
کرد که مهم ترين آنها انعقاد قرارداد توسعه ميدان گازي فرزاد B در بلوک اکتشافي فارسي با شرکت او.ان.جي.سي هند و توسعه ميدان گازي لاوان براي توليد سالانه 4 ميليون تن ال.ان.جي با يک شرکت اروپايي است.
شرکت ملي حفاري ايران در رکوردشکني فعاليت در صنعت نفت در چهارسال گذشته سهم
بسزايي داشته و 400 ميليون دلار سرمايه گذاري را به نام خود ثبت کرده است.
تحريم هاي جهاني نه تنها در استعداد و توان عملياتي شرکت ملي حفاري ايران اثري نداشته، بلکه موجب تحول اين شرکت و افزايش کارآيي 40 درصدي آن شده است.
تفکر و توان فني و عملياتي موجود در اين شرکت سبب شد تا در سال گذشته عمليات حفاري 17 حلقه چاه گازي براي شرکت نفت مناطق مرکزي در کمتر از 10 ماه انجام شود.
تا دو سال آينده ناوگان حفاري اين شرکت به 75 دستگاه افزايش مي يابد. سه دستگاه حفاري از سوي شرکت هاي داخلي درحال ساخت و برنامه ساخت و تامين 10 دستگاه ديگر نيز در دست انجام است. تا سال 1378 نيروي انساني اين شرکت، هفت هزار و 230 نفر بود، اما هم اکنون به 16 هزار نفر رسيده است.
سهم شرکت نفت مناطق مرکزي ايران از رکوردشکني صنعت نفت در چهار سال گذشته بيش از 20 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري در توسعه ميادين نفتي وگازي، نگهداشت توان توليد در استان هاي کرمانشاه، لرستان، ايلام، قم، بوشهر، فارس، خراسان ، هرمزگان و کهکيلويه و بويراحمد بوده است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین