کد خبر: ۳۹۷۸۳
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۶
خیانتی که هرگز تاریخ ایران از یاد نخواهد برد
اين تهاجم ابتدا با تغيير لباس ملى و طرح لباس متحدالشكل و ممنوع كردن لباس روحانيت، شروع شد و پس از سفر چهل روزه رضاخان در خردادماه سال 1313 به تركيه با كارگردانى محمدعلى فروغى و به ميزبانى كمال مصطفى پاشا (آتاتورك) كه تركيه را عرصه تاخت‏ و تاز فرهنگ غرب كرده بود،با برنامه ریزی...

     ماجراى كشف حجاب به دست رضاخان ميرپنج، ريشه در جريان روشنفكرى بيمارگونه ای  دارد كه از دوران قاجاريه، خصوصا در زمان ناصرالدين شاه و احمدشاه، با حضور مأموران قدرتهاى استكبارى در كسوتهاى مختلف در ايران و مسافرت‏هاى شاهانه به كشورهاى غربى و مهمتر از همه بازگشت عناصر فرنگ رفته مرعوب فرهنگ مبتذل غرب، امثال ميرزاملكم خان و تقى‏ زاده كه براى پيشرفت معتقد به فرنگى شدن، از فرق سر تا نوك پا داشتند، رشد پیدا کرد .

     اين تهاجم ابتدا با تغيير لباس ملى و طرح لباس متحدالشكل و ممنوع كردن لباس روحانيت، شروع شد و پس از سفر چهل روزه رضاخان در خردادماه سال 1313 به تركيه با كارگردانى محمدعلى فروغى و به ميزبانى كمال مصطفى پاشا (آتاتورك) كه تركيه را عرصه تاخت‏وتاز فرهنگ غرب كرده بود،با برنامه ریزی گسترده تر و هماهنگ با ترکیه  به صورت گسترده‏ ترى در ایران  اعمال گرديد.

     در همين سال بود كه آموزگاران و دختران دانش‏آموز از داشتن حجاب، ممنوع شدند و به دنبال آن، به نيروهاى شهربانى دستور داده شد تا با توسل به قوه قهريه، حجاب را از سر زنان مسلمان بردارند. درادامه  تحميل فرهنگ بى‏عفتى بود كه رضاخان، با گستاخی تمام ، حرم شريف و مطهر ثامن‏الحجج (ع) را با خون معترضين به كشف حجاب رنگين ساخت و واقعه كشتار خونين مسجد گوهرشاد را به وجود آورد. و  در همین  راستا فعاليتهاى گسترده‏اى جهت کشف حجاب در نقاط مختلف ایران صورت گرفت كه از آن جمله به صدور بخشنامه‏هاى متعددى كه در سالهاى 1316 و 1317 به وزارتخانه‏ها، استانداريها، فرمانداريها و شهربانى‏ها ارسال گرديد، مى‏توان اشاره كرد.

     اسنادى كه در اين بخش به مطالعه آن خواهيد پرداخت، گوشه‏اى از اظهار عجز كارگزاران رضاخانى است كه با مخالفت سرسختانه مردم غيور و متدين خطه خونرنگ آذربايجان روبرو گرديده و به شكست ذّلت‏بار خود اعتراف كرده‏اند.

 

سند اول:

شماره : 118

از: رضائيه دفتر مخصوص شاهنشاهى

از مراغه گزارش مى‏دهند كشف حجاب به هيچ‏وجه در آن شهر عملى نشده است بنده هم كه آنجا رفتم همين‏طور ديده شد تغيير شهربانى آنجا را فرماندارى مراغه براى پيشرفت حجاب لازم دانسته است.

مستوفى

 

سند دوم:

شماره: 315                                                                                             تاريخ: 16/2/1317

رياست اداره‏كل شهربانى

     از قرار گزارش استاندار 4 كشف حجاب در مراغه عملى نشده و اين عدم پيشرفت را براثر بى‏كفايتى و يا عدم توجه رئيس شهربانى آنجا مى‏داند و تقاضاى تغيير او را نموده است. حسب‏الامر مطاع مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهى ابلاغ مى‏نمايد اگر اين‏طور است كه اظهار شده رئيس شهربانى مزبور را تغيير بدهيد نتيجه اقدامات را هم گزارش بدهيد كه به‏عرض پيشگاه مبارك برسد.

 

سند سوم :

شماره: 511

رياست دفتر مخصوص شاهنشاهى

عطف به ابلاغيه مطاع مبارك 315ـ 6/2/17 راجع به گزارش استاندار 4 در موضوع عملى نشدن كشف حجاب در مراغه كه اوامر مطاع مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهى شرف صدور يافته است هرگاه رئيس شهربانى آنجا غفلت كرده است تغيير داده شود بعرض مى‏رساند. ياور حسام وزيرى پايه‏ور شهربانى تبريز براى بازجويى به مراغه اعزام طبق گزارش شهربانى تبريز به‏طورى كه بازجويى شده رئيس شهربانى مراغه در مورد كشف حجاب غفلتى نكرده زنهايى كه در معابر ديده مى‏شوند بى‏حجاب هستند ولى عده‏اى از بانوان از منزل خارج نمى‏شوند متمنى است مراتب را از شرف عرض پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهى گذرانده اوامر مطاع مبارك را ابلاغ فرمايند.

رئيس اداره كل شهربانى

[پى‏نوشت رضاخان:] تا وقتى كه در خانه هستند نبايد متعرض شد هر وقت از خانه خارج شدند و خواستند با حجاب حركت نمايند مطابق مقررات بايد ممانعت شود.15/4/17[1317]

 

سند چهارم :

شماره: 877                                                                                             تاريخ: 15/4/1317

محرمانه رياست اداره كل شهربانى

نامه شماره 11961/20856 به عرض پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهى رسيد مقرر فرمودند ابلاغ نمايم زنهايى كه در خانه‏هاى خود با چادر هستند نبايد متعرض آنها شد هر وقت از خانه خود با حجاب خارج و در كوچه و معابر با چادر باشند مطابق مقررات بايد ممانعت به عمل آيد.

رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهى

 

سند پنجم :

از: رضائيه                                                                                                             27/12/17

شماره: 3128

دفتر مخصوص شاهنشاه

     وضع حجاب شهرهاى اين استان و رضائيه را كه در هيچ‏جا رضايت‏بخش نيست و كرارا به غلامحسين بهزادى رئيس شهربانى اينجا تذكر داده و نتيجه نگرفته‏ام بالاخره به وزارت كشور گزارش داده‏ام معلوم مى‏شود براثر اين گزارش از اداره كل شهربانى بازپرسى‏هايى از او شده است به جاى اينكه به بنده مراجعه و در رفع اين وضعيت تشريك مساعى كند نامه بخشنامه مانندى به همه ادارات اينجا نوشته به خواهش و تمنا شايد در پاره[اى] موارد به فشار مشغول تمام كردن وقت است.

     با اين رئيس شهربانى كه بايد چشم و گوش و دست بنده باشد نمى‏دانم چگونه تشريك مساعى كنم در شهرهاى اين استان غير از شاگردان مدارس و خانم‏هاى رؤسا و اعضاء ادارات و مسيحى‏ها هر زنى كه در كوچه ديده مى‏شود روسرى داشته و چانه و صورت خود را بسته است. 58 عبداللّه‏ مستوفى

 

سند ششم :

شماره: 3128                                                                                          تاريخ: 2/12/1317

محرمانه

رياست اداره‏كل شهربانى

     از قرار اظهار استاندار 4 موضوع رفع حجاب در آن استان رضايت‏بخش نيست غلامحسين بهزادى رئيس شهربانى آنجا نيز بدون مراجعه به استاندارى مستقيما يك نوع اقدامات بى‏حاصلى مى‏نمايد. غير از شاگردان مدارس و خانم‏هاى رؤسا و اعضاء دوائر و مسيحى‏ها سايرين با روسرى راه مى‏روند و صورت و چانه خود را هم با روسرى مى‏بندند استاندارى از رئيس شهربانى آنجا شاكى است كه با او در امورات تشريك مساعى ندارد حسب‏الامر مطاع مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهى ابلاغ مى‏نمايد يا رئيس شهربانى رضائيه را تغيير بدهيد و يا به ترتيب ديگر رفع شكايت استاندار را بنماييد كه در پيشرفت امور وقفه حاصل نگردد.رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهى

     و سند هفتم نيز ادامه اين مقاومت جانانه است كه تا پايان عمر رژيم شاهنشاهى ادامه داشته است:

شماره: 60/ م تاريخ: 29/2/2536 [1356]

آقاى خسرو اميرقاسمى سرپرست اداره كل كشاورزى و مديركل تعاون و امور روستاها

     نظر به پيشرفتهاى دوران انقلاب جامعه زنان ايران و فعاليتهايى كه خانم‏ها در شئون مختلف اجتماعى آغاز نموده و گامهاى مؤثرى كه دوشادوش مردان در اداره امور مملكت برميدارند و باتوجه به اين واقعيت كه منظور حجاب نسوان در اسلام چيزى غير از استفاده از چادر اين پوشش دست و پاگير و باز دارنده از تحريك بوده است اوامر مبارك اعليحضرت همايونى شاهنشاه آريامهر مبنى بر عدم استفاده چادر صادر گرديده بنابراين ضرورت دارد اوامر صادره را به كليه خانمهاى شاغل در آن اداره و ادارات تابعه بنحو مؤثر متذكر شده و به آقايان نيز تفهيم فرماييد كه استفاده از چادر وسيله همسرهاى‏شان بلاترديد موجب مواخذه و بازخواست شديد آنان خواهد شد.

احمد برادر

استاندار

ارسال گرديد

خواهشمند است مراتب به فرد فرد خانمهاى شاغل در آن اداره نيز ابلاغ فرمايند.

خسرو اميرقاسمى

مدير تعاون و امور روستاها و سرپرست اداره كل كشاورزى استان چهار محال و بختيارى


شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین