کد خبر: ۶۳۷
تاریخ انتشار:

تعيين تعرفه خدمات درماني خصوصي در سال 87

هيات دولت ضمن تعيين سقف تعرفه حق فني داروخانه‌ها، سقف ويزيت پزشكان عمومي را 41 هزار ريال، پزشكان متخصص 68 هزار ريال و پزشكان فوق تخصص و روانپزشكان بخش غيردولتي را 85 هزار ريال تعيين كرد.
به گزارش ايسنا، وزيران عضو كارگروه ساماندهي بيمه همگاني و توسعه پزشك خانواده براساس قانون اساسي همچنين سقف ضريب تعرفه‌ داخلي 11 هزار ريال، تعرفه بيهوشي 75 هزار ريال، تعرفه جراحي 132 هزار ريال، تعرفه دندانپزشكي 2800 ريال، تعرفه فيزيوتراپي 2 هزار ريال و تعرفه فيزيوتراپي تخصصي را 2500 ريال تعيين كردند.
بر اساس اين مصوبه، متوسط زمان ويزيت براي پزشكان عمومي حداقل10 دقيقه، براي پزشكان متخصص حداقل 15 دقيقه و براي پزشكان فوق تخصص و روانپزشك حداقل 20 دقيقه تعيين شد.

بر اساس اين مصوبه دولت، بيمه‌هاي تكميلي تجاري و غيرتجاري مجاز به عقد قرارداد بيش از سقف تعرفه‌هاي مندرج در اين تصويب‌نامه نخواهند بود.
بر اين اساس، سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش غيردولتي در مراكز استان‌ها و شهرستان‌هاي تابعه نيز با توجه به وضعيت اقتصادي و اجتماعي منطقه و در سقف تعرفه‌هاي اين تصويب‌نامه، توسط رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان و رييس سازمان نظام پزشكي استان و يك نماينده از سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه استان (مديركل بيمه خدمات درماني، مدير درمان تأمين اجتماعي و غيره) تعيين و پس از تأييد استاندار توسط استانداري اعلام مي‌شود.
وزيران عضو كارگروه ساماندهي بيمه همگاني و توسعه پزشك خانواده همچنين تعرفه‌هاي خدمات آزمايشگاهي غيردولتي، خدمات آزمايشگاهي تشخيصي طبي و پاتولوژي را 50 درصد و ژنتيك را 30 درصد افزايش دادند.
بر اساس اين مصوبه، در بخش تعرفه‌هاي خدمات پرتو پزشكي بخش غيردولتي نيز تعرفه خدمات راديولوژي 50 درصد، سونوگرافي 30 ‌درصد، سي‌تي ‌اسكن 50 درصد، ام‌ آر آي صفر درصد و اسكن ايزوتوپ نيز 50 درصد افزايش مي‌يابند.
دولت همچنين سقف تعرفه‌هاي هزينه اقامت(هتلينگ) را به اين شرح تعيين كرد:
بيمارستان درجه يك:
يك‌تختي 850000 ، دو تختي 730000 ، سه تختي 600000 ، تخت روان 490000 ،‌ تخت نوزادان 540000 ، تخت سوختگي 1310000 ، تخت pccu 800000 ، تخت ccu 940000 ،‌ تخت iccu و nicu 1450000
بيمارستان درجه دو :

يك‌تختي 680000 ، دو تختي 585000 ، سه تختي 480000 ، تخت روان 390000 ، ‌تخت نوزادان 430000 ، تخت سوختگي 105000 ، تخت pccu 640000 ، تخت ccu 750000 ،‌تخت iccu و nicu 1160000
بيمارستان درجه سه:

يك‌تختي 510000 ، دو تختي 440000 ، سه تختي 360000 ، تخت روان 295000 ، ‌تخت نوزادان 325000 ، تخت سوختگي 790000 ، تخت pccu 480000 ، تخت ccu 565000 ،‌تخت iccu و nicu 870000

بيمارستان زير استاندارد:

یك‌تختي 340000 ، دو تختي 290000 ، سه تختي 240000 ، تخت روان 200000 ، ‌تخت نوزادان 220000 ، تخت سوختگي 525000 ، تخت pccu 320000 ، تخت ccu 380000 ،‌تخت iccu و nicu 580000

بر اساس اين مصوبه، براي نسخه‌هايي كه مبلغ كل داروهاي آن كمتر از 30 ‌هزار ريال ‌باشد، مبلغ 3 هزار ريال به عنوان حق ارائه خدمات فني تعيين مي‌گردد و نيز براي نسخه‌هايي كه مبلغ كل داروهاي آن بيش از 30 هزار ريال است، مبلغ 4 هزار ريال به عنوان حق ارائه خدمات فني تعيين شد.

حق فني ارائه داروهاي بدون نسخه (O.T.C) نيز 15 درصد مبلغ كل دارو و حداكثر تا 2 هزار ريال تعيين و براي داروخانه‌هاي شبانه‌روزي به ازاي پذيرش نسخه‌ها از ساعت 22 تا 8 صبح روز بعد، 10 درصد به مبالغ فوق افزوده ‌شد.

همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف شد با همكاري وزارت رفاه و تأميـن اجتماعي ساز و كار نظـارت بـر اجراي تعرفـه‌هاي اين تصويب‌نامه را ظرف يـك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصـويب‌نامه تنظـيم و به دانشگاه يا دانشـكده‌هاي علوم پزشـكي و خدمات بهداشتي درماني و سازمان‌هاي بيـمه‌گر پايـه سـراسر كشور ابلاغ كند.

بيمه مركزي ايران نيز موظف به پيگيري، نظارت بر حسن اجرا و ارائه گزارش مربوط به شوراي عالي بيمه خدمات درماني شد.

اين تصويـب‌نامه در تاريخ 8/3/1387 به تأييد رييس جمهور رسيد و توسط پرويز داودي، معاون اول وي براي اجرا ابلاغ شد

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین