کد خبر: ۸۴۵۲۳۷
تاریخ انتشار:

گشت ارشاد مديران لطفا وزارت بهداشت و سازمان تامين اجتماعي را دريابيد!

سالهاست كه بخش قابل توجهي از نيروهاي طرحي، پس از پايان خدمت طرح، متوجه شده اند كه برخي از دانشگاه ها، با وجود كسر كردن حق بيمه از دريافتي ايشان، آن مبالغ  را به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز نكرده اند و سابقه بيمه برايشان محاسبه نشده است.
گشت ارشاد مديران لطفا وزارت بهداشت و سازمان تامين اجتماعي را دريابيد!

گروه اجتماعی: سالهاست كه بخش قابل توجهي از نيروهاي طرحي، پس از پايان خدمت طرح، متوجه شده اند كه برخي از دانشگاه ها، با وجود كسر كردن حق بيمه از دريافتي ايشان، آن مبالغ  را به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز نكرده اند و سابقه بيمه برايشان محاسبه نشده است.

به گزارش بولتن نیوز روال اداري اينگونه بود كه پس از ادعاي سابقه توسط نيروي طرحي  در سازمان تامين اجتماعي، ميزان بدهي دانشگاه تعيين و پس از چند سال دوندگي و شكايت به ديوان عدالت اداري ، بالاخره دانشگاه ها مجبور مي شدند تا اشتباه سهوي يا عمدي خود را جبران كنند.

متاسفانه در سال 1400  طی مکاتبه ای به شماره 8852/2/د مورخ 20/5/1400 تفاهم نامه ای فی مابین اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت  با معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی کشور مبنی بر احتساب سوابق خدمت طرح نیروی انسانی منعقاد گردید و قرار بود حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ  06/06/1400 اطلاعات آندسته از پرسنلی که سوابق خدمت قانون پزشکان و پیراپزشکان خود را قبل از تاریخ  09/08/1379 طی نموده اند و حق بیمه مربوطه بابت ایام مزبور جهت ایشان پرداخت نگردیده است و در حال حاضر مشترک سازمان تامین اجتماعی بود به مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت ارسال تا زمینه اقدامات بعدی فراهم گردد.

اين تفاهم نامه حق ارباب رجوع براي مراجعه مستقيم به سازمان تامين اجتماعي را سلب كرد زيرا تامين اجتماعي مي گفت بايد به وزارت بهداشت و دانشگه هاي مربوطه مراجعه كنيد و به بهانه تسريع امور، حداقل سه سال مكاتبات بي فايده بين وزارت بهداشت و سازمان تامين اجتماعي براي رفع نواقص صورت گرفت و نهايتا - بدون كوچكترين توضيحي كه كدام مدير يا مديران تفاهم نامه اي امضا كرده اند كه از ابتدا مي دانستند به بهانه هايي مانند كمبود بودجه ، هرگز اجرايي نخواهد شد-  به ارباب رجوع گفته شد كه تفاهم نامه بهم خورده است و مطابق با روال قبل، دوباره  در سازمان تامين اجتماعي ادعاي سابقه كنيد!!!

در اين ميان، به لطف مسئولان دلسوز!! بسياري از صاحبان حق بازنشسته شدند بدون اين كه بتوانند حق و حقوق سنوات و سابقه بيمه در زمان طرح خود را دريافت كنند و بقيه افراد  دوباره روال قبلي را شروع كرده اند تا در چم وخم ادارات وزارت بهداشت و سازمان تامين اجتماعي، شايد به حق خود برسند.

جالب اينجاست كه واريز بدهي نيروهاي طرحي همواره به بهانه هايي مانند نداشتن بودجه ، به تعويق مي افتد ولي براي پرداخت پاداش و كارانه و دريافتي هاي بعضا محرمانه مقامات و مديران ارشد ستادي وزارت بهداشت و دانشگاه ها و سازمان تامين اجتماعي، همواره بودجه كافي وجود دارد!!

از گشت ارشاد مديران انتظار مي رود كه اين بي نظمي و بي مسئوليتي مديران را ناديده نگيرد.

 

امضا محفوظ

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین