کد خبر: ۴۸۴۵۳
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۷
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران تأكيد كرد: احمدي‌نژاد چشم خود را بر تخلفات متملقان و باند انحرافي نبندد
عباس سليمي‌نمين در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با بيان اينكه مواجهه منطقي و تبييني با جريان انحرافي قطعاً به نفع اصولگرايان است، اظهارداشت: حضور اين جريان يك آزمون بزرگ در پيش روي اصولگرايان بوده و جريان اصولگرايي ثابت مي‌كند كه اصلاً بحث فرد، سلايق گروهي و حزبي در آن اهميتي نداشته و بر روي يك سري اصول استوار است.

وي با تأكيد بر اينكه جريان اصولگرايي مي‌خواهد پايبندي خود را در هر شرايط به مباني تضمين‌كننده و تأمين‌‌كننده مصالح عمومي نشان دهد، تصريح‌كرد: جريان اصولگرايي اين آزمون را نيز به خوبي پشت سر مي‌گذارد.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در خصوص دلائل به وجود آمدن مسائل اخير، يادآورشد: هر فرد و هر شخصيتي در عرصه اجرا اگر در وادي ماندگاري دائمي در قدرت قرار گيرد يك سري مسائل در اطراف وي شكل مي‌گيرد كه قطعاً با قانون و مصالح جامعه مغايرت خواهد داشت و اين وسوسه در مورد همه افراد صادق است.

وي با تأكيد بر اينكه نبايد تصور شود كه وسوسه‌ ماندگاري در قدرت تنها در افراد خاصي شكل مي‌گيرد، افزود: همه افراد در ارتباط با اين مسئله با پوشش‌ها و بهانه‌هاي خاصي مي‌توانند دچار لغزش شوند.

سليمي‌نمين ادامه داد: در دولت آقاي احمدي‌نژاد با اين توجيه كه خيلي به انقلاب خدمت كرده و جلوي انحرافات را گرفته‌اند برخي چنين پنداشته‌اند كه نبايد صحنه را ترك كنند زيرا امور اجرايي كشور در دست كساني قرار مي‌گيرد كه از آنها پايبندي كمتري نسبت به اصول دارند اينگونه احساس وظيفه و دلسوزي فراتر از قانون در مورد جامعه قطعاً بهانه‌اي بيش نيست و ناشي از تملقاتي است كه موجب وسوسه افراد براي باقي ماندن در قدرت شده است.

وي با بيان اينكه متملقين اين ذهنيت را در آقاي احمدي‌نژاد ايجاد كرده‌اند كه اگر وي نبود كشور دچار انحرافات اساسي شده و قادر نبود مسير خود را در وادي اصلاح به خوبي طي كند، گفت: در واقع اين تصور از طريق يك سري غلوكردن‌ها ايجاد شد هرچند در ابتداي كار برخي عناصر ناپخته سياسي نيز با ستايش‌هاي افراطي خود در اين قضيه دخيل بودند.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران بر همين اساس به 'اظهارات ناپخته' خانم رجبي كه احمدي‌نژاد را معجزه هزاره سوم قلمداد مي‌كرد اشاره و اضافه‌كرد: قطعاً مي‌توان خانم رجبي را جزء عناصر ناپخته سياسي ارزيابي كرد كه ناخواسته در متوهم نمودن رئيس‌جمهور تأثير داشت.

*متملقان جايگاه خود را در اطراف آقاي احمدي‌نژاد تقويت‌ كرده‌اند

وي يادآورشد: در كنار اظهارات ناپخته‌اي مثل سخنان خانم رجبي افراد متملقي نيز پيدا شدند و به تدريج جايگاه خود را در اطراف آقاي احمدي‌نژاد تقويت كرده و نفوذ خود را گسترش دادند؛ اين حاشيه‌نشينان در دستگاه قوه مجريه با طرح برخي موضوعات -كه قطعاً موجب ايجاد توهم در آقاي احمدي‌نژاد شد- تا آنجا پيش رفتند كه رئيس دولت را احياءكننده انقلاب و ارزش‌ها معرفي كردند و به وسيله طرح برخي موضوعات كه قطعاً موجب ايجاد توهم در آقاي احمدي‌نژاد شد به وي قبولاندند كه احياء‌كننده انقلاب بوده و همه ارزش ها قبل از وي از دست رفته بود و احمدي‌نژاد باعث شد تا انقلاب مجدداً در مسير سلامت قرار گيرد.

سليمي‌نمين تأكيدكرد: اين تملقات در احمدي‌نژاد تأثيرات سوء گذاشته و امروز وي احساس مي‌كند كه بايد زمينه بقاء در قدرت را براي خود فراهم كند؛ با اين توجيه كه بدون وي در رأس امور اجرايي مجدداً انقلاب از مسير سلامت خارج خواهدشد.

* ترك كردن مسند قدرت براي احمدي‌نژاد خوشايند نيست

وي اظهارداشت: بر اساس قانون احمدي‌نژاد صرفاً 2 دوره مي‌تواند در مسند امور اجرايي كشور قرار گيرد و پس از آن بايد پذيراي ترك كردن آن بوده و اجازه دهد كه طبق قانون ملت ايران از ساير استعدادهاي خود نيز بهره‌مند شود اما ظاهراً اين مسئله براي احمدي‌نژاد خوشايند نبوده و وي تلاش مي‌كند تا در مسند قدرت باقي بماند و وقتي قانون و رهبري را در برابر خود مي‌بيند در مسيري قرار مي‌گيرد كه چندان شايسته نيست.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران با بيان اينكه در گذشته نيز برخي از شخصيت‌هايي كه در جايگاه امور اجرايي كشور قرار داشتند وسوسه ماندگاري در قدرت نيز متوجه آنها ‌شد، گفت: اين افراد نيز با سد رهبري به عنوان حافظ سلامت جامعه مواجه شده و نتوانستند زياده‌خواهي خود را در اين عرصه دنبال كنند.

وي ادامه داد: افرادي كه تلاش مي‌كنند تا خود يا اطرافيانشان در قدرت براي هميشه بمانند بعيد است از قدرتي كه مردم به آنها تفويض كرده‌اند تا در مسير خدمتگزاري به ملت باشند، به نفع خود استفاده نكنند چراكه آنها يك مسير هموار را نمي‌پيمايند بلكه يك مسير ناهموار را طي مي‌كنند؛ مسير هموار قانوني و مسير ناهموار مسيري است كه با سد قانون و حافظ قانون يعني رهبري مواجه است؛ از اين رو ناخواسته در مسيري قرار مي‌گيرند كه از امكاناتي استفاده كنند تا توفيقشان در اين مسير افزايش پيدا كند.

به اعتقاد سليمي‌نمين رويكرد جدي شكل‌گرفته در دولت دهم اين است كه با استفاده از امكانات مردم، ‌‌آراء و نظراتي به سوي تيم احمدي‌نژاد جلب شود كه اين مسئله هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است.

*تمام دغدغه دولت بايد خدمتگزاري به مردم باشد

وي با تأكيد بر اينكه تمام دغدغه دولت بايد خدمتگزاري به مردم باشد و به قوه مجريه به عنوان اداراه‌كننده انتخابات ربطي ندارد كه در آينده چه كسي با رأي مردم قدرت اجرايي كشور را در دست خواهد گرفت، تصريح‌كرد: دولت نبايد در اين زمينه هيچ فعاليتي را از خود بروز دهد؛ اما متأسفانه درحال حاضر بسياري از فعاليت‌ها بر محوريت انتخابات آتي است و اين به معني بازماندن دولت از ادامه روند خدمتگزاري به مردم و در وادي منويات دسته يا باند جا خوش كرده‌ در كنار خود قرار گرفتن است.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران با تأكيد بر اينكه امكانات عمومي به اين دليل در اختيار قوه مجريه قرار گرفته تا بتواند امور مردم را به پيش ببرد، يادآورشد: اين تحليل كه تنها كشور با وجود احمدي‌نژاد در مسير سعادت خواهد بود و در غير اينصورت سعادت از جامعه رخت خواهد بست، تحليل غلطي است و هرگز نبايد امكانات مردم براي تحقق اين تحليل ولو اينكه تحليل درستي هم باشد، صرف شود.

وي با بيان اينكه در گذشته رويكردي از جانب دولت‌ها مبني بر اينكه مجلس را در كنترل خود درآورند و يا به تعبيري مجلس را با خود هماهنگ كنند، وجود داشته و در دولت فعلي نيز اين مسئله به چشم مي‌خورد، گفت: براي شكل‌گيري چنين مجلسي در گذشته نيز سرمايه‌گذاري مي‌شد؛ اكنون نيز صاحب منصبان قوه مجريه به عنوان كساني كه داراي توان مالي چشمگير و بودجه عمومي كشور را در اختيار دارند در مسير تأثيرگذاري بر انتخابات كشور برآمده‌اند.

سليمي‌نمين براي نمونه به عملكرد آقاي مرعشي رئيس‌دفتر آقاي هاشمي‌رفسنجاني اشاره كرد كه با كانديداهاي مجلس تماس مي‌گرفت و پيشنهاد كمك مالي به آنها مي‌كرد.

وي با تأكيد بر اينكه برخي رفتارها حكايت از اين دارد كه اين دولت نيز بي‌تمايل نيست كه در مسير شكل‌دهي به مجلس هماهنگ با خود كه از جمله انحرافات جدي سياسي است، قرار گيرد، خاطر‌نشان‌كرد: بايد قوه مجريه را از اين كار پرهيز داد چرا كه مجلس جايگاه نظارتي دارد و اگر دولت اين جايگاه را بي‌اثر كند بدون شك تبعات بسيار سويي را شاهد خواهيم بود.

عباس سليمي‌نمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در ادامه گفت‌و‌گوي خود با فارس با اشاره به اهداف باند انحرافي جا خوش كرده در كنار رئيس‌جمهور براي ايجاد شكاف بين آرمان‌هاي دولت و انقلاب اسلامي، اظهارداشت: اين باند سعي مي‌كند ظاهري فكري به خود بگيرد اما اصل قضايا اين است كه آنها براي بسط و تداوم قدرت خود به احمدي‌نژاد قبولانده‌اند كه بدون او انقلاب و كشور با مشكل مواجه است لذا بايد تلاش كني تا در رأس امور باقي بماني.

وي ادامه داد: اين توهمي كه احمدي‌نژاد دچار آن شده است ناشي از فعاليت چشم‌گير متملقان در اطراف وي است بر اين اساس احمدي‌نژاد چشم خود را بر برخي تخلفات اين باند بسته است.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران با بيان اينكه احمدي‌نژاد براي در قدرت ماندن خود يا اطرافيانش تلاش مي‌كند، افزود: آنها مي‌خواهند قدرت را در چارچوب نظرات خود حفظ كنند.

وي بيان داشت: اين انحراف در دولت‌هاي گذشته نيز وجود داشته است و ديگران نيز كه با ديدگاه‌هاي ديگري در رأس قدرت بودند براي حفظ جايگاه و قدرت خود تلاش كردند.

سليمي‌نمين تأكيد كرد: منشأ اصلي اقدامات جريان انحرافي، مسائل فكري و انديشه‌اي نيست بلكه آنها از اين اظهارات ايدئولوژي به عنوان پوشش براي پنهان داشتن اهداف سياسي و اقتصادي خود استفاده مي‌كنند.

* خدمات خارج از چارچوب قانون بدعت و انحراف است

وي با اشاره به اينكه احمدي‌نژاد نيز مانند ساير مسئولان خدمات شايسته‌اي را به كشور انجام داده كه در چارچوب قانون بايد اين خدمت‌رساني را ادامه دهد، خاطرنشان كرد: هر جا كه از قانون انحرافي صورت گيرد، خدمت محسوب نمي‌شود بلكه اين امر بدعت است و مي‌تواند منشأ انحرافات عظيم باشد.

* استفاده از پوشش اعتقادي توسط جريان انحرافي براي كسب رأي است

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران تصريح كرد: باند انحرافي به صورت كاملاً متناقض از باورهاي مذهبي مردم جهت پيشبرد اهداف خود كه همان كسب رأي است، بهره مي‌گيرد؛ نيروهاي مذهبي در جامعه ما اعتماد چشمگيري به حضرت ولي‌‌عصر (عج) دارند لذا آنها با اظهاراتي پيرامون نزديكي‌شان به امام زمان «عج» مي‌خواهند رأي اين گروه را در خدمت گيرند.

وي يادآور شد: باند انحرافي درصدد است رأي نيروهاي غيرمذهبي را با مطرح كردن بحث ايرانيت و عده‌اي‌ ديگر را با پول جذب كند.

سليمي‌نمين با تأكيد بر اينكه رهبران جريان انحرافي سعي دارند نظرات غرب‌گرايان را با مطرح كردن موضوعاتي همچون «مردم اسرائيل» و برخي موضع‌گيري‌ها در سطح بين‌الملل جذب كنند، گفت: اين اظهارات خميرمايه فكري ندارد بلكه براي هموار كردن مسير آنها در انتخابات آتي صورت مي‌گيرد.

وي در ادامه با اشاره به اينكه شركت در انتخابات از مسير قانوني هموار است اما جريان انحرافي آن را طي نمي‌كند، اضافه كرد: اين جريان از آنجايي كه قطعأ با مخالفت قانون و مقام معظم رهبري مواجه مي‌شود، به صورت غيرمنطقي وارد مسير تأثيرگذاري انتخابات مجلس و به دنبال آن رياست‌جمهوري شده است.

* مكتب ايراني در دوره رضاخان براي مقابله با اسلام مطرح شد

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران بيان داشت: برخي از موضوعاتي كه جريان انحرافي مطرح مي‌كنند تكرار همان حرف‌هاي گذشته است؛ مكتب ايراني مربوط به دوره رضاخان است و در همان زمان نيز به دليل داشتن يك تركيب متناقض نتوانست توفيقي را از آن خود سازد.

وي بر همين اساس عنوان كرد: ايراني بودن يك بحث جغرافيايي و مكتب امري ايدئولوژيك و فكري است بنابراين جغرافيا اصلاً مكتبي ندارد لذا اين مسئله مانند مطرح شدن مكتب لبنان و مكتب افغانستان است.

سليمي‌نمين با بيان اينكه در دوران پهلوي براي مقابله با اسلام بحثي بي‌هويت به نام مكتب ايراني ايجاد شد، خاطرنشان كرد: باند انحرافي مكتب ايراني را با تصور اينكه عده‌اي با اين شعار جذب مي‌شوند، مطرح كرده است در حالي كه اين تصور سطحي‌نگرانه است.

وي اظهار داشت: كساني كه با چنين طراحي‌هايي درصدد جلب نظر مردم براي انتخابات هستند بايد بدانند كه ديگران در گذشته از اين اقدامات نتيجه‌اي نگرفتند و مصداق آن برخي رئيس جمهورهايي هستند كه تلاش كردند با هر جماعتي به مقتضاي گرايش آنها سخن بگويند اما حاصلي عايدشان نشد.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران بر همين اساس تصريح كرد: دولت احمدي‌نژاد نيز قطعأ با برخي اظهارات پيرامون موضوعات خاص نمي‌تواند اعتماد ديگران را جلب كند؛ جريان انحرافي چگونه تصور مي‌كند با طرح مسائلي چون مردم اسرائيل مي‌تواند اعتماد برخي جناح‌هاي كشورهاي غربي را كسب كند؟

وي با بيان اينكه درگذشته برخي جريانات سياسي پس از سال‌ها از طريق همكاري با غرب به‌تدريج توانستند سرمايه‌گذاري آنها را نسبت به خود جلب كنند، افزود: اقدامات اينگونه ديگر جوابگو نيست چرا كه ملت ايران اين تجربيات را پشت سر گذاشته و نسبت به آن بشدت حساس است.

اين كارشناس مسائل سياسي خاطرنشان كرد: در رخدادهاي چند هفته اخير در چارچوب تلاش براي دخل و تصرفات در وزارت اطلاعات شاهد بوديم كه اين باند نتوانست از آنچه متعلق به عموم است در جهت اهداف معطوف به قدرت خود سوء‌استفاده كند و اين امر جاي مباهات دارد كه ساختار سياسي نظام اسلامي در برابر اينگونه زياده‌طلبي‌ها از سوي هركس باشد، به شدت مي‌ايستد.

* ورود به حوزه سوء‌استفاده از وزارت اطلاعات طبق يك برنامه‌ريزي بلندمدت

وي عنوان كرد: براي در قدرت ماندن، يك جريان به برنامه‌ريزي بلندمدت نيازمند است لذا باند جريان انحرافي مسائلي همچون مكتب ايراني، مردم اسرائيل، يار امام زمان «عج» بودن و برخي مسائل ديگر را مطرح مي‌كند و اين نشان از يك برنامه‌ريزي دقيق دارد كه در هفته‌هاي گذشته به وزارت اطلاعات رسيد.

سليمي‌نمين با تأكيد بر اينكه هيچ‌گاه نظام جمهوري اسلامي نمي‌پذيرد باندي از وزارت اطلاعات براي پيشبرد اهداف انتخاباتي خود، استفاده ابزاري كند، افزود: ايجاد برخي مشكلات براي وزارت اطلاعات از سوي جريان انحرافي رويكرد انتخاباتي داشت؛ اينكه امور به گونه‌اي پيش رود كه چنين وزارتخانه مهمي براي مدت طولاني وزير نداشته باشد صرفاً دست طراحان اين برنامه را براي پيشبرد طرح‌هاي خود باز مي‌گذاشت؛ معني ندارد قبل از اينكه نامزد جديد براي اين وزارتخانه مهم در نظر گرفته نشد وزير آن بركنارشود.

وي ادامه داد: در پاسخ به اين سؤال كه كدام شخصيت قريب‌الاجتهادي مدنظر است گفته شود رئيس‌جمهور مي‌خواهد خود سرپرستي اين وزارتخانه را به عهده گيرد اين امر دو مشكل اساسي داشت؛ اول اينكه رئيس‌جمهور حتي اگر فرصت اداره چنين وزارتخانه مهمي را داشت قريب‌الاجتهاد نيست لذا قانوناً نمي‌تواند و مسئله دوم آن است كه رئيس‌جمهور اشتغالات فراواني دارد و بي‌وزير بودن اين جايگاه كليدي صرفاً دست باند انحرافي را براي دخل و تصرف در آن باز مي‌گذارد.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در خصوص اهداف اصلي باند انحرافي كه برخي فعالان سياسي آن را ادامه دهنده آمال بر زمين مانده اصلاح‌طلبان مي‌دانند، گفت: همه افرادي كه تنش‌هايي را در كشور به وجود مي‌آورند قطعأ در مسير غيرمنطقي قرار دارند چرا كه در غير اينصورت نظام همواره جريانات مختلف را با رأي مردم پذيرا بوده است.

وي ادامه داد: برخي افراد با رسيدن به قدرت براي زياده‌خواهي‌هاي خود اقداماتي را انجام مي‌دهند كه اين امر موجب ايجاد مشكلاتي در كشور مي‌شود همان‌طور كه در گذشته چنين بوده است.

*احمدي‌نژاد پس از اتمام دوره خود نبايد ندايي براي ماندگاري در قدرت سر دهد

سليمي‌نمين با اشاره به اينكه احمدي‌نژاد و تيم وي بايد پس از اتمام دوره خود قدرت را ترك كنند و هيچ ندايي براي ماندگاري در آن سر ندهند، افزود: انجام اقداماتي كه شائبه تلاش براي ماندگاري در قدرت به ذهن متبادر شود زياده‌خواهي دولت محسوب مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: احمدي‌نژاد بايد تصورات ذهني غلط خود را مبني بر اينكه وي منجي انقلاب است و كشور بدون وجود او دچار مشكل مي‌شود، كنار بگذارد.

* ولايت‌فقيه با دفاع پرهزينه از اصل چرخش قدرت اين امكان را فراهم ساخت تا نوبت به امثال احمدي‌نژاد نيز برسد

سليمي‌نمين تأكيد كرد: علت رئيس‌جمهور شدن احمدي‌نژاد در چرخش قدرت وجود جايگاه تعيين‌كننده ولايت‌فقيه بود كه اين امكان را فراهم ساخت تا نوبت به وي نيز برسد در اين وادي تاكنون مقام معظم رهبري حافظ سلامت كشور بوده‌اند؛ در آينده اين نيز همين روند ادامه خواهد يافت.

وي با بيان اينكه اگر شرايطي براي روي كار آمدن احمدي‌نژاد در قدرت فراهم شد، ولايت فقيه آن را ايجاد كرد چرا كه ديگران نمي‌خواستند قدرت را ترك كنند تا نوبت به وي برسد، گفت: احمدي‌نژاد نيز قطعأ بايد قدرت را ترك كند تا نوبت به ديگران هم براي خدمت‌گزاري برسد؛ اين امر يكي از اصول اساسي حفظ سلامت سياسي نظام ماست.

اين كارشناس مسائل سياسي اضافه كرد: اينكه تصور كنيم تنها خودمان خدمت‌گزار هستيم و ديگران از اين ويژگي برخوردار نيستند، منشأ فتنه در كشور و عدم سلامت آن خواهد شد.

وي با تأكيد بر اينكه ميان اهداف جريان انحرافي و اصلاح‌طلبان و فتنه‌گران تشابه وجود دارد، خاطرنشان كرد: در پايان دوره قانوني دولت هاشمي رفسنجاني وسوسه تغيير قانون اساسي براي باقي ماندن در قدرت به وجود آمد همان‌طور كه در دوران اصلاحات نيز افزايش قدرت رئيس جمهور در قانون اساسي مطرح شد.

* بين جريان انحرافي و اصلاح‌طلبان يك انگيزه مشابه وجود دارد

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران ادامه داد: در حال حاضر بين جريان انحرافي و برخي اصلاح‌طلبان و كارگزاران يك انگيزه مشابه وجود دارد و قطعأ همانطور كه توانستيم آقاي هاشمي را با توجه به شأن وي در درون نظام كنترل كنيم تا در چارچوب قانون باقي بماند، در مورد احمدي‌نژاد هم كه جايگاه پايين‌تري از هاشمي داشته و سابقه‌ چنداني در انقلاب ندارد، به طريق اولي مي‌توانيم.

وي در خصوص استمرار محبوبيت رئيس جمهور در بين مردم در صورت ادامه اقدامات جريان انحرافي، عنوان كرد: چنانچه ملت ايران شاهد زياده‌خواهي هر مسئولي در كشور باشند، تصور ذهني‌شان نسبت به او تغيير خواهد كرد.

سليمي‌نمين گفت: اگر مردم از اقداماتي كه براي استفاده از امكانات و ثروت‌ عمومي جهت حفظ قدرت توسط باند انحرافي صورت مي‌گيرد، تلقي سوءاستفاده داشته باشند، در ذهنيت آنها تأثير بسيار جدي خواهد داشت.

وي در خاتمه در خصوص ادامه پرونده خود كه در پي مصاحبه‌اي با عنوان "نگذاريم تملق‌گويان احمدي‌نژاد را از ما بگيرند " با شكايت معاونت حقوقي رئيس‌جمهور به شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي ايجاد شد،‌ خاطرنشان كرد: در زمان تعيين‌شده در شعبه مربوطه حاضر شدم اما قرار شد نوبت ديگري براي بازپرس مشخص و ابلاغ شود.
گفت‌وگو از سيده فاطمه موسوي و مريم عاقلي

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین