برچسب ها
برچسب: ارز بین بانکی
بانک مرکزی اعلام کرد؛
بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۲۶ ارز کاهش و ۱۱ ارز افزایش یافت...
به گزارش بولتن نیوز بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز... بین بانکی را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ... ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند ۲۶ ارز کاهش و... ۱۱ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۶۳۵۰۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


طبق اعلام بانک مرکزی؛
بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۱۲ ارز کاهش و ۲۲ ارز افزایش یافت...
به گزارش بولتن نیوز بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز... بین بانکی را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ... ۱۳ ارز بین بانکی ثابت ماند ۱۲ ارز کاهش و... ۲۲ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۶۳۴۶۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


طبق اعلام بانک مرکزی؛
بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۱۴ ارز کاهش و ۲۳ ارز افزایش یافت...
به گزارش بولتن نیوز بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز... بین بانکی را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ... ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند ۱۴ ارز کاهش و... ۲۳ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۶۳۴۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


طبق اعلام بانک مرکزی؛
بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۲۵ ارز کاهش و ۱۲ ارز افزایش یافت...
به گزارش بولتن نیوز بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز... بین بانکی را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ... ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند ۲۵ ارز کاهش و... ۱۲ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۶۳۳۶۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


طبق اعلام بانک مرکزی؛
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۱۹ ارز کاهش و ۱۶ ارز افزایش یافت...
به گزارش بولتن نیوز امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز... بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ... ۱۲ ارز بین بانکی ثابت ماند ۱۹ ارز کاهش و... ۱۶ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۶۳۳۳۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


طبق اعلام بانک مرکزی؛
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۲۶ ارز کاهش و ۹ ارز افزایش یافت...
به گزارش بولتن نیوز امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز... بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ... ۱۲ ارز بین بانکی ثابت ماند ۲۶ ارز کاهش و... ۹ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۶۳۳۱۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


به واسطه تعطیلات آخر هفته میلادی نرخ انواع ارز در... بازار بین بانکی بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام...
به گزارش بولتن نیوز ارزش ۴۷ ارز بین بانکی در... ارزها به واسطه تعطیلی آخر هفته میلادی ثابت بوده است...
کد خبر: ۶۳۲۹۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


طبق اعلام بانک مرکزی؛
بانک مرکزی امروز قیمت ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر اساس آن نرخ ۹ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۶ ارز کاهش و ۳۲ ارز افزایش یافت...
شنبه ۱۳ مهر ۹۸ قیمت ۴۷ ارز را اعلام کرد... که بر اساس آن نرخ ۹ ارز بین بانکی ثابت... ماند ۶ ارز بین بانکی کاهش و ۳۲ ارز افزایش...
کد خبر: ۶۳۲۶۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳


طبق اعلام بانک مرکزی؛
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۵ ارز افزایش و ۳۲ ارز از جمله...
به گزارش بولتن نیوز امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز... بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ... ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند ۵ ارز افزایش و... ۳۲ ارز از جمله یورو کاهش یافت ...
کد خبر: ۶۳۱۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


بانک مرکزی اعلام کرد؛
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ ۱۷ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۱۵ ارز افزایش و ۱۵ ارز کاهش یافت...
به گزارش بولتن نیوز امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز... بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ... ۱۷ ارز بین بانکی ثابت ماند ۱۵ ارز افزایش و... ۱۵ ارز کاهش یافت ...
کد خبر: ۶۳۱۷۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸


طبق اعلام بانک مرکزی؛
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ تمام اسعار بانکی به...
به گزارش بولتن نیوز امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز... بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ... تمام اسعار بانکی به علت تعطیلات آخر هفته میلادی ثابت...
کد خبر: ۶۳۱۵۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۷


بانک مرکزی اعلام کرد؛
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ ۱۱ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۱۳ ارز افزایش و ۲۳ ارز کاهش یافت...
به گزارش بولتن نیوز امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز... بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ... ۱۱ ارز بین بانکی ثابت ماند ۱۳ ارز افزایش و... ۲۳ ارز کاهش یافت ...
کد خبر: ۶۳۱۳۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶


طبق اعلام بانک مرکزی؛
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۲۱ ارز افزایش و ۱۶ ارز کاهش یافت...
به گزارش بولتن نیوز امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز... بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ... ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند ۲۱ ارز افزایش و... ۱۶ ارز کاهش یافت ...
کد خبر: ۶۳۱۰۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳


طبق اعلام بانک مرکزی؛
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۱۹ ارز افزایش و ۱۸ ارز کاهش یافت...
به گزارش بولتن نیوز امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز... بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ... ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند ۱۹ ارز افزایش و... ۱۸ ارز کاهش یافت ...
کد خبر: ۶۳۰۸۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲


طبق اعلام بانک مرکزی؛
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ ۱۳ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۱۸ ارز افزایش و ۱۶ ارز کاهش یافت...
به گزارش بولتن نیوز امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز... بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ... ۱۳ ارز بین بانکی ثابت ماند ۱۸ ارز افزایش و... ۱۶ ارز کاهش یافت ...
کد خبر: ۶۳۰۶۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱


طبق اعلام بانک مرکزی؛
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ تمام ارز ها دولتی...
به گزارش بولتن نیوز امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز... بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ... تمام اسعار بین بانکی به علت تعطیلات آخر هفته میلادی...
کد خبر: ۶۳۰۳۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱


طبق اعلام بانک مرکزی؛
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۲۹ ارز کاهش و ۸ ارز افزایش یافت...
به گزارش بولتن نیوز امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز... بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ... ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند ۲۹ ارز کاهش و... ۸ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۶۳۰۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


طبق اعلام بانک مرکزی؛
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ ۱۴ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۲۰ ارز کاهش و ۱۳ ارز افزایش یافت...
به گزارش بولتن نیوز امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز... بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ... ۱۴ ارز بین بانکی ثابت ماند ۲۰ ارز کاهش و... ۱۳ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۶۲۹۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


بانک مرکزی اعلام کرد؛
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۲۹ ارز کاهش و ۶ ارز افزایش یافت...
به گزارش بولتن نیوز امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز... بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ... ۱۲ ارز بین بانکی ثابت ماند ۲۹ ارز کاهش و... ۶ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۶۲۹۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


طبق اعلام بانک مرکزی؛
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام... کرد که بر این اساس نرخ ۱۰ ارز بین بانکی... ثابت ماند ۲۶ ارز کاهش و ۱۱ ارز افزایش یافت...
به گزارش بولتن نیوز امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز... بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ... ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند ۲۶ ارز کاهش و... ۱۱ ارز افزایش یافت ...
کد خبر: ۶۲۹۴۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین