حمید معصومی‌‌نژاد از رم: صدا و سیما مرا حذف کرد!
حمید معصومی‌‌نژاد از رم: صدا و سیما مرا حذف کرد!

به گزارش بولتن نیوز، گفتگوی جنجالی حمید معصومی نژاد و کنایه به رییس صدا و سیما: برای کسی که ادعای عدالت گستری می کند متأسفم. من تنها ثروتم یک خانه ۶۰ متری است. کارمند رسمی صداوسیما نیستم. بخاطر صداوسیما زندان رفتم و در انفرادی بودم. تورم در ایتالیا هم خیلی بالا رفته اما نه مثل ایرن. برای مصاحبه با توتی خیلی تلاش کردم ولی پول هنگفتی می خواست.