گروه سیاسی - سرانجام بخش دیگری از اعضای گروهک تروریستی کومله زحمتکشان کردستان شاخه رضا کعبی  از این گروهک جداشدند و با انتشار بیانیه ای شب گذشته اعلام کردند که فلسفه سیاسی این گروهک پایان یافته و دیگر توجیهی برای باقی ماندن این گروهک وجود ندارد.

به گزارش بولتن نیوز، شب گذشته 45 تن از اعضای گروهک تروریستی کومله زحمتکشان که در میان آنها 6 تن از اعضای کمیته مرکزی حزب حضور دارند با انتشار بیانیه ای از این گروهک جدا شدند.
آنها تاکید کردند که فضای سیاسی این گروهک قابل تحمل نیست و دیگر نمی توانستند در این گروهک بمانند.
این افراد نه تنها فضای سیاسی را در این گروهک وحشتناک توصیف می کنند بلکه می گویند دیگر توجیهی برای باقی ماندن این گروهک نیز باقی نمانده است.
این جدایی در حالی روی داد که این گروهک درصدد ایجاد وحدت داخلی بود اما تفکرات رادیکال گونه سران این گروهک نشان داد که آنها نه تنها نمی توانند برای مردم کردستان ایران تعیین تکلیف بکنند بلکه نمی توانند چند تن از همفکران خود را هم حفظ کنند.