کد خبر: ۴۹۲۴
تاریخ انتشار:

"خاورمیانه" واژه جعلی انگلیسی ها بجای "جهان اسلام" است

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت : اصطلاح خاورمیانه را انگلیسی‌ها به جای جهان اسلام جعل کردند تا سبب تضعیف وحدت جهان اسلام شوند.

به گزارش مهر، دکتر"غلامعلی حداد عادل" که عصر امروز درهمایش ایران و استعمار انگلیس که در تالارعلامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد،سخن می گفت تاکید کرد : حضور صهیونیست‌ها درمنطقه از آثار استعمارگری‌های انگلیس است و این انگلیسی‌ها بودند که باعث شدند لطمات زیادی ازسوی عراق در دهه‌های گذشته و نیز درسال‌های اخیر به ایران وارد شود.

وی استعمار را به یک سکه دو رو تشبیه کرد و گفت: استعمارگری و استعمارزدگی دو روی این سکه هستند که انگلیسی ها علاوه بر استعمارگری، در کشورهای مورد نظر خود بستر را برای استعمارزدگی آن کشور فراهم می‌کردند.

حداد عادل معتقد است خوش‌بین بودن روشنفکران ایرانی درحکومت‌های قبل از انقلاب زمینه و بستر استعمارزدگی را فراهم کرد و سبب شد تا انگلیسی‌ها و دیگر استعمارگران به سهولت به اهداف استعماری خود دست بیابند.

وی با بیان اینکه امروزباید دید که آیا روی خوش نشان دادن به بیگانگان وایجاد زمینه استعمارگری واقعا می‌تواند موجب پیشرفت ایران شود، گفت : نتیجه استعمارزدگی و روی خوش نشان دادن به استعمارگران پیشرفت نیست ، بلکه ایجاد استبداد و استعمار و روی کار آمدن حکومت‌هایی مثل حکومت رضاخان است.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه استعمارگران همواره شعار دموکراسی سر می‌دهند و در عین حال در همه جای جهان از حکومت‌های استبدادی و فاسد حمایت می کنند، افزود: امروز هم اگر فرصت پیدا کنند به دنبال آن هستند که همان داستان قبلی را در ایران تکرار کنند.

وی با تاکید بر لزوم آگاهی و هوشیاری ملت بویژه نسل جوان در برابر توطئه‌های استعمارگران، تصریح کرد: تا وقتی ملت ایران هوشیارانه درصحنه باشند به طور قطع داستان استعمار انگلیس تکرار نخواهد شد.

حداد عادل در بخش دیگری ازسخنان خود گفت: انگلیسی‌ها فقط از حیث ملیت و سرزمینی به ملت ایران لطمه نزده‌اند بلکه از حیث مذهب هم ضررهای زیادی زدند و سبب تفرقه بین ملت شدند.

وی با اشاره به ضرورت بررسی دقیق و عالمانه استعمار انگلیس در ایران گفت: فرق نسل امروز با کسانی که ده‌ها سال قبل در صحنه خدمت کشور بودند این است که این نسل چیز زیادی نمی‌داند و ما باید تلاش کنیم که این فراموشی به نفع دشمنان انقلاب تمام نشود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: استعمار غربی پدیده‌ای است که فصلی سیاه و ننگین و شرم‌آور از کل تاریخ بشریت است و فجایعی که استعمار بر سر مردم جهان آورده به مراتب تلخ‌تر از دوران برده‌داری است.

وی همچنین با طرح این پرسش که چطور شد دویست سال جنگ صلیبی به پدیده استعمار منتهی نشد؟ گفت: اختراع تفنگ و توپ نخست به دست غربی ها عامل موثری در بهم خوردن توازن قوا میان غرب و غیر غرب بود. حداد عادل افزود: اختراع دیگری به نام تلگراف که بعدا مکمل اختراع توپ و تانک شد سبب گردید استعمار سرزمین هایی را که تصرف کرده بود کنترل و هدایت کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه امروز هم قدرت رسانه ای قدرت برتر استعمارگران است گفت: ضرورت بررسی نقش استعمار انگلیس در ایران آنقدر مهم است که می شود تاریخ 300 تا 400 سال گذشته این سرزمین را یک بار دیگر بررسی کرد و در واقع این تاریخ را بر این اساس شرح و توضیح داد.

حداد عادل با بیان اینکه هندوستان برای انگلیس بسیار مهم و حیاتی بود، افزود: آنگونه که در خاطرات علم (جلد ششم که به تازگی چاپ شده است) آمده است، انگلیسی ها از دولت مرکزی ایران اصلا تبعیت نمی کردند. وی با بیان اینکه رقابت میان انگلیس و روس خود علتی برای تسلط نیافتن انگلیس برایران شد گفت: البته از طرف علما و روحانیون داخل ایران هم مخالفت هایی با دولت مرکزی در زمینه دخالت های استعمار سیاه انگلیس می شد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: علمایی چون سیدجمال الدین اسدآبادی و میرزای شیرازی از سردمداران بسیج مردم در مقابل نفوذ استعمار انگلیس بودند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه انگلیسی ها در جهت دادن روایت مشروطیت نقش اساسی داشتند گفت: انگلیسی ها درصدد بودند با ظرافت حرکت مردم ایران را در جریان پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک حرکت ملی گرایانه رنگ و لعاب دهند نه یک حرکت اسلامی که البته این توطئه با هوشیاری امام خمینی(ره) خنثی شد.

حداد عادل با بیان اینکه دست انگلیس در ترورها و آشوب های دوران مشروطیت باید کاملا بررسی شود افزود: یکی از اقدامات انگلیس ها در سالهای 1285 تا 1299 هجری شمسی ایجاد ناامنی و بی نظمی در عرصه اجتماعی سیاسی ایران بود. وی با بیان اینکه تحریک یاغیان محلی از اقدامات اصلی استعمار انگیس بودگفت: شیخ خزعل در خوزستان و سالارالدوله برادر محمدعلی شاه از جمله این یاغیان هستند.

حداد عادل افزود: انگلیسی ها سپس با پیدا کردن رضاخان، این یاغیان محلی را کنار زدند و رضاخان را بر روی کار آوردند.
وی گفت: انگلیسی ها درکودتای 1299 (بر سرکار آمدن رضاخان)‌ از سرگرمی روسها (انقلاب اکتبر) استفاده کردند و حکومتی را بر سر کار آوردند که از بن و بنیاد در اختیار خودشان بود.

حداد عادل افزود: قاجاریه در اصل سلطنت شان، منتسب به استعمار نبودند اما پهلوی از اصل و ریشه به دست استعمار انگلیس بوجود آمد. وی گفت : در یادداشت های دکتر غنی (سفیر ایران در مصر) آمده است که در آن زمان مصر به خاطر طولانی شدن پذیرش سفیر جدیدش در تهران ناراحت شده بود که بعدا فهمیدند این انگلیس بوده که با آن فرد (سفیر جدید مصر درتهران) مخالف بوده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه دخالت انگلیس ها در مرزهای ایران به ویژه مرزهای آبی و در خلیج فارس نیز قابل بررسی است افزود: استعمار انگلیس فقط به ملت ایران از حیث ملت ایرانی و سرزمینی ضربه نزده است بلکه از نظر اسلامی هم ضربه زده است.

حداد عادل گفت: انگلیس ها اصطلاح خاورمیانه را جعل کردند؛ آنها برای اینکه دیگر جهان اسلام گفته نشود خاورمیانه را وارد زبان ها کردند. وی افزود: اشغال فلسطین و ایجاد دولت جعلی رژیم اشغالگر صهیونیستی خون دلی دیگر است که استعمار پیر انگلیس به مردم مسلمان بویژه ملت ایران داده است.

حداد عادل گفت : در کنار مرور تاریخی باید به روش ها و ابزارهای بکارگیری استعمار توجه کرد که اهمیت شناخت این مهم کمتر ازخود استعمار نیست این که چطور انگلیسی ها مدیران و رجال سیاسی کشور را می خریدند و اینکه چطور وارد جغرافیای سیاسی و اجتماعی کشورها می شدند و اینکه چطور با خدمات آموزشی و خدمات عام المنفعه سعی داشتند نظر مردم را به خود جلب کنند .

حداد عادل با اشاره به خاطرات پرویز راجی (آخرین سفیر ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در انگلیس) گفت:رجال سیاسی ایران برای شرکت در یک میهمانی انگلیسی ها در لندن حتی گریه می کردند و التماس استعمارگران را می کردند. وی با بیان اینکه نباید از توطئه استعمار در ایجاد بستر میان روشنفکران ایران برای پذیرش آنها غافل بود افزود: خوشبینی روشنفکران ایرانی (نه مزدوران و جاسوسان ایرانی) که آرزوی پیشرفت ایران را نیز داشتند یکی از عوامل نفوذ استعمار انگلیس در ایران بود.

حداد عادل با طرح این پرسش که آیا این روی خوش نشان دادن به استعمار ، پیشرفتی را برای کشور داشته است گفت: نتیجه آن نه پیشرفت بلکه استبداد بود؛ برخلاف نویدهایی که غرب به روشنفکران می داد نه تنها نتیجه ای حاصل نشد بلکه منجر به روی کار آمدن حکومت رضاخان شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: از خود بیگانگی یک ملت تحفه همیشگی استعمار به کشورهای مسلمان بوده و خواهد بود.
حداد عادل با بیان اینکه نسل جوان کشور باید قدر زحمات امام خمینی(ره) را بداند و به خود و انقلاب اسلامی خود ببالد افزود: تا وقتی ملت ایران در صحنه باشد دوباره استعمار انگلیس در ایران تکرار نخواهد شد.

وی با تاکید بر حفظ حضور مردم در صحنه های انقلاب اسلامی گفت: حضور مردم هم حاصل همدلی مردم با مسئولان نظام است و باید قدر دانسته و حفظ شود.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین