کد خبر: ۴۴۵۸۷
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۵
گفت و گویی با مدیر مرکز تخصصی مهدویت
بد نيست ويژگي هاي جامعه مهدوي و شرايط زندگي در بهار باطراوت حكومت حضرت را با هم مرور كنيم تا بيشتر دست شيادان و ماهي گيران حرفه اي از آب هاي گل آلود و احساسات ناب منتظران، برايمان رو شود . . .

بولتن نیوز : ما منتظريم و انتظار تو يعني بر قله ايستادن، يعني تاريخ را از سرگرداني در كوچه هاي بيهودگي بازداشتن، يعني رشته اتصالي كه كتاب زندگي تاريخ را شيرازه مي بندد و تاريخ زندگي آمدگان و رفتگان و آيندگان را مربوط و مفهوم مي كند...روزگار سختي است و امتحان و ابتلا در ثانيه ثانيه نفس كشيدنمان، ما را محاصره كرده است؛ چه كنيم كه عشق گاهي كورمان مي كند و دنبال راه فرعي و ميان بر مي گرديم؛ از چاه و نامه نگاري گرفته تا نقش روي ديوار و آب شفابخش و... جهل، گويا تنها سرطاني است كه از ابتداي خلقت با انسان همراه بوده و تا روز رستاخيز هم درماني نخواهد داشت...

حجت الاسلام مجتبي كلباسي، مدير مركز تخصصي مهدويت در گفتگو با نسل سوم با نگاهي نو و لطيف بهار طبيعت و بهار مهدويت را مقايسه كرده است بهاري كه ابتدا بايد در دل هامان نسيم ان را حس كنيم و البته با سي دي و ام پي تري امكان پذير نيست! بد نيست ويژگي هاي جامعه مهدوي و شرايط زندگي در بهار باطراوت حكومت حضرت را با هم مرور كنيم تا بيشتر دست شيادان و ماهي گيران حرفه اي از آب هاي گل آلود و احساسات ناب منتظران، برايمان رو شود. گپ و گفت ما از آن جهت كه برگرفته از آيات قرآن و احاديث معتبر همراه با تعبيرهاي عقلاني است، مي تواند عطش دانستن درباره روزگار رفاه بشر در عصر حكومت موعود را تا حدي برطرف كند، بدون كددادن هاي سياسي و شعارهاي انتخاباتي.


بهار مهدويت برتر از بهار طبيعت 

«بهار فصل نو شدن، انتظار و خواستن است. ظهور امام زمان(عليه السلام) مانند بهار احياگر دل هاي مرده و تجلي بخش انسانيت است. در قرآن كريم نيز از ظهور حضرت حجت (عج) به احيا شدن تعبير شده است. بهار چون ظهور حضرت بقيه الله(عج) پيامدهاي گوناگوني دارد و حيات و رويش و زندگي جديد در آن احيا پيدا مي شود. نوروز روزي نو براي آسمان و زمين و ساكنان آن است. روزي است كه كشتي نوح پس از تلاطم و سختي بسيار به آرامش رسيد نوروز روز خلاصي حضرت ابراهيم از آتش نمروديان است و روز دوستي با خداست...» به گفته مدير مركز تخصصي مهدويت، دوره مهدويت، دوره تجديد حيات بشري با تمام ابعاد متصور و مطرح براي آن است. در عصر حاضر، بشر در شرايط زمستاني به سر مي برد. ظلم ها و بي عدالتي ها سراسر جهان را فرا گرفته و قدرت هاي استعماري پنجه خود را بر مسايل مهم مربوط به بشريت گشوده اند و ما در حال حاضر شاهد وضع ناهنجاري بر جامعه انساني هستيم و هنگامي كه اين زمستان به اوج خود برسد، در وراي آن شرايطي جديد و فصلي نو ظهور پيدا مي كند. منتظران و معتقدان مهدويت، اين فصل جديد را بهار جامعه مهدوي و حكومت ناب مهدوي مي نامند.
رو به خورشيد شويم!

وي معتقد است: نوروز، روزي عادي، كوتاه، موقت و گذرا است و براي نهادينه كردن و پايداري اين روز بايد به دعاي تحويل سال عمل كرد. ويژگي نوروز اعتدال و هماهنگي است و اين هماهنگي موجب ايجاد نشاط در طبيعت شده است و اين اعتدال است كه ممكن است نوروز را به روز ظهور تبديل كند. احسن الحال در زندگي مي تواند به اعتدال و نظم با پشتوانه معنويت منجر شود. اگر بين معنويت و دنيويت و جسم و روح و ابعاد مختلف زندگي فردي و خانوادگي و اجتماعي اعتدال برقرار شود، احسن الحال در انسان محقق مي شود. در چنين شرايطي اگر نوروز بتواند آغاز ظهور باشد ما به عنوان ياران حضرت بايد آماده باشيم. در حالي كه باران بهاري مي بارد و ايام زيبا و هميشه بهار براي هميشه حضور دارند، در اين شرايط وجود گل هاي هماهنگ و رو به خورشيد كم است. اگر انسان به دعاي تحويل سال معنايي نگاه كند و آرزوي احسن الحالي به معناي عدل خواهي داشته باشد و عدل را اول در خود و روابط اجتماعي محقق كند، نوروز مي تواند براي او عيد واقعي باشد.

جامعه مرده، جامعه جاهل

وي تاكيد دارد: «در انقلاب امام زمان (عج) مردم به شكوفايي عقلي مي رسند و در روايات تعبير شده است كه حضرت دست معنويشان را بر سر انسان ها مي گذارند و آنها را به كمال عقلي مي رسانند. در روايات داريم كه بشر با همه رشدي كه در زمينه عقلي داشته پيش از ظهور به دو حرف از الفباي علوم دست پيدا مي كند و بعد از ظهور در 27 مرحله به تكامل علمي مي رسد. از سوي ديگر بشر هنگام ظهور به امنيت كامل مي رسد و فصل تجاوزها و ظلم ها و ستم ها سپري مي شود و بشر در تناسبات خود احساس امنيت مي كند. عدالت فراگير در همه بخش هاي زندگي يكي ديگر از آثار ظهور است. همان طور كه قرآن كريم از بهار تعبير به زنده شدن مي كند از عدالت نيز چنين تعبيري دارد؛ به عبارتي قرآن جامعه اي را كه در تناسب و ارتباطش عدالت را رعايت نمي كند، جامعه اي مرده دانسته است

هماهنگي آسمان و زمين

«در رواياتي كه در باب مهدويت انعكاس داده اند، جامعه مهدوي و حكومت عدل امام مهدي (عج) را دوره هماهنگي همه اجزاي حيات آن از زمين تا آسمان توصيف كرده اند. در دوران حكومت حضرت مهدي (عج) آسمان نعمت هاي خود را فرو مي ريزد و زمين با كمال پذيرش، اين نعمت ها را جذب مي كند و در مسير رشد، حيات و طراوات انسان ها قرار مي دهد. جامعه مهدوي، جامعه اي است كه در تمام ابعاد مادي و معنوي، ظرفيت هاي خود را به كار مي گيرد و هماهنگ با يكديگر براي تكميل هم، بي بديل ترين شرايط عدل را مي گستراند. در جامعه مهدوي، درون و برون انساني، مرز جامعه با كليات جامعه، انسان با محيط زيست و همه اجزاي آن در يك مسير هماهنگ و تعامل با يكديگر قرار
مي گيرند

انسان هايي كه خيال مي كنند زنده اند!

يكي ديگر از آثار ظهور امام زمان (عج) هدايت و راهيابي انسان ها از بالقوه بودن به بالفعل شدن است؛ اين عبارتي است كه حجت الاسلام كلباسي به آن اشاره مي كند و در ادامه مي گويد: «همان طور كه قرآن از بهار تعبير به زنده شدن مي كند از هدايت نيز تعبير به زنده شدن شده است. قرآن كريم مي فرمايد هر كسي مرده اي را زنده كند گويا همه بشر را زنده كرده است... كه مراد از زنده كردن هدايت كردن است. انساني كه هدايت نشده باشد، مرده است. » در عصر ظهور، ملت ها و افراد مسالمت آميز در صلح كامل با يكديگر زندگي مي كنند. مشكلي كه انسان در طول تاريخ به آن دچار بوده و حالتي كه پيوسته از آن رنج مي برده، اختلاف مرزي، شخصي، نژادي، خانوادگي، قومي و سياسي است كه در زمان ظهور اين اختلاف ها برچيده مي شود و بشر به حياتي نوين دست پيدا مي كند و زندگي مسالمت آميز را تجربه مي كند. در زمان ظهور به جاي حاكميت شاهان، شهوت و غضب و تمايلات و هوس ها؛ خدا و عدالت حقيقي بر انسان حاكم مي شود و همان طور كه بهار نماد نوين زيستن و زنده شدن است، زمان ظهور نيز زمان شكوفايي ، رويش ها و حياتي نوين است.

بهار واقعي هستي

مدير مركز تخصصي مهدويت در ادامه به نقش امام زمان(ع) در هدايت انسان ها در دوره حكومت عدل مهدوي نيز اشاره كرد و گفت: «در روايتي از امام زمان (عج) به عنوان بهار واقعي هستي ياد شده است و اين تشبيه انسان را به مفاهيم والايي متوجه مي كند در واقع حضرت حجت(عج) احياگر جان هاي مرده است. همان طور كه بهار موجب احياي طبيعت مي شود، امام نيز جامعه را كه در اثر ظلم و فساد مرده است، احيا و جامعه فاسد را به جامعه صالح تبديل مي كند، دل هاي انسان هاي فرسوده و جاهل را با دانايي زنده مي كند. ضمن اينكه روز ظهور امام زمان (عج) سرآغاز سرازيري نعمت ها و بركات و رحمت هاي خاص و ويژه الهي است. انسان ها همواره در طول تاريخ از نعمت هاي الهي برخوردار مي شوند اما گاهي به دليل كم كاري هاي خود انسان ها از برخي بركات الهي بي بهره مي مانند كه ظهور امام، آغاز سرازيري همه اين نعمت ها است همان طور كه بهار شاهد سرازيري شكوفه هاي الهي هستيم
وي اضافه كرد: «همچنين ظهور امام زمان (عج) جشن انسانيت است، انسان ها در آن دوران لباس واقعي بصيرت، انسانيت و معنويت
مي پوشند؛ اين در حالي است كه جشن واقعي انسانيت در اين دوران شكل مي گيرد و با ظهور امام انسانيت انسان كامل متجلي مي شود

بالاخره كي زمان ظهور فرا مي رسد؟

بهار وجود امام زمان (عج) بعد از سختي ها و فتنه ها ظهور مي كند. آن حضرت زماني ظهور مي كند كه بسياري از انسان ها و مستضعفان و انسان هاي مومن از ظلم ها و فتنه ها و پليدي در رنج و عذاب و سختي باشند و پس از آن سختي، امام مي آيد و آرامش و آسايش و زندگي زيبا را براي انسان ها به ارمغان مي آورد همانطور كه بهار نيز پس از سختي ها و سرما و تاريكي ها پديدار مي شود
به گفته حجت الاسلام كلباسي، فرا رسيدن بهار واقعي در گروي ظهور امام زمان (عج) است. پس از ظهور امام (عج) تغيير و تحولات ديگر زودگذر نيست بلكه قلب و احوال و دانايي و بصيرت انسان ها دگرگون مي شود و معناي واقعي دعاي سال تحويل در زمان ظهور امام زمان (عج) تحقق مي يابد. « بايد بدانيم ظهور امام زمان(عج) موجب خشنودي و رضايت همگان است؛ فرشتگان و آسمانيان پس از ظهور به حال انسان ها غبطه مي خورند و انسان ها به وجود امام زمان (عج) افتخار مي كنند، همان طور كه با فرارسيدن بهار خشنود مي شوند؛ در واقع حضرت مايه انبساط خاطر همگان از هر نژاد و قوم و آيييني مي شود و نارضايتي فقط مربوط به شيطان و شيطان پرستان است

طعم شيرين رفاه و امنيت

مردم در عصر ظهور همه خوبي ها را به شكلي آشكار مشاهده مي كنند؛ در روايات هست كه در عصر ظهور عدالت وارد خانه هاي مردم مي شود همان طور كه ورود سرما و گرما را به خانه هاي خود لمس مي كنند؛ طعم امنيت و آسايش و رفاه را مي چشند.
امام زمان (عج) عابدترين، حكيم ترين و عالم ترين انسان در كره زمين است. آن حضرت طاووس اهل بهشت و به طريق اولي برترين موجود است، همان طور كه بهار زيباترين فصل است.

در روايات آمده كه جهان بعد از قيام مهدي موعود (عج) پر از عدل مي شود و اگر مي خواهيم نمونه آن را در عالم ماديات به صورت بالفعل ببينيم، مي توانيم به بهار بنگريم؛ حجت الاسلام كلباسي با بيان اين نكته ادامه مي دهد: «هنگام بهار، همه جا پر از حيات و سرزندگي، دنيا متحول و دگرگون مي شود و طبيعت طراوت پيدا مي كند. در جامعه مهدوي نيز همه جا پر از عدل و حيات و رشد مي شود. در جامعه مهدوي، علوم مادي و معنوي مسير واحدي را طي و همديگر را تكميل مي كنند، همچنانكه همه اجزاي طبيعت در فصل بهار نقش تكميل كنندگي يكديگر را پيدا مي كنند. عدالت مهدوي، عدالت در يك بعد يا عدالت صرفاً اجتماعي نيست، بلكه عدالت دروني و نهفته در ذات انسان و ارتباط تعامل يافته قواي انساني است


نسيم روح بخش بهاري...

در جلد دوم منتخب ميزان الحكمه در صفحه 753 و حديث شماره 4704 از امام جعفر صادق (ع) نقل شده است كه هيچ نوروزي نيست، مگر اينكه ما در آن روز منتظر فرج هستيم.اين حديث بيانگر اين است كه هم زمان با شكوفايي بهار طبيعت، شاهد بهار حكومت و دولت كريمه امام عصر (عج) خواهيم بود و نوروز باستاني همانطور كه در انديشه ملي ما يك روز فرخنده است، در انديشه شيعي و اسلامي ما نيز گرامي و مقدس است
به گفته مدير مركز تخصصي مهدويت؛ با آمدن بهار، باران فراوان، غرش رودها و جوشش چشمه ها و نهرها را شاهد هستيم و بايد عنوان كرد كه حضرت مهدي (عج) خود ابر باران خيز و چشمه جوشان است. در جلد يك كتاب ارزشمند كافي در صفحه 198 حديثي به اين مضمون نگارش شده است: « امام ابر بارنده، باران پياپي، آسمان سايه افكن، زمين گسترده، چشمه جوشان بركه و گلزار است.» مهدي (عج) هرجا قدم نهد، به آن سرسبزي و نشاط مي بخشد و در هر منزلي اقامت گزيند، آنجا را خرم و باطراوت مي كند. در همين زمينه در كتاب روزگار رهايي آمده است: «امام مهدي (عج) در هيچ مكاني اقامت نمي كند، جز آنكه از مقدم او چشمه ها مي جوشد. پس گرسنگان را سير و تشنگان را سيراب مي كند...»

در حديثي از امام علي (ع) نقل شده است؛ «هنگامي كه قائم آل محمد (عج) ظهور كند، آسمان باران خويش را فرو مي فرستد و زمين گياهان خويش را بيرون مي فرستد و... تا جايي كه اگر زني از عراق تا شام برود پاي خود را جز بر روي گياه نگذارد... و ترسي برايش نخواهد بود

السلام علي الربيع الانام

حجت الاسلام كلباسي در ادامه توضيحات خود با اشاره به فرازي از زيارتنامه حضرت مهدي (عج) ادامه مي دهد: «در اين زيارتنامه مي خوانيم «السلام علي الربيع الانام»؛ سلام بر مهدي، بهار بشريت. البته در خصوص معني كلمه بهار و بشريت، معاني و توضيحات ديگري نيز عنوان شده است. «طريحي» در كتاب «مجمع البحرين»، ربيع را باران بهاري عنوان مي كند. باراني كه زمين را سرشار از نعمت و طراوات مي كند و به گياهان زندگي تازه مي دهد. طريحي در خصوص واژه انام نيز، آن را تمامي مخلوفات معنا مي كند. به نظر وي انام، تنها شامل انسان ها نيست و معناي گسترده تري دارد و جن و انس و تمام موجودات را در برمي گيرد و حتي همه هستي در كل كائنات و نظام آفرينش را شامل مي شود. در زيارتنامه حضرت مهدي (عج)، حضرت صاحب الامر به باران بهاري كه ثمربخشي بسياري دارد، تشبيه مي شود. نور ملكوتي و جلوه ايزدي پروردگار مثل بهار نشاط مي آورد و قلب هاي پژمرده را كه به واسطه گناه افسرده شده اند، نشاط و شادابي مي بخشد. براي همين هر پديده اي كه بخواهد زنده شود و شادابي معنوي و كمال و بصيرتش را كسب كند، مي تواند از وجود امام عصر(عج) بهره ببرد و بهار، فصل روي آوردن به آستان مبارك امام مهدي(عج) است.

سومين بهار هستي و شادي روزگاران

وي در ادامه گفت وگو تصريح كرد:«يكي از بهارها قرآن است كه به بهار دل ها، ناميده مي شود. امام علي (ع) درباره قرآن مي فرمايد: «خداوند قرآن را آبي براي عطش علما و بهاري براي قلوب فقها قرار داده است». دومين بهار هستي با توجه به سخن امام صادق (ع) پيامبر اكرم (ص) است. امام ششم شيعيان در اين باره فرموده است: «پيامبر (ص) رحمت براي بندگان و بهار سرزمين هاست». با توجه به عبارت «السلام علي الربيع الانام و نذره الايام» كه در زيارتنامه حضرت مهدي (عج) آمده است، حضرت صاحب الامر را به عنوان بهار مردم و شادي روزگاران معرفي كرد، امام زمان (عج) سومين بهار هستي است. همچنين خداوند در آيات 105 سوره انبيا، 5 سوره قصص، 55 سوره نور مي گويد كه اميد و آرزوي انبياء الهي اين بود كه منجي در آخر الزمان بيايد و رحمت را بگستراند. و اين رحمت، رحمت واسعه اي است كه بر تمام عالم جاري مي شود.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
وحید
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ - ۱۶:۲۵
1
0
تمام این مشکلات و این قضایا اول متوجه خود همین آقایان علما است با این همه کم کاری نمیدونم چطور میخان جواب پس بدن آنقدر مردم مارو در فقر اطلاعاتی نسبت به ظهور گذاشتن که با یک سی دی در جامعه این جوری هرج ومرج میشه حالا دنبال پرتقال فروش میگردن
نیما
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ - ۱۰:۳۹
0
1
یادش به خیر در مراسم تشییع شهدا میگفتیم: برای دفن شهدا مهدی بیا مهدی بیا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین