کرم ضد چروک فوری(درمولند)-کرم ضد چروک فوری(درمولند)
کد خبر: ۱۶۲۸۷۸
تعداد نظرات: ۳۳ نظر
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۹:۱۳
روند پرداخت‌های آموزش و پرورش به فرهنگیان طی دولت‌های نهم و دهم و آخرین وضعیت حقوقی فرهنگیان به تفکیک میانگین حقوقی معلمان، دانشجو معلمان و خدمتگزاران در مردادماه سال 92 تشریح شد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گزارشی از روند پرداخت‌های حقوقی فرهنگیان در دولت دهم را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: بنا به رسم معمول، در خاتمه دوران کاری دولت‌ها، گزارشی از عملکرد حوزه‌های تابعه ارائه می‌شود تا علاوه بر اقدامات انجام شده در زیرمجموعه‌های دولت، نقطه ابهامی در اذهان عمومی باقی نماند.

با سکانداری 4 ساله حمیدرضا حاجی‌بابایی بر حوزه عظیم آموزش و پرورش همواره شاهد ارائه طرح‌هایی با محوریت ارتقای جایگاه معلمان در جامعه با تغییر نگاه‌ها به این جایگاه، قله نشینی و صدرنشینی معلمان، حاکمیت پژوهش محوری در آموزش و پرورش، فرصت‌سازی برای ارتقای علمی معلمان با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان به عنوان زیباترین ثمره تحول بنیادین و ... بوده‌ایم و کمتر مباحث معیشتی و رفاهی قشر آینده ساز کشور در دیدگاه و بیانات بالاترین مقام این وزارتخانه، نظرها را به خود جلب کرده است؛ اما امروز با به ثمر نشستن سال‌ها تلاش شبانه‌روزی و عملیاتی شدن طرح‌های زیر ساختی که هدف نهایی آن قله‌نشینی معلم در جامعه و ارتقای جایگاه این قشر عظیم تا سطح استادی دانشگاه است، شاید لازم باشد نیم نگاهی هر چند کوچک و گذرا به تأمین ارتقای سطح معیشت و رفاه فرهنگیان در این 4 سال نیز داشته باشیم تا مشخص شود که به موازات ارتقای جایگاه معلم به معیشت و رفاه او نیز توجه لازم مبذول شده است.

وزارت آموزش و پرورش با  - 898 918 نفر معلم (نهصد و هجده هزار و هشت و نود و هشت) با میانگین حقوق 1342100 تومان (یک میلیون و سی صد و چهل و دو هزار و صد تومان)

-  66566 نفر نیروی خدماتی (شصت و شش هزار و پانصد و شصت و شش نفر) و با میانگین حقوق 937500 تومان (نهصد و سی و هفت هزار و پانصد تومان ) 

- 23294  دانشجوی متعهد خدمت (بیست و سه هزار و دویست و نود و چهار) با میانگین حقوق 382300(سیصد و هشتاد و دو هزار و سی صد تومان)

که در مجموع 1008758 نفر (یک میلیون و هشت هزار و هفتصد و پنجاه و هشت نفر ) میانگین حقوقی معادل 1293200 تومان ( یک میلیون و دویست و نود و سه هزار و دویست تومان ) دریافت می‌کنند که اعتبار این مبلغ در مردادماه 1392 رقمی معادل 12332530میلیون ریال (تقریبا برابر یک هزار و دویست و سی و سه میلیارد تومان ) ویژه معلمان، و مبلغ 624056 میلیون ریال ( تقریباً برابر شصت و دو میلیارد و چهار صد و پنج میلیون تومان) ویژه کارکنان خدماتی و 89053 (تقریباً برابر هشت میلیارد و نهصد و پنج میلیون تومان) که در مجموع رقمی معادل 13045639 میلیون ریال (تقریباً برابر یک هزار و سیصد و چهار میلیارد تومان) شده است که شرح آن در جدول شماره 1 پیوست آمده است:  جدول شماره یک جدول شماره یک   

براساس این گزارش، پایین ترین مبلغ دریافتی مربوط به پرسنل فرهنگی استان تهران و مناطق برخوردار مشابه آن و بالاترین آن مربوط به استان‌هایی نظیر ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، یزد، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد است؛ در توضیح علت این امر می توان به مواردی همچون برخورداری فرهنگیان در استان‌های کمتر توسعه یافته به واسطه دریافت مواردی همچون حق بدی آب و هوا، حق محرومیت از تسهیلات و ... اشاره کرد.

مقایسه میانگین حقوق کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان های کشور در مردادماه 92 در مجموع درگروه:

- معلمان با 918898 نفر(نهصد و هجده هزار و هشتصد و نود و هشت نفر) میانگین رقمی معادل 13421000(سیزده میلیون و چهارصد و بیست و یک هزار ریال) حقوق دریافت می‌دارند.

- در بخش کارکنان خدماتی با 66566 نفر ( شصت و شش هزار و پانصد و شصت و شش نفر)، میانگین رقمی معادل 9375000 (نه میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال ) حقوق دریافت می‌دارند.

- در گروه دانشجویان متعهد خدمت با 23294 (بیست و سه هزار و دویست و نود و چهار نفر)  میانگین رقمی معادل 382300 (سه میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار ریال)  حقوق دریافت می دارند.

در این میان استان ایلام در گروه معلمان و کارکنان خدماتی بالاترین میانگین حقوقی با ارقام 14323048 (چهارده میلیون و سیصد و بیست و سه هزار و چهل و هشت ریال ) و 10852438(ده میلیون و هشت صد و پنجاه و دو هزار و چهارصد و سی و هشت  ریال)  و کمترین پرداختی در زیر مجموعه معلمان مربوط به شهرستان‌های تهران با  میانگین 12356446 ( دوازده میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و چهار صد و چهل و شش ریال)  و در بخش کارکنان خدماتی متوجه شهر تهران با میانگین 8513681 (هشت میلیون و پانصد و سیزده هزار و ششصد و هشتاد و یک ریال) بوده است که البته در بحث میانگین حقوق معلمان نیز شهر تهران جزء رتبه های پایین است که دلایل آن پیشتر ذکر شد،

در بخش دانشجویان متعهد خدمت نیز از نظر فراوانی تعداد دانشجو بیشترین آمار مربوط به استان خراسان رضوی و کمترین آن مربوط به استان سمنان است که رقم پرداختی آن ها یکسان و معادل 3823000 ( سه میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار ریال) است.

نگاهی به جدول آمار کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور در مردادماه 92 ( جدول شماره 2 ) و اشاره به محدوده پرداخت حقوق در ازای جمعیت خاص در این جدول نمایش داده شده است بعنوان مثال بصورت میانگین در سراسر کشور از مجموع 918898 نفر(نهصد و هجده هزار و هشتصد و نود و هشت نفر) معلم این وزارتخانه تعداد 9071 (نه هزار و هفتاد و یک نفر ) ماهانه بیش از دو میلیون تومان و تعداد 29447 نفر (بیست  و نه هزار و چهار صد و چهل و هفت نفر)  بین یک میلیون و هشتصد تا دو میلیون تومان و تعداد 81422  نفر(هشتاد و یک هزار و چهارصد و بیست و دو نفر)  بین یک میلیون و ششصد تا یک میلیون و هشتصد هزار تومان و تعداد 140945 نفر ( یکصد و چهل هزار و نهصد و چهل و پنج نفر) بین یک میلیون و چهار صد تا یک میلیون و ششصد هزار تومان و تعداد 232890 نفر (دویست و سی و دو هزار و هشتصد و نود نفر) بین یک میلیون و دویست تا یک میلیون و چهارصد هزار تومان و 268547 (دویست و شصت و هشت هزار و پانصد و چهل و هفت )  نفر بین یک تا یک میلیون و دویست هزار تومان حقوق  دریافت می دارند.

تعداد 141431 نفر (صد و چهل و یک هزار و چهارصد و سی و یک نفر ) نیز ماهانه بین هشتصد تا یک میلیون  تومان و تنها 15145 (پانزده هزار و یکصد و چهل و پنج نفر) نیز کمتر از هشتصد هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند. که عموما از افرادی هستند که سابقه پایین دارند .

برخی فرهنگیان علی رغم سنوات بالا ممکن است دریافتی پایین و کم  داشته باشند که علت این امر را انجام وظیفه در مرکز استان از بدو استخدام ، عدم برخورداری از حق مناطق کمترتوسعه یافته و روستایی، نداشتن پست های مدیریتی  در مدرسه و ... عنوان کرد. جدول شماره 2 مبین این ارقام است: جدول شماره 2 جدول شماره 2 

این گزارش در ادامه با مقایسه میانگین حقوق کارکنان رسمی و پیمانی ادارات کل آموزش و پرورش استان های کشور طی سال های 84 13تا 1392 می‌افزاید: میانگین حقوق فرهنگیان در سال 84 رقمی معادل ۲۷۹۶۰۰ تومان (دویست و هفتاد و نه هزار و ششصد تومان )  و در پایان سال 1387 برابر 496600  تومان ( چهار صد و نود و شش هزار و ششصد تومان  ) بوده است و در مردادماه 1392 به رقمی معادل 1342100 تومان  (یک میلیون و سی صد و چهل و دو هزار و صد تومان ) که در مقایسه با سال 1387 به رشدی معادل 2.7 برابر رسیده است؛ همچنین این رقم در سال 1392 در مقایسه با سال 1384، به میزان 4.8 برابر رشد داشته است.

بر اساس این گزارش می توان نتیجه گرفت که این وزارتخانه علی رغم اینکه طی این سال‌ها در گفتمان عمومی و رسانه‌ها به طرح مسائل معیشتی معلمان نپرداخته است، اما با طرح مباحثی همچون جایگاه معلم و ارتقای آن به نقطه اصلی خود که موضوعات زیرساختی و بنیادین است و با تأمین آن خودبخود موضوع معیشت معلمان نیز مرتفع خواهد شد، گام برداشته است و امروز نیز با شروع  اجرای طرح عظیم نظام رتبه بندی معلمان صدرنشینی معلم را نشانه رفته است و به این ترتیب هدف اصلی تحول بنیادین که برگرفته از فلسفه تربیت رسمی و عمومی تعلیم و تربیت با نگاه اسلامی است، تأمین خواهد شد.

علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته که به آن اشاره شد برای دستیابی به رضایت شغلی فرهنگیان و زدودن زمینه‌های ادراک نابرابری، اجرای کامل نظام رتبه بندی معلمان ضروری به نظر می‌رسد.

با عنایت به اینکه حمیدرضا حاجی بابایی از 24 آبان 1388تصدی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده گرفته است در مقایسه سال 92 با سال 1387 از نظر میزان پرداخت حقوق شاهد افزایش 2.7 برابری هستیم؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت حقوق فرهنگیان در دوره خدمت وی از میانگین 496600 تومان به 1342100 تومان افزایش یافته است:  جدول شماره سه جدول شماره 3

کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۳۳
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱۰
محمد رضا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ - ۱۹:۳۶
34
107
سلام. راست نمیگویند نامردا
جهان
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ - ۲۰:۰۴
17
110
با توجه به تورم این میزان افزایش حقوق بسیار عادی است نشان می دهد که کارمندان همیشه در یک سطح حقوق قرار میگیرند


با عدد و رقم مردم را گول نزنید
پاسخ ها
ليلا
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ - ۲۰:۰۴
كارمندان ساير ادارات مزايا دريافت ميكنند
كه حتي از زير حكمشان هم بيشتر است
حسین
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ - ۲۱:۳۰
13
20
زیاد باور نکنین
حمید
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ - ۲۱:۵۴
224
229
درود برحاجی بابایی . من به عنوان یک معلم اززحمات ودلسوزی های چندساله آقای حاجی بابایی سپاسگزارم . دردوره تصدی گری ایشان در آموزش وپرورش درطول چهارسال حقوق معلمان به طورقابل توجهی افزایش یافت . امیداست دردولت جدید هم این روند ادامه یابد تاعدالت درمورد معلمان اجراشود.
پاسخ ها
ناشناس
| - |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ - ۲۱:۵۴
خودت مي داني كه راست نميگي، من به عنوان يكي از فرهنگيان اين كشور هميشه شرمنده خانواد ه ام هستم. گرچه كارم را دوست دارم و به شغل مقدس معلمي افتخار مي كنم. آقاي حاجي بابايي اين چند ساله فقط شعار داد .ما كه هيچ گونه تغييرمثبتي حس نكرديم، فقط وضعيت معيشتمان روز به روز بدتر شدو درصد قبولي هاي صوري هم كه در مدارس بيداد مي كند.
ali
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ - ۰۰:۵۱
17
55
این وزیر آموزش و پر ورش در مورد همه چیز یک مقدار غلو می کنه ان شا الله بعد از این درست بشه
محسن
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ - ۰۳:۳۲
5
75
اولا اقای وزیر نگفتی خودت چقدر حقوق میگرفتی-ثانیا حقوق معلمان را با حقوق سایر ارگانه مقایسه بفرمایید-ثالثا سرانه مدارس در این دوسال اخیر در کجا هزینه شده است
میگن کارمندم
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ - ۰۷:۴۰
0
5
با سلام و عرض خسته نباشید .
سایت کامل و جامعی دارید .
خبرها رو از صرفا از سایت شما دنبال می کنم و حوصله گشت و گذار توی سایت ها رو ندارم .
درخواست دارم " در باب حقوق دریافتی پرسنل محیط زیست گزارشی تهیه و منتشر کنید . در حال حاضر در حکم اینجانب و امثال من در سازمان با حدود بیست سال سابقه کاری و دو فرزند به 800 نمی رسد .
باتشکر
جهان گیر سلطانی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ - ۱۰:۱۷
3
8
ین گزارش ها تماما دروغ واماری اشتباه است
حقیر یک معلم بالیسانس جغرافیا هستم که سال 59 استخدام شدم
از اول 59 تا پایان سال 68 حقوقم از سه هزار تومان به هفت هزا تومان رسید.زمان جنگ تحمیلی.
از سال69 تا 76از7هزارتومان تاسال60 هزار تومان.ایتالله هاشمی.
ازسال76 تا84 از 60 به 540 هزارتومان افزایش یافت.اقای خاتمی.
از84تا92 از 540به یک ملیون 200هزلر تومان افزایش یافت ا.دکتر احمدی نژاد
الان بازنشسته هستم
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ - ۱۰:۱۷
5
2
وزیر شعارهم رفت
شاپر ک
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ - ۱۲:۱۲
2
10
سلام به خوانندگان محترم از طر ف معلم فوق لیسانس با 21 سال سابقه
مطالب منتشره به احتمال زیاد در ست هستند امااااااااااا همه ی ماجرا نیست، چر ا که در این مدت حقوق افزایش یافته اما گرانی و تورم چنان بوده که اوضاع ما بد تر هم شده.
آقای حاجی بابایی باید قدرت خرید معلمان را د ر نظر بگیرند نه عدد و ر قم روی کاغذهارا . مثلا مبلغ مر بوط به بیمه خدمات د رمانی که زیر نظر دولت بود ه را در سال 84و 88 و 92 با هم مقایسه کنید چه بر سد به ارزاق و اجار ه مسکن و .....
البته بر خی کار های اقای حاجی بابایی قابل تقد یر است که آن کارها هیچ ارتباطی به حقوق و معیشت معلمان ندارد
حقگو
|
UNITED STATES
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ - ۱۴:۲۱
3
6
اینقد دروغ نگید من معلمم و فوق لیسانس الکترونیک دارم حکمم من 1100 می باشد ودریافتیم به مراتب بسیار کمتر.خواستید یه فوق العاده شغل اضافه کنید تو بوق وکرنا کردید اخرشم هیچ.ولی وزارتهای دیگر بدون سر وصدا گرقتن
ناشناس
|
-
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ - ۱۸:۲۲
1
5
والله من با سابقه بیست سال و فوق لیسانس اخرین حکمم (البته نه خالص در یافتیم )حدود 1300000 زدندکه با کسورات هفتصد وخرده ای میشه که با خرج ایاب و ذهاب و خراب شدن لباسها و مریضیهایی که میگیریم به خرج دوا رمون نمیسه چه رسد به گرد تورم!!!
علیرضا توکلی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ - ۱۹:۲۴
2
6
در سال 1384 زیر حکم بنده 243000تومان بود وقیمت سکه 85000تومان. الان زیر خکم من شده 1200000 تومان وقیمت سکه 1070000تومان. حالا خودتان قضاوت کنید!
فرزند بازنشسته کشوری
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ - ۰۰:۳۸
2
2
از وزارت بهداشت هم بگویید پدر من با 88 سال سن و 61 سال طبابت و تخصص داخلی فیش حقوقی وی 994800تومان است که واقعأ خجالت آور است.
راستگو
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ - ۱۴:۱۷
1
16
حقوقي كه ما دريافت ميكنيم ده روز در بازار دوام نمي اورد
آقاي وزير نگفتي خودت چقدر حقوق مي گيري
یه دختر با شخصیت
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ - ۱۵:۴۶
14
4
بابای من بازنشسته اموزش پرورش حقوقش ماهی 1000000 همش میره واسه خوراک و پوشاک وقسط حالا من فردا اگه بخوام شوهر کنم با پول زیر پوش بابام باید جهیزیه بخرم ؟ البته کو شوهر؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ - ۱۶:۵۶
0
26
برفرض ان آماردرست تورم چندبرابر شده آنهم بگوییدوببینیدمعلمین گرامی قدرت خریدشان نسبت به 84 کم شده یاافزایش یافته افزایش اجار بها رابا جدولی نشان دهید تا اوضاع روشن شود جناب حاجی بابایی در سیاسی کاری شما احکام قبل ازانتخابات مجلس فعلی که سال بعد لغوشد صدور احکام تکراری سال جاری یکبار 20درصد یکبار25درصد واحکام صادره تیر که رییس مجلس مصوبه دولت را باطل وغیرقانونی اعلام کرده موییداین پیام است
معلم
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ - ۰۲:۳۶
0
39
سلام به همه ی همکاران زحمتکش وگمنام که ارج وقیمتشان کم ازشهداوجانبازان نیست اما کو چشم بینا وگوش شنوا؟ حقیرفقط میگم زشته برای ما که دم از فرهنگ می زنیم فاصله ی شعاروحرف تاعملمون زیاد باشه و معلمی که به فرموده امام شغلش شغل انبیاء است ، برای گذران زندگی ورفع نیازهای ضروری به مسافرکشی ودیگرشغلهایی ازاین دست روبیاورد . نمیدونم واقعاً مظلومیت این قشرآسیب پذیرروچه کسی به گوش مسئولین می رسونه؟ چراماهمیشه باید شرمنده خانواده خود باشیم؟ چون به عشقمان که سوختن درکلاس درس است لبیک گفتیم ؟ گناهمان همین است ؟ همین که می خواهیم سالم زندگی کنیم؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ - ۱۵:۰۲
0
3
از پاسخهای کاربران محترم معلومه دولت نهم همچنان رتبه ی اول دروغگویی را حفظ نموده کل حقوق یک فرهنگی بدون کسر شدن با تمام حاشیه هایش 11 میلیون تومان در سال است با توجه به بافت امروز مداری با تمام جهاتش اما یک متصدی بانک در سال 45 میلیون حقوق میکیرد .اینجانب هنوز بعد از 18سال سابقه کار نتوانستم از حقوق اموزش و... خانه بخرم بلکه با درامد شغل دومم خریدم . نتیجه :ثروت در جمهوری اسلامی صد در صد از علم حقیر و مفلوک بهتر است .
گیلان
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ - ۱۷:۱۸
0
34
فقط افزایش حقوق فرهنگیان بیچاره را فریاد بزنید شما رسانه ها چرا از حقوق بانکی ها و وزارت اطلاعاتی ها و وزارت دفاعی ها نمی گید ..................
چون اونا وضعشون توپه ......
بهرام
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ - ۱۸:۲۷
0
35
سلام این حقیر با هجده سال سابقه وده سال خدمت در مناطق محروم خوزستان و نیشابور و لیسانس( یک میلیون هشتاد بدون کسورات و مالیات ودو بچه)
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ - ۱۸:۳۱
99
72
بابابقیه هم دارن تو این کشور زحمت می کشند هی گیر دادین به فرهنگیا همچین کار شاقی هم نمی کننن 6 ماه از سال که تعطلیلند هر روز هم هر کس میاد حقوق اینا رو میبره بالا
فرهنگی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ - ۲۲:۲۲
0
1
با سلام خدمت همکاران فرهنگی بنده با 22 سال سابقه و لیسانس وحق معاونت 240هزار تومانی 1.300 برایم حکم زده اند 70 هزار میره به مالیات و با بقیه کسوراتم 1000.000 میلیون اگر بشه ؟ کجا متوسط دریافتی اینقدر است مناطق حق ما را میکشند بالا می برند جای دیگه هزینه می کنن.
معلم
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ - ۲۳:۰۸
0
1
چرا وزیر نمی گویند که امسال مدارس را معلمان وخانوادهای شاگردان از نظر مالی اداره کردند. دروغ گفتن حدی دارد.
معلم
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ - ۲۱:۴۶
0
1
فقط بگویید فر هنگی اما آیا فکر کردید ما در کلاس چه مشکلات و معظلاتی داریم وفقط خودمان زجر کشیده وآنها را حل کنیم .
رقیه
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ - ۱۰:۲۴
0
1
والامن که هرچی نگاه میکنم رقم دریافتیم به ارقامی که آقایون گفتن نمی رسه.راستی چرا خانم های مجردفرهنگی 80هزارتومن به عنوان حق تاهل میگیرن.معنی کلمه تاهل فرق کرده یاقضیه چیز دیگه ست.نکنه می خوان آمارازدواج وبیارن پایین.
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ - ۰۹:۰۸
0
1
واقعا با این حقوق فقط شرمنده ی زن وبچه هستیم
بازاریی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ - ۱۳:۵۶
0
0
ما این پولها که شما میگوید رو مان نمیشه جیب بچه هامون بزاریم
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ - ۲۳:۰۰
0
0
سلام باتشکر از زحمات بی شائبه آقای حاج بابایی درطول این 4سال زحمات وافر ی کشیدند، درخواست ما ازوزیرجدیداین است که به معیشتی فرهنگیان رسیدگی کنند بخدا شرمنده ی بچه هایمان هستیم حقوق ما تا چهارم هربرج دوام میاره
مهدی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ - ۰۱:۳۵
0
0
این یک میلیون و 300 هزار تومان از کجا اومده من با مدرک فوق لیسانس و 22 سال سابقه در حکمم یک میلیون و 200 هست و یک میلیون و 100 در یافت میکنم چطور میانگین حقوق در آموزش و پرورش میتونه یک میلیون و 300 باشه مگر این که خودشون بالای 100 میلیون حقوق بگیرن
توحید
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ - ۱۷:۴۴
0
0
من با کمال اطمینان میگم که این آمارها دروغ محضه.
من با 6 سال سابقه 500 دارم میگیرم.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین