برچسب ها
برچسب: شرایط قابل قبول
هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۷۶
۸۳ در شرایط قابل قبول قرار دارد ...
خرداد ماه سال ۹۹ با شاخص ۸۳ در شرایط قابل... قبول قرار دارد هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با... شاخص ۷۶ در شرایط قابل قبول قرار داشت ...
کد خبر: ۶۶۸۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۷۵
۷۷ در شرایط قابل قبول قرار دارد ...
خرداد ماه سال ۹۹ با شاخص ۷۷ در شرایط قابل... قبول قرار دارد هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با... شاخص ۷۵ در شرایط قابل قبول قرار داشت ...
کد خبر: ۶۶۸۸۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۶۹
۶۸ در شرایط قابل قبول قرار دارد ...
خرداد ماه سال ۹۹ با شاخص ۶۸ در شرایط قابل... قبول قرار دارد هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با... شاخص ۶۹ در شرایط قابل قبول قرار داشت ...
کد خبر: ۶۶۸۶۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۹


هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۷۲
۶۸ در شرایط قابل قبول قرار دارد ...
خرداد ماه سال ۹۹ با شاخص ۶۸ در شرایط قابل... قبول قرار دارد هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با... شاخص ۷۲ در شرایط قابل قبول قرار داشت ...
کد خبر: ۶۶۸۵۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۸


هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۷۳
۸۶ در شرایط قابل قبول قرار دارد ...
خرداد ماه سال ۹۹ با شاخص ۸۶ در شرایط قابل... قبول قرار دارد هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با... شاخص ۷۳ در شرایط قابل قبول قرار داشت ...
کد خبر: ۶۶۸۴۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۷۴
۷۵ در شرایط قابل قبول قرار دارد ...
خرداد ماه سال ۹۹ با شاخص ۷۵ در شرایط قابل... قبول قرار دارد هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با... شاخص ۷۴ در شرایط قابل قبول قرار داشت ...
کد خبر: ۶۶۸۱۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۴


هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۷۸
۱۳۶ در شرایط ناسالم قرار دارد ...
خرداد ماه سال ۹۹ با شاخص ۱۳۶ در شرایط ناسالم... ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۷۸ در شرایط قابل قبول...
کد خبر: ۶۶۷۸۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۲


هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۷۶
۱۱۸ در شرایط ناسالم قرار دارد ...
خرداد ماه سال ۹۹ با شاخص ۱۱۸ در شرایط ناسالم... ۷۶ در شرایط قابل قبول قرار داشت ...
کد خبر: ۶۶۷۷۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۹۸
با شاخص ۴۳ در شرایط پاک قرار دارد ...
شرایط پاک قرار دارد هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته... با شاخص ۹۸ در شرایط قابل قبول قرار داشت ...
کد خبر: ۶۶۷۵۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱


هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۹۵
شاخص ۱۰۱ در شرایط ناسالم قرار دارد ...
شرایط ناسالم قرار دارد هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته... با شاخص ۹۵ در شرایط قابل قبول قرار داشت ...
کد خبر: ۶۶۷۳۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۷۹
با شاخص ۸۲ در شرایط قابل قبول قرار دارد ...
شرایط قابل قبول قرار دارد هوای تهران طی ۲۴ ساعت... گذشته با شاخص ۷۹ در شرایط قابل قبول قرار داشت...
کد خبر: ۶۶۷۲۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۹


هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۵۸
با شاخص ۸۰ در شرایط قابل قبول قرار دارد ...
شرایط قابل قبول قرار دارد هوای تهران طی ۲۴ ساعت... گذشته با شاخص ۵۸ در شرایط قابل قبول قرار داشت...
کد خبر: ۶۶۶۹۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷


امسال ۱۵روز هوای پاک و ۴۰ روز هوای قابل قبول به ثبت رسیده است
ای ۶۸ همچنان در شرایط قابل قبول یا همان سالم...
ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک سبز ۵۱... تا ۱۰۰ در شرایط سالم زرد و حدمجاز استاندارد یا... حد سلامت ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه... حساس نارنجی ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه...
کد خبر: ۶۶۶۷۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۵


هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۷۴
با شاخص ۴۸ در شرایط پاک قرار دارد ...
شرایط پاک قرار دارد هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته... با شاخص ۷۴ در شرایط قابل قبول قرار داشت ...
کد خبر: ۶۶۶۳۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳


هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۸۴
با شاخص ۱۰۸ در شرایط ناسالم قرار دارد ...
شرایط پاک قرار دارد هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته... با شاخص ۸۴ در شرایط قابل قبول قرار داشت ...
کد خبر: ۶۶۶۱۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲


هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۸۳
با شاخص ۵۰ در شرایط پاک قرار دارد ...
شرایط پاک قرار دارد هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته... با شاخص ۸۳ در شرایط قابل قبول قرار داشت ...
کد خبر: ۶۶۶۰۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱


هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۵۵
در شرایط قابل قبول قرار دارد ...
اردیبهشت ماه سال ۹۹ با شاخص ۶۷ در شرایط قابل... قبول قرار دارد هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با... شاخص ۵۵ در شرایط قابل قبول قرار داشت ...
کد خبر: ۶۶۵۸۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰


هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۸۸
۶۶ در شرایط قابل قبول قرار دارد ...
اردیبهشت ماه سال ۹۹ با شاخص ۶۶ در شرایط قابل... قبول قرار دارد هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با... شاخص ۸۸ در شرایط قابل قبول قرار داشت ...
کد خبر: ۶۶۵۶۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۸


هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۸۵
۹۸ در شرایط قابل قبول قرار دارد ...
اردیبهشت ماه سال ۹۹ با شاخص ۹۸ در شرایط قابل... قبول قرار دارد هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با... شاخص ۸۵ در شرایط قابل قبول قرار داشت ...
کد خبر: ۶۶۵۴۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۷


هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۶۸
۸۲ در شرایط قابل قبول قرار دارد ...
شانزدهم اردیبهشت ماه سال ۹۹ با شاخص ۸۲ در شرایط... قابل قبول قرار دارد هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته... با شاخص ۶۸ در شرایط قابل قبول قرار داشت ...
کد خبر: ۶۶۵۳۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶


آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین