کد خبر: ۲۰۵۵۳۷
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۸
آخرین نرخ تورم 32.5 درصد
شاخص تورم یا بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین 93 به عدد 188.5 رسید که نسبت به ماه قبل 1 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل یا تورم نقطه به نقطه 17.4 درصد و نسبت به دوازده ماهه منتهی به فروردین 92 معادل 32.5 درصد افزایش یافته است.
گروه اقتصادی -  تورم دوازده ماهه 32.5 درصد، تورم نقطه به نقطه یا فروردین 93 به فروردین 92 معادل 17.4 درصد و تورم فرودین 93 به اسفند 92 معادل 1 درصد اعلام شده است. 
این وضعیت نشان می دهد که شیب منحنی تورم به شدت کاهش یافته و اگر به همین ترتیب ادامه یابد تورم زیر 20 درصد  و حتی در حد خوشبینانه در حد 12 درصد نیز در یکی دو سال آینده محتمل است. 


تورم نقطه به نقطه 17.4 درصد، بهداشت و درمان 33 درصد، اجاره مسکن 21 درصد


به گزارش بولتن نیوز، اما با وجود این نرخ تورم که شیب آن کاهش یافته وامیدواری ایجاد کرده است. تورم نقطه به نقطه  در برخی گروه های کالایی مانند بهداشت و درمان 33.3 درصد، کفش و پوشاک 25.6 درصد، رستوران وهتل 22.9 درصد، مسکن و سوخت و آب و برق و گاز 21.1 درصد، کالاها و خدمات متفرقه 21.4 درصد اعلام شده است. 
خوشبختانه به خاطر توجه دولت به بازار مواد خوراکی و آشامیدنی و فصل بهار، تورم خوراکی و آشامیدنی نسبت به فروردین پارسال تنها 10.9 درصد بوده است. 
البته با وجود تاکید دولت بر رسیدگی به بهداشت و درمان و هزینه های درمانی مردم و نوسازی و بازسازی بیمارستان ها، هزینه بهداشت ودرمان همچنان در حال رشد بوده است و نسبت به فروردین پارسال 33.3 درصد رشد کرده است. 
ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ١٣٩٣، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺴﻜﻦ، ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎ ﻧـﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ 1.3ﺩﺭﺻﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻮﻕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑـﺎﻻ ﺭﻓـﺘﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮﻕ ، ﮔـﺎﺯ ﻭ ﺳـﺎﻳﺮ ﺳـﻮﺧﺖ ﻫـﺎ ﻣﻌـﺎﺩﻝ 11 ﺩﺭﺻـﺪ، ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺟـﺎﺭﻱ ﻣـﺴﮑﻦ ﺷﺨـﺼﻲ 0.4 ﺩﺭﺻﺪ، ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 1.8 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﻱ ﻣﺴﮑﻦ ﻏﻴﺮﺷﺨﺼﻲ 0.4 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. 
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺴﻜﻦ ، ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺧﺖﻫـﺎ ﻣﻌﺎﺩﻝ21.1 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ است

ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ 

ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ١٣٩٣، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺑـﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳـﺸﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ 0.5 دﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﺎﻻ ﺭﻓـﺘﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﻬـﺎﻱ ﮔـﺮﻭﻩ ﻫـﺎﻱ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑﻲ، ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﻲ ﻭ ﻴﺮﺍﭘﺰﺷﮑﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ 0.6 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ، ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻃﺒﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎنی 1 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. 
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎﺩﻝ 33.3 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ

بانک مرکزی در گزارشی جزئیات تورم مصرف کننده در فروردین ماه سال جاری را اعلام کرد که بر اساس آن شاخص بهای گروه‌ بهداشت و درمان 33.3 درصد، پوشاک و کفش 25.6 درصد، رستوران و هتل 22.9 درصد و مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها معادل 21.1 درصد در یکسال اخیر افزایش یافته است.

بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در فروردین ماه 1393 به عدد 188.5 رسید که نسبت به ماه قبل 1.0 درصد افزایش داشت. این تغییر از 1.2 درصد افزایش مربوط به اسفند‌ماه 1392، کمتر بوده است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 17.4 درصد افزایش یافت.

میزان تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1392 معادل 32.5 درصد است.شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ماه 1393 پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 1.0 درصد افزایش یافت.تورم نقطه به نقطه در فروردین 2.3 درصد کاهش و تورم میانگین 2.2 درصد افت داشته است.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ماه 1393 در تمام استان‌های کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان خراسان جنوبی معادل 1.7 درصد و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان معادل 0.2 درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل 1.0 درصد افزایش داشته است.خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

در فروردین ماه 1393 شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با ماه قبل معادل 1.0 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروه‌ها مانند گوجه فرنگی معادل 14.0 درصد، سبزی‌های ریشه‌ای 10.1 درصد، گوشت مرغ 4.1 درصد، موز 8.4 درصد، کاهو 19.0 درصد، انواع برنج 1.1 درصد، قند، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی 1.4 درصد، پرتقال 2.3 درصد، فرآورده‌های شیر 0.5 درصد، گوشت گوسفند 0.4 درصد، آشامیدنی‌ها 0.5 درصد، روغن‌ها و چربی‌ها 0.6 درصد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک 1.0 درصد، فرآورده‌های سبزی 0.6 درصد، کیوی 2.4 درصد، نمک و ادویه، سس‌ها و چاشنی‌ها و ترکیبات خوراکی 0.8 درصد، انواع ماهی آب‌های داخل 1.1 درصد و انواع شیر 0.1 درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای برخی از اقلام و گروه‌ها مانند سبزی‌های بوته‌ای (به جز گوجه‌فرنگی) معادل 16.9 درصد، تخم‌مرغ 10.2 درصد، هندوانه 3.1 درصد، انواع ماهی آب‌های جنوب 3.8 درصد، انواع ماهی آب‌های شمال4.8 درصد، سبزی‌های برگی (به جز کاهو) 0.7 درصد، حبوب 0.6 درصد، سیب درختی 0.3 درصد و پسته 0.7 درصد کاهش یافت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل 10.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. در گروه مذکور شاخص بهای خوراکی‌ها 10.5 درصد و آشامیدنی‌ها 18.3 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصل نسبت به ماه قبل 1.4 درصد کاهش داشت.

دخانیات

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل 0.6 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل 0.8 درصد بود. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معادل 1.3 درصد کاهش داشته است.

پوشاک و کفش

در فروردین ماه 1393، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل معادل 0.5 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های پوشاک آماده معادل 0.4 درصد، انواع کفش 0.5 درصد، «پارچه برای تهیه پوشاک» و «اجرت دوخت و شستشوی لباس» هر یک معادل 0.9 درصد بوده است. شاخص بهای گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 25.6 درصد افزایش داشته است.

مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها

در فروردین ماه 1393، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 1.3 درصد همراه بود. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه برق، گاز و سایر سوخت‌ها معادل 11.0 درصد، ارزش اجاری مسکن شخصی 0.4 درصد، تعمیرات و خدمات ساختمانی 1.8 درصد و اجاره‌بهای مسکن غیرشخصی 0.4 درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها معادل 21.1 درصد افزایش داشته است.

اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل 0.5 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های کالا و خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی معادل 0.9 درصد، وسایل خانگی 0.5 درصد، ظروف و لوازم آشپزخانه 0.7 درصد، فرش و انواع کفپوش 0.6 درصد، منسوجات مورد استفاده در خانه 0.4 درصد و ابزار و وسایل برای خانه 0.5 درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه معادل 17.4 درصد افزایش داشته است.

در فروردین ماه 1393، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 0.5 درصد مواجه شد. افزایش فوق در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های خدمات پزشکی، داندانپزشکی و پیراپزشکی معادل 0.6 درصد و دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی 1.0 درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل 33.3 درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

حمل و نقل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل معادل 0.8 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های وسایل نقلیه شخصی معادل 1.2 درصد، تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی 0.5 درصد و کرایه مسافرت زمینی داخل شهر 0.4 درصد بوده است. در فروردین ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل معادل 17.7 درصد افزایش داشته است.

ارتباطات

در فروردین ماه 1393، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به ماه قبل معادل 0.3 درصد کاهش یافت که این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای دستگاه تلفن معادل 1.5 درصد بود. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات 1.8 درصد کاهش داشته است.

تفریح و امور فرهنگی

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل 2.4 درصد افزایش داشت. در این ماه شاخص بهای گروه هزینه مسافرت با تور به خارج از کشور معادل 16.8 درصد، خدمات تفریحی و فرهنگی 1.7 درصد، لوازم تفریح، بازی و ورزشی 1.2 درصد و رادیو، تلویزیون، ضبط و پخش صوت و تصویر 0.6 درصد افزایش ولی شاخص بهای گروه هزینه مسافرت با تور در داخل کشور 28.9 درصد کاهش داشت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل 16.9 درصد افزایش داشته است.

تحصیل

در فروردین ماه 1393، شاخص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبل معادل 0.2 درصد افزایش یافت که این افزایش بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای شهریه کلاس‌های تقویتی معادل 0.7 درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل معادل 13.6 درصد افزایش داشته است.

رستوران و هتل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل 1.7 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل 1.7 درصد، غذای آماده جهت مجالس و مراسم 1.5 درصد و هزینه هتل و مهمانپذیر 3.0 درصد بود. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل معادل 22.9 درصد افزایش داشته است.

کالاها و خدمات متفرقه

در فروردین ماه 1393، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 1.4 درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر تحت‌تاثیر بالا رفتن شاخص بهای گروه لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی معادل 0.9 درصد، اجرت ساخت طلای 18 عیار 4.2 درصد و هزینه کفن و دفن (افزایش قیمت در شش ماه دوم سال 1393) 11.3 درصد، لوازم شخصی 0.6 درصد و هزینه‌های حقوقی و قانونی 1.0 درصد بوده است. شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل 21.4 درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمتی در 12 ماه منتهی به فروردین امسال نسبت به 12 ماه منتهی به فروردین 92، نشان می‌دهد که قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 37.3 درصد، دخانیات 38.7 درصد، پوشاک و کفش 45.2 درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها 20.6 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 47.4 درصد، بهدشات و درمان 38.3 درصد، حمل و نقل 31.8 درصد، ارتباطات 5.8 درصد، تفریح و امور فرهنگی 31.9 درصد، تحصیل 12.7 درصد، رستوران و هتل 36.9 درصد، کالاها و خدمات متفرقه 46.3 درصد رشد داشته‌اند.
بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه چهارم سال 1392 نسبت به سه ماهه قبل معادل 3.1 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 21.6 درصد افزایش یافت. همچنین متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در سال 1392 نسبت به متوسط سال قبل معادل 20.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.
بانک مرکزی شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران سه ماهه چهارم سال 1392 (100=1390) را اعلام کرد.
بر این اساس شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه چهارم سال 1392 به عدد 144.7 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 3.1 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 21.6 درصد افزایش یافت.
متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در سال 1392 نسبت به متوسط سال قبل معادل 20.8 درصد افزایش نشان می دهد.
1- شاخص بهای مسکن اجاری در استان های مختلف کشور
شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه چهارم سال 1392 نسبت به سه ماهه قبل، در کلیه استان های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 5.6 درصد بود و استان های گیلان با 4.8 درصد و فارس با 4.7 درصد افزایش در رده های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش مربوط به استان های سمنان و خراسان جنوبی هر یک با 1.4 درصد بود و استان سیستان و بلوچستان با 1.8 درصد در رده بعدی قرار گرفت. شاخص فوق در استان تهران معادل 2.8 درصد افزایش داشته است.
2-شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه چهارم سال 1392 به عدد 144.5 رسید که نسبت به سه ماهه قبل برابر 3.1 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 22.3 درصد افزایش نشان می دهد.
متوسط شاخص مذکور در شهرهای بزرگ در سال 1392 نسبت به سال قبل معادل 21 درصد افزایش داشته است.
3- شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه چهارم سال 1392 به عدد 143 رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان 3 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 19.2 درصد افزایش داشته است.
متوسط شاخص مذکور در شهرهای متوسط در سال 1392 نسبت به سال قبل معادل 19.4 درصد افزایش نشان می دهد.
4- شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه چهارم سال 1392 به عدد 151.6 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 22.5 درصد افزایش یافت.
متوسط شاخص مذکور در شهرهای کوچک در سال 1392 نسبت به سال قبل معادل 22.4 درصد افزایش نشان می دهد.
*شهرهای متوسط شامل آبادان، اسلامشهر، ایلام، بابل، بجنورد، بروجرد، بندرانزلی، بندر بوشهر، بیرجند، تربت حیدریه، جهرم، خوی، دزفول، رفسنجان، زابل، ساوه، سقز، سمنان، شهرضا، شهرکرد، کازرون، کاشان، گنبد کاووس، مراغه، ملایر، مهاباد و یاسوج می باشد.
*شهرهای کوچک شامل ابهر، اردکان یزد، اقلید، الیگودرز، اهر، بروجن، برازجان، بم، بهبهان، بهشهر، تاکستان، تنکابن، تویسرکان، چالوس، خلخال، داراب، دامغان، دوگنبدان، دهلران، سبزوار، سراب، سنقر، شیروان، قائن، گلپایگان، ماکو، میناب و لاهیجان می باشد. 
روایت بانک مرکزی از گرانی و ارزانی موادغذایی/ افزایش قیمت 2 گروه کالایی
بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به دوم خردادماه را منتشر کرد که بر اساس آن، قیمت 11 گروه موادغذایی و 41 قلم کالا اعلام شد. همچنین بر اساس این گزارش قیمت 6 گروه کالایی در هفته مذکور نسبت به هفته قبل از آن کاهش و قیمت 2 گروه افزایش یافته اما قیمت 3 گروه مواد خوراکی ثابت مانده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 2/ 3 / 93 را منتشر کرد که بر اساس آن قیمت 11 گروه موادغذایی و  41 قلم کالا اعلام شد.

بر اساس این گزارش  قیمت 6 گروه کالایی در هفته مذکور نسبت به هفته قبل از آن کاهش و قیمت 2 گروه افزایش یافته اما قیمت 3 گروه مواد خوراکی ثابت مانده است.

1و 2- لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه معادل 0.1 درصد افزایش ولی قیمت پنیر غیرپاستوریزه 0.3 درصد کاهش یافت. بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 1.5 درصد کاهش داشت و شانه ای 60000 الی 80000 ریال فروش می‌رفت.

3 و 4- برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک معادل 0.4 درصد کاهش ولی قیمت برنج داخله درجه دو 0.1 درصد افزایش یافت. در گروه حبوب، بهای لوبیاچیتی معادل 2.8 درصد و لوبیاسفید 1.0 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 2.3 درصد تا 6.6 درصد کاهش داشت.

5 و 6- میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری گیلاس عرضه نمی شد و لیموشیرین و لوبیاسبز عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید. میوه‌فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای لیموشیرین معادل 7.0 درصد و گیلاس 15.6 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.6 درصد تا 22.5 درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه بهای پیاز معادل 3.6 درصد، لوبیاسبز 8.2 درصد و سبزی های برگی 2.1 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 4.2 درصد تا 11.8 درصد کاهش داشت.

7 و 8- گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود. قیمت گوشت گوسفند معادل 0.4 درصد کاهش ولی بهای گوشت مرغ 1.2 درصد افزایش یافت.

9، 10 و 11- قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت چای خارجی معادل 0.1 درصد افزایش داشت و بهای قند، شکر و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

درصد تغییرات یکساله قیمت

بر اساس گزارش مذکور قیمت گروه لبنیات در هفته منتهی به دوم خردادماه سال جاری نسبت به هفته مشابه سال قبل 12.7 درصد، برنج 14.7 درصد، گوشت قرمز 6.4 درصد، گوشت مرغ 17.3 درصد، قند و شکر 15.4 درصد و چای 0.3 درصد افزایش و قیمت تخم مرغ 13.3 درصد، حبوب 7.5 درصد، میوههای تازه 0.1 درصد، روغن نباتی 1.1 درصد کاهش یافته و قیمت سبزی های تازه ثابت بوده است.

درصد تغییرات قیمت در یکماه اخیر

گزارش بانک مرکزی حاکی است: نرخ گروه لبنیات در هفته مورد گزارش نسبت به هفته مشابه ماه قبل 0.3 درصد، برنج 0.2 درصد، قند و شکر 3.1 درصد و چای 0.7 درصد افزایش و قیمت تخم مرغ 14.1 درصد، حبوب 0.9 درصد، میوه های تازه 14.2 درصد، سبزی های تازه 19.8 درصد، گوشت قرمز 0.6 درصد، گوشت مرغ 1.4 درصد و روغن نباتی 0.1 درصد کاهش نشان می دهد. 


 

گروه کالایی

درصد تغییر نسبت به هفته قبل ( درصد)

درصد تغییر نسبت به هفته مشابه ماه قبل

درصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل

لبنیات

0

0.3

12.7

تخم مرغ

1.5-

14.1-

-13.3

برنج

0.3-

0.2

14.7

حبوب

2.0-

0.9

7.5-

میوه های تازه

6.6-

14.2-

-0.1

سبزی های تازه

3.1-

19.8-

0

گوشت قرمز

0.2-

0.6-

6.4

گوشت مرغ

1.2

1.4-

17.3

قند و شکر

0

3.1

15.4

چای

0.1

0.7

0.3

روغن نباتی

0

0.1-

1.1-

 

 

 

شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران

اعداد شاخص و درصد تغییر آنها

سه ماهه چهارم سال 91 و 92

گروه های شهری

شاخص سه ماهه چهارم سال 92

درصد تغییر شاخص سه ماهه چهارم سال 92 نسبت به سه ماهه قبل

سه ماهه مشابه سال قبل

شاخص سه ماهه چهارم سال 91

درصد تغییر شاخص سه ماهه چهارم سال 91 نسبت به سه ماهه قبل

سه ماهه مشابه سال قبل

کل مناطق شهری

144.7

3.1

21.6

119.0

2.9

14.6

شهرهای بزرگ

144.5

3.1

22.3

118.2

2.7

14.0

شهرهای متوسط

143.0

3.0

19.2

120.0

2.9

15.7

شهرهای کوچک

151.6

5.0

22.5

123.8

4.1

 

19.5

 

درصد تغییر شاخص کل و گروه های شهری طی دوره های مختلف

دوره / گروه شهری

سه ماهه چهارم سال 92 نسبت به سه ماهه شمابه سال قبل

متوسط سال 92 نسبت به متوسط سال 91

کل مناطق شهری

21.6

20.8

شهرهای بزرگ

22.3

21.0

شهرهای متوسط

19.2

19.4

شهرهای کوچک

22.5

22.4


برچسب ها: تورم ، بهداشت ، درمان ، اجاره پ

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ - ۱۶:۳۴
1
1
با تمام بدی های احمدی یه چیزش خوب بود همه رو با خودش پایین کشید تایید کنندها و تکذیب کننده همه سروته یه کرباسن
بازنشسته مفلس کشوری
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ - ۱۰:۲۵
0
2
حقوق کارمند و بازنشسته ها را 20% افزایش می دهند ! خدایا آدم فریادش را کجا ببره ؟
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین