کد خبر: ۶۶۵۱۳۱
تعداد نظرات: ۵۴ نظر
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۸
یک پژوهشگر حقوق عمومی بررسی می‌کند
در این یادداشت ضمن بررسی ابعاد کیفری آثار این مکاتبات، به مسئولیت کیفری مقامات دیوان محاسبات و نیز مقامات دولتی که مجری فحوی مکاتبه معاونت فنی دیوان محاسبات کشور می‌باشند، اشاره می‌شود.

محدوده تردد خودرویی کاهش یافت!گروه اقتصادی: دکتر سجاد کریمی پاشاکی- پژوهشگر حقوق عمومی، بعد از انتشار مقاله «همدستی سازمان امور اداری استخدامی و دیوان محاسبات در کاهش فوق‌العاده ایثارگری؛ مسئول کیست؟! » به بررسی بیشتر ابعاد کیفری این موضوع پرداخته و آورده است: حق هر یک از متضرران از مکاتبات مذکور و اقدام جهت حذف یکی از فوق‌العاده‌های ایثارگری، استعانت به مواد قانونی جهت طرح دعوی کیفری علیه اشخاصی است که با عمل خود اولاً تشویش اذهان عمومی را سبب شدند و ثانیاً جلوی اجرای قوانین مملکتی را گرفته اند.

 

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، به شرح زیر است:

 

اقدام اخیر دیوان محاسبات کشور که با معاضدت و زمینه سازی مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی منجر به صدور مکاتبه معاونت فنی دیوان در خصوص عدم امکان پرداخت توامان فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران گردید، ضمن برهم زدن آرامش فکری اقشار مشمول این قوانین، منجر به ایجاد بدعتی تحت عنوان لازم الاجرا دانستن آراء هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شد. در این یادداشت ضمن بررسی ابعاد کیفری آثار این مکاتبات، به مسئولیت کیفری مقامات دیوان محاسبات و نیز مقامات دولتی که مجری فحوی مکاتبه معاونت فنی دیوان محاسبات کشور می‌باشند، اشاره می‌شود.

 

همانطور که در بخش نخست این یادداشت اثبات گردید؛ بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ضمن تایید نظر مجلس، قوانینی که از سال 1386 تا 1391 به نفع ایثارگران تصویب شده است با اجرای این قانون، به قوت خود باقی مانده است و همچنین نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل 112 قانون اساسی نیز تصریح داشته که هیچ یک از مراجع قانونگذاری، نمی توانند مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را فسخ، باطل یا نقض نمایند؛ بنابراین در ماهیت موضوع، هر اقدام یا مکاتبه یا نظری که مضامین یاد شده را نادیده گرفته و بر خلاف آن نظر دهد، محکوم به مخالفت با قانون اساسی و طبیعتاً خلاف قانون است. از سوی دیگر ایراد شکلی عدم لازم الاجرا بودن آراء هیات تخصصی به دلیل عدم تصریح آن در قوانین از جمله قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، امری روشن است؛ زیرا لازم الاجرایی آراء قضائی به همراه ضمانت اجرای قهری تحقق پیدا می‌کند، چنانچه در موضوع آراء قطعی شعب یا آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، احکامی تعزیزی برای مستنکفین پیش بینی شده است. از این رو در هیچ قانونی تصریح نشده که می توان از مفهوم مخالف آراء هیات تخصصی، تصدیق مصوبه ای را استنتاج نمود. کما اینکه ممکن است هیات تخصصی در رسیدگی به موضوع مصوبه ای با آثار مالی، شکوائیه ای را واجد شرط ابطال نداند اما این به معنای تصدیق آن مصوبه نبوده و تکلیف دیوان محاسبات در ارجاع پرونده به دادسرای دیوان، محفوظ باقی خواهد ماند.

 

ابعاد کیفری حذف یکی از فوق‌العاده‌های ایثارگری؛ مسئولیت کیفری دیوان محاسبات و مقامات دولتی مجری چیست؟

 

اما فارغ از مقدمات ذکر شده از آنجائیکه بنا به دلایل قاطع محرز شد که مکاتبات دیوان محاسبات و مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی و به تبع آن هر مقامی که در راستای اجرای مفاد این مکاتبات ضمن تصدیق امر به اجرا نمایند، در حکم انتشار مضامین خلاف واقع به قصد اضرار به جامعه ایثارگران مشمول دو فوق العاده ایثارگری گفته شده می باشد، لذا اولین بُعد کیفری انتشار این مکاتبات، تشویش اذهان عمومی خواهد بود. عنصر مادی این فعل در انتشار مکاتبات با مضامین خلاف واقع محقق گردیده و عنصر معنوی آن به دلیل عدم اقدام پس از اعتراضات گسترده و مکاتباتی که به این دسته از مقامات صورت پذیرفته شده در راستای کاهش دریافتی ایثارگران و تبیین قانونی موضوع، تحقیقاً محقق شده است. همانطور که مشخص است در ماده 698 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات آمده است:

 

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.

 

در تبیین ماده فوق و تقابل با مکاتبات مطروحه، مشخص است که اولاً هرکس اعم از آنکه معاون دیوان محاسبات باشد یا مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی که ثانیاً قصد اضرار از طریق کاهش پرداختی فوق العاده ایثارگر را داشته باشد و ثالثاً از طریق نامه یا مراسلات که در فقره موضوعی مکاتبات اداری شرح داده شده است و رابعاً اکاذیبی اظهار کند که در معنا کذب، خلاف واقع است که با توجه به دلایل حقوقی عنوان شده محرز است که استنباط مطروحه در مکاتبات معاون فنی دیوان محاسبات و مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی برخلاف قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان است، در نتیجه اتهام مربوط به این ماده قابل تحقق است و امکان طرح شکایت علیه مقامات مطروحه در مرجع عمومی تظلمات قابل تحقق خواهد بود.

 

علاوه بر بحث تشویش اذهان عمومی توجه به ماده 576 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات است که جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی را جرم انگاری نموده است. این ماده عنوان داشته است:

 

چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

 

 حال سوال آن است که با توجه به اینکه بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، هر دو مصوب مجلس شورای اسلامی هستند و از سوی دیگر بنا به کیفیات مطروحه و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحقق توامان آن منطبق با قانون می باشد، آیا انجام مکاتبات معاون فنی دیوان محاسبات کشور و نیز مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی و هر شخصی که این مکاتبات را به طور مشابه و در جهت اجرا ابلاغ نماید، جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی قلمداد نمی‌شود؟ شاید برخی به امر مقام قانونی در این موضوع اشاره داشته باشند و مَثل مامور و معذور را وسیله ای برای عدم توجه مسئولیت کیفری علیهشان مستدل نمایند، این در حالی است که توجه به ماده 159 قانون مجازات اسلامی، بحث آمر و مامور را در این مقوله مشخص ساخته است. در این ماده آمده است:

 

«هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامان رسمی، جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.»

 

در تبیین این ماده، استثنایی برای عدم مجازات کیفری مامور پیش بینی شده است و آن احراز اشتباه قابل قبول به تصور آن که قانونی است، می باشد؛ اما به منظور زایل نمودن این استثناء پیشنهاد می‌شود در صورت دوام مکاتبات مذکور و اجرای آن، مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده 96 این قانون، مغایرت های قانونی ابلاغ های مربوط به حذف یکی از فوق‌العاده‌های ایثارگری را به مقام ما فوق خود کتباً منعکس نمایند تا در صورت اجرا یا امر به اجرا، مسئولیت کیفری در خصوص ایشان محقق و بنا به حکم ماده 159 قانون مجازات اسلامی، آمر و مامور به مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات قابل محکوم شدن، گردند.

 

علی ایحال حق هر یک از متضرران از مکاتبات مذکور و اقدام جهت حذف یکی از فوق‌العاده‌های ایثارگری، استعانت به مواد قانونی جهت طرح دعوی کیفری علیه اشخاصی است که با عمل خود اولاً تشویش اذهان عمومی را سبب شدند و ثانیاً جلوی اجرای قوانین مملکتی را گرفته اند. امید است عقلای کشور با التزام به قوانین، قبل از ورود کیفری به موضوع، این قضیه را ساماندهی نمایند.

 

انتهای پیام/#

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۵۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱۷
داود درونکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۱۲:۰۰
0
0
سلام لطفاً مواد قانونی جهت پیگیری فرزندان شاهد و دادگاه صلاحیت دار را اعلام بفرمایید
رستمی
|
United States
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۱۳:۵۰
0
0
سلام علیکم..کاملا صحیح فرموده اند.امیداست بزرگان ورود نمایند.تا فوق العاده جامع 51مجددا برقرار گردد.
ناشناس
|
United States
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۱۵:۱۳
0
0
خداوند‌این‌حقوق‌دانهارا‌دکشور‌زیاد‌وحفضا‌نماید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۱۶:۵۵
0
0
با سلام؛
پرداخت شندرغاز به ایثارگران که در جهت دفاع از آب و خاک مملکت ،از هست ونیست خود گذشته اند ،نباید بهانه ای برای افراد کینه توز و ضدارزش های انقلاب باشد !!!
خیلی متاسفم کا در اداره امور مملکت هنوز نا محرم و ... بر مسند قدرت قرار دارند
محمد حسینی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۱۷:۴۵
0
0
خدا را شکر که هنوز در جامعه انسان ها روشنگر و پاک نیت آگاه به مسائل حقوقی وجود دارند.
ما از جناب دکتر کریمی کمال تشکر و امتنان را داریم.
و از او خواهشمندیم قلم را کنار نگذارد . و برای احقاق حقیقت دست به قلم باشد.
شمس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۱۷:۴۷
0
0
سلام هیچ عقل سلیمی که اندکی با قوانین استخدامی کشور آشنا باشد نمی پذیرد که همزمان یک فوق العاده به دو صورت همزمان پرداخت شود مثل اینست که یک نفر ۱۲۰ ساعت اضافه کار از نظام هماهنگ و ۱۷۵ ساعت با قانون مدیریت در یک ماه دریافت کند ایا پذیرفتنی است بگوییم جون قانون مدیریت نظام هماهنگ را ملغی الاثر نکرده پس قانونی است ؟؟
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۱۸:۲۷
0
0
اگر امام زنده بود کسی جرات نمیکرد حق خانواده شهید و ایثارگری را تضییع کند
لطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۱۸:۴۴
0
0
سلام و عرض ادب ادارت راه و شهر سازی کلیه استانها با توجه به نامه شماره 210 / 179903 مورخ 8/12/98 فوق العاده ایثارگری ماده ۵۱ از احکام کارگزینی حذف گردیده ممنون از پیگیریهای مستمر جنابعالی به امید پیروزی
علی متقی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۱۹:۵۲
0
0
از اقای کریمی متشکریم چند سال است که عیدی پایان سال بیشتر جانبازان قطع کردهاند
سادات هاشمیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۲۰:۴۷
0
0
احتراما درخواست میگردد با توجه به حقوق کم وزارت آموزش و پرورش حداقل این فوق العاده ایثارگری حذف نگردد.
موسی ن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۲۱:۳۱
0
0
سلام و عرض وادب از مسئولین ذیربط استدعا دارم پیگیری حذف فوق العاده ایثارگری ماده ۵۱ فرزندان شهدا که سالها در دستگاه اجرایی زحمت کشیده اند اهتمام لازم را داشته باشند. ممنون
فرزندشهید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ۲۳:۵۲
0
0
انشاله به زودی به حقمون میرسیم وباعث ناراحتی ضدایثارگراکه توادارات وپستهای بالاهستن میشیم واقعاهیچکس چشم دیدن فرزندان شهدارونداره واقعاحذف ماده51ایثارگری ایثارگران ازطرف اموراستخدامی ودیوان محاسبات ضدایثارگرباعث خوشحالی همکاران ماتواداره که چشم دیدن مارونداشتن شد.واقعاشرم به این مسئولین رده بالاکه باخون شهداصاحب مقام شدن والان برضدماعمل میکنند واقعا شرم برشمابادانشاله خون پاک شهدادامن شمارومیگیره هرچه زودتر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۰۱:۵۸
0
0
باسلام، در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانشرقی، رییس محترم سازمان دستور پرداخت توامان فوق العاده ها را ( تا ابلاغ بخشنامه رسمی به معاونت اداره مالی و توسعه منابع انسانی و ذیحسابی سازمان ) داده اند ولی متاسفانه، هردو به بهانه ای از دستور رییس سازمان سر باز زده اند، ناچارا رییس به فرزندان شاهد و جانبازان و آزادگان گفتند مدتی صبرکنید. حال بفرمائید تکلیف چیست؟
فرزنددشهید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۰۲:۳۷
0
0
استدعا می شود پیگیری بشه واقعا سخته واسه فرهنگیان با این تورم و حقوق پایین بخوان اینم حذف کنن ظلم بزرگیه
محب جوادیپور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۰۲:۴۹
0
0
باسلام!پیشنهادوتوصیه می شودبرای رفع هرگونه تبعیض وبی عدالتی ویاحذف حقوق ومزایای ایثارگران عزیز، وکیلی مجرب و شجاع ازسوی ایثارگران وخانواده های معزز شاهد، استخدام وروندبرگشت و اعاده واعمال حقوق قانونی عزیزان پیگیری شود.
منصورر یانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۰۳:۱۹
0
0
باسلام و عرض ادب وبا تقدیر وتشکر از جناب آقای دکترکریمی بنده به عنوان عضو کوچکی از خانواده محترم ایثارگران وکارمند بازنشسته سازمان صدا وسیما لازم به توضیح است که ازتاریخ مصوبه این قانون از سال 1386تاکنون هیچ فوق‌العاده ایثارگری به من تعلق نگرفته وخواستار احقاق خود و ریگر همکاران در سازمان را دارم.با سپاس
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۰۸:۴۴
0
0
سلام.متاسفانه دولت و مسولان دست تو جیب مردم و بخصوص حقوق بگیران بردن.اون از حذف رتبه بندی معلمان اینم از حذفایثارگری بندگان خدامبلغ هم ک نجومیست و۳۰۰وخرده ای میگیرن.معلمان که زورشان نرسید ان شاالله که ایثارگران زورشان برسه.یک روز یک مسله قاون میشه روز بعد همون قانون غیرفانونی میشه.من درعجبم
فتحی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۱۰:۵۸
0
0
این فوقالعاده ها که می گویید بچه های جنگ که نیروهای مسلح هستند که اکثر آنها بازنشسته هستنداصلا تابحال دریافت نکرده اند حال این چیزها از زبان شماها می شنویم
حسن بلوچی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۲۱:۴۶
0
0
با سلام و تشکر از جناب دکتر کریمی که به فکر ایثار گران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بوده
بنده یک هفته هست که به علت بی عدالتی این امر و بی توجهی و بی اعتنایی به ایثار گران فشار خونم بالای۱۶ می باشد و با دیدن این مطالب خودم و خانواده ام خوشحال شدیم که هنوز در این مملکت آدم های فوق العاده ای وارد به قوانین هستند خدایا شکر و تشکر از جناب دکتر کریمی.
احسنت احسنت احسنت
آرزو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۲۱:۵۰
0
0
خدا خیرشون نده اول سال حقوق همه اضاف میشه دلشون شاد میشه حقوق ما کم میشه حقوق یک آموزش و پرورشی مگر چقدر است که از سر و تهش هم میزنید بروید جلوی حقوق نحومی ها رو بگیرید از ما کسر کردید که به جیب چه کسانی بریزید
امینی
|
United States
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۲۲:۳۹
0
0
سلام، متاسفانه این فوق العاده را برای بازنشستگان اصلا در نظر نگرفته اند وتفسیرشان اینست که ایثارگر با صدور حکم بازنشستگی دیگه ایثارگر نیست و باید بمیرد. سوال اینجاست کلیه ایثارگران که بعد از جنگ استخدام دولت شده اند قریب باتفاق همه آنه تا کنون بازنشسته شده اند بعد از جنگ هم اندکی محدود ایثارگر داریم چون جنگی نبوده، بغیر از برخی درگیری‌های منطقه ای و آن هم بتعدا بسیار کم پس این احکام برای چه کسانی جاریست اگه قرار است شامل ایثارگران بازنشسته نشود که بیش از 95درصد جامعه ایثارگری را تشکیل میدهد،بهتر است حذف شود تا دیگران غبطه نخورد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۲۳:۳۱
0
0
ما جانبازان از اینکه هزینه پر داخت دندانپزشکی و عینک توسط بنیاد جانبازان حذف شده بسیار ناراضی هستیم لطفا مسولین به این قشر توجه مضاعف نمایند نه اینکه با گذشت زمان به فراموشی بسپارند
بنده خدا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ - ۲۳:۵۳
0
0
با تشکر ازآقای دکتر کریمی.
متاسفانه هنوزهم درکشور افراد ضدانقلاب وطاغوتی
وجود دارد....والسلام.
علی نوروزی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۰۱:۲۳
0
0
درود برشرفت آقای دکترسجاد کریمی پاشاکی که شماتنها فردی بودی که جانانه وبا ادله واشراف کامل بر موضوع ازحقوق حقه ایثارگران دفاع کردی خداوند عمر باعزت به شما عطا نماید. ما انتظار زیادی از مسئولین بنیاد شهید دراین خصوص داشتیم ولی افسوس عین خیالشان نیست.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۰۳:۰۳
0
0
انشالله کسانی که با کینه توزی باعث حذف فوق العاده ماده 51 شدند بزودی در پیشگاه خداوند پشیمان خواهند شد
زمانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۰۵:۱۲
0
0
سلام وعرض ادب واحترام .ممنون بابت پیگیریهاتون و لطفا اگر کاری از دست ما بر میاد اعلام کنید تا انجام بدیم .این دیگه نهایت ظلمه که بخوان این مبلغ رو کم کنن .واقعا من نمیدونم تا این دولت میخاد تموم شه دیگه چه ضربه ای میخاد بزنه .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۱۴:۳۷
0
0
سلام دکتر کریمی فوق‌العاده ایثارگری حالا بماند که به ما ندادن ما جانبازان زیر 25درصد که چهار ساله تصویب کردن حداقل حقوق کارمندی به ما بدن که هنوز اجرایش نکردن البته اجرا کردن فقط به جانبازان زیر 25درصدی که از بنیاد کمک معیشت میگیرن ما نزدیک 20ساله کمک معیشت از ساتا میگیریم تازه شده 750چهار ساله قراره حداقل حقوق بدن که اجراییش نمیکنن ما فاقد شغل با60سال سن چگونه میتوانیم با این مبلغ زندگی کنیم واقعا جای تأسف است به ما که میرسن میگن بودجه تمام....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۱۸:۰۰
0
0
همون بهتر که برش داشتن چون فقط شامل جانبازان 25 درصد به بالا میشد
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۱۸:۱۱
0
0
سلام من جانباز شمیای هستم ۲۱ ماه جبهه دارم موجی هم هستم پرونده من توی منطقه خمپاره امده از بین رفته فقط یک کارت پایان خدمت دارم موقی که شمیای شدیم چون امکانات کم بود مارا بیمارستان نبردن بهیار امده ازمایش کردم گفتن تو خونت شمیای هست اما رسیدیگی نمیکنن میگن باید صورت سانحه داشته باشی خوب بدن من گواه هست حتی یک ازمایش از من نگرفتن ببین ایا من راست می گم یا دروغ یک فکری به حالا این جنبازان هم بکنی اونها هم حقی دارن زن بچه هم دارم توان کار کردن ندارم من باید چکار کنم ایا واقعا این حق ما هست که از جانمان گذشتیم تورا به فردای قیامت یک کاری برای جنبازان که پروندشون از بین رفته بکنین
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ۲۲:۰۴
0
0
سلام مسئولان بیشتر به فکر خانواده شهدا و جانبازان باشن همونطور که امام خمینی فرمودندهر چه انقلاب اسلامی دارد، از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است.
خدا خیر بده کسایی رو که برای رضای خدا کار میکنن و حرف حق رو میزنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۱۲:۴۹
0
0
من یک بازنشسته ارتش البته بعدانقلاب که درجنگ واردارتش شده ودرجبهه عمروجوانی خودوبعدهازن وفرزندانم راایثارکردم ۱۰۵ماه جبهه بعدجنگ ۴سال مرزکشورراحراست کرده باوجودعوارض مجروحیت شیمیایی سال۷۱بازگشت ازمرزوکارسخت نه دنبال جانبازی رفتم وبا۲۵سال خدمت۸۵بازنشسته شدم الان نه جسم سالم نه روح واعصاب سالمیدارم کارت ایثارگری واسه دکوربهم دادن حقوق تازه امسال ۴میلیون اگه بجای تیپ ۵۵هوابردآنهم درجنگ سیگاروبادکنک فروشی میکردم ودنبال حفظ کشوروآب وخاک مملکت نبودم الان شرمنده زن وفرزندانم نبودم
فرهادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۱۷:۵۱
0
0
آقای کریمی چرا وقتی قانون چیزی موافق حق و حقوق ایثارگری تصویب میکنه شما ایثارگران ازش لذت میبرید و وقتی همین قانون میاد میگه دریافت دو فوق العاده ایثارگزی قانونی نیست اینهمه بلوا و آشوب به پا میکنید؟
خوب باید ما همه به قانون احترام بزاریم والا درکشور قانون گریزی مرسوم میشه
بالاخره در همه وقت تصویب قانون یه زمان به سود یک قشر است و در همان زمان به ضرر یه عده دیگه .اگر هرگروه بخواهند دائم به قوانین اعتراض کنند اینکه درست نیست
سعید م
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۱۸:۲۲
0
0
سلاوعرض ادب بنده یک فرهنگی هستم که مدت بیست و پنج ماه درسخت ترین دوران جنگ تحمیلی در جبهه بودم از۶۵تا۶۷واقعا این گونه بایدازما احقاق حق وقدردانی صورت گیردحداقل چون حقوق معلمان اندک است می توانستین یک ذره ای چشم پوشی داشته باشین جای تأسف داردکسانی که بانی این امرهستندشاید دوران آن زمان مارابه به هیچ وجه من الوجوه ندیده باشند اما امروز برمسند قدرت هستند و حقوق ناچیز که بهای خون وجان من وامثال من است ضایع می کنند امید است به خود آییدوتخلف صورت گرفته به نحودرست سروسامان دهید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۲۰:۰۸
0
0
ضمن تشکر از آقای کریمی معلوم شد بااین اقدام درموردفوق العاده ایثارگری اگر نمایندگان مجلس ومجمع تشخیص وشورای نگهبان قانونی راتصویب کنند خیلی راحت یک نفر ضد ایثارگر و...بادلایل ناموجه خیلی راحت بااعصاب ایثارگران ودیگر ذینفعان درکشور بازی کند حالا باایثارگران این کاررا میکنند وای به حال غیر ایثارگر خدا آخر عاقبت مارا بخیر کند امام جان کجایی خدا رحمتت کند نیستی تابه داد ما برسی.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - ۲۲:۴۱
0
0
با سلام و خسته نباشید
یه خواهشی داشتم اینکه شهرستانها چطوری میتونن اقدام به شکایت کنن به چه دادگاه یا مرجعی
و چطور میتونیم حقمون روبگیریم لطفا یه راهکاری جلو پامون بزارید
من خودم مسئول ایثارگران یه ارگانم هستم وظیفه خودم میدونم از حق خانواده شهدا و ایثاران دفاع کنم
آرمین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ - ۰۰:۳۹
0
0
سازمان امور اداری استخدامی و دیوان محاسبات بر اساس رای صادره از دیوان عدالت اداری که اذعان می‌دارد پرداخت دو فوق العاده ایثارگری توامان به شخص جانباز ممنوع می‌باشد عمل میکنند و صحیح هم است.
قبلا شاغلان جانباز از اداره محل خدمت مبلغی بابت فوق العاده ایثارگری دریافت میکردند و از بنیاد هم دریافتی مشابه داشتند ولی قانون پرداخت فوق العاده ایثارگری را به شخص کارمند که جانباز می باشد را به اداره متبوع او محول و فوق العاده ایثارگری جانبازان حالات اشتغال را که کارمند نمی‌باشند را به بنیاد محول کرده است.
چرا باید شخصی که کارمند باشد دو‌ دریافتی داشته باشد و شخص غیر شاغل یک دریافتی آیا اجحاف نیست؟
از طرفی شاغلان جانباز در ادارات دولتی از حقوق و مزایایی به مراتب بیشتر از جانبازان حالت اشتغال برخوردارند سنوات بازنشستگی و غیره دارند که برای جانبازان حالت اشتغال تاکنون اجرا نشده است.
فرزند شهید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ - ۱۳:۳۳
0
0
اقای کریمی سلام لطفا به دادمون برسید معوقه 51رو هم دارن کم میکنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ - ۱۳:۳۹
0
0
ماده 51رو ارشاد کم کرده علاوه بران معوقه از همکاران کم کردند یعنی از وقتی که ماده51روبرقرارکردند معوقه ان رو از ماگرفتن علاوه بر 400تومان نمی دونیم چکار کنیم با این شرایط ما روی این مبلغ حساب کرده بودیم خواهشمندیم اقای کریمی کمکمون کنید
سید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ - ۱۵:۴۶
0
0
دیوان بی عدالت اداذی متاسفانه .جهت دار با اایثارگران و بطور کلی با عموم مردم قوانین را به نفع دولت تفسیر میکنه
محمدرضاجعفری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ - ۱۷:۵۴
0
0
باعرض سلام به همه عزیزان همرزمان بنده کارمند بودم که به جبهه رفتم وجانباز ۴۵درصد هستم بعداز سی سال کاردر بازنشسته شدم در زمان کارهم سختی کارهم حق اشعه میگرفتم بخاطرشرایط کاریم حالا باسی سال کارو ۴۵د ر صد جانبازی وحق اشعه وسختی کار به من تابحالا حق ایثارندادن و بابت جانبازی حقوقی ندادن بمن میگن چون ازبازنشستگی حقوق میگیری حقوق بازنشستگی من جه ربطی به جانبازی من دارد مگرازجانبازی من بازنشست شدم سی سال کار کردم درضمن مگر جانباز ۴۵ درصدایثارگر نیست چه کسی بازپرداخت حق وحقوق ماجلو گیری میکند خدا لعنت کنه شمایی که میتوانید پیگیری کنید تابحق خودمان برسیم خیرببینید
غلامرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۰۰:۲۲
0
0
آقای کریمی دستت درد نکنه درست گفتید اینان ضدارزشها وضدانقلابند .
ایثارگرصفری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۰۵:۳۰
0
0
وقتی رفتم حکم جدیدم رابگیرم دیدم بجای افزایش بدهکاربه مدت 5ماه کرده بود دروغ نگو یه لحظه به دهن روزه به تمامی تصمیم گیرندگان این قانون هرچه ازدهنم آمد گفتم ازخداطلب بخشش می کنم کجا بودن وقتی زیر تیربارهای دشمن زیرگلوله مستقیم توپ105می جنگیدیم تا اینها درخوشی باشن کجاین بعدازسالها دوسال یه چندرغازی میدن این راهم می گیرید ما که ازقبل التماس نمی کردیم خودتان قانون گذاشتین حالا جرازورتان به ما رسیده خاک توسرتان گونی گونیپول این مملکت رامیبرن کاری ندارید بعد به این قشر انقلابی دست درازی می کنید نفرین خدا وملائکه به شما واجردنیا وآخرت به این برادری که به داد ما رسیده یه هفته است کسی جواب ماراهم نمیدهند ماندیم به کی بگیم لطفا به داد ما برسید متشکر
فرزند شهید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۱۳:۰۶
0
0
سلام اقای کریمی لطفا راهنمایی کنید چکار کنیم ایا می شود کاری کرد از نظر روحی داغون شدیم کاش از اول نمی دادند که حالا اینطوری پس بگیرند
فاطیما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۱۳:۴۴
0
0
قانونی ک برای وام ازدواج ایثارگر ها هم بود حذف شده شخصا ب لویزان ارتش رفتم و گفتن کدوووووم وام چ وامی ایثارگری خخخخ خجالت بکشید دل خوش میکنید بعدم مبگید بنا ب چ قانونی حرف میزنی ک بخام بهت نامه برای وام ازدواج بدم
.....
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۱۵:۱۳
0
0
سلام من هم از آقای کریمی سپاسگزارم ، اگه درست بشود چند مدت طلب دارم که اقدام نکردن من بازنشسته نیروهای مسلح و جانباز و ۴ سال جبهه بسیجی دارم به من تعلق میگیره در حکمم ایثارگری دارم ، متشکرم التماس دعا
فریدون اهورایی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۱۶:۱۵
0
0
شهدا و ایثارگران مورد احترام ولی دادن امتیازات در تمام عرصه های اجتماعی از حقوق وتحصیلات و مرخصی های مخصوص ومعافیت های مالیات و گرفتن مجوزهای وام های پی درپی ومعاف از پرداخت امتیازآب وبرق و هزاران موارد دیگر سبب ایجاد طبقه ای خاص اجتماعی ودلسردی سایر مردم که فاقد امتیاز شده در جهت نبود انگیزه تحرک اجتماعی وبی اعتمادی سرمایه های اجتماعی به مشروعیت سیستم نظام اداری شود
فاطمه فرزندشهید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۱۹:۱۳
0
0
لطفا به دادمان برسید پدران ما برای رفتند واز فرزندان وخانواده خود گذشتندتامملکت درامان باشد وایثارگری حق ماست ماهرگز از حقمان نمیگذریم وباید جوابگو باشند کسانی که حق ماراپایمال میکنند
شاهین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۱۹:۳۰
0
0
سلام و درود خدمت دکتر کریمی خواهشمند است ظلمی که دیوان در حق فرزندان شاهد وایثار گران را مر تکب شد وباعث فوق العاده ماده 51 شده را پیگری نماید ...متشکریم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۲۰:۲۷
0
0
نیروهای مسلح پس چی مگرما جز کارکنان دولت نیستیم
وحیدصالحی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ - ۰۴:۵۲
0
0
سلام اقای کریمی.واقعا جای امام خالیست تا ببیند چگونه حق ایثارگران خورده میشود.اینهمه اختلاس تو مملکت میشودوهیچکس پاسخگو نیست.حتما پول بیت المال روخوردن وجاهت قانونی داردولی ماده ۵۱ وجاهت قانونی ندارد.حق بچه ی یتیم خوردن ندارد.شما مصوبه های مجلس را قبول ندارید.حق کسانی را دارید میخورید که برای این انقلاب خون داده اند.اگر اخرتی باشد جوابگوی خون شهدا خواهید بود .ماکه راضی نیستیم.
یزدان اقابراری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - ۱۲:۳۵
0
0
دکتر پاشایی عزیز خودتان قبول دارید چه کسانی در راس قانون نشسته اند تا دیروز با کفر می جنگیدیم ایثار بود امروز جانمان در این راه دادیم افتخار می گنم ولی شما تحصیل کرده هستین فکر کنید چه کسی و له دستور چه کسانی این ظلم را به ما جانبازان و فرزندان شهدا انجام می دهند اینها همه از ...... می خواهند مارا با نظام درگیر کنند من برای ان شخصی که با مدرک حسابداری در سازمان اداری وبودجه هست برایش پیام فرستادم لال شد جواب من را بدهد فقط گفته من شرمنده هستم چون قانون را بلد نیست قانونی که رهبری اورا تائید کرده این قانون دائمی هست چطور جرات کرده این قانون و رهبری را دور بزند پس این یک قدرت مند هست هر کاری دوست داشته باشند انجام می دهد شک نکنید تورا به فاطمه زهرا من به درد دارم می نویسم این قانون را پیگیری کنید حق ماست پول دارو من می شود این حق ماست درود برسرف شما دکتر عزیز پاشایی قهرمان
حبیب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ - ۰۴:۰۲
0
0
اینقدر اعصابم خورد است که نمی دانم چی بنویسم . ظلمی اشکار به فرزندان شهید ...چگونه ...می شد باور کرد؟ صحبت حضرت اقا درست است باید نفوذی ها را در دستگاه های اداری شناسایی کرد که در پی ضربه به انقلاب و حثیت خانواده شهدا هستند ...
ورمزیار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ - ۱۳:۲۱
0
0
سلام و درود خدمت دکتر کریمی خواهشمند است ظلمی که دیوان در حق فرزندان شاهد وایثار گران را مر تکب شد ه وباعث حذف فوق العاده ماده 51 شده را پیگری نماید همه ما فرزندان شهدا از شما حمایت می کنیم
..سپاس
سلامت و سربلند باشید
یعقوبعلیزاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۲۲:۵۳
0
0
باسلام خدمت برادر عضیز جناب دگتر گریمی بنده وخانواده ازکسانی که چون شما تلاش میگنند که حق مضلومی ودفاع ازحق ما جانبازان وفقط میتوانم بکویم خداوند دردنیا وآخرت جزای خیر بشما وخانواده محترمتون عنایت بفرماید انشاالاه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین