روش هوشمندانه برای جبران خسارت حوادث طبیعی مشخص شد
روش هوشمندانه برای جبران خسارت حوادث طبیعی مشخص شد

به گزارش بولتن نیوز، آقای مهدی اسماعیلی گفت:اقدامات برای جبران بخشی از خسارات ناشی از این حوادث طبیعی مطابق با قانون تاسیس و تکالیف این صندوق نیز در حال انجام است و خسارات وارده به منازل شهروندان بعد از اعلام و ارزیابی خسارات از سوی ارزیابان و کارشناسان این صندوق پرداخت خواهد شد.

این صندوق یک نهاد جدید التاسیس است که ضمن تشکیل ساختار خود، در حال پیاده‌سازی وظایف و تکالیف خود نیز است.