کد خبر: ۵۵۹۲۷۸
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۹
ورشکستگی امری است که تحققش به معنای پایان فعالیت اقتصادی و تجاری صاحب کسب و کار و متعاقباً از کار افتادن چرخ کوچکی از چرخه ی بزرگ اقتصادی مملکت ....

چطور دادخواست بنویسیمبه گزارش بولتن نیوز ، خبرگزاری میزان با همکاری قضات رسمی، وکلا و کارشناسان حقوقی زبده در جهت پاسخگویی به نیازهای حقوقی مخاطبان گرامی مبنی بر تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگستری بخش "چطور دادخواست بنویسیم" را راه‌اندازی کرده است. مخاطبین وکیل آنلاین می توانند در این قسمت با انواع دعاوی و نیز نحوه اقدام از طریق دادگستری آشنا شوند. لازم به ذکر است تنظیم دادخواست امری تخصصی است که حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود. پس مطالب مندرج در این قسمت صرفاً جنبه ارشادی خواهد داشت

 دادخواست تخلیه چگونه نوشته می‌شود؟

‌عدم تخلیه ملک توسط مستاجر همواره یکی از دغدغه‌های موجر و دستگاه قضایی کشور بوده است. چه اینکه مستاجر علی رغم انقضاء مدت اجاره اقدامی در راستای تخلیه ملک نمی‌نماید و موجر ناچار به اقدام قانونی علیه مستاجر می‌گردد. این در حالی است که در حال حاضر موجر نسبت به دریافت چک بابت نخلیه به موقع از مستاجر اقدام می‌نماید، اما حتی این اقدام نیز در اغلب موارد از بازدارنگی کافی برخوردار نبوده و موجر کماکان مستغنی از طرح دعوا نخواهد گردید؛ بنابراین در فرضی که رابطه‌ی استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ باشد موجر می‌بایست با مراجعه به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک دادخواست تخلیه ملک را تقدیم شورا نماید. شورای حل اختلاف با احراز مالکیت یا ذینفع بودن مؤجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. اگر مؤجر مبلغی به عنوان رهن از مستاجر دریافت کرده باشد صدور این دستور موکول به واریز آن وجه به صندوق دادگستری است. پس از ابلاغ این دستور توسط مأمورین به مستأجر، او مکلف است ظرف مهلتی نسبت به تخلیه اقدام کند.
نمونه دادخواست تخلیه منزل مسکونی به علت انقضاء مدت قرارداد
خواسته:
صدور دستور تخلیه با احتساب کلیه خسارات دادرسی
دلایل و منضمات دادخواست:
۱. تصویر مصدق سند مالکیت شماره ...
۲. فتوکپی مصدق قرارداد اجاره
۳. اظهارنامه شماره ...
شرح دادخواست:
ریاست محترم شورای حل اختلاف
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند:
۱. اینجانب به استناد سند شماره. مالک شش دانگ یک باب آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی. می‌باشم؛ که پیرو توافق صورت گرفته منافع یکساله آپارتمان مذکور به اجاره خوانده محترم داده شده است.
۲. متاسفانه علیرغم پایان یافتن مدت یک ساله‌ی قرارداد، نامبرده علی رغم اعلام قبلی و نیز مراجعات مکرر و همچنین اظهارنامه رسمی ارسال شده تاکنون اقدامی در راستای تخلیه ملک انجام نداده است و موجبات ورود خسارت به بنده را فراهم نموده است؛ لذا حسب امتناع صورت گرفته از جانب خوانده با تقدیم دادخواست تقاضای صدور دستور تخلیه عین مستاجره با احتساب کلیه خسارات قانونی را مستند به بند ب. ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعا می‌باشد.
****************************************************************************************

دادخواست ورشکستگی
ورشکستگی امری است که تحققش به معنای پایان فعالیت اقتصادی و تجاری صاحب کسب و کار و متعاقباً از کار افتادن چرخ کوچکی از چرخه ی بزرگ اقتصادی مملکت می باشد.
ورشکستگي حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند.

این در حالی است که ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده ی بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.

جرم ورشکستگی که دارای دو نوع ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر می باشد متاسفانه در اغلب مشاغل و کسب و کارهای جوان و کارآفرین در حال رواج می باشد. نبود سرمايه مالی كافي، عدم برنامه ریزی مناسب و کافی و اوضاع و شرایط خاص اقتصادی و سیاسی و غیره عمده دلایل ورشکستگی کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای جوان و نوپا می باشد.

فلذا وکیل آنلاین به منظور حمایت از این کسب و کارها و نیز جلوگیری از وقوع این دست جرایم مالی و اقتصادی و کمک به ماندن این کسب و کارها در چرخه ی اقتصاد ضمن بیان مقررات ورشکستگی در ادامه به بیان راه کارهایی به منظور جلوگیری از بروز ورشکستگی و نیز بیان حمایت های قانونی از کسب و کار خواهد پرداخت.

نمونه دادخواست ورشکستگی از طلبکار

خواسته:

تقاضای صدور حکم ورشکستگی

دلایل و منضمات دادخواست:

1- دفاتر تجاری پلمپ شده ی تاجر

2- دادنامه شماره ........

3- اجرائیه شماره ........

شرح دادخواست:

ریاست محترم مجنمع قضایی محل اقامت خوانده

با سلام و احترام به استحضار می رساند:

به دلالت چک شماره....... که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت و در نهایت دادنامه شماره ..... و اجرائیه شماره ..........گردیده است. خوانده از ایفای تعهدات خود عاجز و ناتوان شده و قادر به پرداخت دیون خود نمی باشد. فلذا به استناد ماده 415 قانون تجارت تقاضای صدور حکم ورشکستگی نامبرده مورد استدعاست.


دادخواست مطالبه حقوق و دستمزد
عمل هر فرد محترم بوده و از نظر قانونی تضمین گردیده است؛ بنابراین هر فردی در مقابل اعمال مادی صورت گرفته خود مستحق دریافت مزد و اجرت یا به عبارتی مستحق دریافت حاصل زحمت و دسترنج خود می‌باشد. از همین روی قانونگذار به شرح ذیل به تعریف حق السعی و مزد پرداخته است.
مطابق ماده ۳۴ قانون کار، کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.
‌همچنین در تعریف مزد مستند به ماده ۳۵ از قانون موصوف چنین آمده است: مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.
این در حالی است که عدم پرداخت حاصل زحمت کارگر یا کارمندی که نان خود را از بازویش بدست می‌آورد ممنوع بوده و قانونگذار با آن برخورد می‌نماید؛ بنابراین در اینصورت کارگر یا کارمند مربوطه در صورت وجود شرایط قانونی مقرر می‌تواند نسبت به دریافت حقوق و دستمزد خود در مراجع قانونی اقدام نماید.
در همین راستا باید بیان داشت مرجع بدوی جهت رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما، هیأت تشخیص می‌باشد. نقش هیأت حل اختلاف نیز عمدتاً رسیدگی به اعتراضات هر یک از طرفین اختلاف از آرای هیأت تشخیص و به عبارت دیگر مرجع تجدیدنظر می‌باشد.
اما مراجعه و اقدام از این مراجع مانند سایر مراجع نیازمند تنظیم و تقدیم دادخواست می‌باشد. این دادخواست بایستی حاوی شرایط شکلی ذیل باشد.
نمونه دادخواست مطالبه حقوق و دستمزد کارگر
خواسته: مطالبه حق السعی (مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه)
دلایل و مستندات: قرارداد کاری (در صورت موجود یا در دسترس بودن)، پرینت حساب بانکی، در صورت لزوم گزارش بازرس (در فرض عدم وجود قرارداد)
شرح دادخواست:
ریاست محترم هیئت تشخیص یا حل اختلاف دعاوی کارگر و کارفرما
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند:
اینجانب برای شخص حقیقی یا حقوقی ………. از تاریخ…….. تا…….. به مدت ……… مشغول به کار بوده ام. متاسفانه شخص مذکور علی رغم اجرای تعهدات قانونی و قراردادی از طرف اینجانب نسبت به پرداخت دسمزد بنده از تاریخ .... تا ... به مدت ... خودداری نموده است؛ لذا با استناد به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار رسیدگی و صدور رای مبنی بر محکومیت کارفرما به پرداخت مطالبات قانونی به شرح ستون خواسته را استدعا دارم.

دادخواست مطالبه نفقه

مفهوم نفقه زن

ماده 1107 قانون مدنی بیان می دارد: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

از طرفی دیگر ماده 1106 قانون مدنی بیان می دارد: در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است.

بنابراین در خصوص این دو ماده و نیز برخی ویژگی های نفقه، نکاتی را به اختصار بیان می نماییم:

1- هدف و فلسفه وضع تاسیس قانونی نفقه، حمایت از زن می باشد، چه اینکه در اسلام پرداخت کلیه مخارج زنان بر عهده مرد بوده و زن تکلیفی به اشتغال و کسب درآمد نداشته و حتی بر فرض اشتغال و وجود درآمد مستقل این تکلیف از ذمه مرد ساقط نخواهد شد. بنابراین قانونگذار با این تاسیس حمایت خود را نسبت به زنان اعلام کرده است.

2- با توجه به اهمیت حق زوجه بر مطالبه نفقه، قانون گذار علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی ،امتناع زوج از ایفاء این تعهد را با ضمانت اجرای کیفری نیز مواجه نموده است حتی در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه و نیز عدم امکان الزام وی به انفاق، به منظور جلوگیری از عسر و حرج زوجه قانون به وی این اختیار را داده است تا نسبت به تقاضای طلاق از دادگاه اقدام نماید.

3- زن در صورت تمکین از زوج استحقاق دریافت نفقه خواهد داشت ، به عبارتی دیگر ایفاء وظایف زناشویی از شرایط لازم در استحقاق دریافت نفقه می باشد. بنابراین باید بیان داشت که نشوز و نافرمانی زن مانع استحقاق نفقه است.

4- مصادیق ذکر شده در ماده 1107 قانون مدنی، تنها مصادیق نفقه نمی باشند، به عبارتی دیگر این مصادیق حصری نبوده و گستره آن ها بسیار فراتر از موارد مذکور خواهد بود.

5- آنچه را که شوهر به عنوان نفقه به زن می‌دهد، زن مالک آن می شود، بنابراین خواهد توانست هرگونه تصرفات مالکانه همچون بخشش... در آن مال انجام دهد.

6- نفقه زن همواره بر نفقه سایر افراد واجب النفقه زوج (خویشاوندان نسبی ) مقدم می باشد، بنابراین هرگاه شخصی توانایی پرداخت همزمان نفقه زن و نیز خویشاوندان نسبی خود را نداشته باشد، زن بر دیگران مقدم خواهد بود.

7- در صرت امتناع مرد از پرداخت نفقه زوجه و سایر افراد واجب النفقه وی ، صرفاً زوجه است که خواهد توانست نفقه زمان گذشته خود را نیز مطالبه کند.

8- صرف نظر از بحث تمکین زن، نفقه وی برخلاف نفقه خویشان نسبی مرد، مشروط به فقیر بودن زن و تمکن مالی مرد نیست. بنابراین همانطور که پیش تر گفته شد زن حتی در صورت ثروتمند بودن خواهد توانست نفقه خود را از شوهر مطالبه کند.

9- نفقه زن برخلاف نفقه خویشاوندان نسبی مرد، تکلیف یک جانبه می باشد، به عبارتی دیگر در حقوق ایران زن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست. در حالیکه نفقه خویشاوندان یا همان اقارب مرد در فرض وجود شرایط یک تکلیف متقابل است.

10- نفقه زن اصولاً و برخلاف نفقه خویشاوندان نسبی مرد، طلب ممتاز محسوب خواهد شد، بنابراین در صورت فوت یا ورشکستگی زوج و همچنین در صورتیکه اموال زوج کفاف پرداخت دیون و بدهی وی را ننماید، نفقه زن بر سایر بدهیها مقدم خواهد بود.

نمونه دادخواست مطالبه نفقه:

خواسته: بدواً صدور قرار تامین خواسته، ثانیاً مطالبه نفقه ایام زوجیت از تاریخ ............لغایت....... علی الحساب مقوم به ..............ریال با جلب نظر کارشناس؛ ثالثاً، کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی.

دلایل و منضمات:

1-کپی مصدق عقدنامه

2- عندالاقتضاء شهادت شهود

3- جلب نظر کارشناس

شرح خواسته:

ریاست محترم دادگاه

با سلام و احترام به استحضار می رساند:

اینجانب...... به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ….. تنظيمي در دفتررسمي ازدواج شماره …… شهرستان …… درتاريخ ……….. به عقد و نکاح دائم خوانده دعوا درآمده ام. نظر به اینکه حسب مواد ۱۱۰۶ و۱۱۰۷ قانون مدنی تامین نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد، متاسفانه خوانده از تامین آن خودداری نموده و می نماید. فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نَفقه ایام زوجیت با جلب تظر کارشناس از تاریخ …………. لغایت …………… به مدت …. ماه (و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه) مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد تقاضا است. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا می شود.

دادخواست مطالبه وجه چک

به گزارش خبرگزاری میزان مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
اما در هر صورت برای صدور آن باید شرایطی که از نظر قانونی لازم است، رعایت شود والّا با ضمانت اجرای قانونی مواجه می‌شویم.
در چک باید محل و تاریخ صدور (ناظر به ذکر روز، ماه و سال است که مطابق قانون صدور چک می‌تواند وعده دار باشد) قید شده و به امضای صادرکننده (اثر انگشت در حکم امضا) برسد و مبلغ قابل پرداخت نیز باید مشخص باشد.
اقامه دعوا در دادگاه حقوقی
دارنده چک می‌تواند علیه همه مسئولین اعم از صادرکننده، ظهرنویسان و ضامنان آن‌ها با تقدیم دادخواست، در دادگاه عمومی اقامه دعوا نماید.
در صورت احراز مسئولیت هرکدام از این اشخاص، محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک می‌گردند و دادگاه به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ایشان را محکوم به پرداخت وجه چک و سایر هزینه‌ها از جمله هزینه دادرسی، خسارت تاخیر تادیه... می‌نماید؛ و چنانچه مالی از ایشان در دسترس باشد آنرا ضبط و به میزان محکومیت از محل ضبط شده حکم را اجرا می‌نماید و درغیراینصورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.

دادخواست مطالبه وجه چک:
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی در خصوص خواسته فوق به استحضار می‌رساند:
اینجانب.... دارنده چک شماره... می‌باشم. به دلالت تصویر مصدق چک موصوف، خوانده دعوی مکلف به پرداخت چک مزبور در مورخ... شده است. با این وصفمتاسفانه نامبرده از ایفاء تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه چک در سررسید به دلالت گواهی عدم پرداخت صادره از بانک .... امتناع نموده است. با توجه به اینکه علی رغم پیگیری‌های متعدد تاکنون موفق به دریافت وجوه استحقاقی خود نگردیده ام فلذا، از آن مقام محترم بدواً صدور قرار تامین خواسته و متعاقباً صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر در تادیه مطابق شاخص تورم بانک مرکزی و هزینه دادرسی را تقاضا دارم.
در بخش خواسته یا موضوع و بهای آن درج گردد:
۱- بدواً تقاضای صدور قرار تامین خواسته به میزان مبلغ مندرج در چک
۲- صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه مندرج در چک
۳- مطالبه خسارت تاخیر در تادیه
۴- مطالبه هزینه دادرسی
در بخش دلائل و منضمات داخواست درج گردد:
۱- تصویر مصدق چک
۲- تصویر گواهی عدم پرداخت

منبع: خبرگزاری میزان
برچسب ها: دادخواست ، تخلیه ، شکایت

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین