کد خبر: ۲۸۱۹۳۶
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۷
مقام های سعودی دسترسی به روزنامه اینترنتی " رای الیوم " در عربستان را به سبب درج اخبار واقعی از تجاوز به یمن فیلتر کردند.
گروه بین الملل - مقام های سعودی دسترسی به روزنامه اینترنتی " رای الیوم " در عربستان را به سبب درج اخبار واقعی از تجاوز به یمن فیلتر کردند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، "رای الیوم" درگزارشی نوشت مقام های سعودی پایگاه این روزنامه را به سبب پوشش واقعی و علمی اخبار جنگ یمن، اتخاذ مواضع روشن و صریح مبنی بر گفتگو و دوری از راه حلهای نظامی درخصوص مسایل جهان عرب و کشورهای همسایه، فیلتر کردند.

کارکنان روزنامه رای الیوم از اقدام مقام های سعودی که با حق برخورداری از آزادی و نیز حق خوانندگان سعودی در اطلاع یافتن از تمام دیدگاه ها بدون محدودیت و سانسور مغایرت دارد، ابراز تاسف کردند.

به نوشته رای الیوم در قرن 21 که فناوری های جدید انواع سانسورها را کنارزده و جهان را به دهکده ای تبدیل کرده است، اینگونه اقدام ها بیانگر برداشت نادرست و کوته فکری مقام های سعودی است  و آشکارا با حقوق بشر و آزادی بیان مغایرت دارد.

این روزنامه تاکید کرد که همواره از آزادی بیان و حق شهروند سعودی در دستیابی به اطلاعات صحیح و واقعی درخصوص کشورش یا هر کشور عربی دیگر دفاع خواهد کرد، همواره تریبون تمام اعراب بویژه سعودی ها خواهد بود و فیلترو سانسورومصادره بر مسیر رسانه ای آن و گفتن سخن حق، تاثیر نخواهد گذاشت.

رای الیوم همچنین برنامه شکستن فیلترپایگاه این روزنامه درعربستان را به کاربران آن کشور معرفی کرده است.

مقام های سعودی در فیلتر کردن سایت ها و مقابله با رسانه های صوتی و تصویری که به افشاکردن حقایق مربوط به رفتار و جنایت های آل سعود می پردازند ، سابقه طولانی دارند.

چند سال پیش نیز سایت و شبکه العالم را از برخی ماهواره ها که توسط طرفهای دوست آل سعود اداره می شوند، حذف شد.

 

عربستان، "رای الیوم" را فیلتر کرد!

رای الیوم
رای الیوم
العالم ـ مقام های سعودی دسترسی به روزنامه اینترنتی " رای الیوم " در عربستان را به سبب درج اخبار واقعی از تجاوز به یمن فیلتر کردند.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، "رای الیوم" درگزارشی نوشت مقام های سعودی پایگاه این روزنامه را به سبب پوشش واقعی و علمی اخبار جنگ یمن، اتخاذ مواضع روشن و صریح مبنی بر گفتگو و دوری از راه حلهای نظامی درخصوص مسایل جهان عرب و کشورهای همسایه، فیلتر کردند.

کارکنان روزنامه رای الیوم از اقدام مقام های سعودی که با حق برخورداری از آزادی و نیز حق خوانندگان سعودی در اطلاع یافتن از تمام دیدگاه ها بدون محدودیت و سانسور مغایرت دارد، ابراز تاسف کردند.

به نوشته رای الیوم در قرن 21 که فناوری های جدید انواع سانسورها را کنارزده و جهان را به دهکده ای تبدیل کرده است، اینگونه اقدام ها بیانگر برداشت نادرست و کوته فکری مقام های سعودی است  و آشکارا با حقوق بشر و آزادی بیان مغایرت دارد.

این روزنامه تاکید کرد که همواره از آزادی بیان و حق شهروند سعودی در دستیابی به اطلاعات صحیح و واقعی درخصوص کشورش یا هر کشور عربی دیگر دفاع خواهد کرد، همواره تریبون تمام اعراب بویژه سعودی ها خواهد بود و فیلترو سانسورومصادره بر مسیر رسانه ای آن و گفتن سخن حق، تاثیر نخواهد گذاشت.

رای الیوم همچنین برنامه شکستن فیلترپایگاه این روزنامه درعربستان را به کاربران آن کشور معرفی کرده است.

مقام های سعودی در فیلتر کردن سایت ها و مقابله با رسانه های صوتی و تصویری که به افشاکردن حقایق مربوط به رفتار و جنایت های آل سعود می پردازند ، سابقه طولانی دارند.

چند سال پیش نیز سایت و شبکه العالم را از برخی ماهواره ها که توسط طرفهای دوست آل سعود اداره می شوند، حذف شد.

 

- See more at: http://fa.alalam.ir/news/1727377#sthash.GMMwMpPN.dpuf
جمعه 16 مرداد 1394 - 23:24:11
عربستان، "رای الیوم" را فیلتر کرد!
افسران
 
[Increase]
[Normal]
[Decrease]
رای الیوم
رای الیوم
العالم ـ مقام های سعودی دسترسی به روزنامه اینترنتی " رای الیوم " در عربستان را به سبب درج اخبار واقعی از تجاوز به یمن فیلتر کردند.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، "رای الیوم" درگزارشی نوشت مقام های سعودی پایگاه این روزنامه را به سبب پوشش واقعی و علمی اخبار جنگ یمن، اتخاذ مواضع روشن و صریح مبنی بر گفتگو و دوری از راه حلهای نظامی درخصوص مسایل جهان عرب و کشورهای همسایه، فیلتر کردند.

کارکنان روزنامه رای الیوم از اقدام مقام های سعودی که با حق برخورداری از آزادی و نیز حق خوانندگان سعودی در اطلاع یافتن از تمام دیدگاه ها بدون محدودیت و سانسور مغایرت دارد، ابراز تاسف کردند.

به نوشته رای الیوم در قرن 21 که فناوری های جدید انواع سانسورها را کنارزده و جهان را به دهکده ای تبدیل کرده است، اینگونه اقدام ها بیانگر برداشت نادرست و کوته فکری مقام های سعودی است  و آشکارا با حقوق بشر و آزادی بیان مغایرت دارد.

این روزنامه تاکید کرد که همواره از آزادی بیان و حق شهروند سعودی در دستیابی به اطلاعات صحیح و واقعی درخصوص کشورش یا هر کشور عربی دیگر دفاع خواهد کرد، همواره تریبون تمام اعراب بویژه سعودی ها خواهد بود و فیلترو سانسورومصادره بر مسیر رسانه ای آن و گفتن سخن حق، تاثیر نخواهد گذاشت.

رای الیوم همچنین برنامه شکستن فیلترپایگاه این روزنامه درعربستان را به کاربران آن کشور معرفی کرده است.

مقام های سعودی در فیلتر کردن سایت ها و مقابله با رسانه های صوتی و تصویری که به افشاکردن حقایق مربوط به رفتار و جنایت های آل سعود می پردازند ، سابقه طولانی دارند.

چند سال پیش نیز سایت و شبکه العالم را از برخی ماهواره ها که توسط طرفهای دوست آل سعود اداره می شوند، حذف شد.

 

عربستان، "رای الیوم" را فیلتر کرد!

رای الیوم
رای الیوم
العالم ـ مقام های سعودی دسترسی به روزنامه اینترنتی " رای الیوم " در عربستان را به سبب درج اخبار واقعی از تجاوز به یمن فیلتر کردند.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، "رای الیوم" درگزارشی نوشت مقام های سعودی پایگاه این روزنامه را به سبب پوشش واقعی و علمی اخبار جنگ یمن، اتخاذ مواضع روشن و صریح مبنی بر گفتگو و دوری از راه حلهای نظامی درخصوص مسایل جهان عرب و کشورهای همسایه، فیلتر کردند.

کارکنان روزنامه رای الیوم از اقدام مقام های سعودی که با حق برخورداری از آزادی و نیز حق خوانندگان سعودی در اطلاع یافتن از تمام دیدگاه ها بدون محدودیت و سانسور مغایرت دارد، ابراز تاسف کردند.

به نوشته رای الیوم در قرن 21 که فناوری های جدید انواع سانسورها را کنارزده و جهان را به دهکده ای تبدیل کرده است، اینگونه اقدام ها بیانگر برداشت نادرست و کوته فکری مقام های سعودی است  و آشکارا با حقوق بشر و آزادی بیان مغایرت دارد.

این روزنامه تاکید کرد که همواره از آزادی بیان و حق شهروند سعودی در دستیابی به اطلاعات صحیح و واقعی درخصوص کشورش یا هر کشور عربی دیگر دفاع خواهد کرد، همواره تریبون تمام اعراب بویژه سعودی ها خواهد بود و فیلترو سانسورومصادره بر مسیر رسانه ای آن و گفتن سخن حق، تاثیر نخواهد گذاشت.

رای الیوم همچنین برنامه شکستن فیلترپایگاه این روزنامه درعربستان را به کاربران آن کشور معرفی کرده است.

مقام های سعودی در فیلتر کردن سایت ها و مقابله با رسانه های صوتی و تصویری که به افشاکردن حقایق مربوط به رفتار و جنایت های آل سعود می پردازند ، سابقه طولانی دارند.

چند سال پیش نیز سایت و شبکه العالم را از برخی ماهواره ها که توسط طرفهای دوست آل سعود اداره می شوند، حذف شد.

 

- See more at: http://fa.alalam.ir/news/1727377#sthash.GMMwMpPN.dpuf

عربستان، "رای الیوم" را فیلتر کرد!

رای الیوم
رای الیوم
العالم ـ مقام های سعودی دسترسی به روزنامه اینترنتی " رای الیوم " در عربستان را به سبب درج اخبار واقعی از تجاوز به یمن فیلتر کردند.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، "رای الیوم" درگزارشی نوشت مقام های سعودی پایگاه این روزنامه را به سبب پوشش واقعی و علمی اخبار جنگ یمن، اتخاذ مواضع روشن و صریح مبنی بر گفتگو و دوری از راه حلهای نظامی درخصوص مسایل جهان عرب و کشورهای همسایه، فیلتر کردند.

کارکنان روزنامه رای الیوم از اقدام مقام های سعودی که با حق برخورداری از آزادی و نیز حق خوانندگان سعودی در اطلاع یافتن از تمام دیدگاه ها بدون محدودیت و سانسور مغایرت دارد، ابراز تاسف کردند.

به نوشته رای الیوم در قرن 21 که فناوری های جدید انواع سانسورها را کنارزده و جهان را به دهکده ای تبدیل کرده است، اینگونه اقدام ها بیانگر برداشت نادرست و کوته فکری مقام های سعودی است  و آشکارا با حقوق بشر و آزادی بیان مغایرت دارد.

این روزنامه تاکید کرد که همواره از آزادی بیان و حق شهروند سعودی در دستیابی به اطلاعات صحیح و واقعی درخصوص کشورش یا هر کشور عربی دیگر دفاع خواهد کرد، همواره تریبون تمام اعراب بویژه سعودی ها خواهد بود و فیلترو سانسورومصادره بر مسیر رسانه ای آن و گفتن سخن حق، تاثیر نخواهد گذاشت.

رای الیوم همچنین برنامه شکستن فیلترپایگاه این روزنامه درعربستان را به کاربران آن کشور معرفی کرده است.

مقام های سعودی در فیلتر کردن سایت ها و مقابله با رسانه های صوتی و تصویری که به افشاکردن حقایق مربوط به رفتار و جنایت های آل سعود می پردازند ، سابقه طولانی دارند.

چند سال پیش نیز سایت و شبکه العالم را از برخی ماهواره ها که توسط طرفهای دوست آل سعود اداره می شوند، حذف شد.

 

- See more at: http://fa.alalam.ir/news/1727377#sthash.GMMwMpPN.dpuf
برچسب ها: عربستان ، فیلتر ، سعودی

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین