کد خبر: ۷۶۳۸۹۸
تاریخ انتشار:

منصب ریاست جمهوری عراق، ارزش اختلافات میان کردها را ندارد

دبیر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، تاکید کرد کە منصب ریاست جمهوری عراق ارزش اختلافات کنونی احزاب کردستانی بر سر تصدی آن را ندارد.

بە گزارش بولتن نیوز، فاضل میرانی در گفتگو با رادیو صدای آمریکا، در خصوص موضوع انتخاب ریاست جمهوری عراق و تعلیق نامزدی هوشیار زیباری نامزد حزب دمکرات برای این منصب توسط دادگاه فدرال عراق، گفت کە این پروسە فعلا به بن بست رسیدە و مشکل هوشیار زیباری نیز فساد مالی نبودە و بلکە مدیریت نادرست در زمان تصدی وزارت دارایی دولت وقت عراق بودە و قرار است دادگاه روز یک شنبە آتی حکم نهایی را در این مورد صادر کند.

دبیر دفتر سیاسی حزب دمکرات  افزود کە اگر دادگاه صلاحیت زیباری را تائید نکرد حزب دمکرات حتی در صورت توافق احتمالی با اتحادیە میهنی بر سر ریاست جمهوری نیز نامزد دیگری را محض احتیاط انتخاب می کند و ممکن است فواد حسین عضو ارشد حزب و وزیر خارجە کنونی عراق برای این منظور انتخاب شود.

وی خاطر نشان ساخت کە ممکن است پس از برگزاری دیدار اخیر میان بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیە میهنی و مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات، دفاتر سیاسی دو حزب نشستی را برای حصول توافق انجام دهند و یا بر سر نامزدی مشترک بە توافق رسیدە و یا اینکە اتحادیە میهنی با تصدی منصبی دیگر موافقت کند  و در هر حال توافق این دو حزب بە نفع کردها است.

همچنین گفت کە اتحادیە میهنی کردستان می تواند بە جای تصدی ریاست جمهوری عراق یکی از مناصبی را کە پیشتر در اختیار حزب دمکرات بودە در دست بگیرد از جملە معاونت نخست وزیر عراق و یا وزارت خارجە و رهبر حزب دمکرات نمی خواهد کە اتحادیە میهنی سهمی از این مناصب نبرد و تاکید می کند در نهایت باید دو حزب بە توافق برسند و بە صورت کلی گزینە های پیش روی هر دو این است کە یا بر سر نامزدی مشترک (یا از اعضای دو حزب و یا فردی غیر حزبی)   بە توافق برسند و یا اتحادیە میهنی این منصب را واگذار کردە و در مقابل مناصب وزارتی و اجرایی دیگر را در دست بگیرد و بدون شک راه حلی مقابل دو حزب وجود دارد.

فاضل میرانی تاکید کرد کە وی بە هیچ عنوان جزو گزینە های حزب دمکرات برای ریاست جمهوری عراق نیست و نخواهد بود.

 دبیر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان (پارتی) در بارە توافق و ائتلاف سە جانبە این حزب با جریان صدر و طرف های سنی عراقی، گفت کە این ائتلاف ادامە می یابد، هرچند کە نام بردن از زیباری در پیام تویتری صدر موجب ناراحتی پارتی شدە و وی می توانست بگوید نمایندگان بە هر نامزدی کە واجد شرایط قانونی و لازم نیست رای ندهند، اما مستقیما بە پارتی اشارە کرد؛ با این حال این ائتلاف ادامە دارد و مسعود بارزانی نیز معاون خود نچیروان بارزانی را بە دیدار صدر فرستاد  و گفتگوها با چارچوب هماهنگی و نمایندگان دیگر کشور و طرف ها در عراق نیز ادامە دارد  و بە زودی تفاهم هایی حاصل می شود.

همچنین اعلام کرد کە حزب دمکرات و اتحادیە میهنی نمی توانند در موضع اپوزیسیون فعالیت کنند؛ زیرا پیشتر برای تغییر دولت بە عنوان اپوزیسیون مبارزە کردە اند و اکنون خود در حاکمیت و دارای نظامی فدرالی و ساختار قانونی اقلیم کردستان هستند و در عراق نیز برای تشکیل دولتی فراگیر تلاش می کنند.

وی خاطرنشان ساخت کە تشکیل دولت اکثریت ملی هیچ تناقضی با حضور چارچوب هماهنگی در دولت ندارد، زیرا این ائتلاف نیز جزو نیروهای ملی عراق و دارای تعداد بسیاری آرای انتخابات و کرسی های مجلس هستند.

بە گفتە فاضل میرانی تصمیم بە تحریم نشست مجلس عراق توسط مقتدی صدر اقدامی زیرکانە و بە نفع ائتلاف با حزب دمکرات و سنی ها بودە است.

همچنین تاکید کرد کە منصب ریاست جمهوری عراق نفع چندانی برای کردها نداشتە و تنها شخصیت کردی کە توانستە در این منصب بە نفع کردها عمل کند جلال طالبانی دبیر کل فقید اتحادیە میهنی بودە کە با استفادە از شخصیت کاریزماتیک و روابط شخصی خود عمل می کرد، اما دیگر افراد در این منصب نتوانسته اند تاثیر مثبتی در مسائل کردها از جملە سهم بودجە اقلیم، دهند و دیگر افرادی نیز کە این منصب را در اختیار بگیرند چە از اتحادیە میهنی و یا حزب دمکرات هیچ یک نمی توانند در سطح جلال طالبانی عمل کنند

در مورد مخالفت حزب دمکرات با تصدی دوبارە ریاست جمهوری توسط برهم صالح نیز گفت کە برخی از اقدامات برهم صالح نادرست و ناقض منافع کردها بودە و عملکرد وی هیچ مفعی برای کردها نداشتە  و با وجود اینکە نمایندە همە کردها حتی آنان کە بە او رای ندادند محسوب می شود؛ در جهت منافع شخصی خود فعالیت کردە  و با این وجود باید اتحادیە میهنی عملکرد وی در این منصب را ارزیابی کند.

فاضل میرانی تاکید کرد کە نباید اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بر سر منصبی کە انتظار منفعت چندانی از آن برای کردها نمی رود با یکدیگر دچار اختلاف شوند و این منصب ارزش این اختلافات را ندارد.

وی اشارە کرد کە مسئلە مهم در عراق انتخاب نخست وزیر است؛ زیرا اکثریت این کشور را شیعیان تشکیل می دهند و نخست وزیر دارایی اختیارات اجرایی اصلی است و باید طرف های خارجی نیز در خصوص کاندید تصدی این منصب توافق داشتە باشند.

در مورد نقش ایران در این منازعات نیز گفت کە این کشور بە صورت مستقیم دخالتی در موضوع ریاست جمهوری نکردە و همیشە در تلاش برای حفظ تعادل میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بودە است.

 

منبع: کردپرس

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین