معاون سازمان امور مالیاتی کشور:
کلیه فرایندهای ثبت نام در نظام مالیاتی الکترونیکی است
کلیه فرایندها و مراحل ثبت نام در نظام مالیاتی کشور، الکترونیکی است و هیچگونه نیازی به مراجعه مودی به ادارات مالیاتی نمی باشد.
معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد
مهلت دو هفته ای سازمان امور مالیاتی به بانکها برای ارائه اطلاعات
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: با گذشت یکسال از مهلت بانکها برای ارائه تراکنش های بانکی، فرصت دو هفته ای برای این امر در نظر گرفته شده است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در گفتگوی:
طرح مالیات بر خانه‌های خالی افزایش قیمت مسکن را متوقف می‌کند
در حال حاضر تعداد خانه های کشور از تعدادخانوار بیشتر است یا در برخی از آمار این تعداد برابر است به همین جهت نبایدشاهد نوسانات قیمت مسکن در کشور باشیم.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد
تمام جایگاه‌های سوخت از امسال مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تمامی جایگاه‌داران سوخت باهرحجم ازفروش یا درآمد که به موجب فراخوان‌های قبلی برای دریافت مالیات برارزش افزوده ....
همزمان با روز مالیات؛
سامانه دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی رونمایی شد
همزمان با روز مالیات، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از افتتاح سامانه الکترونیکی دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی خبر داد.
معاون سازمان امور مالیاتی مطرح کرد
لزوم ضمانت اجرای کافی اخذ مالیات از خانه‌های خالی
مالیات بر واحدهای خالی زمانی بازدارنده است که اثر آن قابل توجه باشد بنابراین برای بازدارندگی و ضمانت اجرای بیشتر، باید میزان مالیات را افزایش داد.
رئیس سازمان امور مالیاتی:
نرخ مالیات بر خانه‌های خالی باید بیشتر شود
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: ۱۰ روز بعد از در اختیار قرار گرفتن سامانه ملی املاک وارد اجرا برای اخذ مالیات خواهیم شد.
زمان اخذ مالیات از خانه‌های خالی اعلام شد
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: از هفته آینده قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اجرا می‌شود.
معاون سازمان امور مالیاتی:
سامانه ثبت الکترونیکی شکایت به شورای عالی مالیاتی راه اندازی شد
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی شکایت مودیان به شورای عالی مالیاتی خبرداد.
معاون سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد
تمدید مهلت پرداخت مالیات مقطوع ۹۸ مشاغل خودرویی
سازمان امور مالیاتی مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ مشاغل خودرویی را ۲ ماه تمدید کرد.
۵