کد خبر: ۸۲۲۹۵۶
تاریخ انتشار:

گزارش عملکرد ماهیانه/ آریا در سال ۱۴۰۲

گزارش فعالیت ماه فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که این آریا در مقایسه با دوره‌های مشابه گذشته دارای رشد چشمگیری در فعالیت خود بوده است.
گزارش عملکرد ماهیانه/ آریا در سال ۱۴۰۲

گروه اقتصادی: گزارش فعالیت ماه فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که این آریا در مقایسه با دوره‌های مشابه گذشته دارای رشد چشمگیری در فعالیت خود بوده است. در ادامه با ارائه اعداد و نمودار‌های مربوط به فعالیت دو ماه سال جاری و دو سال گذشته به بررسی فعالیت این شرکت خواهیم پرداخت:

الف. تولید:

گزارش عملکرد ماهیانه/ آریا در سال ۱۴۰۲

به گزارش بولتن نیوز به نقل از بورس نیوز، در ماه فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۲ آریا به ترتیب ۱۷۵ هزار تن و ۱۷۴ هزار تن انوع محصول تولید نموده است.

تولید فروردین ماه سال جاری نسبت به تولید فروردین ماه سال گذشته دارای ۸ درصد رشد بوده است. رشد تولید فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال ۱۴۰۰ معادل ۹ درصد می‌باشد.

تولید اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به تولید اردیبهشت ماه سال گذشته دارای ۶ درصد رشد بوده است. رشد تولید اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال ۱۴۰۰ معادل ۸ درصد می‌باشد.

میانگین تولید در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۱۵۹ و ۱۴۹ هزار تن بوده است.

تولید ماه فروردین سال ۱۴۰۲ از میانگین تولید در دو سال گذشته یعنی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۸ و ۱۰ درصد بالاتر می‌باشد.

تولید ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ از میانگین تولید در دو سال گذشته یعنی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۷ و ۹ درصد بالاتر می‌باشد.

ب. فروش:

گزارش عملکرد ماهیانه/ آریا در سال ۱۴۰۲

در ماه فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۲ آریا به ترتیب ۱۷۵ هزار تن و ۱۷۴ هزار تن انوع محصول تولید نموده است.

تولید فروردین ماه سال جاری نسبت به تولید فروردین ماه سال گذشته دارای ۸ درصد رشد بوده است. رشد تولید فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال ۱۴۰۰ معادل ۹ درصد می‌باشد.

تولید اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به تولید اردیبهشت ماه سال گذشته دارای ۶ درصد رشد بوده است. رشد تولید اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال ۱۴۰۰ معادل ۸ درصد می‌باشد.

میانگین تولید در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۱۵۹ و ۱۴۹ هزار تن بوده است.

تولید ماه فروردین سال ۱۴۰۲ از میانگین تولید در دو سال گذشته یعنی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۸ و ۱۰ درصد بالاتر می‌باشد.

تولید ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ از میانگین تولید در دو سال گذشته یعنی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۷ و ۹ درصد بالاتر می‌باشد.

ب. فروش:

گزارش عملکرد ماهیانه/ آریا در سال ۱۴۰۲

در ماه فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۲ آریا به ترتیب ۸۸ هزار تن و ۱۰۷ هزار تن انوع محصول خود را در بازار‌های داخلی و خارجی به فروش رسانده است.

فروش فروردین ماه سال جاری نسبت به فروش فروردین ماه سال گذشته دارای ۱۶ درصد رشد بوده است. رشد فروش فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷ درصد می‌باشد.

فروش اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به فروش اردیبهشت ماه سال گذشته دارای ۲ درصد رشد بوده است. رشد فروش اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰ درصد می‌باشد.

فروش اردیبهشت نسبت به فروردین ماه سال جاری با رشد ۲۱ درصدی همراه بوده است.

ج. مبلغ فروش:

گزارش عملکرد ماهیانه/ آریا در سال ۱۴۰۲

در ماه فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۲ آریا به ترتیب ۲۶ هزار میلیارد ریال و ۳۱ هزار میلیارد ریال فروش داشته است.

مبلغ فروش فروردین ماه سال جاری نسبت به مبلغ فروش فروردین ماه سال گذشته دارای ۲۵ درصد رشد بوده است. رشد مبلغ فروش فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال ۱۴۰۰ معادل ۴۸ درصد می‌باشد.

مبلغ فروش اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مبلغ فروش اردیبهشت ماه سال گذشته دارای ۸ درصد رشد بوده است. رشد مبلغ فروش اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال ۱۴۰۰ معادل ۹۲ درصد می‌باشد.

مبلغ فروش اردیبهشت نسبت به فروردین ماه سال جاری با رشد ۲۰ درصدی همراه بوده است.

میانگین مبلغ فروش در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۲۲ و ۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

مبلغ فروش ماه فروردین سال ۱۴۰۲ از میانگین مبلغ فروش سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰، به ترتیب ۱۳ و ۱۸ درصد بالاتر می‌باشد.

مبلغ فروش ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ از میانگین مبلغ فروش در دو سال گذشته یعنی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۶ و ۴۱ درصد بالاتر می‌باشد.

د. نگاه کلی:

با نگاهی به عملکرد آریا و چالش‌های پیش روی شرکت‌های پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ می‌توان به کیفیت مدیریت جوان این شرکت پی برد.

همانطور که در سامانه کدال نیز منتشر شده است در سال ۱۴۰۱ واحد‌های تولید پلی‌اتیلن آریا به دلیل تعمیرات خط آب خنک‌کننده مدار باز واحد‌های پلیمری توسط شرکت مبین انرژی خلیج فارس (سهامی عام) به مدت ۱۰ روز از سرویس خارج شدند. در ادامه این شرکت اعلام نمود که با توجه به تعداد روز‌های عملیاتی پیش‌بینی شده مطابق بودجه شرکت، توقف مورد اشاره تاثیر بااهمیتی در میزان تولید و فروش پیش‌بینی شده، نداشته است. همچنین آریا در دوره تعمیرات فوق‌الذکر، از تمام ظرفیت‌های خود برای تولید و فروش اتیلن استفاده نمود. همچنین با تدبیر مدیریت این شرکت در مدت زمان مذکور تعمیرات اساسی تجهیزات واحد‌های پلی‌اتیلنی صورت گرفت.

با دقت در گزارشات تفسیری ارائه شده توسط آریا درمی‌یابیم که در طی سال ۱۴۰۱ واحد‌های اتیل بنزن و استایرن منومر شرکت پتروشیمی پارس (سهامی عام) به مدت ۱۲۲ روز به علت تعمیرات اساسی توقف داشته است. از این رو انحراف تولید و فروش اتیلن واقعی نسبت به برنامه فروش سال مالی ۱۴۰۱ شرکت پلیمر آریاساسول ناشی از عدم دریافت اتیلن توسط شرکت پتروشیمی پارس می‌باشد.

بررسی گزارش فعالیت ماهانه سال ۱۴۰۱ این شرکت نشان می‌دهد که آریا در سال گذشته اقدام به فروش اتیلن به صورت صادراتی نموده است. این فروش طبق اعلام آریا به صورت CFR بوده است و با برنامه‌ریزی در طی ۷ مرحله صورت گرفته است.

همچنین مدیرعامل شرکت آریا در مجمع برگزار شده در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ اعلام نمود که در سال ۱۴۰۱ بخشی از فروش صادراتی شرکت به صورت مستقیم بوده است. همچنین ایشان اعلام نمود یکی از برنامه‌های سال ۱۴۰۲ افزایش درصد فروش صادراتی به صورت مستقیم می‌باشد. فروش صادراتی مستقیم از طریق شرکت دارای حاشیه سود بیشتری نسبت به فروش محصولات از طریق کارگزاری می‌باشد و به همین جهت است که دارای اهمیت بالای می‌باشد.

با رفع موانع و چالش‌های موجود در سال ۱۴۰۱ و بررسی عملکرد دو ماه اول آریا پیش‌بینی می‌گردد که تولید و فروش شرکت در ماه‌های آتی با روند رو به رشدی همراه باشد و میانگین مبلغ فروش سال ۱۴۰۲ نسبت به سالیان گذشته افزایش یابد.

همچنین لازم به ذکر است با افزایش درصد فروش صادراتی به صورت مستقیم از طریق شرکت، سود عملیاتی نیز افزایش خواهد یافت.

صورت‌های مالی ۱۴۰۱

شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ را در سامانه کدال منتشر نمود. گزارش حسابرس مستقل در خصوص سال مالی ۱۴۰۱ بدون بند شرط می‌باشد.

آریا در بین همه شرکت‌هایی که دارای سال مالی مشابه می‌باشند اولین شرکتی است که توانسته است صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۴۰۱ را در فروردین ماه منتشر نماید.

لازم به ذکر است که طبق ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه ناشرین ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به ارائه گزارش پایداری در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیئت مدیره می‌باشند و آریا با ارائه گزارشی مفید و مفصل، این بار نیز در رعایت قوانین و مقررات پیشرو بوده است.

برگزاری مجمع

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام آریا در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ برگزار گردید و پس از تصویب صورت‌های مالی و اخذ تصمیمات دیگر، سود نقدی ۷۵۶ تومانی به ازای هر سهم به تصویب رسید و مقرر گردید طبق زمان‌بندی اعلام شده در سامانه کدال پرداخت سود انجام شود.

پرداخت سود سهامداران

در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ یعنی تنها پس از ۴ روز کاری ۹۸ درصد سود نقدی سهامداران خرد اعم از حقیقی، صندوق‌ها و سبد‌های سرمایه‌گذاری و سایر سهامداران حقوقی از طریق سجام پرداخت گردید. لازم به ذکر است که این شرکت در تاریخ ۲۰ اردیبهشت سال جاری نیز جهت رفاه حال سهامدارانی که در سالیان گذشته موفق به دریافت سود نقدی خود نشده بودند اقدام به پرداخت سود سنوات گذشته از طریق سجام نمود.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین