کدام شمشیربازان به بازی‌های کشورهای اسلامی اعزام می‌شوند؟
کدام شمشیربازان به بازی‌های کشورهای اسلامی اعزام می‌شوند؟

به گزارش بولتن نیوز، بازی‌های کشورهای اسلامی طی روزهای 8 تا 10 آگوست برابر با 17 تا 27 مرداد، در شهر قونیه ترکیه و در 27 رشته ورزشی برگزار می‌شود.

شمشیربازی در این دوره از مسابقات در اسلحه فلوره، سابر و اپه مردان و سابر و اپه بانوان نماینده دارد.

اسامی شمشیربازان اعزامی به بازی‌های کشورهای اسلامی به شرح زیر است:

سابر مردان:

محمد رهبری

علی پاکدامن

محمد فتوحی

نیما زاهدی

سابر دختران:

کیانا باقرزاده

پریماه برزگر

فائزه رافعی

نجمه سازنچیان

اپه مردان:

محمد رضایی

محمد رضایی طادی

محمدرضا وثوقی

اپه دختران:

پریا ماهرخ

سکینه نوری

فلوره مردان:

محمد حسین جعفری

ماهان میرزایی

علی امینی

فلوره دختران

اعزام نمی‌شوند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسامی اعلام شده نهایی نیست و امکان دارد تغییراتی در این لیست قبل از بازی‌های کشورهای اسلامی انجام شود.