کد خبر: ۸۱۶۹۸۷
تاریخ انتشار:

سقوط 952 میلیارد تومانی سود خالص پتروشیمی جم به دلیل افزایش قیمت تمام شده

بر اساس مالی صورت‌های مالی شرکت پترو شیمی جم، سود خالص این شرکت با کاهش 15 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل 952 میلیارد تومان کاهش یافته كه عمدتا ناشي از افزايش قیمت تمام شده تولید است.

به گزارش گروه انرژی بولتن نیوز، پیمان جنوبی خبرنگار ارشد حوزه نفت و انرژی در بررسی صورت های مالی پتروشیمی جم و وضعیت این شرکت نوشت: برابر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 9 ماهه منتهی به 

سقوط 952 میلیارد تومان سود خالص پتروشیمی جم به دلیل افزایش قیمت تمام شده

 1401/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت پترو شیمی جم، این شرکت به ازای هر سهم 2,912 ریال سود محقق کرده ا ست که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15% افت کرده است.

«جم» با سرمایه ثبت شده 18,000,000 میلیون ریال و ارزش بازار  76.5 هزار میلیارد تومانی، طی عملکرد 9 ماهه منتهی به 1401/12/29 مبلغ 5241 میلیارد تومان سود محقق کرده است.

بر اساس صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 9 ماهه منتهی به  1401/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت پترو شیمی جم، خلاصه وضعیت این شرکت به شرح زیر است:

 

افزایش 12 درصدی درآمدهای عملیاتی در حال تداوم ( فروش)

بر اساس صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 9 ماهه منتهی به  1401/09/30 حسابرسی نشده شرکت پترو شیمی جم، فروش این شرکت با افزایش 12 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 25.7 هزار میلیارد تومان به 28.6 هزار میلیارد تومان رسیده که عمدتا ناشی از افزایش نرخ فروش و نرخ تسعیر ارز بوده است.

 

افزایش 24 درصدی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ( قیمت تمام شده تولید)

بر اساس صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 9 ماهه منتهی به  1401/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت پترو شیمی جم، قیمت تمام شده درآمدهای عملیاتی این شرکت با افزایش 24 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 18.6 هزار میلیارد تومان به 23.1 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

کاهش 21 درصدی سود ناخالص

بر اساس صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 9 ماهه منتهی به  1401/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت پترو شیمی جم، سود ناخالص این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 21 درصدی از 7080 میلیارد تومان به 5588 میلیارد تومان رسیده که عمدتا ناشی از افزایش بهای تمام شده ( افزایش نرخ خوراک، سویس های جانبی و افزایش نرخ تسعیر ارز ) بوده است.

سقوط 952 میلیارد تومان سود خالص پتروشیمی جم به دلیل افزایش قیمت تمام شده

ثابت ماندن هزینه های فروش و اداری عمومی

بر اساس صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 9 ماهه منتهی به  1401/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت پترو شیمی جم، هزینه های فروش، اداری و عمومی این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل تغییری نداشته و 1243 میلیارد تومان گزارش شده است.

 

کاهش 55 درصدی سایر درآمدها

بر اساس صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 9 ماهه منتهی به  1401/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت پترو شیمی جم، سایر درآمدهای این شرکت با کاهش 55 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 177 میلیارد تومان به 79 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 2 درصدی سایر هزینه ها

بر اساس صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 9 ماهه منتهی به  1401/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت پترو شیمی جم، سایر هزینه های این شرکت با افزایش 2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 207 میلیارد تومان به 210 میلیارد تومان رسیده كه ناشي از هزينه هاي جذب نشده توليد است.

 

کاهش 27 درصدی سود عملياتي

سود عملیاتی پتروشیمی جم در دوره مالي منتهي به 30 آذر 1401 معادل 4601 میلیارد تومان ميليون بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27 درصد كاهش داشته است، كه عمدتا ناشي از افزايش بهاي تمام شده( افزايش نرخ خوراك، سرويس هاي جانبي و افزايش نرخ تسعير ارز) بوده است.

 

کاهش 26 درصدی هزینه های مالی

بر اساس صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 9 ماهه منتهی به  1401/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت پترو شیمی جم، هزینه های مالی این شرکت با کاهش 26 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 59.7 میلیارد تومان به 44 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 140 درصدی سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

بر اساس صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 9 ماهه منتهی به  1401/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت پترو شیمی جم، سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی این شرکت با افزایش 140 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 446 میلیارد تومان به 1073 ملیارد تومان رسیده که عمدتا ناشی از افزایش سود تسعیر ارز غیر عملیاتی و سود سپرده گذاری است.

 

کاهش 15 درصدی سود خالص

بر اساس صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 9 ماهه منتهی به  1401/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت پترو شیمی جم، سود خالص این شرکت با کتاهش 15 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 6193 میلیارد تومان به 5241 میلیارد تومان رسیده كه عمدتا ناشي از افزايش بهاي تمام شده( افزايش نرخ خوراك، سرويس هاي جانبي و افزايش نرخ تسعير ارز) بوده است.

 

کاهش 15 درصدی سود پایه هر سهم

بر اساس صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 9 ماهه منتهی به  1401/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت پترو شیمی جم، سود پایه هر سهم این شرکت با کاهش 15 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 3441 ریال به 2912 ریال رسیده است.

 

در باره پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی جم که به اختصار JPC نامیده می شود، بعنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید الفین در جهان، یکی از طرح های توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال 1379 در منطقه ویژه پتروشیمی پارس در عسلویه بوده‌است که عمدتا به منظور تولید الفین ها و پلی اتیلن های سبک خطی و سنگین تاسیس گردیده است.

شرکت پتروشیمی جم هم اکنون مالکیت 47 درصدی سهام شرکت تولیدی پلی پروپیلن جم و 100 درصدی شرکت های خدماتی جم صنعت کاران، توسعه پلیمر پادجم و توسعه پلیمر کنگان را در اختیار دارد.

 

سهامدارن

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 22.7 درصد، صندوق بازنشستگی کشوری 22.85 درصد، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 23.19 درصد، سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 15 درصد، سایر سهامداران 16.26 درصد، (شرکت در فرابورس ایران درج شده است)

 

خوراک های ورودی به مجتمع

سقوط 952 میلیارد تومان سود خالص پتروشیمی جم به دلیل افزایش قیمت تمام شده

تامین کننده خوراک سایر پتروشیمی ها

شرکت پتروشیمی جم با توجه به تنوع دریافت خوراک و تولیدات مختلف الفینی در منطقه ویژه انرژی پارس دارای موقعیتی ویژه نسبت به سایر مجتمع های منطقه می‌باشد. پتروشیمی جم با دریافت خوراک از مجتمع گاز پارس جنوبی و شرکت‌های پتروشیمی پارس، نوری و ارسال محصولات تولیدی نظیر هیدروژن، اتیلن، پروپیلن و بنزین پیرولیز به شرکت‌های پتروشیمی نوری، مهر، فرساشیمی، پلیپروپیلن جم، مروارید و خط اتیلن غرب نقش مهمی در چرخه تولید منطقه پارس جنوبی دارد. بخشی از تولیدات جم مانند پروپیلن، بنزین پیرولیز و بوتادین در این منطقه منحصر به فرد می‌باشد. طراحی، ساخت و مدیریت خط اتان تولیدی از مجتمع گاز پارس جنوبی نیز از دیگر نقش‌های مهم این شرکت است.

اهمیت موارد یاد شده در کنار ظرفیت بالای تولید و انعطاف پذیری در خوراک، جایگاه استراتژیک و ویژه‌ای برای پتروشیمی جم در منطقه رقم زده است.

 

محصولات اصلي و فرآيندهاي تجاري و روش فروش شركت

محصولات توليدي اين شركت شامل اتيلن، پروپيلن، پلي اتيلن سنگين، پلي اتيلن سبك، بوتادين، بوتن – 1 ،بنزين پيروليز، رافينيت و ساير محصولات نظير نفت كوره و برش چهار كربنه مي باشد.

عمده محصولات صادراتي شركت شامل محصولات پليمري سبك خطي و سنگين و شيميايي مي باشد، كه فروش آن ها عمدتًا از طريق برگزاري مزايده انجام مي پذيرد.

فروش داخلي محصولات شامل اتيلن و پروپيلن و محصولات جانبي بين مجتمعي از طريق قرارداد بين شركت هاي متقاضي و ساير محصولات پليمري نيز در بازار بورس كالاي ايران انجام مي گيرد و شركت ها مي توانند مطابق مقررات و مكانيزم بورس كالا، نسبت به خريد اقدام نمايند. ساير محصولات فرعي و آف گريد نيز از طريق بورس كالا و نيز مزايده به فروش مي رسد.

 

منابع:

مطالب مرتبط

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین