سید مجید حسینی منتشر کرد:
فیلمی از نوحه خوانی یک ضایعاتی

گروه دین و اندیشه: امشب شب نوحه خواندن است؛بگذاريد اما من از زبان ضايعاتی نوحه بخوانم... ما را هم هوای روضه هست

{$sepehr_media_1672191_400_300}


به گزارش بولتن نیوز، سیدمجیدحسینی در شبکه اجتماعی با انتشار فیلمی نوشت: امشب شب نوحه خواندن است؛
بگذاريد اما من از زبان ضايعاتی نوحه بخوانم... ما را هم هوای روضه هست