کد خبر: ۸۳۰۹۷۶
تاریخ انتشار:
دروغی که بنی‌صدر به آیت‌الله خامنه‌ای نسبت داد

اهواز بر لبه‌ی سقوط؛ دروغی که بنی‌صدر به آیت‌الله خامنه‌ای نسبت داد

مهرماه ۵۹ در حالی که جنگ تازه شروع شده، بنی‌صدر که رئیس‌جمهور و فرمانده کل قوا است، هنوز مشغول معادلات سیاسی و اختلافات جناحی پیشین با حزب جمهوری است
اهواز بر لبه‌ی سقوط؛ دروغی که بنی‌صدر به آیت‌الله خامنه‌ای نسبت داد

گروه سیاسی:مهرماه ۵۹ در حالی که جنگ تازه شروع شده، بنی‌صدر که رئیس‌جمهور و فرمانده کل قوا است، هنوز مشغول معادلات سیاسی و اختلافات جناحی پیشین با حزب جمهوری است و در نتیجه نتوانسته بر اوضاع جنگ مسلط شود. او به وضوح از اینکه آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع، ده دوازده روزی است همراه با دکتر چمران به اهواز رفته و برخی اخبار جنگ از طریق او منعکس می‌شود ناراحت است و ابایی از بروز علنی آن ندارد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی،بنی‌صدر پنج‌شنبه ۱۷مهرماه پس از دیدار با امام در گفتگویی با خبرنگاران شرکت می‌کند و در پاسخ به سوالی درباره اینکه نظرش درباره اخبار ضدونقیضی که از جبهه‌ها می‌رسد چیست می‌گوید: «من چندبار گفته‌ام که به این اخبار گوش ندهید. مثلا همین دیروز از قول آقای خامنه‌ای، مستقیم یا غیرمستقیم بود نمی‌دانم، گفتند که کار اهواز تمام است و شهر محاصره شده. من بلافاصله با فرمانده لشگر آنجا تماس گرفتم و معلوم شد که ما جلو رفته‌ایم و آهنا صدای توپ خودی را فکر می‌کردند که مال دشمن است. ما توپخانه آنجا را راه انداخته بودیم و چون اینها نمی‌دانستند که توپخانه خودمان است، فکر می‌کردند که آنها نزدیک اهواز آمده‌اند. حال اینکه ما آنها را ده کیلومتر عقب رانده‌ایم.» او در ادامه زبان به طعنه گشوده و می‌گوید « اینها جنگ روانی است، ما خودمان با خودمان نباید جنگ روانی کنیم، باید اطلاعات صحیح و دقیق را از اهل آن پرسید. وإلّا چند نوبت از این خبرها آمده، خبره نیستیم ولی این مقدار را می‌دانیم که باید خبر را از خبره بپرسیم.» این سخنان بنی‌صدر در روزنامه متعلق به او منتشر می‌شود.

آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۹ مهرماه در گفتگویی درباره اوضاع فعلی جبهه‌ها، در پاسخ به این سوال که «آقای رئیس جمهور در یک مصاحبه تلویزیونی گفتند بنا به خبری که ناقل آن شما بوده‌اید کار اهواز تمام است، اما بعد اضافه کردند این صدای توپخانه خودی بوده است که به جای توپخانه دشمن این اشتباه را پیش آورده» می‌گوید «البته خبری که از قول من به آقای رئیس جمهور رسیده دروغ است. منابع خبری ایشان منابع مطمئنی نیست. از قول من هیچ‌کس نشنیده که من گفته باشم اهواز در شرف سقوط است و من معتقدم که شهر اهواز یک نیروی مقابل سه برابر نیروی مهاجم کنونی را درخود هضم خواهد کرد و آنها را بیچاره خواهد کرد. نیروهایی که الآن در اهواز وجود دارد چندان هست که بیش از این مقدار مهاجم را نابود کند، درصورتی که به نزدیکی اهواز برسد. بنابراین خبری که ایشان نقل کرده‌اند خبر دروغی است و این هم که فرمانده لشگر گفته باشد که مثلاً صدای توپ‌های ما را شنیده‌اند و فکر کردند که توپ‌های دشمن است، این هم خبر درستی نیست؛ زیرا اگر آقای بنی‌صدر می‌آمدند و چند روز با ما در آنجا می‌ماندند و غرش توپ‌ها را درهر چند ثانیه یا چند دقیقه یک بار می‌شنیدند، که از ساعت ۳-۴-۵ صبح مرتب بعضی روزها تا شب صدای انفجار توپ به گوش می‌رسد، توجه می‌کردند تشخیص فرق بین توپی که ما پرتاب می‌کنیم و توپی که به طرفمان پرتاب می‌شود خیلی آسان خواهد بود، یعنی گوش انسان دو سه روز که بشنود می‌تواند تشخیص بدهد که این توپ صدایش از پشت است و مربوط به نیروهای خودی است، و کدام صدایش از روبروست و مربوط به دشمن است، و این چیزی نیست که کسی که مدتی آنجا بوده اشتباه کند.»

 

مهرماه ۵۹ در حالی که جنگ تازه شروع شده، بنی‌صدر که رئیس‌جمهور و فرمانده کل قوا است، هنوز مشغول معادلات سیاسی و اختلافات جناحی پیشین با حزب جمهوری است و در نتیجه نتوانسته بر اوضاع جنگ مسلط شود. او به وضوح از اینکه آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع، ده دوازده روزی است همراه با دکتر چمران به اهواز رفته و برخی اخبار جنگ از طریق او منعکس می‌شود ناراحت است و ابایی از بروز علنی آن ندارد.

به گزارش بولتن نیوز بنی‌صدر پنج‌شنبه ۱۷مهرماه پس از دیدار با امام در گفتگویی با خبرنگاران شرکت می‌کند و در پاسخ به سوالی درباره اینکه نظرش درباره اخبار ضدونقیضی که از جبهه‌ها می‌رسد چیست می‌گوید: «من چندبار گفته‌ام که به این اخبار گوش ندهید. مثلا همین دیروز از قول آقای خامنه‌ای، مستقیم یا غیرمستقیم بود نمی‌دانم، گفتند که کار اهواز تمام است و شهر محاصره شده. من بلافاصله با فرمانده لشگر آنجا تماس گرفتم و معلوم شد که ما جلو رفته‌ایم و آهنا صدای توپ خودی را فکر می‌کردند که مال دشمن است. ما توپخانه آنجا را راه انداخته بودیم و چون اینها نمی‌دانستند که توپخانه خودمان است، فکر می‌کردند که آنها نزدیک اهواز آمده‌اند. حال اینکه ما آنها را ده کیلومتر عقب رانده‌ایم.» او در ادامه زبان به طعنه گشوده و می‌گوید « اینها جنگ روانی است، ما خودمان با خودمان نباید جنگ روانی کنیم، باید اطلاعات صحیح و دقیق را از اهل آن پرسید. وإلّا چند نوبت از این خبرها آمده، خبره نیستیم ولی این مقدار را می‌دانیم که باید خبر را از خبره بپرسیم.» این سخنان بنی‌صدر در روزنامه متعلق به او منتشر می‌شود.

آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۹ مهرماه در گفتگویی درباره اوضاع فعلی جبهه‌ها، در پاسخ به این سوال که «آقای رئیس جمهور در یک مصاحبه تلویزیونی گفتند بنا به خبری که ناقل آن شما بوده‌اید کار اهواز تمام است، اما بعد اضافه کردند این صدای توپخانه خودی بوده است که به جای توپخانه دشمن این اشتباه را پیش آورده» می‌گوید «البته خبری که از قول من به آقای رئیس جمهور رسیده دروغ است. منابع خبری ایشان منابع مطمئنی نیست. از قول من هیچ‌کس نشنیده که من گفته باشم اهواز در شرف سقوط است و من معتقدم که شهر اهواز یک نیروی مقابل سه برابر نیروی مهاجم کنونی را درخود هضم خواهد کرد و آنها را بیچاره خواهد کرد. نیروهایی که الآن در اهواز وجود دارد چندان هست که بیش از این مقدار مهاجم را نابود کند، درصورتی که به نزدیکی اهواز برسد. بنابراین خبری که ایشان نقل کرده‌اند خبر دروغی است و این هم که فرمانده لشگر گفته باشد که مثلاً صدای توپ‌های ما را شنیده‌اند و فکر کردند که توپ‌های دشمن است، این هم خبر درستی نیست؛ زیرا اگر آقای بنی‌صدر می‌آمدند و چند روز با ما در آنجا می‌ماندند و غرش توپ‌ها را درهر چند ثانیه یا چند دقیقه یک بار می‌شنیدند، که از ساعت ۳-۴-۵ صبح مرتب بعضی روزها تا شب صدای انفجار توپ به گوش می‌رسد، توجه می‌کردند تشخیص فرق بین توپی که ما پرتاب می‌کنیم و توپی که به طرفمان پرتاب می‌شود خیلی آسان خواهد بود، یعنی گوش انسان دو سه روز که بشنود می‌تواند تشخیص بدهد که این توپ صدایش از پشت است و مربوط به نیروهای خودی است، و کدام صدایش از روبروست و مربوط به دشمن است، و این چیزی نیست که کسی که مدتی آنجا بوده اشتباه کند.»

برچسب ها: بنی صدر ، خامنه ای

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین