یکیتی همچنان به نامزدی برهم صالح برای تصدی ریاست جمهوری عراق پایبند است
یکیتی همچنان به نامزدی برهم صالح برای تصدی ریاست جمهوری عراق پایبند است

به گزارش بولتن نیوز، غازی کاکایی در گفتگو با خبرگزاری«بغداد الیوم» بابیان اینکه پس از تعیین نامزد نخست وزیری عراق از سوی چارچوب هماهنگی، اکنون انظارعمومی به کردها برای توافق برسرنامزدمنصب ریاست جمهوری عراق دوخته شده است، افزود: اتحادیه میهنی همچنان به نامزدی برهم صالح برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق پایبند است. 

کاکایی برلزوم توافق دوحزب کردستانی بر سرمنصب ریاست جمهوری عراق با هدف تسهیل در تشکیل دولت جدید عراق تاکید کرد وافزود:  شهروندان عراقی بیش از این توانایی انتظار کشیدن برای تشکیل دولت جدید عراق را نخواهند داشت.