برچسب ها
برچسب: یک آیه در روز
حداقل یک آیه در روز/
و آنها را بیدار گمان می کنی در حالی که... گردانیم و سگشان بر آن درگاه بازوانش را پهن کرده...
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۴۵۰۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴


حداقل یک آیه در روز/
ستمکارتر است از کسی که بر خدا دروغ بندد ...
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۴۴۳۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


حداقل یک آیه در روز/
کهف در کهفشان درنگ کردند زمین را مملو از عدل...
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۴۳۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷


حداقل یک آیه در روز/
از امام صادق ع در ضمن روایت مفصلی آمده است...
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۴۳۰۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


حداقل یک آیه در روز/
که نام آنها و پدران و عشیره شان را در...
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۴۲۴۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲


حداقل یک آیه در روز/
علف است در می آید ...
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۴۱۲۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۹


حداقل یک آیه در روز/
پس شاید که می خواهی خودت را هلاک کنی در...
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۴۰۷۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶


حداقل یک آیه در روز/
نه آنان بدان علمی دارند و نه پدرانشان آن سخن... می آید بزرگتر از دهانشان حرف می زنند جزدروغ نمی...
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۴۰۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶


حداقل یک آیه در روز/
پس از انذار عمومی افراد در خصوص جدی گرفتن عذاب... الهی به طور خاص در مورد کسانی که می گفتند...
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۴۰۰۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴


حداقل یک آیه در روز/
مواقفی هست که افراد گناهکار پاک و شایسته ورود در... بهشت می شوند اما اگر درآخرین مرحله وارد بهشت و... جهنم نهایی شد تا ابد در آنجا بماند ...
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۳۹۸۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴


حداقل یک آیه در روز/
امام سجاد می فرمایند در فرازی از خطبه امیرالمومنین درمسجد...
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۳۹۴۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۲


حداقل یک آیه در روز/
امیرالمومنین ع در فرازی از یکی از خطبه های خود...
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۳۸۹۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰


حداقل یک آیه در روز/
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۳۸۶۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰


حداقل یک آیه در روز/
از رسول الله ص فرمودند کسی که در دلش به... همانا در مقابل حق ایستادن و با دیده حقارت به...
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۳۸۲۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹


حداقل یک آیه در روز/
خود را در وادی شقاوت انداخته است ...
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۳۷۹۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۷


حداقل یک آیه در روز/
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۳۷۶۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶


حداقل یک آیه در روز/
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۳۷۱۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۵


حداقل یک آیه در روز/
امام رضا ع درباره این آیه بی تردید برعهده ماست...
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۳۶۷۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳


حداقل یک آیه در روز/
بسیاری از افراد پولی را برای روز مبادا پس انداز... می کنند واقعا مباداترین روز مبادای ما کدام است آیا... لحظه مرگ روز مبادا نیست ...
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۳۶۳۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲


حداقل یک آیه در روز/
دانشگاه هر روز یک آیه قرآن را با ترجمه و... چند حدیث تفسیری و چند نکته در تدبر آن آیه... منتشر می کند بولتن نیوز نیز در راستای ترویج چنین... اقدامات ارزشی این سلسله مطالب را به صورت روزانه منتشر...
کد خبر: ۵۳۶۱۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱


آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین