کد خبر: ۲۱۵۴۳۲
تعداد نظرات: ۱۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۵
نقد مقاله خشكسالي واقعي است در گويا نيوز
به جاي متهم كردن مسوولان و مجلس و دولت و ايراد گرفتن به طرح هاي فعلي و طرح اين موضوع كه هيچ طرحي در كشور وجود ندارد و به جاي مطرح كردن يك طرح بزرگ هزينه بر كه البته ممكن است قابل توجه و اجرايي و راهگشا باشد، بهتر است كه به صرفه جويي و كنترل منابع كنوني و فرهنگ سازي و تلاش هاي مسوولان امر در اين زمينه توجه شود...
گروه اقتصادي - گويا نيوز در مطلبي با عنوان "خشکسالی واقعی است؛ اينک "چه بايد کرد؟" به قلم علی فراستي، تلاش كرده تا معضل كمبود آب و خشكسالي را به مسائل سياسي، بي توجهي مسوولان دولت و نمايندگان مجلس ربط دهد و از سوي ديگر، سعي كرده كه موضوع افزايش جمعيت را در شرايط آبي كشور، غير ممكن ارزيابي كند و در پايان يك طرح پرهزينه كه تنها ممكن است مشكل كوير لوت را حل كند به عنوان راهكار ارائه داده است. 


خشكسالي و كمبود آب با طرح پر هزينه دوتامپ حل نمي شود!

به گزارش بولتن نيوز، نويسنده در ادامه با تبليغ انتقال آب درياي مازندران به درياي عمان از طريق كوير لوت حل مشكلات ترك هاي كوه هاي جنوبي كوير و بازگشت درياچه اين منطقه را راهكار خود براي حل مشكل آب منطقه معرفي كرده است و ضرورت استفاده از ذخاير درياي خزر و منافع اقتصادي كانال كشتي راني و ماهيگيري و...  را برشمرده است
يعني ابتدا تلاش كرده كه مسوولان دولت و مجلس را به ضعف مديريت و عملكرد متهم كند و بعد طرح خود يعني انتقال آب از مناطقه كوير مركزي ايران را راهكار معرفي كرده و چند بار نام شركت دوتامپ و طرح آن را به عنوان يك راهكار اساسي مطرح ساخته است. 
اين درحاليست كه به جاي متهم كردن مسوولان و مجلس و دولت و ايراد گرفتن به طرح هاي فعلي و طرح اين موضوع كه هيچ طرحي در كشور وجود ندارد و به جاي مطرح كردن يك طرح بزرگ هزينه بر كه البته ممكن است قابل توجه و اجرايي و راهگشا باشد، بهتر است كه به صرفه جويي و كنترل منابع كنوني و فرهنگ سازي و تلاش هاي مسوولان امر در اين زمينه توجه شود.
به گفته اكثر كارشناسان، بيش از 80 درصد آب كشور در بخش كشاورزي و با سرانه مصرف بالا و با روش هاي غير اقتصادي و غير صرفه جويانه مصرف مي شود و در نتيجه اگر روش هاي بهتري در آبياري ها استفاده شود با همين ميزان بارش مي توان مشكل كمبود آب را برطرف كرد و پاسخ گوي نياز 150 ميليون نفر جمعيت نيز خواهد بود. 
شاهد مدعا زندگي مردم در پاكستان و هند وچين و كشورهاي ديگر با جمعيتي به مراتب بيشتر از ايران است كه روش هاي بهتر آبياري و كشاورزي را انتخاب كرده اند. 
نكته مهم ديگر اين است كه معضل كمبود آب مانند بسياري از مشكلات ديگر تنها نبايد توسط دولت و مجلس و مسوولان كشور حل شود و اين مردم و كارشناسان هستند كه بايد موضوعات صرفه جويي، و استفاده بهينه از آب و انرژي را در دستور كار قرار دهند. زيرا همانگونه كه در مصرف بنزين و نفت وبرق، مصرف بي رويه داريم، در مصرف آب نيز مصرف بي رويه وجود دارد و اين موارد را نمي توان به عملكرد مسوولان به تنهايي يا رشد جمعيت به عنوان يك عامل تشديد كننده ربط داد. 
همان گونه كه در كشورهاي اروپايي و آسيايي، مصرف سرانه آب تابع فرهنگ سازي و تلاش كارشناسان و تفكيك مصارف آب آشاميدني وكشاورزي است و روش هاي بهينه سازي مصرف مورد توجه قرار گرفته و مصرف سرانه آنها به مراتب كمتر از ايران است، در كشورما نيز بايد روش مصرف و ميزان مصرف بهينه شود و تغيير كند. 

نويسنده در اين مقاله نوشته است: ... سازمان های غير انتفاعی که علاقمند به پيگيری اين فاجعه باشند يا وجود خارجی ندارند و يا از نفس افتاده اند؛ وزارتخانه های مسئول تآمين اب اشاميدنی و آب کشاورزی تنها به اعلام هشدار اکتفا می کنند؛ و مجلس شورای اسلامی آنقدر مشغول درگيری های جناحی است که وقت رسيدگی به اين قبيل امور «پيش پا افتاده» را ندارد.
متاسفانه با مرور روزنامه های چاپ ايران و جستجوی ابنترنتی خبری از اينکه چه اقدامات عملی در حال حاضر برای رفع مشکل بی آبی در ايران در دست اجرا و يا حتی بررسی باشد ديده نمی شود. حل اين مشکل نير امری نيست که يک شبه و يک ماهه قابل اجرا باشد. در شرايطی که سخن از افزايش جمعيت به ۱۵۰ ميليون نفر است؛ هيچ سخنی از چگونگی تامين آب ۷۵ ميليون نفری که قرار است در آينده به جمعيت کنونی اضافه شوند ديده نمی شود. باقی ماندن جمعيت فعلی ايران در اين سرزمين بسته به تامين آب دارد وگرنه همين جمعيت بدليل کوچ دسته جمعی رو به نقصان خواهد گذاشت. مضافا اگر مشکل تامين آب حل نشود سرنوشت مناطق کم جمعيت فلات مرکزی و جنوب شرقی ايران و کاهش مستمر جمعيت در انتظار بقيه نقاط کشور خواهد بود.

در عالم واقع؛ رسيدن به يک طرح عملی به مطالعات کارشناسی و طراحی و محاسبه و تامين بودجه نياز دارد و در بهترين حالت ۳ تا ۴ سال وقت نياز است تا يک طرح به مرحله اجرا برسد و همان مدت وقت لازم است تا يک طرح به مرحله بهره برداری برسد.

عدم توجه جدی مشکل آب منجر به تنش های اجتماعی خواهد شد که نمونه های آن در تظاهرات مردم در چند نقطه کشور عليه ارسال آب به مناطق ديگر و اعتراض به خشک شدن درياچه ها و رودخانه ها مشاهده شده است. جيره بندی و کمبود گسترده آب در تهران و شهرهای بزرگ می تواند سياسی شده و دولت را با مطالبات حداکثری مردم مواجه گرداند. بی توجهی به اين مسئله در کنار حيف و ميل بيت المال و فساد گسترده مالی در نظام بانکی و موسسات دولتی؛ که هر روز ابعاد جديدی از آن برای مردم آشکار می شود؛ باعث فرسايش حوصله عمومی و سلب اعتماد به کارآمدی مسئولان حکومتی خواهد گرديد.

در چنين شرايطی است که دلسوزان برای آينده کشور و کارشناسان مستقل راه حل هائی را پيشنهاد می کنند که کمتر مورد توجه جدی مسئولين واقع شده و راهی جز در ميان گذاشتن اين طرح ها و نظرات با افکار عمومی باقی نمی گذارد. مسئله بحران آب يک مسئله ملی است و تمامی شهروندان ايران عليرغم قوميت؛ مذهب؛ ديدگاههای سياسی و فکری از آن صدمه ديده و متقابلا در بهبود آن شريک هستند.

صرفه جوئی خوب است ولی کافی نيست

نهادهای مسئول در چند سال اخير با افزايش قيمت آب مصرفی و نصيحت مردم به صرفه جوئی تلاش کرده اند با رشد روزافزون اين بحران مقابله کنند ولی واقعيت اينست که مردم ايران با توجه به امکانات خود نهايت صرفه جوئی را در مصرف آب می کنند. ديگر از حوض های پر از آب در خانه ها و باغ های شهری خبری نيست. سکونت در آپارتمان و رو آوردن به سبک زندگی جمعی نيز در کاهش مصرف آب موثر بوده است. همزمان افزايش شبکه فاضلاب شهری به کاهش هدر رفتن آب فاضلاب در چاه های سنتی کمک نموده و بخشی از آب فاضلاب برای مصارف کشاورزی و حتی آشاميدنی تصفيه می شود. آب چاه های سنتی هم برای جبران کمبود آب آشاميدنی و کشاورزی اسخراج می شود و پس از تصفيه به شبکه آبرسانی شهری برگردانده می شود. ولی افزايش جمعيت طبعا به افزايش تقاضا هم منجر شده است.

ساختن دهها سد بر رودخانه های کشور نيز کمک شايانی به تامين آب کشاورزی کرده است ولی مشکل در توزيع آب و يا صرفه جوئی در مصرف آب نيست بلکه مشکل اصلی «تامين آب» است. شرط اساسی خودکفائی در کشاورزی تامين آب کشاورزان است و با ادامه روند گرمايش زمين و خشکسالی؛ چشم انداز تامين آب با نگرش های پيشين بنظر ناممکن می آيد. به اين دليل بايد نگرش عمومی به تامين آب را تغيير داد و به فکر ۲۰-۳۰ سال آينده بود که با افزايش جمعيت و تداوم خشکسالی چه راهی بايد پيش گرفت.
هم اکنون متوسط بارندگی در ايران ۲۵۰ ميليمتر در سال است. اين ميزان در حدود يک سوم ميزان متوسط جهانی است.

از سوی ديگر نتايج مطالعات مرکز خزر‌شناسی نيز نشان می دهد که آب دريای مازندران نيز در سال های آينده دستکم ۳ تا ۵ متر بالا خواهد آمد و قسمتی از استان‌ های گيلان، مازندران و گلستان را زير آب خواهد برد و لذا برای حل اين مشکل بايد بخشی از آب دريای مازندران را تخليه کرد.

يکی از تاثيرات منفی گرمايش زمين بصورت گسترش کوير و پراکنده شدن شن های روان در مناطق مجاور و نابودی گياهان و حيات وحش نمودار می شود. روند گرمايش زمين بخصوص در خاورميانه پديده ای است که طی چند هزار سال تداوم داشته ولی اينک سير صعودی پيدا کرده است.

بر اساس برخی پژوهشهای تاريخی کويرهای ايران تا ۷۰۰۰ سال پيش مملو از آب بوده و تمامی فلات ايران همانند مناطق استوائی پوشيده از درخت بود. هوای اين مناطق معتدل و فصل بارندگی طولانی بود. در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نيز به اين موضوع اشاره شده است: «در سالهای خيلی دور؛ منطقه لوت يک درياچه زنده با زيبائی های طبيعی بوده است. پش از گذشت سال ها اين درياچه ها شروع به تبخير نموده و کوه ها سر برآوردند. محيط زيست به تدريج تغيير شکل و اکولوژی لوت کاملا دگرگون گرديد.» (گزارش مرکز پژوهشهای مجلس - ص. ۱۸)

بنا به نظر برخی دانشمندان؛ تابش های خورشيدی به کوير لوت منجر به بازتاب امواج مادون قرمز به فضا گشته؛ بخشی از آن تشعشات از آتمسفر عبور می کند و قسمتی ديگر توسط گازهای گلخانه ای موجود در آتمسفر به سطح زمين بازتابيده می شود. بازگشت اين امواج باعث نازا شدن ابرها گرديده و بر شدت خشکسالی می افزايند. يکی از راههای ممانعت از تداوم اين کنش و واکنش حرارتی؛ خاموش کردن «بخاری کوير لوت» از طريق بازگرداندن طبيعت آن به حالت اوليه؛ يعنی تبديل آن به درياچه است. اين طرح مخالفان و موافقانی دارد که هريک برای فوايد و مضرات اين طرح دلايلی ارائيه می دهند که به سهم خود قابل تعمق هستند.

نويسنده در بخشي از گزارش خود، موضوع كانال كشتيراني بين درياي خزر و درياي عمان را راهكار تعادل محيط زيستي در مناطق كويري و بهبود شرايط اعلام كرده و با گريز زدن به عدم توجه دولت قبلي، دليل سكوت در برابر آن را به مسائل سياسي ربط داده است. 

نويسنده ادعا كرده كه  راه حل زیربنائی؛ پایدار و دراز مدت برای حل مشکل خشکسالی در ایران نیازمند مطالعات تکمیلی کارشناسی در تداوم مطالعات انجام گرفته توسط کارشناسان داخلی و ایرانیان مقیم خارج باشد. در این زمینه کارشناسان و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور آمادگی هرگونه مساعدت و همیاری را داشته و آنرا جزء وظیفه ملی و به منظور خدمت به مردم ایران می دانند.

تلفیقی از طرح های تهیه و ارائه شده با تمرکز بر کویر زدائی و مقابله با مشکل گرمایش زمین می تواند بعنوان نقطه مرجع برای مناظره عمومی حول بهترین راه حل برای حل مشکل خشکسالی در ایران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. طرح تبدیل کویر های مرکزی ایران به آنچه در چند هزار سال قبل بودند؛ یعنی بازگرداندن اب به دریاچه هائی که هزاران سال قبل خشک شدند در عین جسورانه بودن می تواند بعنوان راه حل پایدار در معکوس نمودن روند روزافزون کاهش بارندگی؛ افزایش ابرهای باران زا و تغییر شرایط آب و هوای فلات ایران باشد.

در ۴۰ سال گذشته طرح نظرات پیرامون پیگیری این قبیل طرح ها با واکنش عده ای منتقد مواجه می شود که آنرا غیر عملی و خیالپردازانه دانسته و خود نیز طرحی عملی برای حل بحران خشکسالی ارائه نمی دهند. در پاسخ به این دسته از منتقدان باید اشاره ای مختصر به طرح های بزرگ تاریخ بشر کرد که در آغاز با همین قبیل نقدها مواجه شدند ولی وقتی دانش بشر و عزم عده ای دست بدست هم دادند عملی شده و مورد تحسین قرار گرفتند. ساختن دیوار چین و اهرام مصر جزء پروژه هائی بودند که در زمان خود خیالپردازانه تلقی می شدند.


خشكسالي و كمبود آب  تنها با طرح پر هزينه دوتامپ حل نمي شود!

بنا به مطالعات ماهواره ای مشخص شده است که ترک هائی در کوههای جنوبی کویر لوت وجود دارند که بر اثر زلزله های مهیب ۷۰۰۰ سال پیش بوجود آمده اند. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس «طبق آخرین بررسی های ماهواره ای انجام گرفته توسط شرکت دوتامپ؛ به نظر می رسد آنچه باعث خشک شدن دریاچه لوت در سال های قبل شده است ایجاد ترک هائی است که در لایه های زیرین لوت (احتمالا بر اثر زلزله های شدید) رخ داده و به تدریج سرچشمه های اصلی دریاچه لوت از طریق این شیارها به لایه های زیرین هدایت شده و به سمت دریای عمان سرازیر گشته است. با توجه به تحلیل های انجام شده بر روی اطلاعات ماهواره ای؛ حجم این آب به قدری می باشد که می تواند در صورت نیاز منطقه لوت را در مدت زمان چند سال مجددا به دریاچه تبدیل نماید. با بهره گیری از تجربیات؛ امکانات و تکنولوژی های مدرن که کمپانی دوتامپ در اختیار دارد؛ قادر است ترک های ایجاد شده را در مکان های مناسب ترمیم نماید به نحوی که آب را به سطح لوت بازگرداند
این شکاف ها مانع اصلی ذخیره آب در کویر بوده و باید با استفاده از مواد شیمیائی منبسط شونده در عمق ۲۰۰ تا ۲۵۰ متری زمین پر شوند. از جانب دیگر؛ بر اساس در همین بررسی های ماهواره ای مشخص شده است که رودخانه ای در زیر کویر لوت در جریان است که آب کوههای اطراف کویر را به سمت دریای عمان هدایت می کند.

قنات های موجود در حاشیه کویر از همین منبع آب بهره می برند. حجم آب جاری در این رودخانه زیرزمینی در مطالعات انجام گرفته در سال ۱۳۷۵ خورشیدی برابر ۵/۳ میلیون لیتر در دقیقه در فصل خشک و قریب به ۱۰ برابر آن در فصل بارندگی بوده است. این رودخانه زیرزمینی پس از تامین اب تالاب جازموریان در منطقه ای واقع در شرق بندر عباس به دریا می ریزد.

با توجه به پائین رفتن بستر آب های زیرزمینی در ۲۰ سال اخیر تخمین زده می شود که هم اکنون جریان آب شیرین در این رود زیرزمینی کاهش یافته و بیش از ۲۰۰ هزار لیتر در دقیقه در فصل خشک و یک میلیون لیتر در دقیقه در فصل بارندگی نباشد. این منبع آب شیرین در صورت مسدود کردن ترک های کوههای جنوبی کویر لوت و انحراف اب به سطح زمین میتوانند برای تامین آب دریاچه های آتی در محل کویرهای ایران مورد استفاده قرار گیرد.


از میان طرح های ارائه شده بنظر میرسد که شرکت «دوتامپ» با بهره وری از مدیریت ایرانی و دانش و فن آوری متخصصان و کارشناسان آمریکائی و غیر آمریکائی جامع ترین طرح برای حل مشکل خشکسالی در ایران است و شرکت پیشنهاد دهنده حاضر است با استفاده از سیستم فایننس بین المللی همراه با تضمین اجرائی توسط بانکهای سوئیس این طرح را با حداقل هزینه برای مردم ایران به مرحله اجرا بگذارد.

بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس زمان بندی اجرای این طرح «در دو فاز کلی به انجام خواهد رسید و فاز اول که مدت اجرای آن حدود ۵ سال است اصلی ترین فاز این پروژه بوده و شامل احداث کانال و آبگیری کامل آن می باشد. احداث پل های زیرگذر؛ اتوبان و بنادر بارگیری اصلی در این فاز به انجام می رسد. در فاز دوم احداث بنادر تکمیلی و سیستم بارگیری مناسب تر؛ ایجاد شرایط اقتصادی مناسب در منطقه و ایجاد شهرک های مسکونی و تجاری لازم انجام خواهد پذیرفت. این فاز می تواند تا ۲۵ سال بطور تدریجی و در فازهای دو ساله تداوم یابد.» 

در بررسی نظرات فنی ارائه شده به نکات جالبی می توان اشاره کرد:

یکم: این طرح در دو مرحله اجرا خواهد شد: فاز یک در مدت زمان ۳.۵ تا ۵ سال شامل تعمیر ترک های موجود کوههای جنوبی کویر لوت است که باعث فروریختن کوه و خروج آب دریاچه در ۷۰۰۰ سال پیش گردیدند. هزینه اجرای این فاز ۷۶ میلیارد دلار است ولی سرمایه گذاری ایران در این فاز تنها ۱۷ میلیارد دلار خواهد بود و مابقی با فایننس بین المللی تامین خواهد گردید. تمامی ترک های موجود در مطالعات ماهواره ای قابل شناسائی نیستند و برخی از ترک های ناشناخته پس از انتقال آب به این مناطق شناخته خواهند شد که مجددا با همان فن آوری قابل تعمیر خواهند بود.

دوم: فاز دوم تقریبا ۹ ماه یس از آغاز فاز یک شروع گردیده و همپای آن پیش خواهد رفت. فعالیت های این فاز شامل ساختن نیروگاههای برق؛ سیستم های جدید آبیاری؛ تصفیه خانه های شیرین کردن آب به منظور تامین آب اشامیدنی و کشاورزی؛ در شهرهای به فاصله ۲۵۰ کیلومتری کانال ها و دریاچه در محدوده کویر لوت و دشت کویر خواهد بود. تدارک برای فعالیتهای گسترده کشاورزی؛ پرورش ماهی در دریاچه های جدید؛ مجموعه های صنعتی همچون کارخانه های تولید سیمان و تصفیه و تولید فراورده های نفتی؛ و قطب های تولیدی را به آن می افزاید.

سوم: طرح ایجاد ۳ تا ۵ شهر بزرگ در حاشیه دریاچه ها و تاسیس تعدادی کارخانه متناسب با نیازهای جاری کشور و هماهنگ به دریاچه های جدید و نهایتا ایجاد ۲ میلیون شغل مرتبط با مرحله اجرای طرح از اهداف اجرای این طرح عظیم ابادانی خواهند بود.این طرح جسورانه بیش از تامین آب ایران؛ یک طرح گسترده آبادانی کشور است که ضمن ایجاد مشاغل پایدار و ایجاد یک منبع درآمد مستمر از طریق ترانزیت کالا و نفت؛ بر تمامی پهنه های اقتصادی ایران تاثیر مثبت بجا گذاشته و موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی ایران در منطقه و جهان را به مدار بسیار برجسته ای ارتقاء خواهد داد.

لازمه اجرای موفقیت آمیز این طرح تعهد و پایبندی ایران به قوانین تجاری و سرمایه گذاری بین المللی است در غیر اینصورت امکان جذب سرمایه های خارجی بوجود نخواهد آمد. جزئیات فنی سرمایه گ‌اری موضوعی است که باید در آنیده و پس از قطعی شدن عزم دولت ایران به اجرای آن مورد مذاکره و توافق طرفین برسد.

انتقال آب دریای مازندران

برای پرکردن دو دریاچه در کویر لوت و دشت کویر نیاز به انتقال آب از دریای مازندران به کویر است. دریای مازندران ۲۶متر از سطح اقیانوس و دریاهای آزاد پائین تر است. همزمان سطح متوسط کویر لوت تقریبا ۳۰۰ متر از سطح دریاهای ازاد پائین تر است. یعنی برای انتقال اب نیاز به لوله کشی و پمپ نبوده و با احداث یک تونل آبرسانی زیرزمینی از زیر رشته کوههای البرز و به دور از کانون های آتشفشانی؛ می توان این امر را به سرانجام رساند. طول این لوله مظابق با مسیر یابی مناسب بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ کیلومتر خواهد بود. همانگونه که در بالا اشاره رفت؛ بنا به بررسی های کارشناسان آب دریای مازندران در سالهای آتی بالا خواهد آمد و از هم اکنون لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا اضافه آب قبل از وارد آوردن صدمه به شهرهای ساحلی ایران تخلیه شود.

با بهره برداری از فن اوری تاریخی ایرانیان در ساختن قنات و پیوند آن با فن آوری مدرن در ساختن تونل های انتقال آب می توان آب مورد نیاز پرکردن دریاچه های کویر را تامین نمود. دانش و فن آوری ساخت تونل با توجه به ساختن هزاران تونل در سراسر جهان و همچنین در ایران وجود دارد. بهترین نمونه آن تونل زیر دریای مانش است که انگلستان و فرانسه را به هم متصل میکند. بدین منظور سه تونل به طول ۵۰ کیلومتر برای عبور قطار سریع السیر و عبور خودرو در عمق ۴۰ متری زیر بستر دریا ساخته شدند. این تونل یکی از عجایب هفت گانه دوران معاصر و یکی ار شاهکارهای مهندسی لقب گرفته است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۴
غفاری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ - ۰۹:۲۱
0
6
البته آقای فراستی در خصوص بی تدبیری مسئولین کم بیراه نفرموده اند.
درخواست از مردم به منظور صرفه جویی خوب است و حلال مشکل کار نیست. مردم وقتی می بینند که از خیابان های شهر آب فوران می کند و طی تماس با مسئولین هیچگونه اقدامی صورت نمی پذیرد مشخص است که از آنها ناامید می شوند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ - ۱۹:۴۷
3
0
به جای اینهمه هزینه ی غیر معقول بیایید در بخش کشاورزی سرمایه گذاری کنید و ابیاری رو بارانی کنید تمام مشکلات آبی حل میشه
پاسخ ها
s
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ - ۱۹:۴۷
آبیاری بارانی هم سنتی شده امروزه باید روش های قطره ای و غیره توسعه داده شود...
علی فراستی
|
United States
|
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ - ۲۰:۰۳
0
5
سلام. از باز نشر و نقد مقاله "خشکسالی واقعی است. اینک چه باید کرد؟" سپاسگزارم. مهم ابنست که موضوع کمبود آب و تلاش برای پیدا کردن راه حل برای آن به مناظره عمومی گذاشته شود. طرح پیشنهادی یکی از راه حل هاست که مورد حمایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفت و توصیه به ادامه مطالعات کارشناسی نمودند. اخیرا دولت نیکاراگوئه قرارداد ساختن کانال نیکاراگوئه را که رقیب کانال پاناما خواهد شد با یک شرکت چینی امضاء کرد و به رویای 300 ساله مردم این کشور جامه عمل پوشاند. آیا ایران با اینهمه متخصص در داخل و خارج کشور و آنهمه درآمد کمتر از نیکاراگوئه است؟ شرکت های بین المللی حاضرند هزینه تامین اجرای این طرح را بپردازند و برای موفقیت آن ضمانت بانکی بدهند. مردم چیزی از دست نمی دهند و اگر پروژه موفق نشد دولت می تواند هزینه خسارت را از محل ضمانت بانکی برداشت کند. این پروژه یک منبع ابدی درآمد و بیش از 2 میلیون شغل دائمی برای ایران فراهم خواهد کرد. امید است با توجه مسئولین امر قدم بعدی برای مطالعات جدی روی اسن طرح برداشته شود. ضمنا خواهشمندم نقشه مرتبط با طرح پیشنهادی را بجای نقشه غیر واقعی در مقاله قرار دهید.
با سپاس مجدد
علی فراستی
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ - ۰۷:۳۱
2
2
این طرح نیازمند این است که ایران در اوج رشد اقتصادی و شرایط مطلوب بین المللی باشد. تا آن موقع این طرح فقط روی کاغذ قشنگ است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ - ۰۷:۳۱
این طرح خود باعث رونق اقتصادی است.یادمان باشد بحران قرن حاضر بحران آب است ،اسرائیل در حال ساخت بزرگترین کارخانه آب شیرین دنیاست باید عجله کرد ودر ضمن انتقال آب بصورت اشاره شده جهت تامین انرژی پروژه یادشدهسدهایی در مسیر ایجاد کردهمچنین به جهت افزایش راندمان وحل مشکل اختلاف سطح میتوان از ساخت دریاچه ای مصنوعی در قلب ایران استفاده کرد.
رویا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ - ۰۸:۵۰
0
3
آقای بولتن نیوز شما آیا با پیشرفت ایران مشکلی دارید؟ البته که نه. این طرح اولین طرحی است که ارایه شده است بنده تا بحال چیزی در این باب ندیده ام. بنابراین به جای نقد الکی و ادامه روال حاضر، اجازه بدهید ببینیم کار این طرح به کجا می رسد؟
کیومرث نمیرانیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ - ۱۸:۱۹
0
2
مصرف آب نیمۀ اول سال مشخص؛ حجم ذخیرۀ آب مشخص؛ مصرف متوسط/ماکزیمم مردم مشخص؛ میزان تأثیر توصیه و نصیحت و پند و اندرز در مصرف مردم مشخص؛ ... همه چیز مشخص شده، محاسبۀ تعداد ساعت قطع آب در روز/هفته در هر منطقۀ توزیع آب انجام شده، و برخی مسئولین واقع بین منتظر دستورالعمل اجرای سهمیه بندی آب هستند.
اگر ما فقط چند سال برای برگرداندن مصرف آب مملکت به نقطۀ مناسب وقت داشته باشیم؛ آیا میدانید درنگ و دست دست کردن ما را به کجا خواهد رساند؛ به وضعیت عربستان؛ به کویری به وسعت 90% وسعت مملکت. چه کسی این وضع را می خواهد؛ متأسفانه اکثریت ندانسته دارند به این سو حرکت می کنند؛ باید حقیقت را به مردم بگویند!
اکثریت مردم بی توجه به هشدارهای بسیار جدی! مسئولین محترم سازمان آب و مسئوین محترم حکومتی به مصرف معمول خود ادامه میدهند (برخی با حالت لجبازی)؛ و اقلیت دلسوز از بی توجهی اطرافیان / نزدیکان خود در عذابند......
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ - ۱۳:۴۲
0
0
لطفا نسبت به طرح ایراد بنی اسرائیلی نگیرید حقیقت این است که مسئله خشکسالی درایران واقعی است و تنها با صرفه جویی حل نخواهد شد بنابراین اگر تصمیم درستی اتخاذ نگردد در چند سال آینده ایران به ورطه سقوط خواهد افتاد به مسئولین خاطر نشان میکنم اگر برای این کشور ارزشی قائلند هرچه زوتر فکری به جهت خشکسالی بکنند که چند سال آینده شاید خیلی دیر باشد
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ - ۱۱:۲۵
0
0
این نظرات کارشناسی شده نیست.مشکلات امنیتی کشور باید در نظر گرفته شود .از لحاظ محیط زیست کاملا مخرب می باشد.
دهناش
|
Germany
|
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ - ۰۰:۵۵
0
0
کنترل مصرف و راه حلهایی که بجای طرح دوتامپ مطرح میکنید بی اثر است. بهتر است بجای دفاع از مسئولان، فکر چاره باشید. پیشنهاد دوتامپ بهترین انتخاب برای حل تمامی مشکلات اقتصادی اجتماعی زیست محیطی و....... خیلی مسائل دیگر است.
لیلا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ - ۰۹:۲۷
0
0
فکر نمی کنید اگر در مناطق بالای شهر و ثروتمند نشین از استخر خود استفاده نکنند مشکل کم آبی حل شود؟؟؟؟؟؟
حداقل هفته ای یک بار استخرهای خانگی پر و خالی می شود.
صرفه جویی برای پایین شهر نشینان است.
ضمن اینکه دولتی هیچ کاری برای این کار انجام نمی دهد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ - ۱۸:۱۷
0
0
بیشتر شبیه یک طرح کلاهبرداری میخوره....هرچی ایران میکشه از دست این تحصیل کردههای اروپا و امریکاست .....زمین را هی سوراخ کنی و سیمان تزریق کنی .....تازه نمی تونه تضمین بده همه سوراخ ها را هم پیدا میکنه.....راه حل نجات ایران تنها دست سپاه و دستگاه های تونلسازش است ...... اونم با روش اسمز عمیق .....
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین