کد خبر: ۱۱۰۹۹۸
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۱ - ۱۷:۵۵
آيا تحريم‌هاي شكننده ادعايي غرب «تاثيرگذار» بوده است؟
«تحريم‌هاي غرب اثرگذار نيست»؛ اين گزاره‌اي است كه مسئولين جمهوري اسلامي بارها و بارها آنرا در قبال تحريم‌هاي گسترده غرب عليه مردم ايران و با هدف محدوديت برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي، در محافل رسانه‌اي بازگو كرده‌اند. حقيقتي كه آمانو نيز در گزارش اخير خود با زبان بي‌زباني تلاش كرد تا آنرا به عنوان پيام روشن گزارش فصلي خود به افكار عمومي انتقال دهد.
به گزارش رجانيوز، گزارش جديد رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي كه مقارن با انتشار در رسا‌نه‌هاي غربي بلافاصله و با آب و تاب تمام انتشار يافت هر چند باز هم تلاش كرد با تمركز بر روي ماجراي ساختگي پارچين و ادعاي ساختگي ممانعت ايران از بازديد از اين مجموعه نظامي، فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را با شبهه غيرصلح‌آميز بودن مواجه كند، اما حاوي واقعياتي بود كه پيام معناداري از سوي غرب براي ايران محسوب مي‌شود.

اما شايد آنچه بيش از موضوع پارچين در گزارش اخير رئيس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي برجسته به نظر‌ مي‌رسد، اعتراف ناخواسته و شايد هم هدف‌دار آمانو به تثبيت و افزايش سطح فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي ايران طي ماه‌هاي گذشته بوده است، موضوعي كه محافل غربي پيش از اين و با خبرسازي‌هاي گسترده تلاش بر القاي خطي كاملا مغاير با آنرا داشته‌اند.

آمانو در پاراگراف ۱۰ گزارش اخير خود اعلام كرده است كه ایران تا کنون ۷۶۱۱ کیلوگرم اورانیو ۵ درصد و ۸/۲۳۲ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد تولید کرده است. این نشان دهنده رشد تولید مواد غنی شده در ایران و عدم تاثيرگذاري آن بر فعاليت هسته‌اي جمهوري اسلامي بوده است.

مطابق اعتراف همین پاراگراف، ایران ۳/۹۶ کیلوگرم از ذخیره اورانیوم ۲۰ درصد خود را به کارخانه تولید صفحه سوخت (FPFP) برای تبدیل به U۳O۸ (صفحات سوخت راکتور تهران) تزریق کرده است. این مقدار بیش از ۵۰ درصد ذخیره اورانیوم ۲۰ درصد ایران است و نشان می‌دهد بر خلاف تبلیغات غربی‌ها، هدف اصلی ایران از غنی سازی ۲۰ درصد، نه انباشت مواد، بلکه تامین سوخت راکتور تهران است که این کشور‌ها از فروش آن به ایران خودداری کردند.

در باب نصب سانتريفيوژ، پاراگراف ۱۱ گزارش آژانس اعلام كرده اس كه ایران اقدام به نصب ۱۰۴۱۴ ماشین در نطنز نموده است. این عدد نشان دهنده آن است که بر خلاف خبرسازي محافل غربي، ایران از گزارش قبلی تا کنون ۹۹۱ ماشین دیگر به نطنز افزوده است.

آژانس در پاراگراف ۲۲ اعلام کرده است که ایران تا کنون ۲۷۸۴ ماشین نوع اول در فردو نصب کرده است. به توجه به اینکه ظرفیت تاسیسات فردو کلا ۳۰۰۰ ماشین بیشتر نیست، می‌توان نتیجه گرفت که ظرفیت فردو تکمیل شده است. ایران از زمان گزارش قبلی مدیر کل به این سو ۶۴۴ ماشین دیگر در فردو نصب کرده است. اين در حالي است كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري آمريكا منابع غربي به صورتي گسترده اقدام به انتشار اخباري مبني بر توقف فعاليت در فردو و توافق ايران و امريكا براي توقف فعاليت در اين سايت استرات‍ژيك هسته‌اي شده بودند.

ورود ايران به فاز غني سازي اورانيوم با شيوه راكتور آب سنگين، موضوع ديگري است كه در پاراگراف ۲۹ گزارش آمانو به آن اشاره شده است و بر اين اساس اعلام شده که ایران تلاش دارد راکتور آب سنگین اراک را در ۳ ماهه اول سال ۲۰۱۲ عملیاتی نماید. اين در حالي است كه پاراگراف ۳۷ اعلام كرده است ایران به آژانس اطلاع داده تولید سوخت نمونه (مجازی) برای راکتور اراک را تکمیل کرده است. مطابق پاراگراف ۳۸ ایران کنون قادر بوده ۴۶ صفحه سوخت ۲۰ درصد برای راکتور تهران تولید نماید.

گزارش رئيس غرب‌گراي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نشان مي‌دهد ظاهرا آنچنان كه مقامات غربي و امريكايي مدعي بوده‌اند، تحريم‌هاي غرب عليه‌ ايران «موثر» نبوده است چنانكه در ايام تشديد تحريم‌ها عليه مردم ايران، فعاليت هسته‌اي ايران نه تنها متوقف نشده و كاهش نيافته است، بلكه تثبيت شده و بنا بر گزارش رئيس آژانس در اكثر حوزه‌ها با افزايش قابل توجهيي مواجه بوده است.

شايد انتشار اين گزارش در كنار سخنان اخير اوباما پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري امريكا مبني بر پذيرش حق ايران براي فعاليت صلح‌ آميز هسته‌اي، نشانه‌هاي معناداري از حركت غرب به سمت پذيرش ايران هسته‌اي و خروج از بن بست خودساخته كنوني باشد. نشانه‌هايي كه هرروز پررنگ‌تر از گذشته از سوي غرب ظهور مي‌كند.

ترجمه كامل و حقوقي گزارش آمانو

سايت ايران هسته‌اي متن كامل گزارش اخير آمانو را منتشر كرده است كه در ادامه مي‌خوانيد:

اجراي موافقتنامه پادمان NPT

و مفاد مربوطه قطعنامه هاي شوراي امنيت در جمهوري اسلامي ايران

گزارش مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي

26 آبان 1391

16 نوامبر 2012

A. مقدمه

1. اين گزارش مدير كل به شوراي حكام و همزمان به شوراي امنيت در خصوص اجراي موافقتنامه[1] پادمانNPT و مفاد مربوطه قطعنامه هاي شوراي امنيت درجمهوري اسلامي ايران (ايران) مي باشد.

2. شوراي امنيت تاكيد نموده است كه اقدامات مورد درخواست شوراي حكام در قطعنامه هايش[2] در خصوص ايران الزام آور است[3]. مفاد مربوطه قطعنامه هاي يادشده[4] شوراي امنيت كه بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تصويب شده اند مطابق شرايط اين قطعنامه ها الزام آور هستند[5].

3. در راستاي درخواست شوراي حكام در قطعنامه GOV/2012/50 ( 13 سپتامبر 2012)[6]‍‍،‌ اين سند گزارش جامعي را در خصوص اجراي اساسي آن قطعنامه و قطعنامه GOV/2011/69 (18 نوامبر 2012) درارتباط با ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته اي ايران فراهم مي آورد. اين سند همچنين به تحولات بعد از آخرين گزارش مديركل (Gov/2012/37, 30 August 2012) و همچنين مسائل باقيمانده طولاني مي پردازد. اين گزارش بر آن حوزه هايي كه ايران بطور كامل تعهدات الزام آور خود را اجرا نكرده است متمركز است چنانكه ايجاد اعتماد بين المللي به ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هسته اي ايران مستلزم اجراي كامل اين تعهدات است.

B . آشكارسازي مسائل حل نشده

4. همانطور که قبلا گزارش شد شورا در قطعنامه GOV/2011/69 از جمله تاكيد نمود براي ايران و آژانس ضروري است به منظور حل و فصل فوري همه مسائل اساسي باقيمانده براي تامین اهداف آشكارسازي در خصوص اين مسائل شامل دسترسي به كليه اطلاعات مربوطه‍، مستندات، سايت ها‍، مواد و اشخاص در ايران، به گفت وگوهاي خود شدت بخشند. شورا همچنين در آن قطعنامه از ايران خواست كه با هدف اعاده اعتماد بين المللي به ماهيت منحصرا صلح‏ آميز برنامه هسته اي ايران بطور جدي و بدون پيش شرط در مذاكرات مشاركت نمايد. در پرتو اين، از ژانويه 2012 به بعد مقامات آژانس و ايران چندين دور گفت وگو در تهران و وين از جمله طي يك ديدار مديركل از تهران در مي 2012 انجام دادند. با اين حال، هيچ نتيجه مشخصي حاصل نشد.[7] بويژه هيچ توافقي در خصوص يك رويكرد ساختاري براي حل وفصل مسائل باقيمانده مرتبط با ابعاد احتمالي نظامي در برنامه هسته اي و هيچ موافقتي توسط ايران با درخواست آژانس براي دسترسي به سايت پارچين وجود نداشت.

5. شورا در قطعنامه GOV/2012/50 تاكيد نمود كه براي ايران ضروري است كه فورا يك رويكرد ساختاري را نهايي و اجرا نمايد از جمله در گام نخست، دسترسي آژانس را به سايت هاي مربوطه اي كه درخواست نموده بود‍، فراهم سازد[8]. شورا در آن قطعنامه همچنين تصميم گرفت كه همكاري ايران با درخواست هاي آژانس با هدف حل و فصل همه مسائل باقي مانده به منظور اعاده اعتماد بين المللي به ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هسته اي ايران‍، اساسي و فوري است.[9]

6. آژانس در پرتو قطعنامه GOV/2012/50 و بلافاصله متعاقب نشست سپتامبر 2012 شوراي حكام،‌ گام هايي براي ترغيب ايران براي گفت وگوهاي بيشتر از جمله ملاقات بين مدير كل و جناب آقاي فريدون عباسي معاون رئيس جمهور ايران و رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در 17 سپتامبر 2012 برداشت. آژانس در تاريخ 24 اكتبر در نامه اي به ايران تعهد آژانس را براي گفت وگو مورد تاكيد قرار داد و پيشنهاد نمود كه يك نشست در سطح عالي در 13 و 14 نوامبر 2012 با هدف نهایي نمودن يك سند رويكرد ساختاري ‍ كه توافق بر روي آن به آژانس و ايران اين امكان را بدهد تا كار اساسي در خصوص مسائل باقيمانده را شروع نمايند برگزار گردد. ايران در نامه مورخ اول نوامبر 2012 تعهدش را براي گفت وگو با آژانس مورد تاييد قرار داد و از يك هیئت آژانس براي بازديد از تهران در اواسط دسامبر 2012 به منظور «بحث در خصوص مداليته براي حل و فصل ادعاها ‍، بر اساس اصول ايجاد شده در ديدار بين جناب آقاي دكتر جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي و مدير كل در 30 مي 2012» دعوت نمود. متعاقبا توافق شد كه آژانس و ايران در 13 دسامبر در تهران ملاقات نمايند.

C . تاسيسات اعلام شده تحت موافقتنامه پادمان ايران

7. ايران تحت موافقتنامه پادمان خود 16 تاسيسات هسته اي و 9 مكان خارج از تاسيسات (LOFs) را كه مواد هسته اي بطور معمول در آنجا استفاده مي شود به آژانس اعلام نموده است[10]. با وجود اين كه بعضي از اين فعاليت ها كه ازسوي ايران در برخي از تاسيسات انجام مي شود بر خلاف قطعنامه هاي شوراي حكام و شوراي امنيت همانطور كه در ذيل نشان داده مي شود‍، است،‌آژانس به راستي آزمايي عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده در اين تاسيسات و مکان های خارج از تاسیسات (LOFs) ادامه مي دهد.

D . فعاليت هاي مرتبط با غني سازي

8. ايران برخلاف قطعنامه هاي مربوطه شوراي حكام و شوراي امنيت فعاليت هاي مرتبط با غني سازي خود را در تاسيسات اعلام شده ذيل‍، تعليق نكرده است. كليه اين فعاليت ها تحت پادمان آژانس مي باشد و همه مواد هسته اي ، آبشارهاي نصب شده و ايستگاه هاي خوراك دهي و كنارگذاري در آن تاسيسات تحت مراقبت و نظارت آژانس است.[11]

9. ايران بيان داشته است هدف غني سازي UF6 تا 5 درصد U-235 توليد سوخت براي تاسيسات هسته اي[12] خود است و هدف غني سازي UF6 تا 20 درصد U-235 ساخت سوخت براي رآكتورهاي تحقيقاتي است.[13]

10. از زماني كه ايران غني سازي اورانيوم را در تاسيسات اعلام شده خود شروع نموده است در آن تاسيسات تقريبا [مقادير زير را] توليد نموده است:

· 7611 كيلوگرم (735+ كيلوگرم از زمان گزارش قبلي مدیر کل) UF6 غني شده تا 5 درصد U-235 که از این مقدار: 5303 کیلوگرم در حال حاضر در انبار است؛ 1226 کیلوگرم در کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت (PFEP) خوراک دهی شده است و 1029 کیلوگرم در کارخانه غنی سازی سوخــت فوردو برای غنی سازی تا 20 درصد U-235 خوراک دهی شده است؛ و 53 کیلوگرم به داخل تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) برای تبدیل به UO2 خوراک دهی شده است[14]. و

· 8/232 كيلوگرم (4/43+ كيلوگرم از زمان گزارش قبلي مدیر کل) UF6 غني شده تا 20 درصد U-235 که از این مقدار: 9/134 کیلوگرم در حال حاضر در انبار است؛ 6/1 کیلوگرم باقی مانده است؛ و 3/96 کیلوگرم به کارخانه تولید صفحه سوخت (FPFP) برای تبدیل به U3O8 خوراک دهی شده است. [15]

D.1 . نطنز

11. كارخانه غني سازي سوخت(FEP): كارخانه غني سازي سوخت يك كارخانه غني سازي با استفاده از سانتريفيوژ براي توليد اورانيوم با غلظت پايين تا غناي 5 درصد U-235 مي باشد كه اولين بار در سال 2007 مورد بهره برداري قرار گرفت. این کارخانه به دو سالن تولید A و سالن توليد B تقسیم شده است. مطابق با اطلاعات طراحي ارائه شده از سوی ايران، 8 واحد براي سالن توليدA با 18 آبشار درهر واحد که روی هم حدود 25000 سانتریفیوژ می شود برنامه ریزی شده است. هنوزهيچ گونه اطلاعات طراحي تشريحي براي سالن توليد B ارائه نشده است.

12. تا تاریخ10 نوامبر 2012، ایران به طور کامل 61 آبشار را در سالن تولید A نصب کرده بود که 54 آبشار آن که با UF6 طبیعی تغذیه می شود توسط ایران اعلام شده بود. ایران یک آبشار دیگر را نیز تا حدی نصب کرده است. کارهای مقدماتی نصب برای 28 آبشار دیگر تکمیل شده بود و در ارتباط با 54 آبشار فوق الذکر ادامه دارد. همه سانتریفیوژهایی که در سالن A نصب شده اند از نوع IR-1 هستند. [16]

13. آژانس بین تاریخ های 20 اکتبر 2012 و 11 نوامبر 2012 یک راستی آزمایی موجودی فیزیکی (PIV) در کارخانه غنی سازی سوخت انجام داد و تحقیق نمود که تا 21 اکتبر 2012 مقدار 85644 کیلوگرم از UF6 طبیعی از زمان شروع تولید در فوریه 2007 در آبشارها خوراک دهی شده و مقدار 7451 کیلوگرم UF6 غنی سازی شده تا 5 درصد U-235 تولید شده بود. بنا به ارزیابی ایران بین تاریخ های 22 اکتبر 2012 و 9 نوامبر 2012 مقدار کل 1576 کیلوگرم UF6 طبیعی به آبشارها خوراک دهی شده و مقدار تقریباً 160 کیلوگرم UF6 غنی سازی شده تا 5 درصد U-235 تولید شده است که در نتیجه از زمان شروع تولید مقدار کل 7611 کیلوگرم UF6 غنی سازی شده تا 5 درصد U-235 تولید شده است.

14. بر اساس نتایج تحلیل نمونه های محیط زیستی که از تاریخ فوریه 2007[17] در کارخانه غنی سازی سوخت برداشته شده است و سایر اقدامات راستی آزمایی، آژانس به این نتیجه رسیده است که این تاسیسات همان گونه که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی مربوطه اعلام کرده عمل نموده است.

15. کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت (PFEP): کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت جزو تاسیسات تحقیقات و توسعه و جزو تاسیسات تولید اورانیوم با غنای پایین است که نخستین بار در تاریخ اکتبر 2003 راه اندازی شده است. این تاسیسات دارای یک سالن آبشار است که می تواند شش آبشار را در خود جای دهد و به دو محوطه تقسیم می شود که یکی برای تولید اورانیوم با غنای پایین غنی سازی شده تا 20 درصد اورانیوم 235 (آبشارهای 1 و 6) تعیین شده و محوطه دیگر برای تحقیق و توسعه (آبشارهای 2 ، 3 ، 4 و 5) تعیین شده اند.

16. در نتیجه راستی آزمایی موجودی فیزیکی (PIV) که بین 15 سپتامبر 2012 و اول اکتبر 2012 توسط آژانس انجام شده است، آژانس مطابق اندازه گیری عدم قطعیت هایی که بطور عادی به چنین تاسیساتی مربوط است موجودی را همانطور که ایران در تاریخ 15 سپتامبر 2012 اعلام نمود راستی آزمایی کرد.

17. محوطه تولید: تا تاریخ 6 نوامبر 2012 ایران UF6 با غنای پایین را به دو آبشار متصل به هم (آبشارهای 1 و 6) شامل کلاً 328 سانتریفیوژ IR-1 خوراک دهی می کرد.

18. آژانس راستي آزمايي نمود كه از تاريخ 15 سپتامبر 2012 ، 1119.6 كيلوگرم UF6 با غناي 5% U-235 توليد شده درFEP به آبشارها در محوطه توليد از زمان آغاز توليد در فوريه 2010 تزريق شده است، و اينكه مجموع 129.1 كيلوگرم UF6 با غناي 20% U-235 توليد شده است. ايران تخمين زده است كه بين 16 سپتامبر 2012 و 11 نوامبر 2012، مجموع 57.4 كيلوگرم UF6 با غناي 5% U-235 توليدشده در FEP به آبشارهاي محوطه توليد تزريق شده است و اينكه تقريباٌ 8.2 كيلوگرم UF6 با غناي 20% U-235 توليد شده است. اينها منجر شده است به توليد مجموعاٌ 137.3كيلوگرم UF6 با غناي 20% U-235 در PFEP از زمان آغاز توليد.

19. محوطه تحقيق و توسعه: پس از گزارش قبلي مديركل، ايران به طور متناوب UF6 طبيعي را به سانتريفيوژهاي IR-2m و IR-4 ، بعضي اوقات به ماشين هاي مجزا و گاهي به آبشارهاي كوچك يا بزرگ تر تزريق نموده است.[18] ايران هنوز سه نوع جديد از سانتريفيوژها را (IR-5,IR-6,IR-6s) آنگونه كه قصد انجام آن را نشان داده بود، نصب نكرده است.[19] .[20]

20. بين 22 اگوست 2012 و 11 نوامبر 2012، تقريباٌ در مجموع 198.6 كيلوگرم UF6 طبيعي به سانتريفيوژ هاي محوطه تحقيق و توسعه خوراك دهي شده است، اما هيچ LEU ( اورانيوم با غناي پايين) به عنوان محصول گرفته نشده و باقيمانده آن در پايان فرآيند مجدداٌ تركيب شده است.

21- براساس نتايج تحليل نمونه هاي محيطي درPFEP[21] و ساير فعاليت هاي راستي آزمايي، آژانس نتيجه گرفته است كه تاسيسات همانطور كه ايران در پرسشنامه اطلاعات طراحي(DIQ) مربوطه اعلام نموده ، فعاليت كرده است.

D.2.کارخانه غنی سازی سوخت فوردو

22. کارخانه غنی سازی سوخت فوردو بر اساس پرسشنامه اطلاعات طراحی مورخ 18 ژانویه 2012[22]، یک کارخانه غنی سازی با استفاده از سانتریفیوژ برای تولید UF6 غنی شده تا سقف 20 درصد از اورانیوم 235 و تولید UF6 غنی شده تا سقف 5 درصد از اورانیوم 235 است. هنوز اطلاعات بیشتری از سوی ایران در مورد این تاسیسات بویژه در پرتو اختلاف بین هدف اولیه و اعلام شده این تاسیسات با هدفی که اکنون مورد استفاده قرار دارد، نیاز است.[23] این تاسیسات که برای اولین بار در سال 2011 عملیاتی گشت داراي 16 آبشار مي باشد که به طور مساوی بین واحد یک و واحد دو تقسیم شده اند و در مجموع 2784 سانتریفیوژ را در خود جای داده است. تا امروز تمامی سانتریفیوژهایی که نصب شده اند از نوع ماشینهای IR-1 هستند. ايران هنوز بايد آژانس را از اين امر مطلع نمايد كه كدام آبشارها را براي غني سازي تا 5 درصد اورانيوم 235 ويا براي غني سازي تا 20 درصد اورانيوم 235 به كار مي‌گيرد.[24]

23. از زمان گزارش قبلي مدير كل، ايران 644 سانتريفوژ در تأسيسات فردو نصب كرده است كه در نتيجه نصب سانتريفوژها در هشت آبشار واحد يك كامل شده است كه هيچ يك از آنها با گاز UF6 تغذيه نشده است. ايران تمامی 8 آبشار را در واحد دو نصب کرده بود که چهار آبشار (که به شکل دو آبشار متصل به هم طراحی شده اند) با UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانيوم 235 تغذیه می شدند[25] و چهار آبشار ديگر كه بايد مورد آزمايش خلأ قرار مي گرفتند آماده تغذيه با UF6 بودند.

24. ایران برآورد نموده است که بین 14 دسامبر 2011، یعنی موقعی که تغذیه نخستین مجموعه دو آبشار به هم پيوسته آغاز شد، و 10 نوامبر 2012 مجموع 693 کیلوگرم UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانیوم 235 به آبشارهای موجود در تأسيسات فردو خوراک دهی شده و تقریبا 5/95 کیلوگرم UF6 غنی شده تا 20 درصد اورانیوم 235 تولید شده كه از این میزان، 7/73 کیلوگرم آن از این فرآیند خارج شده و توسط آژانس مورد راستی آزمایی قرار گرفته است.

25. بر اساس نتايج تحليل نمونه‌هاي زيست محيطي در تأسيسات فردو[26] [27] و ساير اقدامات راستي آزمايي، آژانس به اين نتيجه رسيده است كه اين تأسيسات همان گونه كه ايران در آخرين پرسشنامه اطلاعات طراحی مربوطه اعلام داشته فعاليت نموده است.

D.3. سایر اقدامات مرتبط با غنی سازی

26. آژانس همچنان در انتظار دریافت پاسخ محتوایی ایران به درخواست های آژانس برای اطلاعات بیشتر در رابطه با اعلام اخباری از طرف ایران در خصوص ساخت ده تاسیسات جدید غنی سازی اورانیوم است که براساس گفته ایران درخصوص محل استقرار 5 مورد آن تصمیم گیری شده است.[28] ايران آن گونه که از طرف آژانس درخواست شده است هنوز اطلاعات مربوط به اعلام مورخ 7 فوریه 2010 را که تکنولوژی غنی سازی لیزری را در اختیار دارد را در اختیار آژانس قرار نداده است.[29] در نتیجه عدم همکاری ایران در خصوص این موضوعات، آژانس قادر به انجام راستی آزمایی و ارایه گزارش کامل در این موارد نیست.

E. فعالیت های بازفرآوری

27. متعاقب قطعنامه های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران موظف است تا فعالیت های بازفرآوری خود از جمله تحقیق و توسعه را به حال تعلیق درآورد.[30] ايران بيان داشته است كه «فعالیت های بازفرآوری ندارد».[31] آژانس به نظارت خود بر کاربرد سلول های داغ در راکتور تحقیقاتی تهران [32]TRR و تاسیسات تولید رادیوایزوتوپ مولیبدن، ید وگزنون MIX ادامه داده است.[33] آژانس در تاریخ 11 نوامبر 2012 یک بازرسی و راستی آزمایی اطلاعات طراحی در TRR و در تاریخ 12 نوامبر 2012 یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی در تاسیسات MIX انجام داده است. آژانس تنها در ارتباط با TRR، تاسیسات MIX و دیگر تاسیساتی که آژانس به آنها دسترسی دارد، می تواند تایید نهایی کند که آهیچ اقدام مرتبط با بازفرآوری در ایران وجود ندارد.

F. پروژه های مرتبط با آب سنگین

28. برخلاف قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت، ایران کار بر روی تمامی پروژه های مرتبط با آب سنگین از جمله ادامه ساخت رآکتور تعديل شده آب سنگین در اراك و رآکتور تحقیقات هسته اي ایران (راکتور IR-40) را که تحت پادمان های آژانس قرار دارد به حال تعلیق در نياورده است.[34]

29. در 10 نوامبر 2012، آژانس یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی در راکتور IR-40 در اراک انجام داد و مشاهده نمود که نصب لوله‌هاي مدار تعديل کننده و خنک کننده همچنان ادامه دارد. در جريان راستی آزمایی اطلاعات طراح، ايران اظهار داشت انتظار مي رود بهره برداری از راکتور IR-40 در سه ماهه اول 2014 آغاز گردد.[35]

30. آژانس از زمان بازدید خود از کارخانه تولید آب سنگین در مورخ 17 اوت 2011 امکان دسترسی بیشتر به کارخانه را نداشته است. در نتیجه، آژانس برای نظارت بر وضعیت این کارخانه بار دیگر بر تصاویر ماهواره ای اتکا نموده است. براساس تصاویر اخیر به نظر می رسد که کارخانه آب سنگین در حال فعالیت است. تا این تاریخ، ایران اجازه نداده است آژانس از آب سنگین ذخیره شده در تاسیسات فرآوری اورانیوم UCF نمونه برداری نماید.[36]

G. تبديل اورانيوم و توليد سوخت

31. از آنجا که ايران موظف است همه فعاليت هاي مرتبط با غني سازي و پروژه هاي مرتبط با آب سنگين را تعليق نمايد، اما شماري از فعاليت هايي را كه ايران در تاسيسات تبديل اورانيوم (UCF) و كارخانه توليد سوخت (FMP) و FPFP در اصفهان اجرا كرده است، همانطور كه در زير نشان داده شده است، تخلف از آن وظايف است، با وجود اينكه آن تاسيسات تحت پادمان آژانس قرار دارند.[37]

32. براساس آخرين اطلاعات در دسترس آژانس :

· ايران در UCF ، 550 تن UF6 توليد كرده است كه 99 تن از آن به FEP ارسال شده است.

· ايران اقلام سوخت توليد شده در FMP و FPFP را (كه ذيلاٌ ذكر مي گردد) به TRR (راكتور تحقيقاتي تهران) منتقل كرده است: 10 ظرف حاوي اورانيوم غني شده تا غناي 20% U-235، 4 ظرف حاوي اورانيوم غني شده تا غناي 3.34% U-235 و 5 ظرف حاوي اورانيوم طبيعي.

33. تاسيسات تبديل اورانيوم: همانگونه كه قبلاٌ گزارش گرديد، آژانس در مارس 2012 يك PIV در UCF اجرا نمود. به منظور نهايي ساختن ارزيابي نتايج PIV ، آژانس از ايران درخواست نمود اطلاعات بيشتري ارائه نمايد.

34. در DIQ (پرسشنامه اطلاعات طراحي ) انجام شده براي UCF مورخ 13 اكتبر 2012، ايران آژانس را از افزايش ظرفيت توليد UO2 طبيعي در UCF از 10 تن در سال به 14 تن در سال آگاه كرد.

35. آژانس در مورخ 5 نوامبر 2012 راستی آزمایی نموده که ایران 24 کیلوگرم از اورانیوم به شکل UO2 را در جریان فعالیت های تحقیق و توسعه تولید نموده كه شامل تبدیل UF6 غنی شده تا 3.34 درصد از u235 بوده است. ايران متعاقبا 13.6 کیلوگرم از اورانیوم را به شکل UO2 به FMP منتقل كرد.[38] در مورخ 6 نوامبر 2012 ایران فعالیت های تحقیق و توسعه را از سر گرفته، اما اورانیوم اضافی به شکل UO2 را از تبديل UF6 غنی سازی شده تا 34/3 درصد اورانیوم 235 تولید نکرده است. در همین تاریخ، ایران از طریق تبدیل کنستانتره سنگ معدن اورانیوم در حدود 6231 کیلوگرم از اورانیوم طبیعی به شکل UO2 تولید نموده که در این میان آژانس راستی آزمایی نموده که ایران 3100 کیلوگرم را به FMP منتقل نموده است.

36. در جريان DIV انجام شده درUCF در مورخ 6 نوامبر 2012، ايران به آژانس اطلاع داد كه به دليل تركيدگي مخزن ذخيره، مقادير فراواني از مايع محتوي ضايعات اورانيوم طبيعي، روي كف تاسيسات ريخته است. بازرسان آژانس سرريز شدن اين مواد را تاييد كردند. آژانس در حال گفت وگو با ايران در مورد حسابرسي مواد طبيعي سرريز شده از مخزن است.

37. كارخانه تولید سوخت: بين 4 تا 6 سپتامبر 2012، آژانس به انجام يك PIV در FMP مبادرت ورزيد كه هنوز در حال ارزيابي نتايج آن است. در مورخ 7 نوامبر 2012 آژانس یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی و یک بازرسی در FMP انجام داده و تایید نمود که تولید صفحه ها برای راکتور IR-40 با استفاده از UO2 طبیعی در حال انجام است. ايران به آژانس اطلاع داد كه توليد مجموعه سوخت نمونه براي راكتور IR-40 را تكميل كرده است.[39] در 7 نوامبر 2012 ايران توليد مجموعه سوخت حاوي مواد هسته اي را آغاز نكرده است. در همان زمان، آژانس دو نمونه ميله سوخت ساخته شده UO2 غني شده تا 34/3 درصد اورانيوم 235 را قبل از انتقال آن به راكتور تحقيقاتي تهران راستي آزمايي نمود.

38. کارخانه ساخت صفحه سوخت: آژانس در مورخ 29 سپتامبر 2012 يك PIV در FPFP انجام داد و تاييد نمود كه ميان آغاز فعاليت هاي تبديل بين 17 سپتامبر و 26 سپتامبر 2012، به ميزان 7/82 كيلو گرم UF6 غنی سازی شده تا 20 درصد اورانیوم 235 وارد فرآيند تبديل شده و 38 كيلوگرم اورانيوم به صورت پودر U3O8[40] و اقلام سوخت توليد شده است. ايران اعلام كرده است كه بين 27 سپتامبر 2012 و 10 نوامبر 2012 هيچ مقدار ديگري از UF6 غنی سازی شده تا 20 درصد اورانیوم 235 را در سيلندرهاي متصل به فرآيند، تبديل نكرده است. در 11 نوامبر 2012 آژانس يك مجموعه سوخت جديد را قبل از انتقال آن به راكتور تحقيقاتي تهران راستي آزمايي و وجود 46 صفحه سوخت را تاييد نمود. در 12 نوامبر 2012، آژانس و ايران در خصوص يك رهيافت پادماني روزآمد شده براي FPFP توافق كردند.

H. ابعاد نظامی احتمالی

39. گزارش های قبلی مدیر کل مسایل باقیمانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران و اقداماتی را که لازم است ایران برای حل این مسایل انجام دهد مشخص نموده اند.[41] آژانس از سال 2002 به نحو فزاینده ای نسبت به وجود احتمالی فعالیت های آشکار نشده مرتبط با امور هسته ای که سازمان های نظامی مربوطه در آن دخیل بوده اند از جمله فعالیت های مرتبط با توسعه بار هسته ای موشک نگرانی داشته است.

40. ضمیمه گزارش نوامبر 2011 مدیر کل (GOV/2011/65) تحلیل مفصلی از اطلاعات در دسترس آژانس را ارائه نمود که نشان می داد ایران فعالیت هایی را اجرا کرده است که با توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای مرتبط است. این اطلاعات از طيف گسترده ای از منابع مستقل از جمله از تعدادی از کشورهای عضو، تلاش های خود آژانس و اطلاعاتی که ایران ارائه کرده بدست آمده و روی هم رفته آژانس آنها را معتبر ارزیابی کرده است. اطلاعات مزبور نشان می دهند که فعالیت ها قبل از اواخر سال 2003 تحت یک برنامه ساختار بندی شده رخ داده اند؛ و برخی از آنها بعد از سال 2003 نیز ادامه یافته اند؛ و ممکن است برخی از آنها هنوز هم ادامه داشته باشند. آژانس از نوامبر 2011 اطلاعات بیشتری بدست آورد که تحلیل مندرج در ضمیمه مذکور را بیشتر مورد تایید قرار می دهد.

41. شورای امنیت در قطعنامه 1929 (2010) تعهدات ایران را برای انجام اقداماتی که شورای حکام در قطعنامه های GOV/2006/14 و GOV/2009/82 ایران را ملزم به آن نموده است و برای همکاری کامل با آژانس در خصوص مسایل باقی مانده مخصوصاً مسایلی که موجب نگرانی هایی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران شده اند از جمله دسترسی بدون تاخیر به سایت ها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس مجدداً مورد تایید قرار داد.[42] شورای حکام در قطعنامه GOV/2011/69 مورخ 18 نوامبر 2011 نگرانی عمیق و فزاینده خود را در مورد مسایل حل نشده مربوط به برنامه هسته ای ایران از جمله مواردی که برای خارج کردن وجود ابعاد نظامی احتمالی نیازمند روشن شدن هستند ابراز نمود. شوراي حكام طي قطعنامه GOV/2012/50 تصميم گرفت كه همكاري ايران با آژانس در خصوص حل و فصل كليه مسايل باقي مانده به منظور بازگرداندن اعتماد بين المللي در مورد ماهيت صرفاً صلح آميز برنامه هسته اي ايران داراي ضرورتي فوري و اساسي مي باشد.

42. همانطور كه در بخش B ذكر شد، از نشست نوامبر 2011 شوراي حكام، آژانس طي چند دور مذاكره رسمي و تعداد بسياري تماس غير رسمي با ايران، تلاش گسترده اي براي حل همه مسايل باقيمانده مربوط به برنامه هسته اي ايران، مخصوصاً ابعاد نظامي احتمالي بعمل آورده اما اين تلاش ها منجر به نتايج ملموسي نشده است. آژانس بطور خاص :

· به دنبال توافق با ايران براي رسيدن به يك رهيافت ساختاري براي شفاف سازي همه موضوعات باقيمانده و با تمركز بر مسايل ترسيم شده در ضميمه سند GOV/2011/65 بوده است. در اين زمينه هنوز توافقي حاصل نشده است.

· از ايران خواسته است كه اظهارات اوليه در ارتباط با موضوعات تعيين شده در بخش C سند GOV/2011/65 را به آژانس ارائه نمايد. اظهارات بعدي ايران نگراني هاي آژانس را در ارتباط با اين موضوعات رد مي كرد و استدلال ايران عمدتا مبتني بر اين بود كه اين نگراني ها را بر پايه ادعاهاي بي اساس مي دانست.

· آژانس به عنوان بخشي از رهيافت ساختاري، 13 موضوع را تعيين كرده است كه منطبق با موضوعات مندرج در ضميمه سند GOV/2011/65 مي باشد و لازم است مورد توجه قرار گيرند.

· در مورد ماهيت نگراني هاي آژانس و اطلاعات در دسترس آن در مورد پارچين و كارشناس خارجي، براي ايران شفاف سازي كرده و سوالات اوليه اي را در اين مورد به ايران ارائه نموده كه ايران تاكنون به آنها پاسخي نداده است، و

· چند مرتبه از 26 ژانويه 2012 به اين سو، درخواست دسترسي به سايت پارچين را به ايران ارائه كرده كه ايران بر خلاف قطعنامه GOV/2012/50 هنوز دسترسي به اين سايت را براي آژانس فراهم نساخته است.

43. پارچین: چنانکه در ضمیمه گزارش نوامبر 2011 مدیر کل بیان شده است[43] اطلاعاتی که کشورهای عضو به آژانس داده اند نشان می دهند که ایران برای انجام آزمایش های هیدرودینامیک یک مخزن بزرگ مواد انفجاری ساخته است;[44] چنین آزمایش هایی شاخصی قوی برای توسعه احتمالی سلاح هسته ای است. اطلاعات مزبور همچنین نشان می دهند که این مخزن در سال 2000 در پارچین نصب شده بود. همانگونه که قبلا گزارش شد، محل استقرار این مخزن در سایت پارچین در ماه مارس 2011 مشخص شد، و آژانس در ژانویه 2012 ایران را از این محل مطلع ساخت. ایران بیان داشته است که «اتهام فعالیت های هسته ای در پارچین بی اساس است».[45]

44. همانگونه که قبلا گزارش شد، تصویر های ماهواره ای دوره زمانی فوریه 2005 تا ژانویه 2012 که در اختیار آژانس هست تقریباً هیچ فعالیتی را در داخل یا نزدیک ساختمانی که این مخزن در آن قرار دارد نشان نمی دهد. اما از زمان نخستین درخواست آزانس برای دسترسی به این محل، تصویرهای ماهواره ای نشان می دهند که فعالیت های گسترده انجام شده و تغییراتی در نتیجه آن در این محل روی داده است. از فوریه 2012 تعدادی از تصویرهای ماهواره ای محل مزبور این موارد را نشان می دهند:

* حضور مکرر و فعالیت های مشمول تجهیزات، کامیون ها و پرسنل ؛

* جاری شدن مقدار زیادی مایع در مدت زمانی طولانی از ساختمانی که مخزن در آن قرار دارد؛

* برداشتن لوله های خارجی از ساختمانی که مخزن در آن قرار دارد؛

* تخریب و برداشتن 5 ساختمان یا ساختار دیگر و حصار پیرامون محل؛

* شکل دهی مجدد به زیرساخت های تامین آب و برق؛

* پوشاندن ساختمانی که مخزن در آن قرار دارد و یک ساختمان دیگر؛ و

* زدودن اولیه و برداشتن میزان قابل توجهی از خاک محل و منطقه اطراف آن، در محدوده ای بیش از 25 هکتار، و برداشتن میزان بیشتری از خاک محل در عمقی بیشتر و جایگزین کردن خاک جدید؛

45. با توجه به فعالیت های عمده ای که ایران تاکنون انجام داده، و هم چنان در محل مذکور از سایت پارچین در حال انجام است، زمانی که آژانس به این محل دسترسی بیابد، توانایی اش برای اجرای راستی آزمایی موثر به نحو عمده ای خدشه دار خواهد شد. آژانس هم چنان دسترسی به این محل را بدون تاخیر بیشتر خواستار است و ضروری است ایران بدون تاخیر بیشتر پاسخ های محتوایی به سوالات مشروح آژانس درخصوص سایت پارچین و کارشناس خارجی، که در فوریه 2012 درخواست شد،[46] ارائه نماید.

I. اطلاعات طراحی

46. ایران بر خلاف موافقتنامه پادمان و قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت مواد کد اصلاحی 1/3 بخش عمومی ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان ایران را اجرا نمی نماید.[47] این کد مقرر می دارد که اطلاعات طراحی برای تاسیسات جدید به محض اینکه تصمیم به ساخت آن و یا صدور مجوز برای ساخت تاسیسات جدید، هر کدام که اول باشد، اتخاذ شد به آژانس تسلیم شود. کد اصلاحی 1/3 همچنین مقرر می دارد که اطلاعات طراحی کامل تر به محض اینکه طراحی در تعریف پروژه، طراحی اولیه، ساخت و مراحل شروع اجرا توسعه یافت باید تسلیم گردد. ایران تنها کشور با فعالیت های عمده هسته ای است که آژانس در آنجا موافقتنامه جامع پادمان را انجام می دهد و این کشور مواد کد اصلاحی 1/3 را اجرا نمی کند. اشاره به این نکته حائز اهمیت است که فقدان این گونه اطلاعات اولیه زمانی را که برای برنامه ریزی ترتیبات ضروری پادمان در اختیار آژانس است کاهش می دهد بویژه در مورد تاسیسات جدید و نیز سطح اعتماد را در صورت فقدان سایر تاسیسات هسته ای تقلیل می دهد.[48]

47. برخلاف تعهدات ایران تحت كد اصلاحي 3.1، ایران از سال 2006 پرسشنامه اطلاعات طراحی مربوط به راكتور IR-40 را روزآمد نکرده است. فقدان اطلاعات به روز شده در مورد راکتور IR-40، تاثیر نامطلوبی بر توانایی آژانس جهت راستی آزمایی موثر طراحی این تاسیسات و اجرای یک رویکرد پادمانی موثر داشته است.[49]

48. پاسخ ايران به درخواست هاي آژانس براي تاييد يا ارائه اطلاعات بيشتر درمورد اظهاراتش مبني بر قصد ساخت تاسيسات هسته اي جديد اين است كه اطلاعات لازم را در «زمان مقتضي»ارائه خواهد داد به جاي اينكه براساس ملزومات كد اصلاحي 3.1 بخش عمومی ترتيبات فرعي موافقت نامه پادمانش عمل نمايد.[50]

J. پروتكل الحاقي

48. برخلاف قطعنامه هاي مربوط شوراي حكام و شوراي امنيت، ايران پروتكل الحاقي را اجرا نمي نمايد. آژانس در موقعيتي نخواهد بود كه تضمين معتبر درباره فقدان مواد و فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده در ایران را ارائه دهد مگر اينكه و تا زمانيكه ايران همكاري لازم را با آژانس از جمله اجراي پروتكل الحاقي بعمل آورد.[51]

k . ساير موضوعات

50. آژانس و ایران به بحث پیرامون اختلاف وزن بین مقدار مواد هسته ای اعلام شده توسط مجری طرح و اندازه گیری به عمل آمده توسط آژانس در ارتباط با آزمایشات تبدیل توسط ایران بين سالهاي 1995 و 2002 در آزمايشگاه تحقيقاتي چندمنظوره جابربن حيان (JHL) ادامه داده است.[52]

51. همان طور که قبلا گزارش شده بود ایران اکنون در قلب راکتور تحقیقاتی تهران شماری از مجموعه های سوخت را که در ایران تولید شده اند و شامل مواد هسته ای است که در ایران تا 5/3 درصد و نیز تا 20 درصد از اورانیوم 235 غنی شده اند.[53]

52. همان طور که در گزارش قبلی مدیر کل[54] آمده بود در روزهای 29 و 30 ژوئیه 2012 آژانس بازرسی را در نیروگاه هسته ای بوشهر در حالی که راکتور با 75 درصد قدرت اسمی اش فعالیت داشت انجام داد. در نامه ای به تاریخ 15 اکتبر 2012 ایران به آژانس اطلاع داد که مجموعه های سوخت از تاریخ 22 تا 29 اکتبر 2012 از قلب (راکتور) به حوضچه سوخت مصرف شده انتقال خواهد یافت. در روزهای 6 و 7 نوامبر آژانس بازرسی را در نیروگاه انجام داد و راستی آزمایی کرد که مجموعه های سوخت در حوضچه سوخت مصرف شده قرار دارند.

L. خلاصه:

53. درحالي كه آژانس به فعالیت های راستی آزمایی در خصوص عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده در تاسيسات هسته اي و مكان هاي خارج از تاسيسات هسته اي اعلام شده از سوي ايران كه تحت توافقنامه پادمان هستند، ادامه مي دهد، از آنجا که ایران همكاري لازم را از جمله در مورد اجراي پروتكل الحاقي، به عمل نمي آورد، آژانس قادر نيست درخصوص عدم فعاليت ها و مواد هسته اي اعلام نشده اطمينان موثقي ارائه دهد و بنابراين نمي تواند نتيجه گيري نمايد كه تمامي مواد هسته اي در ايران براي فعاليت هاي صلح آميز هستند.[55]

54. بر خلاف قطعنامه های نوامبر 2011 و سپتامبر 2012 و علی رغم گفت وگوی فشرده بین آژانس و ایران از ژانویه 2012 تا کنون، هیچ نتیجه ملموسی جهت حل و فصل موضوعات باقی مانده، عاید نشده است و از جمله آنکه ایران رویکرد ساختاری را منعقد و اجرا نکرده است. بنا بر این مدیر کل قادر به گزارش هیچگونه پیشرفتی در شفاف سازی موضوعات مربوط به ابعاد محتمل نظامی برنامه هسته ای ایران نیست.

55. مایه نگرانی است که فعالیت های گسترده و مهم انجام شده از فوریه 2012 تا کنون در مکان واقع شده در سایت پارچین که آژانس خواستار دسترسی به آن شده است، توانایی آژانس جهت راستی آزمایی را به شدت کاهش داده است. آژانس درخواست خود را تکرار می کند مبنی بر اینکه ایران بدون تاخیر بیشتر دسترسی به این مکان و پاسخ های محتوایی به سئوالات ریز آژانس در خصوص سایت پارچین و کارشناس خارجی را فراهم کند.

56. با توجه به ماهیت و میزان اطلاعات معتبر موجود، از نظر آژانس همچنان برای ایران ضروری است که بدون تاخیر بیشتر وارد تعامل با آژانس در مورد محتوای نگرانی های آژانس شود. در فقدان چنین تعاملی، آژانس قادر نخواهد بود نگرانی های مربوط به موضوعات مرتبط با برنامه هسته ای ایران از جمله موضوعاتی که نیاز به شفاف سازی دارند تا وجود ابعاد محتمل نظامی برنامه هسته ای ایران را منتفی سازند، حل و فصل نماید.

57. مديركل همانگونه كه در قطعنامه هاي الزام آور شوراي حكام و شوراي امنيت درخواست شده، همچنان اصرار دارد كه ايران قدم هايي به سمت اجراي كامل موافقتنامه پادمان و سایر تعهداتش بردارد و از ایران مصرانه می خواهد وارد تعامل با آژانس جهت نیل به نتایج ملموس در مورد حل و فصل موضوعات محتوایی باقی مانده شود.

58. مديركل به نحو شايسته به گزارش دهي خود ادامه خواهد داد.

[1] - موافقتنامه بين ايران وآژانس براي اجراي پادمان در ارتباط با پيمان عدم اشاعه سلاح هاي هسته اي (INFCIR/214) كه در 15 مي 1974 لازم اجرا شده است.

[2] - شوراي حکام 11 قطعنامه در ارتباط با اجراي پادمان در ايران تصويب نموده است. ( شماره و تاريخ قطعنامه ها ذکر شده است)

[3] - در قطعنامه 1929 (2010) شوراي امنيت تاكيد مي كند از جمله كه ايران بايد بدون تاخير بيشتر اقدامات مورد درخواست شوراي حكام را در ( قطعنامه هاي)‌ GOV/2006/14 و GOV/2009/82) انجام دهد؛ تعهدات ايران را براي همكاري كامل با آژانس در خصوص كليه مسائل باقيمانده بويژه آنهايي كه نگراني هايي را در خصوص ابعاد نظامي احتمالی برنامه هسته اي ايران موجب شده است مورد تاكيد قرار داد؛‌ تصميم گرفت كه ايران بايد بطور كامل و بدون شرط به موافقتنامه پادمان خود از جمله از طريق اجراي كد اصلاح شده 1/3 ترتيبات فرعي پايبند گردد؛ و از ايران خواست بطور صريح مطابق با مفاد پروتكل الحاقی خود عمل نموده و فورا آن را تصويب نمايد. ( بندهاي اجرایی 6-1 )

[4] - شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه هاي زير در خصوص ايران را تصويب کرده است : 1967(2006)، 2006) 1737(، 1747(2007)، 1803(2008)، 1835(2008) ، 1929(2010) .

[5] - از آژانس به موجب موافقتنامه روابط خود با سازمان ملل(INFCRIC/11, Part I.A) درخواست شده است که با شوراي امنيت بر اساس درخواست اين شورا با تامين اطلاعات و مساعدتی كه ممكن است براي اجرای مسئوليتش جهت حفظ يا برقراری صلح و امنيت بين المللی نياز باشد‍، همكاري نمايد. کليه اعضای سازمان ملل شامل ايران و ساير اعضای آژانس موافقت مي نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را پذيرفته و اجرا نمايند،‌ و در اين خصوص اقداماتي را كه مطابق با تعهداتشان تحت منشور سازمان ملل متحد مي باشد، انجام دهند.

[6] - GOV/2012/50, para.6.

[7] - GOV/2012/37, para.8.

[8] - GOV/2012/50, para.4.

[9] - GOV/2012/50, para.4.

[10] - كليه مکانهای خارج از تاسیسات (LOFs) در بيمارستانها واقع شده اند.

[11] - در راستاي رويه عادي پادماني ، مقادير کم مواد هسته اي در تاسيسات ( مانند مقداري پسماند و نمونه ها) تحت اقدامات مراقبتي و نظارتي قرار نمی گیرند.

[12] - همانطور که در پرسشنامه های اطلاعات طراحی (DIQs) ایران برای کارخانه غنی ساز سوخت در نطنز اعلام شد.

[13] - GOV/2010/10, para. 8 : طبق گزارش ها جناب آقاي عباسي [معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي ايران] بيان داشته است كه ايران در برنامه دارد كه 4 تا 5 رآكتور جديد را تا چند سال ديگر به منظور توليد راديو ايزوتوپها و اجراي تحقيقات احداث نمايد ( ايران توليد غني سازي اورانيوم 20 درصد را متوقف نخواهد كرد، تهران تايمز ، 12 آوريل 2011) همچنين آژانس خبري دانشجويان ايران از او نقل نموده كه گفته است "براي تامين سوخت براي اين راكتورها ( جديد) ما نياز داريم كه غني سازي اورانيوم 20 درصد را ادامه دهيم” ‌(‌ايران راكتورهاي تحقيقاتي جديد احداث مي كند – گزارش ، رويترز، 11 آوريل 2011).

[14] ـ ارقامی که به UF6 خوراک دهی شده به داخل فرآیندهای غنی سازی و/یا تبدیل اشاره دارند UF6 موجود در سیلندرهای متصل به فرآیندها و مواد هسته ای متوقف شده در فرآیند و موجود در پسماندها را شامل می شوند.

[15] ـ نگاه کنید به پی نوشت شماره 14

[16] ـ تا تاریخ 10 نوامبر 2012 تعداد 10414 سانتریفیوژ در کارخانه غنی سازی سوخت (+991 از گزارش قبلی مدیر کل) نصب شده بود.

[17] - نتایج نمونه هایی که تا تاریخ 24 ژوئن 2012 گرفته شده اند در دسترس ازانس می باشد.

[18] - در 6 نوامبر 2012 ، 32 سانتريفيوژ IR-4 در آبشار 2، 14 سانتريفيوژ IR-2m درآبشار3، 144 سانتريفيوژ IR-4 در آبشار 4 و 162 سانتريفيوژ IR-2m در آبشار 5 نصب گرديد.

[19] - GOV/2012/9, Para.20

[20] - در 6 نوامبر 2012 ، آژانس متوجه وجود دو ظرف خالي براي سانتريفيوژآي.آر-6 دركارخانه نيمه صنعتي غني سازي سوخت گرديد. بنابه اعلام ايران، زمانيكه در ابتدا سانتريفيوژها در محل يادشده دريافت گرديد، آنها كامل شده بود. اما قسمت هاي چرخان متعاقباٌ براي آزمايش در جاي ديگري بجز كارخانه نيمه صنعتي غني سازي سوخت برداشته شده بود.

[21] - نتايج براي نمونه هاي گرفته شده تا 10 جون 2012 در دسترس آژانس مي باشد.

[22] - ایران تاکنون پرسشنامه اطلاعات طراحی اولیه و سه پرسشنامه اطلاعات طراحی اصلاح شده را به آژانس تحویل داده است. (GOV/2012/9, para. 24) .

[23]- GOV/2009/74, para.7 and 14.

[24] - ايران در نامه اي به آژانس در تاريخ 23 مه 2012 بيان داشته است كه آژانس را از سطح توليد آبشارها قبل از شروع كار آنها مطلع خواهد نمود. (GOV/2012/23, para. 25)

[25] - تعداد سانتريفوژهاي تغذيه شده (696) با آنچه در گزارش قبلي مدير كل منعكس گرديده تفاوتي نكرده است (GOV/2012/37, Figure 7)

[26] - نتايج مربوط به نمونه هاي گرفته شده تا تاريخ 11 ژوئن 2012 در اختيار آژانس مي باشد.

[27] - GOV/2012/37, para. 26

[28] - ايران مكان استقرار10 سايت جديد غني سازي را تعيين مي كند. خبرگزاري فارس ، 16 آگوست 2010.

[29] - طرح شده در وب سايت رياست جمهوري اسلامي ايران، 7 فوريه 2010در نشاني http://www.president.ir/en//ArtID=20255

[30]- S/RES/1969 (2006), para.2: S/RES/1737 (2006), para.2: S/RES/1747 (2007) para.1: S/RES/1803 (2008), para.1: S/RES/1835 (2008), para.4: S/RES/1929 (2010), para.2.

[31] - نامه به آژانس در تاريخ 15 فوريه 2008.

[32] - TRR راکتوری 5 مگاواتی است که با سوخت غنی شده 20 درصد U-235 کار می کند و برای پرتوافنکی انواع هدف ها، تحقیقات و آموزش مورد استفاده قرار می گیرد.

[33] تأسيسات MIX يك مجموعه سلول داغ براي جداسازي ايزوتوپهاي راديودارويي از هدفها شامل اورانيوم پرتو داده شده در ‍TRR مي باشد. تأسيسات MIX اخيرا هيچ هدف اورانيومي را فرآوري نمي كند.

[34]- S/RES/1737 (2006), para. 2; S/RES/1747 (2007), para. 1; S/RES/1803 (2008), para. 1; S/RES/1835 (2008), para. 4; S/RES/1929 (2010), para. 2;

[35]- GOV/2012/23, para 32.

[36]- GOV/2010/10, paras. 20 and 21

[37] - همانگونه كه در پرسشنامه اطلاعات طراحي (( DIQايران براي FPFP اعلام شده است.

[38] - GOV/2012/23 para 35

[39] - مجموعه نمونه شبيه مجموعه سوخت است با اين تفاوت كه حاوي مواد غير هسته اي است.

[40] - مقدار اندكي از U3O8 غني سازي شده تا 20 درصد اورانيوم 235 به UO2 تبديل و سپس قرص های استاندارد توليد شود.

[41]- See, for example: GOV/2011/65, paras 38-45 and Annex; GOV/2011/29, para. 35; GOV/2011/7, Attachment;

GOV/2010/10, paras 40–45; GOV/2009/55, paras 18–25; GOV/2008/38, paras 14–21; GOV/2008/15, paras 14–25 and Annex; GOV/2008/4, paras 35–42.

[42] - S/RES/1929, paras 2 and 3.

[43] - GOV/2011/65, Annex, para. 49.

[44]- GOV/2011/65, Annex, para. 47.

[45]- GOV/2011/37, para. 43.

[46]- GOV/2012/9, para. 8.

[47] - بر اساس ماده 39 موافقتنامه پادمان ايران، ترتيبات فرعي موافقت شده نه مي تواند بصورت يكجانبه تغيير يابد، و نه مكانيسمي در موافقت نامه پادمان براي تعليق مفاد توافق شده ترتيبات فرعي وجود دارد. بنابراين، همانطور كه قبلا در گزارشهاي مديركل تشريح شده است (see e.g. GOV/2007/22, 23 May 2007), كد 3.1 كه ايران آن را در سال 2003 پذيرفته است همچنان معتبر است. ايران همچنين بر اساس پاراگراف 5 قطعنامه 1929 (2010) شورای امنيت ملزم است كه " به طور كامل و بي قيد و شرط به موافقتنامه پادمان با آژانس شامل اجراي كد اصلاحي 3.1 پايبند باشد".

[48] -GOV/2010/10, para, 35.

[49]- GOV/2011/37, para. 46.

[50]- GOV/2011/29, para. 37; GOV/2012/23, para. 29.

[51] - پروتكل الحاقي ايران را شورا در 21 نوامبر 2003 تاييد نمود و ايران آن را در 18 دسامبر 2003 امضا كرد هرچند كه هنوز تصويب نشده است. ايران پروتكل الحاقي را به طور موقت بین دسامبر 2003 و فوريه 2006 اجرا نمود.

[52] - - این مواد از تاریخ 2003 از سوی آژانس ممهور شده بود.؛

GOV/2003/75, paras 20–25 and Annex 1; GOV/2004/34, para. 32,

and Annex, paras 10–12; GOV/2004/60, para. 33, Annex, paras 1–7; GOV/2011/65, para. 49

[53]- GOV/2012/37, para.50

[54] - GOV/2012/37, para. 51

[55] . شوراي حكام از اوايل 1992 در مقاطع مختلف چندين بار تاييد كرده است كه ، پاراگراف 2 از (Corr) INFCIRC/153كه داير بر ماده 2 موافقتنامه پادمان ايران است آژانس را مختار و ملزم به جستجو و راستي آزمايي هر دو موضوع انحراف مواد هسته اي از فعاليتهاي اعلام شده (صحت) و همچنين نبود فعاليتهاي هسته اي اعلام نشده در كشور (یعنی کامل بودن) كرده است. ( به عنوان مثال بنگريد به GOV/OR.864, para. 49).

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین