سازمان امور مالیاتی اعلام کرد
تمام جایگاه‌های سوخت از امسال مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تمامی جایگاه‌داران سوخت باهرحجم ازفروش یا درآمد که به موجب فراخوان‌های قبلی برای دریافت مالیات برارزش افزوده ....
همزمان با روز مالیات؛
سامانه دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی رونمایی شد
همزمان با روز مالیات، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از افتتاح سامانه الکترونیکی دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی خبر داد.
معاون سازمان امور مالیاتی مطرح کرد
لزوم ضمانت اجرای کافی اخذ مالیات از خانه‌های خالی
مالیات بر واحدهای خالی زمانی بازدارنده است که اثر آن قابل توجه باشد بنابراین برای بازدارندگی و ضمانت اجرای بیشتر، باید میزان مالیات را افزایش داد.
رئیس سازمان امور مالیاتی:
نرخ مالیات بر خانه‌های خالی باید بیشتر شود
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: ۱۰ روز بعد از در اختیار قرار گرفتن سامانه ملی املاک وارد اجرا برای اخذ مالیات خواهیم شد.
زمان اخذ مالیات از خانه‌های خالی اعلام شد
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: از هفته آینده قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اجرا می‌شود.
معاون سازمان امور مالیاتی:
سامانه ثبت الکترونیکی شکایت به شورای عالی مالیاتی راه اندازی شد
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی شکایت مودیان به شورای عالی مالیاتی خبرداد.
معاون سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد
تمدید مهلت پرداخت مالیات مقطوع ۹۸ مشاغل خودرویی
سازمان امور مالیاتی مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ مشاغل خودرویی را ۲ ماه تمدید کرد.
سازمان مالیاتی به جای اخذ مالیات از سفته بازان، سراغ سازندگان رفت
سازمان امور مالیاتی اجرای ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم و اخد مالیات بر ساخت و ساز را به ادارات کل امور مالیاتی کشور برای اخذ مالیات از هر ...
معاون سازمان مالیاتی خبر داد
اوراق مالیاتی الکترونیکی ابلاغ می‌شوند
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای پروژه ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی:
طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از تابستان شروع می‌شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: بسیار خوش بین هستیم که در تابستان امسال، برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود.
۳