کد خبر: ۸۱۸۷۴۶
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار:
در نه ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل اتفاق افتاد:

افزایش خیره کننده سوددهی شرکت نفت بهران / 995 میلیارد تومان سود بیشتر نسبت به پارسال

برابر صورت‌های مالی شرکت نفت بهران، سود خالص این شرکت در نه ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش 995 میلیار تومانی به 2544 میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش گروه انرژی بولتن نیوز، پیمان جنوبی خبرنگار ارشد حوزه نفت و انرژی در رابطه با وضعیت مالی و عملکرد شرکت نفت بهران نوشت: برابر اصلاحیه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 شرکت نفت بهران، افزایش خیره کننده سوددهی شرکت نفت بهران /  995 میلیارد تومان سود بیشتر نسبت به پارسالاین شرکت به ازای هر سهم 2129 ریال سودی محقق کرده نسبت به مدت مشابه سال قبل 64 درصد افزایش نشان می دهد.

شبهرن با ارزش بازار 26637 میلیارد تومانی در بازار اول بورس، طی عملکرد 9 ماهه منتهی به 1401/12/29 مبلغ 2544میلیارد تومان سودی محقق کرده است.

بر اساس اصلاحیه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 شرکت نفت بهران، خلاصه عملکرد این شرکت به شرح زیر است:

 

افزایش 61 درصدی درآمدهای عملیاتی ( فروش)

برابر اصلاحیه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 شرکت نفت بهران، فروش این شرکت با افزایش 61 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 7811 میلیارد تومان به 12572 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 57 درصدی قیمت تمام شده

برابر اصلاحیه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 شرکت نفت بهران، بهار تمام شده درآمدهای عملیاتی این شرکت با افزایش 57 درصدی نسبت به دومره مشابه سال قبل از 5599 میلیارد تومان به 8798 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 71 درصدی سود ناخالص

برابر اصلاحیه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 شرکت نفت بهران، سود ناخالص این شرکت با افزایش 71 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 2211 میلیارد تومان به 3774 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 85 درصدی هزینه های فروش، اداری و عمومی

برابر اصلاحیه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 شرکت نفت بهران، هزینه های فروش، اداری و عمومی این شرکت با افزایش 85 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 312 میلیارد تومان به 577 میلیارد تومان رسیده است.

افزایش خیره کننده سوددهی شرکت نفت بهران /  995 میلیارد تومان سود بیشتر نسبت به پارسال

کاهش 30 درصدی سایر درآمدها

برابر اصلاحیه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 شرکت نفت بهران، سایر درآمدهای این شرکت با کاهش 30 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 29.7 میلیارد تومان به 20.9 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 2645 درصدی سایر هزینه ها

برابر اصلاحیه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 شرکت نفت بهران، سایر هزینه های این شرکت با افزایش 2645 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 2 میلیارد تومان به 56 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 64 درصدی سود عملیاتی

برابر اصلاحیه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 شرکت نفت بهران، سود عملیاتی این شرکت با افزایش 64 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 1928 میلیارد تومان به 3161 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 12 درصدی هزینه های مالی

برابر اصلاحیه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 شرکت نفت بهران، هزینه های مالی این شرکت با افزایش 12 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 277 میلیارد تومان به 311 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 438 درصدی سایر درآمدهای غیر عملیاتی

برابر اصلاحیه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 شرکت نفت بهران، سایر درآمدهای غیرعملیاتی این شرکت با افزایش 438 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 24 میلیارد تومان به 129 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 64 درصدی سود خالص

برابر اصلاحیه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 شرکت نفت بهران، سود خالص این شرکت با افزایش 64 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 1549 میلیارد تومان به 2544 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 64 درصدی سود خالص هر سهم

برابر اصلاحیه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 شرکت نفت بهران، سود خالص هر سهم این شرکت با افزایش 64 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 1296 ریال به 2129 ریال رسیده است.

 

درباره شرکت

شركت نفت بهران در سال 1341 تحت امتياز و فن‌آوری شركت EXXON آمريكا و با نام تجاری ESSO ثبت گرديد و با تاسيس واحد مخلوط كنی در سال 1343 به توليد روغن‌های با برند ESSO در داخل ايران پرداخت. پالايشگاه توليد روغن پايه شركت نيز در سال 1347 با ظرفيت توليد 30 هزار تن در سال راه‌اندازی گرديد.

پس از پيروزی انقلاب اسلامی، عمده سهام سرمايه‌گزاران خارجی توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی خريداری شد و اين شركت با مديريت جديد و در قالب سهامی عام به فعاليت‌های خود ادامه داد.

در سال 1370 نام شركت از " پالايش روغن تهران" به " شركت نفت بهران" تغيير يافت. در حال حاضر ظرفيت توليد سالانه آن بيش از 500 هزار تن انواع فراورده‌ها است.

شركت نفت بهران در كنار توليد انواع روغن‌های موتور بنزينی، ديزلی و روغن‌های صنعتی، فراورده‌هایی مانند گريس، ضديخ، روغن‌های فرايند، پارافين وكس، فوتس اويل و مكمل‌های سوخت نيز توليد می نمايد.

 

ترکيب سهامداران و اعضاء هيئت مدیره شرکت در تاریخ 30 آذر 1401 به شرح جداول ذیل میباشد.

افزایش خیره کننده سوددهی شرکت نفت بهران /  995 میلیارد تومان سود بیشتر نسبت به پارسال

 

تسهیلات مالی

مانده تسهيلات مالی در پایان دوره مالی منتهی به 30 آذر 1401 مبلغ 2012 میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال مالی 1400 به ميزان 3 درصد رشد کرده است.

 

سرمایه

سرمایه شرکت در انتهای سال 1400 به 1195 میلیارد تومان رسيد. در حدود 140 میلیارد تومان  از این افزایش از محل سود انباشته و مابقی از محل تجدید ارزیابی داراییهای استهلاک ناپذیر بوده است.

 

نتایج عملکرد شرکت

با توجه اینکه حدود 95 درصد از هزینه های توليد شرکت مربوط به هزینه های مواد بوده و افزایش نرخ ارز و نرخ تورم موجب افزایش بهای تمام شده مواد اوليه خریداری گردیده، روند بهای تمام شده در شرکت طی سالهای گذشته رو به افزایش میباشد. در این سالها اگرچه افزایش نرخ ارز موجب افزایش درآمدهای ریالی ناشی از صادرات شده، اما عدم تناسب قيمت فروش داخلی محصولات با رشد بهای تمام شده و عدم اختصاص مجوز افزایش قيمت متناسب با رشد مواد اوليه، موجب رشد نسبت بهای تمام شده به فروش شده است.

 

منابع:

 

برای مشاهده مطالب انرژی ما را در کانال بولتن انرژی دنبال کنیدbultanenerzhi@

مطالب مرتبط

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
0
0
این یعنی با زد و بند هر چه می خواهی محصولت را به هر قیمتی خواستی توی پاچه مردم کنی اقای ....بی خبر آبگوشتی که خوردی چربیش چطور بود!!
جواب پیمان به آقای ناشناس متخصص در آبگوشت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۶
0
0
آقای ناشناس که کامنت گذاشتی زیر گزارش! این گزارش بولتن نیوز، یعنی وقتی مواد اولیه نفت و گاز توسط دولت بدلیل افزایش قیمت دلار که اون هم توسط دولت 60 تا 100 درصد گرون شده، در نهایت تولید کننده رو مجبور کرده رو قیمتش بکشه چون قیمت تمام شده تولید بخاطر افزایش قیمت نهاده های تولید افزایش پیدا کرده. اگر تولید کننده افزایش قیمت نمی داد باید تعطیل می کرد. آقای ناشناس! وقتی دولت گران می کنه و عامل گرانی ها است رو نمی بینید! یعنی می بینید ولی جرات نمی کنید حرف بزنید و نفس بکشید. اونوقت وقتی تولید کننده مجبور میشه گرون کنه خار میشه میره توگلوی شمای ناشناس. مشکل مملکت همین شماهایید که فقط ادعای عدالت خواهی دارید اما از پای پاتیل آبگوشت پر چرب و چیلی دولت نمی خواید پاشید!!!!
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین