کد خبر: ۷۶۴۴۳۳
تاریخ انتشار:
خط و نشان پارتی برای یکیتی؛

توطئه چینی علیه هوشیار زیباری تاوان سنگینی برای اتحادیه میهنی دارد

عضو شورای رهبری حزب دمکرات، هشدار داد کە توطئە چینی علیە هوشیار زیباری نامزد این حزب تاوان سنگینی برای اتحادیە میهنی دارد.
توطئه چینی علیه هوشیار زیباری تاوان سنگینی برای اتحادیه میهنی دارد

بە گزارش بولتن نیوز، بلند اسماعیل عضو شورای رهبری حزب دمکرات در خصوص رد صلاحیت هوشیار زیباری نامزد حزب دمکرات برای تصدی ریاست جمهوری عراق از سوی دادگاه فدرال در پی شکایت سە تن از نمایندگان اتحادیە میهنی و یک نمایندە مستقل مجلس عراق، گفت آنچە در دادگاه فدرال روی داد، سیاسی و توطئە ای بزرگ بودە و تاوان بزرگی را نیز بە دنبال دارد.

همچنین علی عونی دیگر عضو شورای رهبری حزب دمکرات در این خصوص گفت کە اتحادیە میهنی باید بداند کە بدون موافقت مسعود بارزانی رهبر پارتی هرگز یک بار دیگر نمی توانند منصب ریاست جمهوری را در اختیار بگیرند و بە گواه تاریخ هیچ توطئە ای علیە حزب دمکرات بدون پس دادن تاوانی سنگین از پی آن نبودە است.

وی خاطر نشان ساخت پیشتر نیز نیروهایی کە از اتحادیە میهنی حمایت کردند مرزی را برای این حزب در اربیل مشخص کردند و هر جریانی کە بە طرف های خارجی تکیه کند، باید همیشە دچار نقص و کاستی باشد و خنجری کە در دست دارند، متعلق بە خود آنان نیست و بە بلکە دست آن ها دادە شدە است.

همچنین تاکید کرد کە اتحادیە میهنی با اطمینان از اینکە در رقابت با پارتی موفق نمی شود، اقدام به تنش زایی و ایجاد بحران کرد و مانع از برگزاری نشست مجلس شدە اند و از این طریق سعی دارند برهم صالح را در منصب خود بە صورت غیرقانونی ابقا کنند.

علی عونی هشدار داد کە حزب دمکرات در این خصوص منفعل نبودە و چندین گزینە را در اختیار دارد.

از سوی دیگر شیروان دوبردانی  نمایندە حزب دمکرات در مجلس عراق نیز هشدار داد کە این حزب با جریان صدر و جریان های سنی مجلس عراق وارد هم پیمانی شدە و هیچ نامزدی برای ریاست جمهوری عراق بدون موافقت این حزب، نمی تواند آرای لازم را بە دست آورد.

منصب ریاست جمهوری عراق بنا بە توافق های سیاسی میان جریان های سنی و شیعە و کرد عراقی بە کردهای این کشور تخصیص یافتە و طی سال های گذشتە این منصب بر اساس توافق های میان احزاب کردستانی در اختیار اتحادیە میهنی کردستان بودە، اما در این دورە و دورە پیش حزب دمکرات خواستار تصدی این منصب شد و در سال 2018 فواد حسین را بە عنوان نامزد تصدی این منصب معرفی کردە و در دورە کنونی نیز هوشیار زیباری را برای این منصب نامزد کرد و در حال حاضر و پس از رد صلاحیت وی، این حزب ریبر احمد را بە جای زیباری نامزد کردە است.

 

منبع: کردپرس

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین