کد خبر: ۱۳۲۶۸
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۳:۳۲
همسر دکتر فاطمي اين باور خود را اين گونه ادامه مي دهد :"پروردگار يکتا يک نفر را براي رسيدگي به وضعيت مردم رسانده و اين فرد در راهي که همسرمن نتوانست دنبال کند،‌ قدم گذاشته و مسير او را ادامه مي دهد. "
فعاليت هاي احمدي نژاد در دولت نهم که در کشور محقق شده ،روزي در زمره آرزوهاي دکتر فاطمي بود.

اين بخشي از اظهارات "پريوش سطوت " همسر دکتر حسين فاطمي است که پس از نخستين ديدار رسمي خود با رييس جمهوري در فروردين ماه سال جاري درمورد وي بيان کرده است .

دکتر حسين فاطمي جوانترين وزير امورخارجه تاريخ يکصد و پنجاه ساله اخير ايران بود که تا آخرين لحظه حيات خود از ايده ها و ارمانهاي خود براي ملت ايران دست برنداشت . وزيرامورخارجه اي که به خود جرات داد تا اعلام قطع روابط سياسي با انگلستان را اعلام کند و در سفارت خانه را ببندد.
سطوت ،‌که اکنون در پايان دهه ششم زندگي خود بسر مي برد در گفت وگو با خبرنگاران ايرنا تاريخ را فراز بلندي مي داند که شهيد دکتر فاطمي در فرازي ازآن و دکتر احمدي نژاد درفراز ديگري ازآن با ايده ها و آرمانهاي بلند براي اعتلاي کشور و پيشرفت مردم تلاش کرده و مي کنند.
سطوت ،از دکتر احمدي نژاد به عنوان فردي "با اوصاف بارز شهامت و شجاعت " ياد کرد و گفت:‌ايشان به دليل برخورداري از اين ويژگي ها و حس وطن پرستي، عشق وعلاقه به مردم ايران،‌ فاطمي دوم است.

وي در اين گفت وگو از ويژگي هاي مشترک ‌ دکتراحمدي نژاد و شهيد فاطمي گفت و اين گونه ادامه دادکه اين دو شخصيت "داراي ويژگي هاي بسيار مشابهي هستند اما با اين تفاوت که همسر من بسيار تندتر بود که اين خصوصيت وي شايد به دليل جوان بودن و نوع شخصيتش بود اما اين مساله را به خوبي متوجه هستم که رييس جمهور راه "فاطمي" را دنبال مي کند و همانند او سادگي را سر لوحه کارهايش قرار داده است. "
سطوت براين باور است : تمام اقدامات احمدي نژاد که در کشور محقق شده روزي درزمره آرزوهاي دکتر شهيد قرار داشت ، آرزوهايي که اکنون رنگ تحقق به خود گرفته است.
همسر دکتر فاطمي اين باور خود را اين گونه ادامه مي دهد :"پروردگار يکتا يک نفر را براي رسيدگي به وضعيت مردم رسانده و اين فرد در راهي که همسرمن نتوانست دنبال کند،‌ قدم گذاشته و مسير او را ادامه مي دهد. "
وي به ديدگاه مسلمانان در خصوص شخصيت رييس جمهوري اشاره کرد و گفت : به عنوان فردي که در خارج از ايران زندگي مي کند معتقدم ايرانيان و مسلمانان خارج از کشور به رييس جمهور فعلي ايران علاقه دارند و حتي مي گويند که ايران از يک حامي قوي برخوردار شده است. "
دراين مصاحبه هر بار که نام دکتر فاطمي برده مي شد سطوت با غرور از وي ياد مي کرد و روح او را درميان مردم حاضر مي دانست . کلمات او دراين زمينه اينگونه بود : "من به راهي که رييس جمهوري پيش روي خود و مردم قرار داده، ‌احترام مي گذارم واحساسم اين است که روح دکتر فاطمي در ميان ما حاضر است. "
همسر دکترفاطمي در مورد علت ديدار خود با رييس جمهوري نيز گفت : "به همين جهت درخواست ملاقات با دکتر احمدي نژاد را در سال گذشته مطرح کردم و ايشان در آن ديدار صميمي، نهايت تجليل و احترام را از همسر من به عمل آوردند.در اين ملاقات،فضاي بسيار دوستانه اي حاکم بودو پس از اين ديدار ‌تحولي عميق در زندگي من و فرزندم‌ايجاد شد."
سطوت ادامه داد: فرزند من نيز دراين ديدار حضور داشت و از اين همه محبت بي شائبه و برخورد خوب و مهربان رييس جمهور شگفت زده شد و حتي همراهان ما نيز حضور چنين رييس جمهوري در ايران در تصورشان نمي گنجيد.
وي در مرور خاطره ديدار خود با دکتر احمدي نژاد در فروردين ماه سال جاري گفت : اين ديدار به گونه اي بود که همراهان من نيز که عمدتا 30 سال دور از وطن در کشورهاي بيگانه و در غربت زندگي کردند تحت تاثير قرار گرفته و وضعيت ايران فعلي را با ايران سال ها ي گذشته بسيار متفاوت دانستند.
وي تاثير اين اقدام را در زنده کردن بخشي از تاريخ ايران دانست و با اين جمله که " در اين ديدار،‌خاطراتي از گذشته براي من زنده شد که قابل وصف نيست " از توضيح بيشتردراين زمينه اجتناب کرد.
همسر دکتر فاطمي ادامه داد:با حضور درايران احترام هموطنان و رييس جمهوري به دکتر فاطمي و جانفشاني و از خود گذشتگي هاي او را دريافتم .
سطوت درعين حال به بخشي از بازتابهاي ديدار خود با دکتر احمدي نژاد نيز اشاره کرد و يادآور شد :بعضي ازافراد در رسانه ها و سايت هاي خود اينگونه منتشر ساختند که من و پسرم براي بازپس گيري و تعيين سرنوشت اراضي دکتر فاطمي به ايران سفر کرده و به همين بهانه نيز با رييس جمهوري ديدار داشتيم .
وي اين گونه اخبار را نادرست خواند و با لحني گلايه مند گفت: واقعيت اين است که دکتر "فاطمي" هنگامي که به جوخه اعدام سپرده شد ، تنها يک عصا و چهاردست کت و شلوار را براي من و فرزندش به يادگار باقي گذاشت و تصور افراد از خانه و زمين ايشان ، به هيچ وجه وجود خارجي ندارد.
سطوت بازهم از انتشار اخباري مبني براينکه وي از رييس جمهوري درخواست مالي داشته ابراز گلايه کرد و تاکيد کرد :من هيچ گاه تقاضاي مالي از کسي حتي شخص رييس جمهور نکرده ام و در خارج از کشور زندگي راحت و آرامي را مي گذرانم. توقع ما از زندگي تنها احترام،‌مهرباني و علاقه است و اين سه عنصر اصلي پس از صحبت با دکتر احمدي نژاد، موجب تغيير در زندگي ما شد.
وي با ابراز تاسف از طرح اين موضوع غيرواقع که " دکتر احمدي نژاد،‌ چهره ايران را در صحنه بين المللي مخدوش کرده است" ‌گفت: افرادي که اين مطالب را مطرح مي کنند درواقع فقط به دنبال منافع خود هستند ،دولت درايران درپي خدمت است وآباداني و سازندگي ميهن را برنامه هاي خود قرار داده است.
سطوت به خاطره اي در مورد دکتر فاطمي اشاره کرد و گفت :دکتر احمدي نژاد هم مانند دکتر فاطمي به خاطر عشق به وطن که ساعت چهار صبح به خانه مي آمد و پنج و نيم صبح منزل را با پاي سوخته و حال بد ترک مي کرد ،‌تمام توان و انديشه اش را براي سربلندي کشور‌ به کار گرفته است.
سطوت درواکاوي خاطرات خود از دوران دکتر فاطمي اظهارداشت : من در آن زمان 16 سال بيشتر نداشتم و در کارهاي سياسي دکتر دخالت نمي کردم و پيشنهادي هم نمي دادم، اما به خوبي مي دانم که عشق به ملت و اين خطه پهناور،‌دکتر فاطمي را تا پاي اعدام زنده نگه داشت و من اميدوار هستم تا مردم قدر ايشان و رييس جمهور را بيش از گذشته بدانند.‌ ‌
وي درمقايسه زمان فعاليت دکتر فاطمي و رييس جمهوي گفت:دکتر فاطمي،‌ روزنامه نگاري شجاع و سرسخت بود و رقيبي نداشت اما دکتر احمدي نژاد در اين دوران بايد با رقباي بسيار زياد و سرسخت مبارزه کند.او داراي دشمنان زيادي است و با شهامتي وصف ناشدني در مقابل آنان ايستاده است.
سطوت گريزي هم به عرصه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري زد و گفت قطعادر انتخابات آينده رياست جمهوري شرکت مي کند و راي مي دهد.
دکتر محمود احمدي نژاد در فروردين ماه سالجاري در ديدار با همسر شهيد دکتر حسين فاطمي، وزير امور خارجه کابينه مرحوم دکتر محمد مصدق و طراح ملي کردن صنعت نفت ايران، تصريح کرد: تاريخ هميشه از دکتر حسين فاطمي به نيکي ياد خواهد کرد.
سطوت دراين ديدار کتابچه خاطرات خاطرات دکتر فاطمي مربوط به ماههاي قبل از اعدام وي را به دکتر احمدي نژاد تقديم کرد.
دکتر سيد حسين فاطمي در دهم محرم سال 1296 شمسي پس از سه پسر و يک دختر آخرين فرزند سيف العلما روحاني نائيني ،چشم به جهان گشود.
وي در سال 1328 پيشنهاد ملي کردن صنعت نفت را به دکتر مصدق تقديم کرد که مورد تصويب قرارگرفت و با استفاده از همين ايده و بسيج آرا مردمي بود که دراين دوران از شرکت غاصب نفت ايران وانگليس خلع يد به عمل آمد.
دکتر فاطمي در19 مهر ماه 1331 زماني که در سمت وزير خارجه بود سفارتخانه انگليس را تعطيل و کاردار آن را اخراج کرد.
دکتر مصدق درنامه خود درباره ملي شدن صنعت نفت مي نويسد:"ملي شدن صنعت نفت خدمت بزرگي است که به وطن شده است و بايد از کسي که اول اين پيشنهاد را نمود تشکر کرد و آن کس شهيد راه وطن دکتر حسين فاطمي است."

سرانجام در صبح روز 19 آبان سال 1332 چند ماه پس از کودتاي شوم 28 مرداد صداي چند گلوله فرياد مردي را در هم شکست که پيش از اجراي حکم درحالي که در سوز تبي 40 درجه بودبه مامور اجراي حکم گفته بود: " مرگ بر دو قسم است؛ مرگي در رختخواب ناز و مرگي در راه شرف و افتخار و من خداي را شکر مي‌کنم که در راه مبارزه با فساد شهيد مي‌شوم. خداي را شکر مي‌کنم که با شهادتم در اين راه دين خود را به ملت ستمديده و استعمارزده ايران ادا کرده‌ام و اميدوارم سربازان مجاهد نهضت همچنان مبارزه را ادامه دهند…"

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین