کد خبر: ۴۵۶۴۰۲
تاریخ انتشار:

لیست قیمت صندلی و مبلمان اداری

1
صندلی کارشناسی راد سیستم E435 C
۴۵۱,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۲ صندلی مدیریتی لیو G91
۷۹۲,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۳ کتابخانه دی ان دی مدل ولنجک کد WH-01 سه طبقه
DND Velenjak WH-01 3 Level BookShelf ۱۲۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۴ صندلی اداری راد سیستم مدل M470 چرمی
Rad System M470 Leather Chair ۶۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۵ صندلی کارشناسی لیو H72t
۴۲۷,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۶ صندلی مدیریتی سیلور 1 رایانه صنعت
۸۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۷ صندلی کارمندی ماندا رایانه صنعت
۴۳۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۸ صندلی دانش آموزی ونوس 1 رایانه صنعت
۲۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۹ صندلی نقشه کشی ونوس 2 رایانه صنعت
۳۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۱۰ میز کارشناسی مدل پارسا 1 (کمد دار) دکوران
۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۱۱ میز کنفرانس 14 نفره ایستا
۳,۳۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۱۲ صندلی نشیمن تک نفره مدل BNK آرتمن
۲۳۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۱۳ صندلی اداری راد سیستم مدل M460R چرمی
Rad System M460R Leather Chair ۵۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۱۴ طبقه دیواری دی ان دی مدل فشم کد WH-01 سایز 6 × 25 × 120 سانتی متر
DND Fasham WH-01 Wall Shelf Size 120 x 25 x 6 ۸۱,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۱۵ صندلی کارشناسی نیلپر SM939
۸۵۱,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۱۶ میز کنفرانس یونیورس 6 نفره ام دی اف جلیس
۹۸۱,۴۰۰ ۱ ساعت پیش
۱۷ صندلي مديريتي نيلپر SM902E
۵۹۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۱۸ صندلی مدیریتی اروند مدیریت جکدار با دسته چوبی یا چرمی با مکانیزم سینکرونایز(3614)
۶۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۱۹ صندلی کارشناسی نیلپر SK515O
۳۴۷,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۲۰ صندلی کارشناسی نیلپر SK712T
۵۰۷,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۲۱ میز کنفرانس آذرخش 12 نفره ام دی اف جلیس
۲,۸۲۹,۸۰۰ ۱ ساعت پیش
۲۲ کتابخانه درنای دستان مدل دربند کد BR-05 چهار طبقه
Dor Nay Dastan Darband BR-05 4 Level BookShelf ۱۶۸,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۲۳ صندلی اداری راد سیستم مدل E336R چرمی
Rad System E337R Leather Chair ۳۱۸,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۲۴ Nazari Shell P831WR
صندلي نظري مدل Shell P831WR ۲۷۲,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۲۵ کتابخانه دی ان دی مدل ولنجک کد BR-05 سه طبقه
DND Velenjak BR-05 3 Level BookShelf ۱۲۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۲۶ مبل اداري سيلا F26p2
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۲۷ مبل دونفره بارسلونا اروند
۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۲۸ ميز اداري محيط آرا مدل Quick 9244N-0205
Mohitara Quick 9244N-0205 Office Desk ۳۷۷,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۲۹ صندلی مدیریتی لیو M91i
۱,۳۴۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۳۰ صندلي مديريتي نيلپر SM809E
۵۳۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۳۱ میز کنفرانس 10 نفره ایستا
۲,۲۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۳۲ کتابخانه درنای دستان مدل دربند کد BR-03 چهار طبقه
Dor Nay Dastan Darband BR-03 4 Level BookShelf ۱۶۸,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۳۳ صندلی اداری راد سیستم مدل E341R پارچه‌ ای
Rad System E341R Cloth Chair ۴۲۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۳۴ صندلی کارمندی تیس مدل E70
۴۴۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۳۵ صندلی انتظار راد سیستم W201-C
۴۰۶,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۳۶ میز کنفرانس مروارید 6 نفره ام دی اف جلیس
۷۶۸,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۳۷ صندلی پلی کربنات
۳۶۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۳۸ صندلی پایه چوبی Dowel EAMES
۲۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۳۹ میزناهارخوری 4 به 6 نوا کمجاچوب
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۴۰ صندلی کارشناسی لیو S62i
۴۸۶,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۴۱ صندلی چرم نظری مدل Winner II P221G
Nazari Winner II P221G Leather Chair ۲۱۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۴۲ صندلی اداری راد سیستم مدل W211-1 چرمی
Rad System W211-1 Leather Chair ۶۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۴۳ Farazin FED SP5 09 White coffee Table
- ۳۰۲,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۴۴ Farazin FED-3003 Light Oak Office Desk
- ۹۱۹,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۴۵ صندلی اداری رادسیستم مدل C411K چرمی
Rad System C411K Leather Chair ۴۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۴۶ میز کنفرانس مدل لیندا کارنو
۱,۷۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۴۷ میز کنفرانس 8 نفره آرتان سری پنتا اکتیران
۶۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۴۸ میز کنفرانس زبرو آرتاژ
۳,۲۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۴۹ صندلی کارشناسی نیلپر SK507C
۴۳۲,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۵۰ صندلی کنفرانسی نیلپر SC415O
۲۸۲,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۵۱ صندلی مدیریتی راد سیستم M411K
۴۲۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۵۲ میز کنفرانس 4 نفره ایستا
۷۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۵۳ صندلی فلزی باغی تیس مدل S80
۱۵۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۵۴ صندلی اداری راد سیستم مدل M403 چرمی
Rad System M403 Leather Chair ۵۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۵۵ Nazari Cafe N110 Chair
صندلي نظري مدل Cafe N110 ۸۷,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۵۶ کتابخانه دی ان دی مدل تجریش کد BL-02 دو طبقه
DND Tajrish BL-02 2 Level BookShelf ۹۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۵۷ کتابخانه دی ان دی مدل تجریش کد RD-04 دو طبقه
DND Tajrish RD-04 2 Level BookShelf ۹۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۵۸ کتابخانه دی ان دی مدل تجریش کد BR-05 دو طبقه
DND Tajrish BR-05 2 Level BookShelf ۹۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۵۹ کتابخانه ده خانه مدل دکورنا
۵۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۶۰ صندلی صنعتی چرخ دار نیلپر SL111
۱۷۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۶۱ صندلی چرم نظری مدل Winner I E203
Nazari Winner I E203 Leather Chair ۴۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۶۲ صندلی اداری راد سیستم مدل F802PC چرمی
Rad System F802PC Leather Chair ۱۶۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۶۳ صندلی اداری راد سیستم مدل M402S چرمی
Rad System M402S Leather Chair ۴۹۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۶۴ صندلی مدیریتی راد سیستم M341B
۴۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۶۵ کتابخانه سفید و مشکی سه درب مدل الینو
۷۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۶۶ کتابخانه دکوری اداری / خانگی مدل نوین
۳۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۶۷ صندلی آزمایشگاهی تابوره چرخ دار نیلپر SL206
۲۱۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۶۸ کمد اداری فرآذین مدل FAD-162 بلوطی تیره
Farazin FAD-162 Dark Oak Cupboard ۸۲۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۶۹ مبل اداري نيلپر FB823N1
۸۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۷۰ صندلی انتظار اروند انتظار با کف و پشت چوبی با تشک و بدون میز(3912)
۹۶۶,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۷۱ میز مدیریت البرز ام دی اف جلیس
۳,۳۱۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۷۲ مبل اداري نيلپر FB722N2
۴۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۷۳ صندلی مدیریتی نیلپر SM925
۸۰۶,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۷۴ صندلی کنفرانسی نیلپر SC700G
۳۷۱,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۷۵ صندلی کنفرانسی نیلپر SC712P
۴۱۳,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۷۶ صندلی کنفرانسی سیلا C14
۳۷۱,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۷۷ میز ساشا _ سری پنتا اکتیران
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۷۸ میز تحریر بانه جوانه جلیس
۳۷۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۷۹ میز مدل مونترال آفر
۸۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۸۰ میز کنفرانس امگا C5 فیلپا
۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۸۱ میز کنفرانس مایا 8 نفره اکتیران
۲,۰۸۸,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۸۲ صندلی کنفرانس ال جی ایتال فوم
۲۷۲,۸۵۰ ۱ ساعت پیش
۸۳ صندلی کارمندی ونتو EV355 داتیس
۲۲۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۸۴ صندلی اداری راد سیستم مدل E332R چرمی
Rad System E332R Leather Chair ۴۲۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۸۵ صندلی اداری راد سیستم مدل W211-2 چرمی
Rad System W211-2 Leather Chair ۹۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۸۶ Farazin FED-SP5-08 White coffee Table
- ۴۶۸,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۸۷ صندلی اداری راد سیستم مدل W902-4 پانچی
Rad System W902-4 Punch Chair ۸۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۸۸ صندلی اداری راد سیستم مدل W907-4 پانچی
Rad System W907-4 Punch Chair ۹۷۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۸۹ Farazin FED SP5 09 Light Oak coffee Table
- ۳۰۲,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۹۰ صندلی اداری راد سیستم مدل W908-3 پانچی
Rad System W908-3 Punch Chair ۸۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۹۱ Farazin FED SP5 08 Dark Oak coffee Table
- ۴۶۸,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۹۲ صندلی اداری راد سیستم مدل K303N چرمی
Rad System K303N Leather Chair ۳۴۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۹۳ میز مدیریت امگا 4 فیلپا
۴,۹۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۹۴ میز مدیریت مدل زوئی برش
۲,۵۸۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۹۵ میز مدیریت مدل چرم کارنو
۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۹۶ صندلی کارمندی مدل S711P انرژی
۲۹۶,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۹۷ صندلی کنفرانس مدل C2013F انرژی
۳۵۴,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۹۸ صندلی کارشناسی اپتیما XO745 داتیس
۴۳۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۹۹ میز کارشناسی 160 minimal ایده فرم
۷۶۵,۰۰۰ ۱ ساعت پیش
۱۰۰ میز کنفرانس مدل سیکاس کارنو
۹۵۰,۰۰۰ ۱ ساعت پیش

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین